Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі


НазваТипи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Фізіологія обміну речовин і енергії. Фізіологічні основи раціонального харчування. Фізіологія терморегуляції.


Типи обміну

 • 1. Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі.

 • 2. Обмін речовин всередині організму: зміни, яких зазнають речовини з моменту надходження їх через травний канал до виведення назовні.Всі процеси обміну речовин спрямовуються ферментами, а сукупність ферментативних реакцій, що відбуваються в організмі, об'єднують загальним поняттям «обмін», або «метаболізм».Нервова регуляція

 • Впливає на:

 • зміну інтенсивності функціонування ендокринних залоз

 • безпосередньо активує ферменти.

 • Центральна нервова система, діючи на клітинні та гуморальні механізми регуляції, адекватно змінює трофіку клітинГуморальна регуляція активності ферменту

 • полягає у дії на нього гормонів, які або підвищують, або пригнічують активність ферменту.

 • Деякі гормони безпосередньо регулюють синтез або розпад ферментів та проникність клітинних оболонок, змінюючи у клітині вміст субстратів, кофакторів та іонний склад.Перетворення білків в організмі

 • Перший етап - гідроліз білків до амінокислот

 • Другий —відщеплення аміногрупи від амінокислоти з утворенням отруйного аміаку (NНз), який знешкоджується у печінці, перетворюючись на сечовину, що у складі сечі виводиться з організму. Сечовина, сечова кислота, креатинін і деякі інші речовини є кінцевими продуктами розщеплення білків.

Азотистий баланс.

 • Це співвідношення кількості азоту, що поступив в організм з їжею і виділеного з нього.

 • Основним джерелом азоту в організмі є білок, то по азотистому балансу можна судити про співвідношення кількості білка, що поступив і зруйнованого в організмі.

 • Знаючи кількість засвоєного азоту, легко обчислити загальну кількість засвоєного організмом білка, оскільки в білку міститься в середньому 16% азоту, тобто 1 г азоту міститься в 6,25 г білка. Отже, помноживши знайдену кількість азоту на 6,25, можна визначити кількість засвоєного білка.Азотиста рівновага У дорослої людини при адекватному живленні кількість введеного в організм азоту рівна кількості азоту, виведеного з організму. Якщо в умовах азотистої рівноваги підвищити кількість білка в їжі, то азотиста рівновага незабаром відновиться, але вже на новому, вищому рівні. Таким чином, азотиста рівновага може встановлюватися при значних коливаннях вмісту білка в їжі.

 • Азотиста рівновага У дорослої людини при адекватному живленні кількість введеного в організм азоту рівна кількості азоту, виведеного з організму. Якщо в умовах азотистої рівноваги підвищити кількість білка в їжі, то азотиста рівновага незабаром відновиться, але вже на новому, вищому рівні. Таким чином, азотиста рівновага може встановлюватися при значних коливаннях вмісту білка в їжі.

 • Позитивний азотистий баланс У випадках, коли надходження азоту перевищує його виділення. При цьому синтез білка переважає над його розпадом. У цих умовах відбувається затримка азоту в організмі (ретенція азоту).

 • Негативний азотистий баланс. Коли кількість виведеного з організму азоту перевищує кількість азоту, що поступивКоефіцієнт зношування.

 • Розпад білків в організмі, що відбувається за відсутності білків в їжі і достатньому введенні всіх інших живильних речовин (вуглеводи, жири, мінеральні солі, вода, вітаміни), відображає ті мінімальні витрати, які обумовлені основними процесами життєдіяльності. Ці найменші втрати білка для організму в стані спокою, перераховані на 1 кг маси тіла, були названі Рубнером Коефіцієнт зношування для дорослої людини рівний 0,028-0,075 г азоту на 1 кг маси тіла в добу.

ПРЯМА БІОКАЛОРИМЕТРІЯЗначення води для організму

 • Участь в обмінних процесах (реакції гідролізу, окислення і т.д.);

 • Сприяє виведенню кінцевих продуктів обміну;

 • Забезпечує підтримання температурного гомеостазу;

 • Механічна роль (зменшує тертя між внутрішніми органами, суглобовими поверхнями і т.д.);

 • Універсальний розчинник.Розподіл води в організмі: Загальна вода (60 %):

 • Внутрішньоклітинна вода (40 %);

 • Позаклітинна вода (20 %)

 • Внутрішньосудинна вода (до 5 %);

 • Інтерстиціальна вода (до 15 %);

 • Трансцелюлярна (до 1 %).За типом зв‘язку вода поділяється:

  • Вільну (не зв’язану);
  • Зв’язану (гідратаційну). Вона утримується гідрофільними речовинами, утворює гідратну оболонку;
  • Внутрішньомолекулярна (конституційна, структурна). Вона входить в склад молекул білків, жирів, вуглеводів і звільняється при їх окисленні.


Фізіологічна роль натрію. 45 % від загальної кількості знаходиться у позаклітинній рідині і лише біля 2 % в клітинах.

 • Осмотична активність позаклітинної рідини в значній мірі визначається вмістом Na+.

 • Na+ визначає активність ферментів впливаючи на каталітичну групу.

 • Na+ приймає участь у генерації потенціалу дії;

 • Na+ визначає рівень мембранного потенціалу;

 • Na+ підвищує збудливість симпатичних нервових закінчень і разом з Са2+ підвищує судинний тонус, скоротливість міокарда.

 • Концентрація Na+ в плазмі крові складає 135-145 ммоль/л.Фізіологічна роль калію

 • Синтез протеїнів, АТФ, глікогену;

 • К+ приймає участь в формуванні потенціалу спокою;

 • К+ визначає рівень мембранного потенціалу (разом з Na і Cl-);

 • К+ визначає активність деяких ферментів.

 • Вміст К+ в плазмі коливається від 3,5 до 5,0 ммоль/л.Розподіл калію в організмі

 • Внутрішньоклітинний калій (98 %);

 • Позаклітинний калій (2 %).Фізіологічна роль магнію:

 • Сприяє синтезу протеїнів;

 • Є складовою частиною майже 300 ферментних комплексів;

 • Фіксує фосфоліпіди на клітинних мембранах, зменшуючи їх текучість та проникливість;

 • Приймає участь в регуляції секреції паратгормону прищитоподібної залози.

 • Вміст магнію в плазмі крові знаходиться в межах 0,70 – 1,1 ммоль/л.Фізіологічна роль кальцію

 • Са2+ необхідний для функціонування мембранних каналів для ініціювання фізіологічних процесів;

 • Для стабілізації клітинних мембран сприяє ущільненню молекул фосфоліпідів;

 • Са2+ викликає початкове виділення медіатора при синаптичній передачі збудження;

 • Необхідний для спряження процесів збудження і скорочення в м‘язах;

 • Са2+ необхідний для поступлення глюкози в клітини;

 • Са2+ необхідний для розмноження клітин;

 • Вміст кальцію в плазмі крові знаходиться в межах 2,35 – 2,75 ммоль/л.Фізіологічна роль хлору і фосфатів:

 • Хлор основний аніон позаклітинної рідини;

 • Визначає рівень мембранного потенціалу;

 • Фосфати - основні аніони внутрішньоклітинної рідини;

 • Необхідні для обмінних процесів (в складі коферментів,АТФ, креатинфосфатів).

 • Вміст в сироватці крові: хлор 98- 105 ммоль/л; фосфор – 0,65-1,3 ммоль/л

Температурна карта людини

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !Схожі:

Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі icon1. Біогеохімічний кругообіг. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг фосфору. Кругообіг сірки. Кругообіг води. 9
Біогеохімічний кругообіг. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг фосфору. Кругообіг...
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconОбмін речовин
Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні...
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconТема Зміст
Через три доби формується купка з 12-16 щільно прилеглих один до одного бластомерів морула. Для людини, як і для інших плацентарних...
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconСукупність біохімічних перетворень речовин і енергії живих організмів, які забезпечують життєдіяльність, а також обмін з оточуючим середовищем

Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconТест Екологія і екологічне будівництво Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є
Наука про відносини живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconАмінокислоти Амінокислоти
До складу білків входять -амінокислоти, тобто такі, в яких аміногрупа розташована біля другого атома С. Між аміно- І карбоксильною...
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconЛюдина є єдиною істотою, яка може управляти і маніпулювати навколишнім середовищем, руйнувати або зберігати його "екологічна освіта"
Людина є єдиною істотою, яка може управляти і маніпулювати навколишнім середовищем, руйнувати або зберігати його
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconОбмін (бартер). Його недоліки Бартер — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами
...
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconСвітовий океан – головний постачальник води у кругообіг її в природі. Світовий океан – головний постачальник води у кругообіг її в природі
Світовий океан головний постачальник кисню на Землі завдяки водоростям, що живуть у ньому
Типи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі iconГідросфера – водна оболонка Землі Кругообіг води у природі


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка