Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський


НазваКартка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипКартка


Технологічна картка уроку


Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. СухомлинськийСучасний урокПредмет___________________ Урок № ______

 • Клас________

 • Дата________

 • Вчитель___________Освітньо – виховні завдання теми:

 • створити комфортні умови для

 • навчання, за яких кожен учень

 • відчуває свою успішність,

 • інтелектуальну спроможність,

 • самостійність.Навчальна мета:

 • Дати учням поняття про ____________

 • Сформувати навички ______________

 • Удосконалювати вміння учнів _______

 • Перевірити рівень знань, умінь і навичок _________________________

 • Закріпити знання учнів про _________

 • Провести аналіз результатів _______

 • Навчити учнів____________________Розвиваюча мета:

 • Розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація.

 • Розвивати мовну і слухову пам’ять.

 • Підвищувати стилістичну культуру мовлення.

 • Розвивати зв’язне усне й писемне мовлення, творчу уяву.

 • Розвивати вміння і навички правильного користування ________________________

 • Розвивати творчі здібності учнів .Виховна мета:

 • Виховувати в учнів національну свідомість, самосвідомість та ментальність, провідні риси громадянина своєї держави, любов до рідної країни, до української мови, до свого народу.

 • Виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до оточуючого середовища.

 • Виховувати в учнів самостійність, мислення, кмітливість.

 • Виховувати в учнів справедливість, доброзичливість, гуманність, повагу до людей.

 • Виховувати в учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.Міжпредметні зв’язки: _____________________________

 • Наочність: підручники, таблиці, схеми, посібники, словники, довідники, текстові завдання, учнівські повідомлення, диференційовані завдання, роздатковий матеріал, ілюстративний матеріал, завдання на картках, контрольні запитання тощо.Типи уроків:Нестандартні урокиМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯЕтапи уроку уроку та дидактичне завдання1.Організаційний

 • Підготувати учнів до роботи на уроці в цілому і на кожному конкретному етапі уроку2. Перевірка домашнього завдання

 • Встановити правильність і усвідомленість виконання учнями домашнього завдання, ліквідувати визначені недоліки в засвоєнні знань, в оволодінні вміннями інтелектуального і практичного характеру3. Всебічна перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу

 • Перевірити знання певної кількості учнів, виявити причини і недоліки у знаннях і вміннях; стимулювати окремих учнів та весь клас до оволодіння раціональними прийомами учіння та самоосвіти4. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу

 • Організувати і спрямувати навчально-пізнавальну діяльність учнів до досягнення основної мети (мотивація, актуалізація раніше засвоєних знань та вмінь, їх об'єктивізація). Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів5. Засвоєння нового матеріалу

 • Дати учням конкретне уявлення про елементи предметно-наукових (терміни, поняття, правила, закони, теорії, факти тощо) і допоміжних (філософські, методологічні, історико-наукові, міжнаукові, міжпредметні) знань. Виробити відповідні вміння інтелектуального і практичного характеру. Закріпити в системі спеціально організованої діяльності інтелектуального і практичного характеру ті знання і вміння, які необхідні для самостійної роботи над новим матеріалом6. Перевірка розуміння і корекція засвоєння учнями нового матеріалу

 • Перевірити розуміння учнями суттєвих ознак, елементів знань, що засвоюються, структурно функціональних зв'язків і логічних стосунків між ними; надати індивідуальну допомогу учням, що її потребують7. Підбиття підсумків уроку

 • Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілісності (усне або письмове опитування, бесіда, тести, вправи тощо). Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів8. Інформація про домашнє завдання, інструктаж про його виконання

 • Повідомити учням зміст домашнього завдання, пояснити методику його виконання. Звернути увагу учнів на важливі помилки, способи їх усунення, норми часу для виконання домашнього завданняВимоги до сучасного уроку

 • Визначення завдань уроків через діалог з класом, мотиваційне забезпечення навчального процесу на уроці.

 • Урізноманітнення джерел інформації і засобів навчання щодо підготовки і проведення уроку.

 • Реалізація прийомів співпраці, співтворчості вчителя і учня на уроці.

 • Всі види учнівської діяльності повинні бути направлені на розвиток мислення, активності, самостійності.Вимоги до сучасного уроку

 • Чергування фронтальної, індивідуальної, парної та групової форм роботи.

 • Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

 • Використання наочності і навчальної гри.

 • Сприятливе психолого – дидактичне, гігієнічне середовище. • Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня М. Ебнер – ЕшенбахДякую за увагу! Бажаю творчих успіхів на педагогічній ниві!Схожі:

Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconУрок це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду та ерудиції
Розширює можливості для самостійної пізнавальної діяльності учнів і активізує їх роботу на уроці
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про освіту" Національна доктрина розвитку освіти в Україні
Сучасний урок дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник кругозору, ерудиції...
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconСучасний заступник директора школи як основний тактик розвитку початкової освіти мусить тримати руку на пульсі навчально-виховного процесу школи
Будь-яка інформація, що є основою шкільного моніторингу, не може замінити спостереження за живим спілкуванням вчителя з учнем. Адже...
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconІнноваційні технології в учбовий процес
Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції і компетентності в галузі певної науки (навчального...
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconКартка вчителя Індивідуальна картка вчителя
Адреса проживання: Хмельницька область, Деражнянський район, с. Нижнє, вул. Центральна, 18
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconУрок дзеркало технології Обравши технологію, ми фактично задали основні параметри уроку І. П. Підласий, міжнародний експерт з питань освіти
Сучасний якісний урок це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський icon1 грудня 2011р. День учителя біології Черкаської області (біологічний форум) Організатори заходу
Особистісні і професійні якості вчителя як резерв його педагогічної майстерності
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconТема. Микола Васильович Гоголь
М. В. Гоголя, показати його зв’язок з Україною, вплив української культури та фольклору на творчість письменника; розвивати усне...
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconНові педагогічні технології як засіб розвитку навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра
Загальна середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань,...
Картка уроку Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський iconКлючові компетентності вчителя Тренінг «Все в твоїх руках…»
Психологічна компетентність педагога представляє собою узгодженість між його знаннями, практичними уміннями і реальною поведінкою,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка