Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів


НазваІнформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів
Дата конвертації10.05.2013
Розмір445 b.
ТипІнформація

Моніторинг зрошуваних та прилеглих земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод (в тому числі підтоплення), відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем.

 • Моніторинг зрошуваних та прилеглих земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод (в тому числі підтоплення), відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем.

 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель Одеської області є основним завданням Одеської ГГМЕ. Моніторинг здійснюється шляхом виконання комплексу польових, лабораторних та камеральних робіт.Контроль за гідрогеолого-меліоративним станом земель здійснюється на всій площі зрошення Одеської області.

 • Контроль за гідрогеолого-меліоративним станом земель здійснюється на всій площі зрошення Одеської області.

 • Особлива увага приділяється ділянкам, де безпосередньо проводяться поливи. Протягом поливного періоду водокористувачам, які уклали договори на подачу води для поливу, надається оперативна інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів.Обстеження зрошуваних і прилеглих до них с/г угідь - 240 тис. га, в тому числі обстеження дренажних систем - 41,5 тис. га;

 • Обстеження зрошуваних і прилеглих до них с/г угідь - 240 тис. га, в тому числі обстеження дренажних систем - 41,5 тис. га;

 • Проведення ґрунтово-сольових зйомок на масивах зрошення - 25-30 тис. га;

 • Стаціонарні гідрорежимні спостереження –10,5 тис. замірів;

 • Контроль за вологістю ґрунтів - 2000 визначень;

 • Оцінка якості поливних вод - 70 проб;

 • Підготовка звітно-інформаційної документації - 70 звітів, в тому числі облік та оцінка меліоративного стану зрошуваних с/г угідь і технічного стану меліоративних систем (форми 1-ОВГ і 2-ОВГ);

 • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунтів - 21 тис. умовних аналізів.

 •  

Ґрунтово-сольові зйомки є джерелом одержання оперативної і довгострокової просторової інформації із засолення й осолонцювання ґрунтів. А разом з даними сольових стаціонарів появляється можливість на регіональному рівні вирішувати питання просторової диференціації земель по основних факторах формування і ступені прояву засолення й осолонцювання, напрямок подальшого розвитку процесів для визначення комплексу попереджувальних і профілактичних заходів. Щорічно загальна площа проведення ґрунтово-сольових зйомок складає 25-30 тис. га.

 • Ґрунтово-сольові зйомки є джерелом одержання оперативної і довгострокової просторової інформації із засолення й осолонцювання ґрунтів. А разом з даними сольових стаціонарів появляється можливість на регіональному рівні вирішувати питання просторової диференціації земель по основних факторах формування і ступені прояву засолення й осолонцювання, напрямок подальшого розвитку процесів для визначення комплексу попереджувальних і профілактичних заходів. Щорічно загальна площа проведення ґрунтово-сольових зйомок складає 25-30 тис. га.Контроль вологості ґрунтів на зрошуваних землях Одеської області проводиться з метою оцінки вологозапасів в кореневмісному шарі в різні періоди вегетації. Інформація про вологість ґрунтів надається управлінням водного господарства, районним управлянням сільського господарства та безпосередньо водокористувачам щотижнево або щодекадно. Річний обсяг складає більше 2000 визначень.

 • Контроль вологості ґрунтів на зрошуваних землях Одеської області проводиться з метою оцінки вологозапасів в кореневмісному шарі в різні періоди вегетації. Інформація про вологість ґрунтів надається управлінням водного господарства, районним управлянням сільського господарства та безпосередньо водокористувачам щотижнево або щодекадно. Річний обсяг складає більше 2000 визначень.Спостереження за хімічним складом ґрунтових, дренажно-скидних і зрошувальних вод проводиться систематично. За результатами спостережень складаються інформаційні звіти про якість зрошуваних вод області на початок та кінець поливних періодів з рекомендаціями щодо їх поліпшення, які надаються управлінням водного господарства.

 • Спостереження за хімічним складом ґрунтових, дренажно-скидних і зрошувальних вод проводиться систематично. За результатами спостережень складаються інформаційні звіти про якість зрошуваних вод області на початок та кінець поливних періодів з рекомендаціями щодо їх поліпшення, які надаються управлінням водного господарства.Важливою функцією моніторингу меліорованих земель є інформаційно-аналітична підтримка здійснення державного контролю за станом зрошуваних і осушуваних земель.

 • Важливою функцією моніторингу меліорованих земель є інформаційно-аналітична підтримка здійснення державного контролю за станом зрошуваних і осушуваних земель.

 • Матеріали польових, лабораторних і камеральних досліджень офор-мляються у вигляді звітної документації, що характеризують гідрогеолого-меліоративні умови зрошуваних масивів, стан водних об'єктів, населених пунктів і т.д.. Звіти надаються в Держвод-агентство, Одеське облводресурсів, управління водного господарства, місцевим органам влади, земле - та водокористувачам.

 • В тому числі, щорічно станом на 1 січня в Держводгосп, в обласні та районні управління сільського господарства і земельних ресурсів надаються статистичні форми 1-ОВГ і 2-ОВГ (форми меліоративного кадастру).В Одеській ГГМЕ для камеральної обробки й аналізу інформації, що надходить після проведення комплексу польових лабораторних робіт, в усіх підрозділах широко використовується комп'ютерна техніка. За допомогою комп'ютерних програм обробляються результати лабораторних вимірювань води і ґрунту, аналіз і оцінка якості поливних вод, результати ґрунтово-сольових зйомок тощо.

 • В Одеській ГГМЕ для камеральної обробки й аналізу інформації, що надходить після проведення комплексу польових лабораторних робіт, в усіх підрозділах широко використовується комп'ютерна техніка. За допомогою комп'ютерних програм обробляються результати лабораторних вимірювань води і ґрунту, аналіз і оцінка якості поливних вод, результати ґрунтово-сольових зйомок тощо.

 • Для оптимізації збору, аналізу, зберігання та передачі інформації про еколого-меліоративний стан земель, стан водних ресурсів, технічний стан зрошувальних систем, їхнє агромеліоративне навантаження впроваджена інформаційна база на основі ГІС програми (інформаційний комплекс Arc-GІS 9.1 ).В останні роки особливо актуально постає питання про підтоплення сільських населених пунктів. Причому особлива увага приділяється не вирішенню проблем наслідків підтоплення, а попередженню і запобіганню їх.

 • В останні роки особливо актуально постає питання про підтоплення сільських населених пунктів. Причому особлива увага приділяється не вирішенню проблем наслідків підтоплення, а попередженню і запобіганню їх.

 • Під контролем експедиції знаходиться практично всі сільські населені пункти Одеської області, що розташовані в зоні зрошення.

 • За результатами щорічного обстеження детально виділяються підтоплені і потенційно підтоплені ділянки, надаються рекомендації щодо зменшення масштабів та запобігання підтоплення.Схожі:

Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconІнформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки

Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів icon2. Впровадити схему контролю, яка підвищить родючість ґрунтів тим, що при постійному моніторингу ми будемо знати про показники родючості ґрунтів і зможемо вчасно відтворити їх оптимальний стан
Впровадити схему контролю, яка підвищить родючість ґрунтів тим, що при постійному моніторингу ми будемо знати про показники родючості...
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconУрок мета уроку
Повторити раніше вивчені поняття атмосферний тиск, випаровування, абсолютна вологість, відносна вологість, опади, хмарність
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconЗакон України „Про розмежування земель державної та комунальної власності (від 05. 02. 2004 №1457 ІV)
Про стан оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками навчальним закладам Київської області
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconПісля нашого уроку ви знатимете
Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconДень зимового сонцестояння День зимового сонцестояння
Абсолютна вологість повітря при температурі 0 градусів 6 г/ Визначте відносну вологість повітря,якщо фактичний вміст води 3 г/м3
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconІнформація про акції, конкурси, які діють у бібліотеці; інформація про клуби та читацькі об`єднання; заслужені читачі бібліотеки Тут розміщується також місцева інформація
Це можливість зробити бібліотеку «видимою» для читачів, розказати про себе: послуги, які пб надає
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconІнформація про стан інноваційного розвитку загальної середньої освіти м. Києва
Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconІнформація Інформація будь-які дані про зовнішній світ є інформація щось відомо; Невідомо немає інформації Прийшла інформація щось взнали; нічого не взнали не прийшла інформація
Параметри зовнішнього світу взаємно-однозначно відображаються на значення деяких фізичних величин сигналу
Інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів iconВідсутній ринок земель сільськогосподарського призначення відсутній ринок земель сільськогосподарського призначення
Врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка