Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації


НазваЗдатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації

 • здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації

– наявність методичних знань та умінь щодо окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання, готовності проводити заняття з математики за різними навчальними комплектами, володіння педагогічними технологіями.

 • – наявність методичних знань та умінь щодо окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання, готовності проводити заняття з математики за різними навчальними комплектами, володіння педагогічними технологіями.Компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне відношення до неї і предмету діяльності.

 • Компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне відношення до неї і предмету діяльності.

 • Компетенції – узагальнені способи дій, що забезпечують продуктивне виконання професійної діяльності.1. Загальні питання методики навчання розв’язування задач.

 • 1. Загальні питання методики навчання розв’язування задач.

 • 2. Методика формування загального вміння розв’язувати задачі.

 • 3. Методика формування вміння розв’язувати задачі певних видів.Під сюжетною задачею розуміємо математичну задачу, де описано певний життєвий сюжет, а саме кількісний бік реальних процесів, явищ та ситуацій, і міститься вимога знайти шукану величину за даними в задачі величинами та зв’язками між ними.

 • Під сюжетною задачею розуміємо математичну задачу, де описано певний життєвий сюжет, а саме кількісний бік реальних процесів, явищ та ситуацій, і міститься вимога знайти шукану величину за даними в задачі величинами та зв’язками між ними.

під умінням розв’язувати сюжетні задачі ми розуміємо складне уміння, яке містить комплекс умінь нижчого порядку, що стосуються послідовно виконуваних дій, а саме:

 • під умінням розв’язувати сюжетні задачі ми розуміємо складне уміння, яке містить комплекс умінь нижчого порядку, що стосуються послідовно виконуваних дій, а саме:

 • уміння аналізувати текст задачі;

 • уміння подавати результати аналізу у вигляді репрезентативної моделі;

 • уміння співвідносити задачу з раніш вивченими і відтворювати спосіб розв’язування задач даного виду (якщо учню пропонується задача відомого виду);

 • уміння виконувати пошук розв’язування задачі, якщо задача невідомого виду або учень не „впізнав” задачу: при арифметичному способі розв’язування виконувати аналітичні міркування (від запитання задачі до числових даних) або синтетичні (від числових даних до запитання задачі), при алгебраїчному методі розв’язування – складати рівняння;

 • уміння виконувати операції, які забезпечують розв’язання задачі;

 • уміння перевіряти правильність розв’язання.

під загальним умінням розв’язувати сюжетні задачі розуміємо складне уміння, що застосовується при розв’язуванні сюжетної задачі різними (основними) методами та способами і складається з:

 • під загальним умінням розв’язувати сюжетні задачі розуміємо складне уміння, що застосовується при розв’язуванні сюжетної задачі різними (основними) методами та способами і складається з:

 • уміння здійснювати предметно-змістовий аналіз задачі;

 • уміння виконувати логіко-семантичний аналіз задачі;

 • уміння складати репрезентативну модель задачі (короткий запис задачі у вигляді схеми або таблиці; або малюнок, схематичний рисунок, креслення, діаграму, графік тощо);

 • уміння робити прикидку очікуваного результату;

 • 5) уміння здійснювати пошук розв’язування задачі: за арифметичного способу – виконувати аналітичні або синтетичні міркування; за алгебраїчного – позначати одне з невідомих значень величини (шукане або проміжне) змінною та виражати інші величини через змінну, подавати одну з величин двома способами (через змінну та без неї);

 • 6) уміння складати план розв’язування задачі за арифметичного способу; за алгебраїчного – уміння складати рівняння;7) уміння реалізувати знайдений план розв’язування за арифметичного способу; за алгебраїчного – уміння розв’язувати рівняння;

 • 7) уміння реалізувати знайдений план розв’язування за арифметичного способу; за алгебраїчного – уміння розв’язувати рівняння;

 • 8) уміння перевіряти правильність розв’язання;

 • 9) уміння співвідносити нову задачу з раніше розв’язаними; перетворювати дану задачу; узагальнювати математичну структуру задачі;

 • 10) уміння досліджувати задачу шляхом змін окремих її елементів – з метою формулювання загального плану розв’язування задач такої самої математичної структури. • N1 – продуктивність праці першого виконавця

 • N2– продуктивність праці другого виконавця

 • A – загальний виробіток при спільній праці

 • V1 - швидкість першого тіла; V2 - швидкість другого тіла

 • t – час спільного руху або час спільної праці

 • S – відстань між тілами на момент початку або на момент закінчення руху

Розкрийте роль, місце і функції сюжетних задач у початковому курсі математики.

  • Розкрийте роль, місце і функції сюжетних задач у початковому курсі математики.
  • Наведіть класифікацію видів простих задач, які розв’язуються в курсі початкової школи.
  • Наведіть класифікацію типових задач.
  • Розкрийте зміст кожного з етапів процесу розв’язування як простої, так і складеної сюжетної задачі
  • Назвіть способи перевірки задач та продемонструйте це на конкретних прикладах.
  • Прокоментуйте погляди різних методистів на проблему формування умінь розв’язувати сюжетні задачі.
  • Розкрийте методику формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів.


Розробіть декілька фрагментів уроку, щодо подачі нового матеріалу, який присвячується ознайомленню із простими сюжетними задачами нового виду в першому і другому класах.

   • Розробіть декілька фрагментів уроку, щодо подачі нового матеріалу, який присвячується ознайомленню із простими сюжетними задачами нового виду в першому і другому класах.
   • Розробіть методику роботи над простими задачами перших п’яти видів за пам’яткою №1 (по одній задачі кожного виду).
   • Розробіть методику роботи над простими задачами за пам’яткою №2 (по одній задачі кожного виду).
   • Організуйте роботу над простими задачами на множення і ділення після їх розв’язання. Змоделюйте декілька фрагментів таких уроків.
   • Розробіть і обґрунтувати диференційовану роботу на уроці над простими задачами. Тему уроку і клас визначити самостійно.


Яке із запропонованих завдань Вам здалось найбільш цікавим? Визначте можливі шляхи удосконалення запропонованого плану.

 • Яке із запропонованих завдань Вам здалось найбільш цікавим? Визначте можливі шляхи удосконалення запропонованого плану.Підготуйте методичний огляд журналів „Початкова школа” та „Начальная школа” на тему „Методика навчання учнів розв’язувати прості та складені сюжетні задачі”. Складіть бібліографічний покажчик статей для використання в подальшій професійній діяльності. Окремо проаналізуйте статті М.Богдановича, Л.Кочиної, С.Царьової, С.Скворцової в яких розглядається проблема навчання учнів розв’язувати сюжетні задачі та зробіть на 2-3 сторінки рецензію (на вибір студентів).

 • Підготуйте методичний огляд журналів „Початкова школа” та „Начальная школа” на тему „Методика навчання учнів розв’язувати прості та складені сюжетні задачі”. Складіть бібліографічний покажчик статей для використання в подальшій професійній діяльності. Окремо проаналізуйте статті М.Богдановича, Л.Кочиної, С.Царьової, С.Скворцової в яких розглядається проблема навчання учнів розв’язувати сюжетні задачі та зробіть на 2-3 сторінки рецензію (на вибір студентів).Рецензію на статтю можна зробити у такій послідовності: автор, назва статті; де опубліковано; основні положення; актуальність; висновки, яких дійшов автор; де можна використати матеріал цієї статті.

 • Рецензію на статтю можна зробити у такій послідовності: автор, назва статті; де опубліковано; основні положення; актуальність; висновки, яких дійшов автор; де можна використати матеріал цієї статті.Схожі:

Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconРозв’язувати приклади Складати рівняння Розв’язувати задачі Розум Спостережливість Кмітливість Знання

Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації icon“ Розв’язування задач на тиск в рідинах ” 8 клас Мета уроку
Паскаля; уміння пояснювати механізм його дії; формувати вміння моделювати фізичні процеси; розв’язувати задачі на застосування закону...
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconСтруктурований(організований) набір знань, структурований(організований) набір знань
Сформована компетентність дозволяє людині визначити (розпізнати) І ефективно, успішно розв′язати (незалежно від ситуації) проблему,...
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconКультуру співпраці здатність співпрацювати, домовлятися, долати конфліктні ситуації, узгоджувати зміст і процедури діяльності, діяти продуктивно й творчо

Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconЄдиний шлях, що веде до знань, це діяльність. Б. Шоу
Компетентність – загальна здатність особистості, яка характеризується складними вміннями, навичками, що базуються на знаннях, які...
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації icon«Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також вміти користуватися нею» Піфагор. Тема уроку
Вдосконалити вміння учнів розв'язувати текстові задачі на відсотки, на пропорційний поділ та застосовувати їх для розв'язування задач...
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconКартка Рік народження: 1948
Головна мета в моїй роботі дати учням міцні і ґрунтовні знання з математики, навчити їх володіти теоретичним матеріалом, набути умінь...
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconІнформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань
Ключова компетентність спеціально структурований комплекс характеристик особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних...
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconРух тіла під дією декількох сил. «Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати»
Визначити характер і напрям руху тіла; встановити, з якими тілами взаємодіє тіло
Здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації iconДидактико-методичної бази
Серед чинників, які визначають готовність І здатність внз ефективно використовувати досягнення інформаційно-комунікаційних технологій...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка