Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel


НазваЛекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel
Дата конвертації07.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №3

 • Графічні можливості програми Microsorf Excel.

 • Апроксимація та прогнозування.


Основні розділи лекції

 • Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel.

 • Методи виконання апроксимації та прогнозування в Microsoft Excel.1.Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel

 • Поняття про діаграми та ряди даних.

 • Використання Майстра для створення діаграм.

 • Редагування існуючої діаграми.1.1.Діаграми та ряди даних

 • Діаграма – це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних.

 • Групи елементів даних, що відбивають вміст вічок одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.

 • Найпростіше в Microsoft Excel для створення діаграми використати Мастер диаграмм .1.2.Майстер діаграм. Крок 1

 • На робочому аркуші виділити дані, по яким слід побудувати діаграму, включаючи клітинки, що містять імена категорій або рядів, які будуть використовуватися в діаграмі;

 • вибрати команду Диаграмма меню Вставка або натиснути кнопку на ПІСтандартная”.

 • На першому кроці майстра в діалоговому вікні слід вибрати тип та вид діаграми і натиснути кнопку Далее.

Майстер діаграм. Крок 2

 • При необхідності, можна задати (або змінити) діапозон та орієнтацію вхідних даних (сторінка діалогового вікна “Диапозон данных”);

 • Створити або відредагувати наявні ряди даних (сторінка діалогового вікна “Ряд”).

 • Для задання діапозону даних та рядів слід:

 • Вказати адреси відповідних груп клітинок;

 • Вибрати групи клітинок “мишею”, попередньо натиснувши кнопку:Майстер діаграм. Крок 3

 • Сторінки діалогового вікна “Параметры диаграммы”:

 • Заголовки – дозволяє задати назву діаграми та числових осей.

 • Оси – керування відображенням осей та видом осі категорій (Х).

 • Линии сетки – керування видимістю ліній координатної сітки діаграми.

 • Легенда - керування видимістю та розміщенням легенди (відповідність позначень графіків рядам данних).

 • Подписи данных – керує відображенням підписів до даних.

 • Таблица данных – відображає таблицю данихМайстер діаграм. Крок 4

 • Має єдину функцію - дозволяє задати розміщення діаграми:

 • На окремому робочому аркуші.

 • На одному з існуючих робочих аркушів.1.3.Засоби редагування діаграми1.3.1.Редагування елементів діаграми

 • Для редагування певного елемента діаграми слід викликати його контекстне меню. Можна редагувати:

 • Область діаграми.

 • Область побудови діаграми.

 • Осі діаграми.

 • Лінії сітки.

 • Ряди вцілому та окремі точки даних.

 • Легенду діаграми.1.3.2.Редагування рядів даних

2.Методи виконання апроксимації та прогнозування

 • Апроксимація та математичні моделі.

 • Апроксимація з використанням ліній тренду.

 • Прогнозування з використанням ліній тренду.

 • Аналітичний підбір математичної моделі.2.1.Апроксимація та математичні моделі

 • Регресійний аналіз (апроксимація) - статистичний метод, призначений для одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякої характеристики в залежності від зміни множини факторів.

 • Грунтується на методі найменших квадратів (МНК): сума квадратів відхилень передбачених значень від експериментальних повинна бути мінімальною2.1.1.Апроксимація в Excel

 • У Excel для побудови регресій є три можливості:

 • Додавання обраних регресій (ліній тренда) у діаграму, побудовану на основі таблиці даних для досліджуваної характеристики процесу .

 • Використання убудованих статистичних функцій Excel, що дозволяють одержати рівняння регресії безпосередньо на основі таблиці вихідних даних.

 • Використання програми “Регрессия” з пакету аналізу даних.2.2.Використання ліній тренду

 • Використання ліній тренду дає можливість:

 • будувати на основі МНК і додавати в діаграму п'яти типів регресій (лінійна, логарифмічна, поліномінальна, степенева, експотенціальна), що з тим чи іншим ступенем точності моделюють досліджуваний процес ;

 • додавати рівняння побудованої регресії;

 • визначати ступінь відповідності обраної регресії відображуваним на діаграмі даним.2.2.1.Побудова ліній тренду

 • Для додавання лінії тренда до ряду даних слід:

 • Викликати контекстне меню області діаграми або окремого ряду даних;

 • Вибрати пункт “Добавить линию тренда”;

 • В діалоговому вікні “Линия тренда” на вкладці “Тип” вибрати тип лінії тренду. Для типу Поліноміальна в поле Ступінь варто задати ступінь обраного полінома.

 • Клацнути кнопку “Ок2.2.2.Параметри ліній тренду

 • В діалоговому вікні “Линия тренда” на вкладці “Параметры” можна вказати:

 • змінити назву лінії тренда в полі “Назва апроксимуючої (згладженої) кривої”;

 • задати кількість періодів (вперед чи назад) для прогнозу в поле “Прогноз;

 • вивести рівняння лінії тренда (включити прапорець “показати рівняння на діаграмі”);

 • вивести значення вірогідності апроксимації R2 (включити прапорець “помістити на діаграму величину вірогідності апроксимації”);

 • задати точку перетинання лінії тренда з віссю Y (включити прапорець “перетинання кривої з віссю Y в точці”).

2.3.Прогнозування по графічній моделі

 • Для виконання прогнозу по графічній моделі слід:

 • Побудувати діаграму по експериментальних даних.

 • Оцінити характер змін процесу та добавити в діаграму відповідні лінії тренду.

 • Вибрати лінії тренду з найбільшими значеннями вірогідності апроксимації.

 • Для вибраних ліній викликати діалогове вікно Линия тренда” та на вкладці “Параметры задати кількість періодів для прогнозу.

2.4.Аналітичний підбір математичної моделі

 • EXCEL містить кілька функцій для побудови лінійної регресії: ТЕНДЕНЦИЯ, ЛИНЕЙН, НАКЛОН, ОТРЕЗОК; та двома функційми для побудови експотенціальної регресії: РОСТ, ЛГРФПРИБЛ.

 • Ще один сосіб побудови лінійної регресії є використання програми “Регресия” з пакету “Анализ данных“.2.4.1.Вбудовані статистичні функції

 • ТЕНДЕНЦИЯ - лінійна апроксимація по методу найменших квадратів;

 • ЛИНЕЙН – параметри лінійного наближення по МНК;

 • НАКЛОН, ОТРЕЗОК- обчислюють коефіцієнти рівняння лінії регресії у=kx+b;

 • РОСТ – обчислення значень згідно експотенціального тренду по МНК;

 • ЛГРФПРИБЛ- параметри експотенціального наближення по МНК.2.4.1.Вбудовані статистичні функції2.4.1.Вбудовані статистичні функції2.4.1.Вбудовані статистичні функції2.4.1.Вбудовані статистичні функції2.4.2.Програма “Регрессия”

 • Для того, щоб скористатися даною програмою необхідно:

 • Побудувати графік залежності досліджуваної величини від параметру.

 • Відповідно виду графіка вибирають відрізок даних, що можна розглядати як лінійний або провести перетворення даних;

 • Запустити програму командою меню “Сервис Анализ данных Регресия ;

 • Встановити параметри в діалоговому вікні Регресия.

Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel.

 • Методи виконання апроксимації та прогнозування в Microsoft Excel.Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • ауд. № 28: http://mainserver/

 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/

 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».

 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.

 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.

Схожі:

Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №2 Застосування Microsoft Excel для статистичної обробки результатів досліджень Основні розділи лекції
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №2 Застосування Microsoft Excel для статистичної обробки результатів досліджень Основні розділи лекції
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №2 Застосування Microsoft Excel для статистичної обробки результатів досліджень Основні розділи лекції
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №4 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню Excel. Основні розділи лекції Інтерфейс табличного процесора. Налаштування програми
Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №4 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню Excel Основні розділи лекції Інтерфейс табличного процесора
Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №1 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню Excel Основні розділи лекції Інтерфейс табличного процесора
Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №6 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню Excel Основні розділи лекції Інтерфейс табличного процесора
Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №1 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню Excel Основні розділи лекції Інтерфейс табличного процесора
Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція №1 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню Excel Основні розділи лекції
У складному документі відбувається поєднання об’єктів (тексту, графіки І т п.). В ньому вони поєдунються І зберігаються. Кожен об’єкт...
Лекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel iconЛекція Статистична обробка результатів досліджень Основні розділи лекції Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка