Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу


НазваВикористання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Використання ІКТ на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу.


Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими.

На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:
 • шляхом активного діалогу учня з комп'ютером,

 • розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація),

 • шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку),

 • використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною,

 • витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:
 • Активізувати пізнавальну діяльність учнів

 • Візуалізувати навчальний матеріал

 • Індивідуалізувати процес навчання

 • Здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання

 • Створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, організувати самоконтроль

 • Забезпечити розвиток творчої активності школярів

 • Створити бібліотеку навчального електронного приладдя

 • Використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну шкільну мережу

 • Реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.Проте на сьогодні наявні проблеми використання ІКТ при вивченні математики.
 • Недостатній рівень забезпечення комп’ютерною технікою.

 • Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики

 • Недостатня кількість якісного ППЗ

 • Відсутність методики застосування ІКТ

 • Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища

 • Недостатній рівень підготовленості учнів до роботи з комп’ютеромПри плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:
 • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

 • наявність інструментальних середовищ,

 • наявність програм-тренажерів,

 • готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

 • можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.Види комп’ютерних матеріалів

 • Друковані матеріали

 • Комп’ютерні презентації

 • Комп'ютерне тестування

 • Програмовані навчальні середовища

Сучасні дидактичні посібники
 • Мультимедійні посібники

 • Ресурси Інтернету

 • Сайти вчителів

 • Методичні сайти

 • Загальноосвітні портали

 • Педагогіка та психологіяКомп’ютерні презентації

Комп’ютерні презентації, виконані в різних програмних середовищах, органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математики

Комп’ютерне тестування

 • Тести з математики, виготовлені в відповідних тестових програмах, автоматизують трудомісткий процес тестування, моніторингових відстежень процесу засвоєння учнями певних тем, спонукають учня до активізації пізнавальної діяльності з метою отримання кращих результатів навчання. Комп’ютерне тестування бажано рекомендувати учням для домашньої роботи.Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:
 • Під час уроків (при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, співробітника колективу);

 • При виконанні домашніх завдань (як довідник, тренажер, інструмент);

 • При виконанні творчих робіт, роботі над проектами індивідуальними чи груповими;

 • При поглибленому вивченні предмета.Етап засвоєння нових знань

На цьому етапі уроку бажано використовувати комп’ютерні презентації як наочні посібники і джерело навчальної інформації.

Візуальна форма подачі означень, формул, теорем, їх доведень, якісних креслень до геометричних задач, подача рухомих зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань та вмінь.

Етап перевірки засвоєння учнями нових знань та способів розв’язування задач

 • Тести

 • Дидактичні ігри

 • Диктанти

Результатом застосування ІКТ на даному етапі є позитивний педагогічний ефект:
 • швидке отримання результатів,

 • оперативність,

 • відсутність суб’єктивного фактора,

 • керівна роль учителя.ВисновокЦілі використання ІКТ

 • розвиток міжпредметних зв'язків математики та інформатики;

 • формування комп'ютерної грамотності;

 • розвиток самостійної роботи учнів на уроці;

 • реалізація індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу;

 • розвиток творчих та дослідницьких здібностейЦілі використання ІКТ

 • розвиток міжпредметних зв'язків математики та інформатики;

 • формування комп'ютерної грамотності;

 • розвиток самостійної роботи учнів на уроці;

 • реалізація індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу;

 • розвиток творчих та дослідницьких здібностейЗасоби для використання на уроках:

 • використання готових мультимедійних програм;

 • створення власних розробок за допомогою стандартного програмного забезпечення.Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю

 • скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи;

 • перевірити знання учнів в інтерактивному режимі;

 • допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний;

 • сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів;

 • робить уроки яскравими та цікавими.Решение задач на признаки равенства треугольников

Задача 1.

Смешарик в тетради нечаянно поставил кляксу. Помогите ему дописать недостающее условие задачи.

Дано: АВ = АС, BAD = CAD.

Доказать: АВD = ACD, используя первый признак равенства треугольников.

Всё верно !

Решение задач на признаки равенства треугольников

Задача 2.

Что под кляксой, если равенство треугольников Смешарику нужно доказать с помощью третьего признака равенства треугольников?

Дано: АВ = АС, BD = CD

Доказать: АВD = ACD, используя третий признак равенства треугольников.

Просто замечательно!

АЛГЕБРА, 8 клас Тема: Квадратні рівняння Алгебра щедра, вона часто дає більше, ніж у неї просять. Жан Лерон ДʼАламбер

Перетворіть дане квадратне рівняння у зведенеЗавдання групам

 • Розподіліть дані рівняння на чотири групи. Поясніть свій вибір.Графік якої функції зображено на малюнку?

Шифр

8,7-60+0,1=

40-2,9+(-50)=

30∙(-40)-43=

60:(-5)+(-0,9)=

225+(-75)-20=

27-(60+80)=

97-(34-120)=

(5,8-3,8)∙0,2=

Схожі:

Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу icon“Використання ікт на уроках математики як умова формування творчої особистості” “Використання ікт на уроках математики як умова формування творчої особистості”
Тема: «Використання сучасних комп’ютерних інструментальних середовищ у навчанні математики»
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconЗ досвіду роботи Сологуб Олени Петрівни вчителя математики та фізики
Використання ікт на уроках математики та фізики як складової особистісно-орієнтованого навчання
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconВикористання ікт в сзш №168 Intel в школі
На уроках математики, мови, літератури, англійської мови, природознавства, я І україна
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconВикористання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання. З досвіду роботи Сажнєвої Євгенії Борисівни
Використання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconМетодичне об’єднання вчтелів математики, фізики, інформатики
«Розвиток творчої особистості учнів через педагогіку співпраці учня І вчителя. Застосування ікт на уроках математики І фізики» «Розвиток...
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу icon«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз»
Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних...
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconМетодичні рекомендації щодо використання ікт під час викладання іноземної мови Організація внутріучилищного контролю за навчально виховним процесом
Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ікт) на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconНа уроках теоретичного навчання для актуалізації опорних знань та закріплення вивченого матеріалу використовуються тестові завдання, кросворди, лабораторно-практичні роботи, папки з повузловою обробкою деталей та виробів

Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconЗавдання системи методичної підготовки майбутніх вчителів
Формується при врахуванні вимог інформаційного суспільства та передбачає: використання термінології, апаратної складової, програм...
Використання ікт на уроках математики на етапі закріплення нового матеріалу iconЕлектричні травми та їх види (гра на закріплення нового матеріалу) Розробила викладач охорони праці – Горбачова Тетяна Вікторівна
Електричні травми це … місцеві ураження, опіки, електричні знаки, механічні пошкодження

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка