Методичні рекомендації вчителю початкових класів


НазваМетодичні рекомендації вчителю початкових класів
Дата конвертації09.05.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти методичні рекомендації вчителю початкових класів


Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462Керуйтеся в роботі

Керуйтеся в роботі

Нормативна база:
 • Закони України

 • «Про освіту» (ст.15, 36),

 • «Про загальну середню освіту» (розд.ІІІ, ст.12, 15, 16);

 • Постанова КМУ від 20.04.11 року

№462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

(на сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua, Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378)Це важливо Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)Затверджено Типові навчальні плани початкової школи

 • Передбачено поетапне введення їх в дію, зокрема:

 • - у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року;

 • - у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

 • - у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

 • - у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.Для учнів 1-го класу особлива увага має приділятися: • організації гарячого харчування; • облаштуванню кімнат для відпочинку; • облаштуванню приміщень для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів; • обладнанню відокремлених туалетів (убиралень); • обладнанню відокремлених гардеробів з обов’язковим виділенням секцій для кожного класу тощо (лист МОН України від 10.12.04 № 1/9-633).Державний стандарт включає такі освітні галузі:

Державний стандарт включає такі освітні галузі:
 • “Мови і літератури”,

 • “Суспільствознавство”,

 • “Мистецтво”,

 • “Математика”,

 • “Природознавство”,

 • “Технології”,

 • “Здоров’я і фізична культура”.

Зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

На замітку

На замітку

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

Треба знати

Треба знати

Перевагами затвердженого документа є
 • розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання,

 • використання здоров’язбережувальних технологій,

 • екологічна спрямованість освіти.Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку має проводитись фізкультхвилинка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики.Складаючи розклад

 • Навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження — мови, математику, — доцільно ставити у розкладі другими і третіми уроками.Навчальні предмети

 • пов’язані з активною руховою діяльністю, а також предмети «Основи здоров’я», «Природознавство», Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, Трудове навчання можна проводити на третьому-четвертому уроках.Важливо:

 • заняття з навчального предмета «Фізична культура» у першому класі варто проводити лише на заключних уроках.Рекомендовано:

 • протягом 8 тижнів щоденно проводити по одному нестандартному уроку: уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій

 • (загалом 40 годин навчального навантаження) за рахунок 24 уроків фізичної культури і 16 уроків з інших предметів.Вивчаємо мову і літературу

 • На предмети галузі”Мови і літератури” у 1 класі відведено 7 годин в україномовному класі, і 6 годин в російськомовній школі. Одна година – обов’язкове вивчення іноземної мови.

 • Навчання грамоти у 1 класі поділяється на 3 етапи:

 • добукварний – 14 годин (укр. кл.)/ 11 годин (рос.кл.),

 • букварний – 76 (укр. кл.)/ 67 годин (рос.кл.),

 • післябукварний – 29 годин (укр. кл.)/ 27 годин (рос.кл.),

 • На кінець навчального року визначено кількість слів для читання вголос: 20 – 30 слів/ хв.Іноземна мова з 1 класу

З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу.

МОНмолодьспорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 година іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.

Керуйтеся у роботі

Керуйтеся у роботі

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов (1 – 4 класи, англійська, німецька, французька, іспанська мови).

Також їх можна знайти на сайті МОНмолодьспорту України за електронною адресою:

www.mon.gov.ua/index.php/ua/Готуйтесь до викладання Інформатика з 2 класу

З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи.

Інформуємо Програми та підручники

 • програма «Сходинки до інформатики», підготовлена авторами: Морзе Н. В., Ломаковська, Проценко Г. О., Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф. М. (www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)

Остаточного документу щодо результату конкурсу рукопису підручників до цього часу не оприлюднено і тому сьогодні не можна сказати, за якими підручниками вивчатимуть інформатику учні початкової школи.

Фізична культура

У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень.

Роз’яснення

Фізична культура – 3 години,

Основи здоров’я – 1 година.

Інформуємо Програма та особливості оцінювання

Розроблена та затверджена нова навчальна програма з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).

Програма має свої особливості, однією з яких є поновлення компоненту оцінювання учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури.

При оцінюванні береться до уваги особистий прогрес учня у показниках фізичної підготовленості.

Результати, досягнуті учнями протягом навчального року під час визначення їхніх резервних можливостей, не оцінюються в балах. Оцінювання навчальних досягнень здійснюються вербально. Навчальні нормативи і вимоги, представлені у програмі, слугують тільки орієнтиром для вчителів та батьків, а також дають змогу вносити корективи у подальшу роботу.

Результати, досягнуті учнями протягом навчального року під час визначення їхніх резервних можливостей, не оцінюються в балах. Оцінювання навчальних досягнень здійснюються вербально. Навчальні нормативи і вимоги, представлені у програмі, слугують тільки орієнтиром для вчителів та батьків, а також дають змогу вносити корективи у подальшу роботу.

Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із таких випробувань, як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі «Рухливі та спортивні ігри». Уроки фізичної культури протягом перших двох місяців 24 год спрямовані в першу чергу на розвиток і удосконалення руху дітей, проводяться на свіжому повітрі;

Зміст уроку фізичної культури та його структура дещо змінені, навчання відбувається за «школами», до кожної з яких увійшли вправи, споріднені за способом рухової діяльності, а саме:

Зміст уроку фізичної культури та його структура дещо змінені, навчання відбувається за «школами», до кожної з яких увійшли вправи, споріднені за способом рухової діяльності, а саме:
 • Школа рухів

 • Школа пересувань

 • Школа м’ яча

 • Школа активного відпочинку

 • Школа сприяння розвитку фізичних здібностей.Природознавство

Посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство». Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах.

Особливості організації вивчення предмету

 • У навчальних цілях варто використовувати місцевий природничий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу.

 • Значну увагу приділяти проектній технології.

 • Дослідницькій діяльності.Зверніть увагу! Варіативна складова

На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Сумарне навантаження навчальних годин у 1 класі складає до 23 годин.

Математика

 • Програма навчання математики в 1-му класі передбачає реалізацію змісту в обсязі чотирьох годин на тиждень.

Згідно з новою редакцією Державного стандарту мета навчання математики полягає у формуванні в молодших школярів предметної математичної й ключових компетентностей.

 • Зміст навчання математики в 1-му класі розгортається за такими змістовими лініями: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • Новацією змісту навчання математики у 1-му класі є розширення вивчення нумерації двоцифрових чисел до чисел у межах 100.НОВІ ПІДРУЧНИКИ

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти розроблені нові підручники для 1-го класу з усіх предметів інваріантної складової, якість яких визначалася під час Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів предметними експертними комісіями, установами Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними закладами.

Важливо:

Підручникам для 1-х класів — переможцям Всеукраїнського конкурсу надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі»

Акцентуємо увагу

 • що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.Разом з тим, повідомляємо

 • що в наступному навчальному році навчальні досягнення учнів 1—4-х класів з предметів освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура» («Основи здоров’я», «Фізична культура») та «Мистецтво» («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво») мають оцінюватись вербально.ВІДПОВІДНО

 • до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008 № 319, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за №383/15074)ОБОВ’ЯЗКОВО:

 • наприкінці навчального року на кожного учня 1-го класу учитель складає характеристику, яка заноситься до особової справи учня (п. 5.2 Інструкції).ПОТРІБНО

 • У ній зазначити рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.За підсумками

 • Усі учні 1—4-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу.

 • Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини) за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень.Виняток

 • можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.Дякуємо за увагу!Схожі:

Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів
Х. Вид група «Основа», 2010.— 156, [4] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 10 (82))
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconМетодичні рекомендації вчителю фізики
Про зно навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до внз україни в 2010 році
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconУчителя початкових класів Учителя початкових класів
Це я учитель початкових класів зош І-ІІІ ступенів №17 Семенець Любов Миколаївна
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconДопомога вчителю початкових класів тимушева валентина миколаївна
О. Н. Хорошковська, Н. О. Воскресенська, А. О. Свашенко українська мова. Мова І мовлення. Правопис
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconМетодичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: хонмібо, 2008. 50 с
Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconМетодичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: хонмібо, 2008. 50 с
Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconПортфоліо Бабенко Валентини Василівни вчителя початкових класів
Випуск методичних рекомендацій творчої групи вчителів початкових класів " Проектна діяльність молодших школярів "
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації вчителю початкових класів iconОсобистісно – орієнтована технологія: Особистісно – орієнтована технологія
Матеріали до засідання мо вчителів початкових класів та вихователів гпд «Втілення ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка