Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни


НазваПсихолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку

Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Грицишина Таїсія Іванівна

Обдаровані дітиОбдаровані дітиОбдаровані дітиОбдаровані дітиОбдаровані дітиОбдаровані дітиОсвіта обдарованих дітей

 • Освіта є фундаментальним правом людини, і що вона повинна бути якомога більш пристосованою до специфічних потреб кожного.

 • Хоча із практичних причин необхідні такі системи освіти, що забезпечують задовільний освітній рівень для більшості дітей, завжди будуть існувати діти із спеціальними потребами, для яких необхідно вживати особливих заходів. До цієї групи належать і обдаровані діти.

 • Обдаровані діти повинні користуватися пристосованими до їхніх потреб умовами освіти, що дали б змогу їм вповні реалізувати свої можливості».Стандарти дошкільної освіти

 • Виважене і відповідальне ставлення до питання виявлення й розвитку здібностей дошкільника, це є індивідуально-значущим природним і особистісним здобутком кожної дитини, запорукою її подальшого професійного та життєвого самовизначення.

 • Базовий компонент дошкільної освіти України;

 • Програма “Я у світі”;

 • Програма “Дитина”Узагальнення сучасної психолого-педагогічної науки

 • кожна психічно нормальна дитина в чомусь здібна (можливо, не в математиці, мовленні чи художній діяльності; це може стосуватися її організаційних умінь, чутливості та чуйності, практичної вправності тощо);

 • значний обсяг знань, умінь та навичок не є безпосереднім показником здібності дитини; таким показником є здатність дошкільника легко, швидко, без труднощів набувати їх, уміло застосовувати в різних життєвих ситуаціях, досягати за їх допомогою успіху;

 • комплексно організоване розвивальне середовище зумовлює виявлення всіх потенційно можливих здібностей дитини: внутрішньо особистісних (чуттєвих), міжособистісних (соціальних), просторових (візуальних), тілесно-кінестетичних (рухових), мовленнєвих, логіко-математичних, музичних;

 • чим різноманітніше середовище, в якому перебуває дитина, тим яскравіше виявляються її здібності, активніша поведінка.Закономірності формування здібностей дитини дошкільного віку

 • Здібності дошкільників формуються у різноманітних видах діяльності.

 • У дошкільному віці діти починають розрізнятись за рівнем виявлення у них загальних здібностей: пізнавальних та практичних.

 • Пізнавальні здібності класифікують відповідно до окремих етапів пізнавального процесу: на етапі сприйняття інформації (сенсорні); на етапі аналізу, переробки інформації (інтелектуальні); на етапі практичного використання знань (творчі).Розвиток здібностей дошкільника

Розвиток пізнавальних здібностей:
 • Сенсорні здібності розвиваються особливо інтенсивно у процесі засвоєння сенсорних еталонів у 3—4 роки.

 • Основу розвитку інтелектуальних здібностей складають дії наочного моделювання: заміщення, використання готових моделей і побудова моделі на основі встановлення відношень між замінником і заміщуваним об’єктом.

 • У творчих здібностях на перший план виходить уява.

Розвиток практичних здібностей:
 • практичні здібності проявляються у руховій активності дітей як висока гнучкість тіла, спритність і граціозність рухів, висока здатність до наслідування складних систем рухів; ці здібності лежать в основі виконання спортивних видів діяльності, танців, балету.

 • У спілкуванні з ровесниками, досить яскраво виявляються організаторські (лідерські) здібності.

Тісний зв’язок пізнавальних здібностей з практичними виявляється у конструктивно-технічній діяльності.

Передумови розвитку спеціальних здібностей

У багатьох дітей досить рано виявляються спеціальні здібності:
 • Художні (образотворчі, декоративно-прикладні);

 • Музичні;

 • Математичні;

 • Театрально-мовні (акторські, літературні).

Спеціальні здібності мають спільну основу: певний рівень розвитку пізнавальних процесів, технічних умінь, а також емоційної чутливості й сприйнятливості

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

 • О. Музика. Авторська програма розвитку здібностей і обдарованості «Три кроки»;

 • Л. Венгер. Програма«Обдарована дитина»;

 • В. Маслова. Авторська формуюча програма «Я — дослідник світу»;

 • О. Щебланова. Авторська система роботи з обдарованими дітьми;

 • О. Савенков. Програма «Обдарована дитина в масовій школі»;

 • В. Кузьменко. Індивідуалізовані освітні програми (ІОП)Інноваційна програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми

 • Акумулює в собі системний теоретичний та практичний матеріал;

 • Навчальний матеріал спрямований на результат – гармонійний розвиток дитини, її нахилів, здібностей, обдарованості;

 • Парадигма, що ґрунтується на методологічних принципах теорії прийняття рішень, теорії задач;

 • Пропонується спеціальна технологія, яка спрямована на формування певних видів компетентностей у педагогів та батьків, що дозволятимуть результативно здійснювати проектування, супровід, підтримку, діагностування рівнів саморозвитку дитини, її нахилів та здібностей;

 • Забезпечує принципи системності та поступовості процесу підготовки фахівців і батьків для розвитку дітейІнноваційна програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми

 • Включає 4 модулі, що пов’язані між собою логікою розгортання знань;

 • Теоретичний матеріал значно менший за обсягом у порівнянні з практичним, разом з тим теоретичний матеріал є базовою основою для розгортання роботи з практичних модулів;

 • Робота в практичних модулях проводиться у наступних формах: групова робота, тренінги, імітаційні ігри, майстер-класи, ігрові студії тощо;

 • Обсяг спецкурсу 3 кредити (108 години), з них лекцій – 36 год., практичних – 72 год.;

 • Самостійна робота передбачає виконання домашніх завдань, самостійний пошук, аналіз та узагальнення навчального матеріалу;

 • Підсумковий контроль: презентація програм і технологій розвитку дітей раннього і дошкільного вікуСхожі:

Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconТриває з 2009 року в Інституті обдарованої дитини напн україни Триває з 2009 року в Інституті обдарованої дитини напн україни
Обгрунтовано універсальні та спеціальні критерії прояву обдарованості дошкільника
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconПсихолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку Ковтун Л.І. – вихователь днз №201
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні проблеми самостійності дітей дошкільного віку та експериментальному вивченні...
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconПрограма з фітнесу для дітей старшого дошкільного віку розроблена з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Реалізується в процесі гурткової роботи

Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconВикористання сюжетних спортивно-розвиваючих комплексів в роботі з фізичного розвитку дітей дошкільного віку
Оптимізація навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з фізичного виховання потребує впровадження нових форм та методів...
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconРайонний Будинок школярів-комплексний позашкільний заклад Проблемне питання
«Розвиток самостійного мислення дитини її творчих здібностей, підтримка обдарованої молоді району»
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни icon350 дітей старшого дошкільного віку; 350 дітей старшого дошкільного віку
Потому что эту книгу купил папа", "Потому что эту книгу читает мама на ночь…" 3 дитини
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconРозвиток обдарованості та таланту – ключове завдання сучасної освіти

Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconТема лекції Нервово-психічний розвиток дітей різного віку
Психомоторний розвиток дитини відображає становлення різних відділів нервової системи дитини у певні періоди життя
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconПро виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» щодо реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
Наказ міського відділу освіти від 27. 04. 2012 №232 «Про проведення обліку дітей дошкільного і шкільного віку та підлітків шкільного...
Психолого-педагогічна підтримка та розвиток обдарованості дітей дошкільного віку Науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини напн україни iconІнститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методичний центр координації методичної роботи Мета проведення учнівських олімпіад: пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді
Мета проведення учнівських олімпіад: пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка