Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади


НазваТ роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади
Дата конвертації10.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Т.1. Роль і значення РR в діяльності органів державної влади

 • Т.1. Роль і значення РR в діяльності органів державної влади


Розмір впливу і наслідків дій урядових органів на розвиток країни

 • Розмір впливу і наслідків дій урядових органів на розвиток країни

 • Розвиток демократії, формування системи інститутів громадянського суспільства

 • Розвиток інформаційних технологій, необхідність державного управління інформаційною сфероюРR в діяльності державних установ будується на двох позиціях:

 • РR в діяльності державних установ будується на двох позиціях:

 • держава в демократичній країні повинна звітуватися перед своїми громадянами про свою роботу;

 • - для ефективного державного управління необхідно активна участь і підтримка громадськостіPR допомагає реформувати державну службу

 • PR допомагає реформувати державну службу

 • за наступними критеріям:

 • відношення апарату державної служби до громадянина як до суб’єкту, а не тільки об’єкту управління;

 • повага та співробітництво з громадянами та їх об’єднаннями, координація зусиль, відмова від примусу та нав’язування розпоряджень, які спускаються “зверху”;

 • контроль за діяльністю державного апарату не тільки “зверху”, а і “знизу”.Різниця по цілям. Цілі РR - структур урядових органів – сприяння схваленню політики держави з боку населення. Для РR бізнес - структур - сприяння досягненню основної цілі організації – отримання прибутку.

 • Різниця по цілям. Цілі РR - структур урядових органів – сприяння схваленню політики держави з боку населення. Для РR бізнес - структур - сприяння досягненню основної цілі організації – отримання прибутку.

 • Різниця у наявних ресурсах. В комерційних структурах в якості основного ресурсу виступає фінансовий. Державні органи мають більше інформаційних ресурсів та при взаємодії з громадянами можуть застосовувати адміністративні ресурси або методи примусу.

 • Критерії виміру ефективності РR - діяльності. Комерційний сектор: ефективність вимірюється прибутком або його відсутністю. Державне управління: ефективність вимірюється політичною підтримкою громадян або її відсутністю. (Дж.Гордон “Державне управління в Америці”)Різниця по відповідальності. Відповідальність в бізнес-структурах пов’язана з внутрішньою стороною.

 • Різниця по відповідальності. Відповідальність в бізнес-структурах пов’язана з внутрішньою стороною.

 • Відповідальність урядових РR полягає у зовнішній стороні:

 • держава в своїх діях і рішеннях відповідає перед суспільством;

 • участь громадян в управлінні – є невід’ємним атрибутом демократичного суспільства;

 • в демократичному суспільстві держава не може на свій розсуд встановлювати свої “правила гри” у відносинах з громадськістю;

 • держава не може бути відкритою тією мірою, якою вона вважає для себе за потрібне;

 • держава не може приймати управлінські рішення “одноосібно”, не співпрацюючи з громадянами та їх об’єднаннями. Звідси – можливості останніх за допомогою РR справляти вплив на державні структури набагато ширші, ніж у випадках з комерційними організаціями.Різниця в оточенні. Державні інтереси мають загальний характер. Жодна структура влади не має права ототожнювати державні інтереси з власними інтересами. Громадськість має право і вимагає повної інформованості з питань діяльності державних органів.

 • Різниця в оточенні. Державні інтереси мають загальний характер. Жодна структура влади не має права ототожнювати державні інтереси з власними інтересами. Громадськість має право і вимагає повної інформованості з питань діяльності державних органів.

 • Цікавість до справ комерційної організації з боку громадськості і ЗМІ досить не велика. Споживач по відношенню комерційної організації виступає як рівноправний партнер; комерційна організація не може примусити покупця діяти так, як їй хочеться, не може нав’язати свою волю; з іншого боку, покупець не може прямо впливати на комерційну організацію (може робити це лише опосередковано – через бойкот товарів або послуг).сутністю політики, що проводиться владою (якщо вона в інтересах більшості громадян, то механізм гармонізації інтересів діє ефективно). У такому випадку РR стає невід’ємним компонентом управління;

 • сутністю політики, що проводиться владою (якщо вона в інтересах більшості громадян, то механізм гармонізації інтересів діє ефективно). У такому випадку РR стає невід’ємним компонентом управління;

 • рівнем розуміння вищих посадовців функції РR в системі прийняття рішень: якщо це розуміння не цивілізоване і не відповідає сучасним стандартам демократії – функція РR стає допоміжною, суто технічною службою адміністрації; якщо це розуміння відповідає сучасним стандартам демократії – РR стає рівноправним учасником вироблення, схвалення та реалізації управлінських рішень;

 • типом системного включення Р R в економічну, політичну та правову діяльність, здатністю реалізувати принцип “гнучкої технології”, тобто переналагодження всього механізму РR в процесі соціально-економічних та політичних змін у суспільствіРоль зв’язків з громадськістю в державному управлінню можна охарактеризувати як сприяння державі у розв’язанні об’єктивних протиріч між плюралізмом політичної сфери суспільства та цілісністю державної влади.

 • Роль зв’язків з громадськістю в державному управлінню можна охарактеризувати як сприяння державі у розв’язанні об’єктивних протиріч між плюралізмом політичної сфери суспільства та цілісністю державної влади.

 • Мета урядових РR: Сприяння схваленню і підтримці державної політики громадянами

 • РR - програми незалежно від рівня впровадження мають як мінімум три елементи:

 • інформування громадськості про діяльність державного органу

 • гарантія активної участі населення в урядових програмах, а також згода на прийняття регулятивних норм

 • забезпечення суспільної підтримки вибраним стратегіям і прийнятим програмам

 • Принципи РR урядових структур:

 • системність

 • адекватність

 • регулярність

 • щирість і достовірність, повнота

 • координація

 • принципи гнучкої технології (мобільність)встановлення, підтримка та розширення контактів з громадянами, громадськими та бізнес-організаціями

 • встановлення, підтримка та розширення контактів з громадянами, громадськими та бізнес-організаціями

 • інформування громадськості стосовно рішень, що приймаються

 • вивчення громадської думки

 • аналіз суспільної реакції на діяльність представників органів влади та самого органу влади

 • прогнозування суспільно-політичних процесів

 • забезпечення аналітичними розробками

 • формування позитивного іміджу організаціїапатія населення, високий рівень недовіри до влади;

 • апатія населення, високий рівень недовіри до влади;

 • „конфлікт” між ЗМІ і державними установами, залежність державних органів від ЗМІ

 • боротьба між законодавчою і виконавчою гілками влади

 • опір бізнесових структур, державних органів прийняттю деяких нормативних актів або норм державного регулювання.Модель владування та підлеглості - в державі тоталітарного типу відносини з суспільством будуються по принципу владування та підлеглості. Ініціативні дії населення розцінюються як небезпека державним інтересам)

 • Модель владування та підлеглості - в державі тоталітарного типу відносини з суспільством будуються по принципу владування та підлеглості. Ініціативні дії населення розцінюються як небезпека державним інтересам)

 • Перехідна модель (управляючий та ті, ким управляють) - розвиток демократії актуалізував потребу в діалозі між державою та громадянським суспільством, яке почало формуватися. Держава намагається знайти такий спосіб управління, при якому б об’єкт і суб’єкт управління не були б антагоністично відокремлені. Відбувається законодавче оформлення форм взаємодії держави і громадянського суспільства, використовуються науково - дослідницькі методи вивчення цільової громадськості, встановлюються і підтримуються зворотній зв’язок.

 • Управлінська модель – побудова партнерського діалогу держави і громадянського суспільства при домінуванні інтересів останнього. Подібна модель найбільш оптимальна модель управління комунікативними процесами в умовах правової демократичної держави і громадянського суспільства.

 • Реміснича модель (сфокусована спрямованість на навколишнє середовище)

 • Організація

 • комунікація середовище (зовнішнє і внутрішнє)

 • Мал.1 Комунікація як орнамент (додатковий атрибут)Модель продавця (навколишнє середовище як об'єкт обробки)

 • Модель продавця (навколишнє середовище як об'єкт обробки)

 • Організація Комунікація Внутрішні/зовнішні цільові групи

 • Зворотній зв'язок

 • Мал. 2. Комунікація - інструмент управління • Симетрична модель (навколишнє середовище як діючий чинник)

 • Комунікація

 • Організація Внутрішня/зовнішня громадськість

 • Комунікація

 • Мал. 3. Комунікація - стратегічний інструментРівень мінімальної достатності РR- служби в органах державної влади та місцевого самоврядування – це прес-центр (інформаційний центр)

 • Рівень мінімальної достатності РR- служби в органах державної влади та місцевого самоврядування – це прес-центр (інформаційний центр)

 • Координація між РR - відділом та іншими структурами органів державної влади може здійснюватися шляхом:

 • чітке визначення і розподіл функцій;

 • реалізація принципу взаємної доповнюваності, коли РR - відділ не дублює функції інших структур, а суттєво їх доповнює;

 • узгодження принципів та механізму планування і контролю;

 • дотримання правил “паритетного управління”Схожі:

Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconШановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!
Вас, що згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України від 1 липня 2008 року, протокол №72, Національній академії...
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconТ рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування
Знання, яке надає громадська думка органам управління для прийняття політичних рішень, можна кваліфікувати
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconІнформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування; Стаття 16. Обмеження щодо використання службового майна. Стаття 17. Обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
Використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconЗагальна характеристика державної влади Мета уроку
Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconРеалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні Державна митна служба України
Зу "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"...
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconНауковий керівник – Відповідальний виконавець
Ндр в діяльності органів державної влади (вказати назву) видання наукових праць (кількість монографій, посібників, енциклопедій та...
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconКількість абонентів мережі Інтернет, тис. *
Шляхи вирішення проблемних питань посилення міжрегіональної координації місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування...
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconЗабезпечення екс-пертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади в Україні
Зв’язок ндр із науково-теоретичними І практичними завданнями реформування Націо-нальної академії та модернізації системи підви-щення...
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconПолітика європейської інтеграції України на сучасному етапі професор Ігор Тодоров
Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...
Т роль І значення рr в діяльності органів державної влади т роль І значення рr в діяльності органів державної влади iconТ особливості змісту та форм комунікаційного процесу органів державної влади І місцевого самоврядування


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка