Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу


НазваПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу
Дата конвертації24.02.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення

Основними складовими виховання,

 • Основними складовими виховання,

 • реалізація яких забезпечує гармонійний розвиток особистості, є:У кожному загальноосвітньому навчальному закладі має бути комплект документів, необхідних для організації повсякденної виховної роботи:

 • У кожному загальноосвітньому навчальному закладі має бути комплект документів, необхідних для організації повсякденної виховної роботи:

 • Нормативно-правові документи про освіту.

 • Програми виховання, затверджені МОНМС України.

 • Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети.4. Регламент роботи навчального закладу.

 • 4. Регламент роботи навчального закладу.

 • 5. Виховні програми та плани.

 • 6. План-схема психолого-педагогічної характеристики класу та карта-характеристика особистості учня.

 • 7. Портфоліо класних керівників та їхні звіти про виховну роботу в класі.

 • 8. Звіти про організацію та результати виховної роботи в навчальному закладі.

 • Доцільно також створити у бібліотеці

 • систематичний каталог літератури з питань виховання та банк даних виховних справ (проектів, сценаріїв тощо).

оновленню форм і методів морально-духовного виховання школярів та формування системи життєвих цінностей, яке стає основою для формування особистості дитини, її духовної культури.

 • оновленню форм і методів морально-духовного виховання школярів та формування системи життєвих цінностей, яке стає основою для формування особистості дитини, її духовної культури.

 • розширення можливостей в організації позакласної виховної роботи, яка повинна бути спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду.

 • підвищення ефективності виховного процесу, яке дозволяє досягнути співвідношення між метою виховання і результатами, досягнутими в процесі формування особистості, соціальних груп.результат виховання, який виявляється у соціально прийнятній на рівні вікових особливостей поведінці особи, вмінні діяти морально і компетентно.

 • результат виховання, який виявляється у соціально прийнятній на рівні вікових особливостей поведінці особи, вмінні діяти морально і компетентно.залежать від індивідуальних особливостей вихованців, їх ставлення до навколишнього світу, виховних впливів, однолітків, батьків, педагогів.

 • залежать від індивідуальних особливостей вихованців, їх ставлення до навколишнього світу, виховних впливів, однолітків, батьків, педагогів.

 • Рівень вихованості — ступінь сформованості в учня відповідно до вікових можливостей найважливіших якостей особистості, які є показниками вихованості. - ознаки, за допомогою яких роблять висновок про рівень вихованості людини, оцінюють результати виховного впливу.

 • - ознаки, за допомогою яких роблять висновок про рівень вихованості людини, оцінюють результати виховного впливу.

 • Критерієм вихованості кожної особистості є не лише знання законів, правил, норм поведінки, а конкретні дії відповідно до визнаних норм і правил. Такі критерії не можуть бути універсальними, бо в кожному конкретному соціальному середовищі є свої норми і правила, а отже, і показники вихованості людини. При цьому слід враховувати вік, рівень соціального досвіду людини тощо. Стан виховної діяльності в начальних закладах України на сьогодні зумовлює потребу докорінного переосмислення стратегій виховання, що полягає у подоланні стереотипів педагогічного мислення шляхом переходу від окремих напрямів виховання до створення єдиного комплексу моделей виховних систем на різних рівнях освіти з метою розбудови цілісної безперервної української системи виховання.

 • Стан виховної діяльності в начальних закладах України на сьогодні зумовлює потребу докорінного переосмислення стратегій виховання, що полягає у подоланні стереотипів педагогічного мислення шляхом переходу від окремих напрямів виховання до створення єдиного комплексу моделей виховних систем на різних рівнях освіти з метою розбудови цілісної безперервної української системи виховання.Процес переходу від традиційних виховних заходів передбачає проведення випереджувальних, прогностичних експериментів із розбудови та проектування перспективних виховних систем у навчальних закладах шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, що спрямоване на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення.

 • Процес переходу від традиційних виховних заходів передбачає проведення випереджувальних, прогностичних експериментів із розбудови та проектування перспективних виховних систем у навчальних закладах шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, що спрямоване на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення.розбудова і моделювання виховних систем в навчальних закладах;

 • розбудова і моделювання виховних систем в навчальних закладах;

 • науково-методичне забезпечення компетентних практичних дій педагогів щодо створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів та молоді;

 • розробка перспективного плану науково-методичного забезпечення відповідно до регіональних ( районних, міських) можливостей;використання проектно-програмних технологій у системі науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу;

 • використання проектно-програмних технологій у системі науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу;

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді;

 • профілактична робота у навчальних закладах з подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;Провести організаційно - методичні наради районів (міст) щодо обговорення шляхів розбудови і моделювання виховних систем у навчальних закладах.

 • Провести організаційно - методичні наради районів (міст) щодо обговорення шляхів розбудови і моделювання виховних систем у навчальних закладах.

 • Провести районні семінари (конференції) з питань:

 • науково-методичне забезпечення процесу створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку дітей та учнівської молоді;

 • узагальнення досвіду шкіл із питань використання проектно-програмних технологій та методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу.міжрайонний семінар “Формування морально-духовної культури особистості учня” – жовтень, 2010 рік;

 • міжрайонний семінар “Формування морально-духовної культури особистості учня” – жовтень, 2010 рік;

 • II (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» - лютий, 2011 рік;

 • обласний семінар «Українські книжки для виховання толерантності» - квітень, 2011 рік;

 • обласний семінар-тренінг «Соціальна профілактика торгівлі людьми: форми та методи роботи» - червень, 2011 рік;

 • Інтернет-конференція «Правовиховна робота в навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості» - червень, 2011 рік;засідання творчої групи методистів із виховної роботи РМК(ММК) з проблеми «Сучасні підходи до організації методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі освіти. Портфоліо методиста з виховної роботи» - квітень, 2011рік.

 • засідання творчої групи методистів із виховної роботи РМК(ММК) з проблеми «Сучасні підходи до організації методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі освіти. Портфоліо методиста з виховної роботи» - квітень, 2011рік.Семінар – практикум “ Педагогічні умови розбудови і моделювання виховної системи сучасної школи ” (за рекомендаціями МОНМС України );

 • Семінар – практикум “ Педагогічні умови розбудови і моделювання виховної системи сучасної школи ” (за рекомендаціями МОНМС України );

 • Семінар “Формування навичок культури здоров’я учнів на основі загальнолюдських моральних цінностей” ;

 • Науково-практичні семінари за обраною темою району.«Учнівське врядування у виховному просторі сучасного навчального закладу» (збірка з досвіду роботи організації діяльності учнівського врядування);

 • «Учнівське врядування у виховному просторі сучасного навчального закладу» (збірка з досвіду роботи організації діяльності учнівського врядування);

 • Методичний лист щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області;

 • «Технології формування ціннісного ставлення школярів до суспільства та держави» (Збірка матеріалів з досвіду роботи класних керівників загальноосвітніх навчальних закладах області);

 • Робочий зошит класного керівника;

 • Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим педагогічним працівникам щодо просвітницької роботи з попередження та поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді.Створено сторінку для методичних служб області на сайті МОІППО www.moippo.mk.ua, на якій можна знайти матеріали обласних семінарів, нормативно-правові документів із питань виховної роботи

 • Створено сторінку для методичних служб області на сайті МОІППО www.moippo.mk.ua, на якій можна знайти матеріали обласних семінарів, нормативно-правові документів із питань виховної роботи

 • www.mon.gov.ua – сайт МОНМС України, розділ виховна робота

Схожі:

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу
...
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconЄдина педагогічна тема, над якою працює колектив учителів загальноосвітнього навчального закладу повинна враховувати стратегічні завдання, що передбачені на обласному, районному (міському) рівнях
...
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconІнформації про дітей, батьків, навчального закладу. Забезпечити підготовку первинної інформації про дітей, батьків, навчального закладу. Визначитись з комп’ютером, на якому буде встановлено програму «Курс. Дошкілля»
Наказ управління освіти від 03. 03. 2009 року №136 "Про проведення підготовчої роботи щодо створення єдиного регіонального інформаційного...
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconПоложення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 23 навчальних заклади мають статус експериментального навчального загальноосвітнього закладу регіонального рівня
В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи віппо, кандидат педагогічних наук, доцент
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconСпецифіка роботи загальноосвітнього навчального закладу з дітьми з особливими потребами

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біології
Перелік необхідної документації у кабінеті біології І. Загальна нормативно-правова база
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16. 09. 2006
Забезпечення єдності навчан-ня і виховання як двох взаємо-залежних складових системи освіти, пошук нових шляхів організації позакласної...
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії
Конвенція про права дитини Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України Загальні...
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconПошуки методів та форм роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров'я школярів

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу iconПоложення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434
Класний керівник активна особистість у створенні виховної системи в навчальному закладі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка