Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо


НазваСпадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо
Дата конвертації24.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


СПАДКОВІ І ВРОДЖЕНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ

 • Кафедра педіатрії ФПО

 • канд.мед.наук Рогальський І.О.


Актуальність:

 • Спадкові і вроджені захворювання нирок складають 30% усіх вроджених вад розвитку людини (Л. Пиріг 2007).

 • 43% дітей із спадковими нефропатіями мають хронічну ниркову недостатність (І. Сміян, Н. Банадига, 2003).

 • Займають п’яте місце в структурі захворюваності (МОЗ України, 2008)



 • Необізнаність лікарів з усіма видами вродженої і спадкової патології нирок призводить до гіподіагностики, що у подальшому погіршує прогноз. (Д. Іванов,2008)

 • Класифікація, методи діагностики і лікування нефропатій дотепер викликають гарячі суперечки спеціалістів різного профілю, котрим доводиться діагностувати і лікувати ці хвороби (Л. Пиріг, Д. Іванов, 2010)

 • Рання інвалідизація дитини і неблагоприємний прогноз стає не тільки медичною, але і соціальною проблемою

 • (МОЗ України, 2010).



МЕТА ЛЕКЦІЇ:

 • РОЗКРИТИ ПРОБЛЕМУ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ВРОДЖЕНИХ І СПАДКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ДІТЕЙ.





НОЗОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПАДКОВИХ І ВРОДЖЕНИХ НЕФРОПАТІЙ З ПОЗИЦІЇ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ (Ігнатова М.С.,Вельтіщев Ю.Є.)

 • І. Анатомічні аномалії будови нирок і органів сечовиділення:

 • 1) вади розвитку нирок

 •  кількісні (агенезія, аплазія, додаткові нирки);

 •  позиційні (дистопія, нефроптоз, ротація);

 •  аномалії форми (підковоподібна, S та L-подібні нирки);

 • 2) вади розвитку сечоводів(зміна кількості, калібру та ін);

 • 3) аномалії будови сечового міхура і уретри;

 • 4) аномалії будови і розташування ниркових судин;

 • 5) аномалії інервації з синдромом нейрогенного сечового міхура.



ІІ. Порушення диференціації ниркової тканини (гістологічні аномалії ):

 • ІІ. Порушення диференціації ниркової тканини (гістологічні аномалії ):

 • 1) з кістами (полікистозна хвороба, нефрофтіз Фанконі, фінський тип вродженого нефротичного синдрому та інші);

 • 2) без кіст (олігонефронія, сегментарна гіпоплазія, гіпопластична дисплазія, рефлюкс-нефропатія).

 • ІІІ. Спадковий нефрит:

 • без глухоти;

 • з глухотою (синдром Альпорта).



ІV. Тубулопатії:

 • ІV. Тубулопатії:

 • А. Первинні:

 • 1. З ведучим синдромом поліурії:

 • а) ниркова глюкозурія;

 • б) нирковий нецукровий діабет;

 • в) нирковий сольовий діабет.

 • 2. З аномаліями скелету (ниркові остеопатії):

 • а) спадковий фосфат-діабет;

 • б) хвороба (синдром) де Тоні-Дебре-Фанконі.

 • 3. З нефролітіазом:

 • а) цистинурія; б) гліцинурія.

 • 4. З ураженнями нирок і кісток:

 • а) нирковий тубулярний ацидоз;

 • Б. Вторинні: (галактоземія, цистиноз)



V. Дизметаболічні нефропатії з кристалурією:

 • V. Дизметаболічні нефропатії з кристалурією:

 • а) оксалатно-кальцієва;

 • б) уратна.

 • VІ. Нефро- і уропатії при хромосомних хворобах.

 • VІІ. Амілоїдоз (спадковий і при періодичній хворобі).

 • VІІІ. Ембріональні пухлини (пухлина Вільямса).



3 групи етіологічних чинників

 • І. Мутація гена, прояв якої не залежить від зовнішніх впливів.

 • ІІ. Мутація гена, для пенетрантності якої необхідна наявність несприятливих факторів зовнішнього середовища

 • ІІІ. Зовнішні впливи: мікроби, віруси, токсини, радіація, та інш., реалізація яких проходить у осіб з генетичною схильністю



Діагностичний пошук:

 • І. Анамнез життя та захворювання:

 • - акушерський анамнез

 • - сімейний анамнез

 • - професійні шкідливості батьків

 • - перенесені захворювання

 • - супутні захворювання

 • - медикаментозний вплив

 • ІІ. Опитування хворого та батьків



 • ІІІ. Огляд хворого:

 • - загальний стан хворого, свідомість

 • - шкірні покриви

 • - лімфатичні вузли

 • - локомоторний апарат

 • - набряки

 • - артеріальний тиск, пульс

 • - дослідження органів черевної порожнини

 • ІV. Загальний аналіз сечі:

 • - фізичні властивості (кількість, колір, прозорість, відносна густина )

 • - хімічні властивості (реакція, білок, глюкоза, білірубін, кетонові тіла, нітрити)

 • - мікроскопічне дослідженя осаду (епітелій, еритроцити, лейкоцити, циліндри, солі, кристали цистину, жирні кислоти)



 • V. Оцінка функції нирок:

 • - Клубочкова функція - ШКФ (за кліренсом едогенного креатиніну)

 • - Канальцеві функції (питому вагу в аналізі сечі за Зимницьким, осмолярність плазми або сечі)



VI. Клінічні синдроми при нефропатіях

 • Сечовийрецидивуюча безболісна гематурія, огігоурія, протеїнурія, лейкоцитурія, циліндрурія;

 • Гіпертензивнийпідвищення артеріального тиску (особливо діастолічного), гіпертрофія лівого шлуночка серця;

 • Гіпотензивний – (функціональна незрілість кори наднирників)

 • Набряковий - (від пастозності до поширених периферичних набряків і анасарки)



Нефротичний гіперліпідемія, важка протеїнурія, теплі білі набряки

 • Нефротичний гіперліпідемія, важка протеїнурія, теплі білі набряки

 • Ендогенної інтоксикації – головний біль, млявість, блідість, відсутність апетиту

 • Анемічний токсичний вплив на кістковий мозок ( стійка анемія)

 • АЗОТЕМІЧНИЙ - як перша ознака декомпенсації ниркової функції

 • ОСТЕОДИСТРОФІЇ – прояв тубулопатій що є основним синдромом при цій патології

 • НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ



VII. Інструментальні методи дослідження

 • - УЗД, доплерівський режим дослідження

 • - рентгенологічні

 • - радіонуклідні



Ультразвукове обстеження нирки



Внутрішньовенна екскреторна урограма

 • Анатомічний і функціональний стан нирок і сечових шляхів

 • Оцінка уродинаміки

 • Мисково-чашечна система



Селективна ангіографія

 • Оцінка ниркового кровообігу

 • Анатомічної будови нирки

 • Фази

 • І. Артеріограма

 • ІІ. Нефрограма

 • ІІІ. Венограма

 • ІV. Екскреторна урограма



Комп’ютерна томографія



Статична реносцинтиграфія з 99mТс-ДМПО (діетилентриамінпентоацетат )

 • Задня проекція Ліва бокова проекція

 • (дефекти коркового шару лівої нирки)



Реносцинтиграфія

 • Оцінка ниркового кровообігу

 • Оцінка секреторної функції проксимальних канальців

 • Оцінка уродинаміки верхніх сечових шляхів

 • Визначення форми, розмірів, положення

 • Оцінка кількості функціонуючої паренхіми

 • Оцінка функціональної активності різних ділянок паренхіми

 • Виявлення об’ємних утворів в паренхімі



Ренограми та сцинтифото нирок з 99mТс-ДТПО (діетилентриамінопентоацетат)

 • Ренограми Сцинтифото,3хв Сцинтифото, 20 хв

 • (асиметрія фільтраційно-екскреторних процесів: ренограма лівої нирки - паренхіматозного типу, правої – нормальна)



Морфологічні (біопсія нирки, структура клубочка в нормі)



Можливості методу

 • Уточнення морфологічного діагнозу

 • Оцінка можливості застосування патогенетичної терапії, та оцінка її ефективності

 • Уточнення прогнозу захворювання

 • Оцінюють за допомогою:

 • - світлооптичної мікроскопії

 • - імунофлюоресцентної мікроскопії

 • - морфометрії

 • - імуногістохімічного методу

 • - елекронної мікроскопії



Медико-генетиче консультування

 • Генеалогічний метод

 • Цитогенетичний метод

 • Метод дерматогліфіки

 • УЗД плода

 • Біопсія хоріона і плаценти



Аномалії кількості нирок (агенезія, додаткова нирка)

 • Агенезія лівої нирки

 • Поширеність 1 на 1000 новонародж.

 • Частіше у плодів чоловічої статі (1:3)



Аномалії положення нирок дистопії нирок (ретроградна пієлографія)



Аномалії форми нирок (3q+, 9р+, +13,+18,+21,5р-,ХО)

 • Підковоподібна нирка

 • Галетоподібна нирка



Аномальні форми зрощення нирок

 • S - подібна

 • L - подібна

 • I – подібна

 • L - подібна



Аномалії розвитку нирок аплазія і гіпоплазія (внутрішньовенна екскреторна урограма)

  • Гіпоплазія лівої нирки


Кістозні аномалії нирок (Внутрішньовенна екскреторна урограма)

 • Полікістоз нирки



Солітарна киста нирки



Подвоєння нирки і сечоводів (ретроградна пієлограма)

 • Повне подвоєння лоханок і сечівників з обох сторін



Подвоєння нирки (внутрішньовенна екскреторна урограма)

 • Подвоєння зліва



Гідронефротична трансформація (внутрішньовенна екскреторна урограма)

 • Двобічний гідронефроз ІІ ст (розширення чашечок і лоханок)



Гідронефротична трансформація (внутрішньовенна екскреторна урограма)

 • Гідронефроз нирки



Мегауретер (внутрішньовенна екскреторна урограма)

 • Мегауретер



Мегауретер (динамічна реносцинтиграфия з 99mTc-ПФ (пірофосфат ))

   • І ІІ ІІІ IV


Природжені гломерулопатії (Nephritis heriditariae)

 • Синдром Альпорта – спадкова неімунна гломерулопатія, яка обумовлена порушенням обміну колагену IV типу.

 • Домінантний тип спадкування, зчеплений з

 • Х-хромосомою

 • Поширеність 17 випадків на 100000 дит.нас



ПАТОГЕНЕЗ

 • Генетично детерміноване порушення обміну колагену IV типу, який виступає основним складовим компонентом базальної мембрани капілярів і капсули клубочків нирок, кришталика і спірального (кортиєвого) органу



Клінічна картина

 • І. Гематурична форма

 • - макро- або мікрогематурія

 • мікропротеїнурія

 • помірна лейкоцитурія (абактеріальна)

 • стигми дизембріогенезу

 • ознаки інтоксикації

 • зниження слуху, пам’яті, інтелекту

 • катаракта, сферофакія, міопія



 • ІІ. Нефротична форма:

 • - проявляється в перші дні життя

 • - злоякісний характер

 • - масивна протеїнурія

 • - циліндрурія

 • - масивні набряки до анасарки

 • - прогноз неблагоприємний



Діагностика

 • Генеалогічне дослідження

 • Стигми дизембріогенезу

 • Аудіометрія

 • Біохімічне дослідження сечі (підвищена екскреція компонентів колагену)

 • Біопсія нирки



Лікування

 • Етіопатогенетичної терапії немає

 • Повноцінне збалансоване харчування

 • Руховий режим

 • Симптоматична терапія

 • - гемостатичні засоби

 • - препарати що покращують тканинний метаболізм

 • - загальноукріплююча терапія

 • - при ХНН гемодіаліз, трансплантація



Фосфат діабет

 • спадкове захворювання обумовлене порушенням реабсорбції фосфатів в проксимальних ниркових канальцях

 • Передається за домінантним типом зчепленим з Х-хромосомою

 • Поширенність 1 на 25000 новонароджених



Патогенетичні ланки

 • Зниження реабсорбції фосфатів в проксимальних канальцях і транспорту фосфатів в кишківнику

 • Підвищення чутливості епітелію канальців нирок до дії паратгормону

 • Вторинне порушення метаболізму віт D і розвиток гіперпаратиреоїдизму



Діагностичні критерії

 • Поява клінічних ознак в 1-2 роки життя

 • Деформація скелету (О-подібна), затримка росту, спонтанні переломи

 • М’язова гіпотонія, болючість м’язів

 • Пізнє прорізування зубів, дефекти емалі

 • Гіпофосфатемія, гіперфосфатурія, підвищена активність ЛФ у 2 рази, вміст Са в нормі

 • Рентгенологічні рахітоподібні зміни кісток з вираженою остеомаляцією



Лікування

 • Віт. Д3 - 5 – 15 тис.МО (ДД) протягом

 • 45 днів, повторний курс через 3 міс. (О.М.Лукянова,2009)

 • Кальцифедіол [25 (OH)D3] 20мкг/кг/доб

 • Кальцитріол [1,25 (OH2)D3] 0,02-0,05мкг/кг/доб

 • Суміш Олбрайта (24г лимонної кислоти, 40г цитрату натрію, 400мл дистильованох води) по 1 ст.л. 4-5 раз на добу

 • Вітаміни групи А, Е

 • Тимчасова іммобілізація кінцівки

 • Ортопедичне лікування за показами



Хвороба де Тоні-Дебре-Фанконі

 • Найтяжча спадкова тубулопатія з комплексним порушенням функції проксимальних канальців з постійною глюкозурією, підвищеною екскрецією з сечею фосфатів та амінокислот

 • Аутосомно-домінантний тип спадковості з різною ступенню експресивності а також можливий аутосомно-рецесивний тип

 • Ферментативний дефект в циклі Кребса і енергетична недостатність канальцевого епітелію



Діагностичні критерії

 • Поява клінічних ознак з 6міс до 2 років

 • Гіпотрофія, відставання в розумовому і фізичному розвитку

 • Рахітоподібні зміни скелету, оссалгії

 • Зниження опірності організму

 • Спрага, рвота, поліурія, дегідратація

 • Мязова гіпотонія,гіпорефлексія,зниження АТ



Параклінічні критерії

 • Глюкозурія

 • Гіпераміноацидурія

 • Гіперфосфатурія

 • Протеїнурія

 • Гіпо- і ізостенурія

 • Гіпофосфатемія

 • Гіпокаліемія

 • Метаболічний ацидоз



Лікування

 • Дієта з обмеженим введенням ацидогенних (сірковмісних) продуктів і збільшенням багатих на фосфати

 • Олужнення пиття (2г лимонної кислоти, 3г цитрату натрію, 3,3 г цитрату калію на 30 мл води по 40-60 мл в день)

 • Віт D3 по 10-15 тис.МО на добу під контролем проби Сулковича

 • З метою попередження нефролітіазу

 • - маргуліт по 0,5 – 2,0 г 3 рази на добу

 • - блемарен до 3-6г на добу



Особливості дієтотерапії хворих з оксалатно-кальцієвою нефропатією (оксалозом)

 • Лікування передбачає виключення з харчування продуктів, багатих на оксалати – це шоколад,какао,буряк, щавель, ревінь, лист петрушки,помідори, морква, чай, м’ясні бульйони.

 • Перевага надається картопляно – капустяній дієті, можна вживати горох, гарбуз, гриби, огірки, всі види круп, сметану, рослинне і вершкове масло, білий хліб, абрикоси, банани, груші, виноград, чорнослив.

 • Постійний прийом лужних мінеральних вод.



Особливості дієтотерапії хворих з кальциурією

 • З харчування виключають продукти, які містять більше 100 мг Са на 100 г – сир твердий, сир свіжий, кефір, квасоля, петрушка, цибуля зелена.

 • Обмежують вживання продуктів, які містять від 50 до 100 мг Са на 100 г – сметана, яйця, гречана та вівсяна крупи, горох, морква, оселедець, сазан, ставрида, ікра.

 • Перевага надається м’ясу і м’ясним продуктам в першій половині дня, маслу вершковому, скумбрії, окуню, судаку. Дозволяють вживати пшоно, манну та перлову крупи, макарони, картоплю, капусту, зелений горошок, кавуни, абрикоси, вишню, яблука, виноград, груші.



Медикаментозне лікування оксалурії

 • - Окис магнію (Magnesii oxydum), 50-100-200 мг на добу 1 раз в день впродовж 2-3 тижнів, 3-4 курси на рік

 • - Уролесан, 3-8 крап. 3 рази на день після їжі впродовж 2-3 тижнів, 3-4 курси на рік

 • - Магурліт, 1-2 г 3 рази після їжі, 2-3 тижні

 • - Вітамін В6 2-40 мг на добу впродовж 3-4 тижнів, 3-4 курси на рік

 • - Вітамін Е (-токоферол) 1-3 мг/кг на добу впродовж 3-4 тижнів, повторні курси щоквартально

 • - Вітамін А (ретинол) після їжі 1 крапля на рік життя 3,44 % р-н 1 раз на день впродовж 2 тижнів



Особливості дієтотерапії хворих з уратною нефропатією

 • З харчування виключають продукти, багаті на пуринові основи: печінка, субпродукти, свинина, жирна риба, м’ясні і рибні бульйони, горох, боби, квасоля, горіхи, какао, шоколад.

 • Перевага надається картоплі, капусті, крупам, нежирному м’ясу і рибі, молочним продуктам.

 • Призначаються лужні мінеральні води два курси на рік, відвар вівса, ячменю. Раз на три місяці бажано проводити розвантажувальну дієту – фруктову, картопляно - капустяну, молочнокислу.



Медикаментозне лікування уратурії

 • - Оротат калію, 10-20 мг/кг на добу впродовж місяця, повторні курси щоквартально

 • - Кальцію пантотенат (вітамін В3), 0,1-0,2 г 2-3 рази на добу впродовж місяця, повторні курси щоквартально

 • - Уролесан, 3-8 крапель 3 рази на день впродовж 2-3 тижнів, повторні курси щоквартально

 • - Магурліт, 1-2 г 3 рази після їжі, 2-3 тижні

 • - При доведеній стабільній гіперурікозурії тривалий прийом колхіцину 0,5-2 мг на день або алопурінолу 200-300 мг на день.



Особливості дієтотерапії хворих з фосфатурією

 • З харчування виключають продукти, які містять більше 200 мг фосфору на 100 г – сир твердий, курка, риба, ікра, квасоля, горох, шоколад, вівсяну, перлову, гречану, пшоняну крупи, шоколад, лужні мінеральні води.

 • Обмежують вживання продуктів, які містять від 50 до 200 мг фосфору на 100 г – яловичину, свинину, варену ковбасу, яйце, кукурудзяну крупу, борошно 2-го гатунку, молоко, сметану, слаболужні мін. води.

 • Перевага надається ман-ній крупі, макаронам, маслу вершковому,борошну вищого та 1-го гатунку, кар-топлі, капусті, томатам, абрикосам, сливам, вишні.



Особливості дієтотерапії хворих з цистинурією

 • З раціону виключають свіжий сир, рибу, яйця, твердий сир, гриби.

 • Рекомендують посилене вживання рідини (дітям старшого віку до 2 л на добу), особливо у вечірні та нічні години, слаболужні мінеральні води, картопляно-капустяну дієту, тваринний білок в першій половині дня.



Реабілітація та профілактика

 • Медико-генетичне консультування сімей

 • Широке охоплення УЗД вагітних жінок

 • В умовах спеціалізованого урологічного стаціонару повноцінне обстеження

 • Виділення дітей у групи ризику та їх диспансерне спостереження

 • Сумісний нагляд педіатра, нефролога, уролога





Схожі:

Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconСпадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо
Спадкові і вроджені захворювання нирок складають 30% усіх вроджених вад розвитку людини (Л. Пиріг 2007)
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconСпадкові І вроджені захворювання нирок у дітей доцент Бузько Є. Ф
Клінічна номенклатура спадкових І вроджених нефропатій (Ігнатова М. С., Вельтіщев Ю.Є.)
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconРахіт І рахітоподібні захворювання у дітей о. Р. Боярчук Кафедра педіатрії фпо
Рахіт згадується у працях Сорана Ефеського (98-138 р н е.) І галена (131-211 р н е.) Клінічний І патанатомічний опис зробив англ...
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconСпадкові захворювання Альбінізм. Алкаптонурія. Талессемія. Що це таке?
Спадкові захворювання захворювання, виникнення і розвиток яких пов'язаний з дефектами в програмному апараті кліток, передаваними...
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconДиференційна діагностика І терапія гострих кишкових розладів у дітей доц. Кафедри педіатрії фпо

Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconКафедра педіатрії фпо особливості фізіології доношеної І недоношеної новонародженої дитини
Починається з моменту запліднення і закінчується імплантацією утвореного бластоцисту в слизову оболонку матки (1 тиждень)
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconЗахворювання Печінкові порфірії
Провокуюча дія ліків при генетичних порушеннях (спадкові метгемоглобінемії; печінкові порфірії; спадкові жовтяниці; первинна подагра;...
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconХронічні дифузні захворювання печінки Кафедра терапії І сімейної медицини фпо

Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconДоц. Верещашіна Н. Я. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Захворювання нирок і сечовидільних шляхів. Гострі та хронічні гломерулонефрити та пієлонефрити. Клініка, діагностика. Ускладнення....
Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей кафедра педіатрії фпо iconДоповідач: Очний аспірант кафедри факультетської педіатрії здму
Моз україни Запорізький державний медичний університет Кафедра факультетської педіатрії вплив алергенспецифічної імунотерапії на...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка