Лекція №5


НазваЛекція №5
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція № 5

 • Сучасний стан і розвиток хімії кортикостероїдів як лікарських речовин. Гормони коркового шару надниркових залоз та їх деякі напівсинтетичні аналоги. Залежність між будовою і біологічною активністю. Гестагенні гормони та їх синтетичні аналоги.

 • к. фарм. н. Поляк О.Б.


До стероїдних гормонів належать гормони коркового шару надниркових залоз (кортикостероїди) та статеві гормони, які поділяються на чоловічі статеві гормони (андрогени), жіночі статеві гормони (естрогени) і гормони жовтого тіла (гестагени, або лутоїдні гормони).

 • До стероїдних гормонів належать гормони коркового шару надниркових залоз (кортикостероїди) та статеві гормони, які поділяються на чоловічі статеві гормони (андрогени), жіночі статеві гормони (естрогени) і гормони жовтого тіла (гестагени, або лутоїдні гормони).

 • Структурною основою стероїдних гормонів є скелет вуглеводню циклопентанпергідрофенантрену. Загальна формула стероїдних гормонів:Хімічна структура стероїдних гормонівСтероїдні гормони

 • Метильні групи, приєднані до стероїдного циклу в положенні 10 і 13, називають ангулярними. Радикал R і атоми Нітрогену ( в положеннях 8, 9, 14) орієнтовані в просторі в цис- або транс-положенні відносно ангулярних груп. Умовно прийнято вважати, що ангулярні метильні групи розташовані над площиною креслення (зв'язок позначають суцільною лінією). Якщо інші замісники знаходяться в цис-положенні, тобто в одній площині з ангулярними групами (β-конфігурація), то їх зв'язки також позначають суцільною лінією, а якщо в транс-положенні (α-конфігурація), по пунктирною.

 • Оскільки в структурі стероїдних гормонів багато спільного, багато в чому спільними є й методи їх аналізу.

 • Стероїдні гормони – кристалічні речовини, тому для них визначають температуру плавлення – один з показників чистоти й ідентичності.Стероїдні гормони та їх аналоги – оптично-активні речовини; більшість із них є правообертаючими ізомерами (метиландростендіол – лівообертаючим). АНД для ідентифікації й підтвердження чистоти рекомендує визначати кут обертання розчинів аналізованих сполук в органічних розчинниках та розраховувати питоме обертання.

 • Стероїдні гормони та їх аналоги – оптично-активні речовини; більшість із них є правообертаючими ізомерами (метиландростендіол – лівообертаючим). АНД для ідентифікації й підтвердження чистоти рекомендує визначати кут обертання розчинів аналізованих сполук в органічних розчинниках та розраховувати питоме обертання.

 • Спільною реакцією для всіх стероїдних гормонів та їх синтетичних аналогів є реакція з H2SO4 концентрованою. При розчиненні в ній і нагріванні речовини дають специфічне забарвлення, іноді флуоресценцію, при подальшому додаванні води, хлороформу, або залізоамонійного галуну забарвлення змінюється , з'являється специфічна флуоресценція.

 • Стероїдні гормони, які мають кетогрупу в положенні 3, дають реакцію заміщення з гідроксиламіном, фенілгідразином, 2,4-динітрофенілгідразином, ізоніазидом – спостерігається випадання осадів з характерною температурою плавлення або з'являється характерне забарвлення (жовте, оранжеве):Ці реакції можуть бути використані для кількісного визначення стероїдних гормонів та їх аналогів методом гравіметрії (за масою осаду, що утворився), або фотометрично (за оптичною густиною забарвлених розчинів).

 • Ці реакції можуть бути використані для кількісного визначення стероїдних гормонів та їх аналогів методом гравіметрії (за масою осаду, що утворився), або фотометрично (за оптичною густиною забарвлених розчинів).Для ідентифікації гормонів, які мають в положенні 3 або 17 гідроксигрупу, часто використовують реакцію утворення естерів (ацетатів, бензоатів) з характерною температурою плавлення:

 • Для ідентифікації гормонів, які мають в положенні 3 або 17 гідроксигрупу, часто використовують реакцію утворення естерів (ацетатів, бензоатів) з характерною температурою плавлення:

 • Для ідентифікації гормонів і їх синтетичних аналогів, котрі використовуються у вигляді естерів (ацетатів, пропанатів), застосовують гідроксамову реакцію:Для якісного і кількісного аналізу стероїдних гормонів і їх аналогів широко використовують УФ-спектроскопію спиртових розчинів. Ідентифікацію проводять за положенням максимумів і мінімумів на певній ділянці спектра, порівнюючи зі спектром стандартного зразка, за відношенням оптичних густин у різних максимумах поглинання або розраховуючи питомий показник поглинання. Вміст діючої речовини визначають за питомим показником поглинання або стандартним розчином.

 • Для якісного і кількісного аналізу стероїдних гормонів і їх аналогів широко використовують УФ-спектроскопію спиртових розчинів. Ідентифікацію проводять за положенням максимумів і мінімумів на певній ділянці спектра, порівнюючи зі спектром стандартного зразка, за відношенням оптичних густин у різних максимумах поглинання або розраховуючи питомий показник поглинання. Вміст діючої речовини визначають за питомим показником поглинання або стандартним розчином.

 • Ідентифікацію речовин підтверджують також за ІЧ-спектрами, які порівнюють зі спектрами, наведеними у фармакопеї, або зі спектрами стандартних зразків.

 • Для ідентифікації і визначення наявності сторонніх домішок широко застосовують метод ТШХ.Кортикостероїди та їх синтетичні аналоги

 • Корковий шар надниркових залоз людей і тварин виробляє гормони – кортикостероїди (від лат. “cortex” – кора).

 • Кортикостероїди є регуляторами процесів обміну і поділяються на дві групи: мінералокортикостероїди (регулюють обмін електролітів і води в організмі) та глюкокортикостероїди (регулюють обмін вуглеводів і білків).

 • Використовуються при гострій недостатності кори наднирників (хвороба Аддісона), а також при аддисонізмі – синдром, який характерний лагіднішими розладами , ніж хвороба Аддісона.

 • Природні гормони – гідрокортизон, кортизон, дезоксикортикостерон (ДОКС) та ін.

 • Джерелом отримання більше 40 кортикостероїдів є наднирники забійної худоби.Вихідними продуктами синтезу кортикостероїдів можуть бути природні речовини стероїдної структури (діосгенін, стигмастерин), а також холестерин, який вважається попередником кортикостероїдів в організмі.

 • Вихідними продуктами синтезу кортикостероїдів можуть бути природні речовини стероїдної структури (діосгенін, стигмастерин), а також холестерин, який вважається попередником кортикостероїдів в організмі.

 • Кортизон виділили в 1936 р. з кори наднирників одночасно Кендал і Вінтерштейнер в США та Рейхштейн в Швейцарії.

 • Проблема його синтезу в тому, що в природі відсутні доступні стероїдні сполуки, які містять кетогрупу в 11 положенні. Ввести таку групу можне біохімічним окисленням (за допомогою грибків, дріжджів, актиноміцетів і різних бактерій). Цей процес дозволяє вводити гідроксил в положення 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, до того ж в α- або -конфігурації.

 • Повний синтез кортизону в 1951 р. провів Вудворд (США). Він включає біля 30 стадій і через важкість має тільки теоретичний інтерес.

 • В 1956 р. М.М. Суворовим (ВНДХФІ) було використано соласодин – аглікон глюкоалкалоїду з пасльону пташиного (Solanum aviculare) як вихідний продукт промислового отримання кортизону. Схема його синтезу складається з декількох етапів.Глюкокортикостероїди мають дуже важливу побічну дію і завдяки цьому їх застосовують як протизапальні, десенсибілізуючі та антиалергічні засоби. Крім цього вони виявляють протишокову та імунодепресивну активність, тому використовуються при трансплантації органів і тканин для пригнічення реакції відторгнення, а також при різних автоімунних захворюваннях.

 • Глюкокортикостероїди мають дуже важливу побічну дію і завдяки цьому їх застосовують як протизапальні, десенсибілізуючі та антиалергічні засоби. Крім цього вони виявляють протишокову та імунодепресивну активність, тому використовуються при трансплантації органів і тканин для пригнічення реакції відторгнення, а також при різних автоімунних захворюваннях.

 • Побічні ефекти кортикостероїдів: затримка іонів натрію і води в організмі з появою набряків, посилене виділення іонів калію, підвищення АТ, гіперглікемія, остеопороз та ін.

 • При тривалому лікуванні може пригнічуватися функція кори наднирників, тому лікування не можна переривати раптово – може виникнути загострення хвороби, або стан гострої недостатності кори наднирників.

 • Кортикостероїди в мазях і краплях не можна приймати при вірусних захворюваннях очей (можуть утворитися виразки).

 • Всі лікарські форми кортикостероїдів зберігають як сильнодіючі засоби, в захищеному від світла місці.Природні кортикостероїди

 • Гідрокортизон Кортизон

 • Дезоксикортикостерон (ДОКС)Хімічні ознаки кортикостероїдів

 • Похідні прегнану

 • В пол. 17 оксіацетильна група –СОСН2ОН (відновні властивості)

 • В пол. 17α окси (-ОН) група (для глюкокортикостероїдів)

 • В пол. 11 оксо (=О) або окси (-ОН) група

 • В пол. 4 – подвійний зв'язок, в окремих препаратах і в пол. 1

 • В пол. 3 - оксо (=О) групаВластивості і загальні реакції ідентифікації кортикостероїдів

 • Гормони кори надниркових залоз і їх синтетичні аналоги – це білі кристалічні речовини, які іноді мають жовтуватий або кремовий відтінок, без запаху.

 • Вони практично нерозчинні у воді, мало розчинні в більшості органічних розчинниках. Дезоксикортикостерону ацетат і кортизону ацетат легко розчиняються у хлороформі.

 • Кортикостероїди та їх аналоги є правообертаючими оптичними ізомерами.

 • Стероїдну структуру підтверджують реакцією Боскотта: кортикостероїд розчиняють у суміші 88% Н3РО4 і конц. СН3СООН, розчин нагрівають 2 хв. при 100ºС і залишають при кімнатній температурі на 1 год., а потім розводять СН3СООН. Під впливом УФ-світла (лампа Баха) виникає флуоресценція.Реакція з реактивом Фелінга (мідно-тартратний реактив). При нагріванні на водяному нагрівнику суміші спиртового розчину речовини і реактиву Фелінга випадає червоно-оранжевий осад Cu2O. Реакція зумовлена відновними властивостями α-кетольної групи, яка легко окиснюється до карбоксильної:

 • Реакція з реактивом Фелінга (мідно-тартратний реактив). При нагріванні на водяному нагрівнику суміші спиртового розчину речовини і реактиву Фелінга випадає червоно-оранжевий осад Cu2O. Реакція зумовлена відновними властивостями α-кетольної групи, яка легко окиснюється до карбоксильної:

 • Крім реактиву Фелінга як окисники можуть бути використані реактив Толленса (амоніачний розчин аргентум нітрату) – реакція “срібного дзеркала”, реактив Зонненштейна (фосфорно-молібденова кислота), солі феруму (ІІІ).При окисненні кортикостероїдів етанольним розчином трифенілтетразолію хлориду в присутності розчину тетраметиламонію гідроксиду, як продукт відновлення утворюються забарвлені в червоний колір фармазони:

 • При окисненні кортикостероїдів етанольним розчином трифенілтетразолію хлориду в присутності розчину тетраметиламонію гідроксиду, як продукт відновлення утворюються забарвлені в червоний колір фармазони:

 • Реакцію використовують для ідентифікації та кількісного визначення методом спектрометрії.

 • Кортикостероїди можна відрізнити один від одного за реакцією з концентрованою сульфатною кислотою.Дезоксикортикостерону ацетат (Desoxycorticosteroni acetas) Desoxycorticosterone acetate*, ДОКСА

 • Прегнен-4-ол-21-діону-3,20-21-ацетат

 • або 21-Ацетоксипрегнен-4-діон-3,20

 • Дезоксикортикостерон – природній мінерало-кортикостероїд, не містить –ОН групи в положенні 11. Добувають з холестерину.Ідентифікація ДОКСА

 • На стероїдну систему – реакція Боскотта. Фіолетове забарвлення з флуоресценцією.

 • З конц. H2SO4 – вишневе забарвлення з зелено-коричневою флуоресценцією. Після додавання хлороформу і струшуванні, нижній шар забарвлюється в жовтий колір, верхній – зелений (стероїдний цикл).

 • На оксіацетильну групу, яка тут ацетильована, реакції:

 • а) з реактивом Фелінга – утворюється червоний осад Cu2O

 • б) з реактивом Толленса – випадає осад металічного срібла

 • На естерну групу – гідроксамова реакція (червоно-коричневе забарвлення)

 • На кетогрупу в положенні 3 – утворення оксиму, фенілгідразону, 2,4-динітрофенілгідразону.

 • Ацетильну групу після гідролізу КОН виявляють за утворенням етилацетату (характерний запах):

Кількісне визначення ДОКСА

 • УФ- спектрофотометрія.

 • В 0,5%-ному олійному розчині для ін'єкцій вміст препарату визначають фотоколориметричним методом після нагрівання з конц. Н3РО4.

 • Застосування

 • Для лікування хвороби Аддісона, гіпокортицизмі, міастенії, астенії та ін.

 • Вводять в/м в олійних розчинах по 5 мг 3 рази на тиждень, або у важких випадках по 10 мг щоденно.

 • Випуск – амп. 1,0- 0,5% р-ин в олії, табл. 5 мг для сублінгвального застосування.Глюкокортикостероїди

 • Регулюють в організмі обмін вуглеводнів і білків, мало впливають на обмін електролітів і води.

 • Їх побічна дія є значно важливішою, як функціональна.

 • Із природних глюкокортикостероїдів практичного значення набули кортизон і гідрокортизон, які одержують з соласодину, що знаходиться в пташиному пасльоні (Solanum aviculare).

 • Широке застосування мають синтетичні аналоги – преднізолон, дексаметазон та їх похідні, які є активними в менших дозах і рідше виявляють небажані побічні дії.

 • Поділяються на три групи:

 • Глюкокортикостероїди, які не містять атомів галогенів у молекулах;

 • Сполуки з атомами флюору в молекулах;

 • Сполуки з атомами флюору і хлору або тільки з атомами хлору в молекулах.Кортизону ацетат (Cortisoni acetas) Cortisont acetate*

 • Прегнен-4-діол-17α,21-тріону-3,11,20-21-ацетат

 • або 21-Ацетокси- 17α-оксипрегнен-4-тріон-3,11,20

 • Напівсинтетична речовина, природним гормоном є кортизон. Вперше виділили в 1937 році, як лікарський засіб почали використовувати в кінці 40-х років, коли отримали синтетично з соласодину.Ідентифікація кортизону ацетату

 • Реакція Боскотта. Фіолетова флуоресценція.

 • Лужний гідроліз (нагрівання з розчином КОН). При додаванні конц. H2SO4 виникає фруктовий запах етилацетату, що свідчить про наявність ацетильної групи.

 • На оксіацетильну групу, яка тут ацетильована, реакції:

 • а) з реактивом Фелінга – утворюється червоний осад Cu2O

 • б) з реактивом Толленса – випадає осад металічного срібла

 • На естерну групу – гідроксамова реакція (темно-вишневе забарвлення)

 • На кетогрупу в положенні 3 – утворення фенілгідразону (яскраво-жовте забарвлення), 2,4-динітрофенілгідразону (темп. плавл. 240ºС).

 • Розчин препарату в конц. H2SO4 в УФ-світлі дає інтенсивну жовту флуоресценцію.Кількісне визначення кортизону ацетату

 • УФ-спектрофотометрія в спиртовому розчині при λ=238 нм у порівнянні зі стандартним розчином.

 • Застосування

 • При хворобі Аддісона, ревматизмі, ревматоїдному артриті, бронхіальній астмі, при лейкозах, мононуклеозі, в дерматології – при нейродермітах, екземі та ін. Алергічних захворюваннях.

 • Приймають всередину спочатку по 0,1-0,2 г, а потім по 25 мг на добу в таблетках або вводять в/м по 25-50 мг у вигляді суспензії.

 • Випуск: табл. по 25-50 мг; флакони по 10 мл суспензії (в 1 мл – 25 мг кортизонацетату).Гідрокортизон (Hydrocortisonum)

 • 11,17α,21-Тріоксипрегнен-4-діон-3,20

 • Природний первинний гормон, активніший від кортизону.

 • Застосовують у вигляді мікрокристалічної суспензії (Suspensio Hydrocortisoni 25%) для введення в порожнини суглобів по 0,2-1 мл при ревматоїдному артриті, бурситах, тендовагінітах та ін. 1 раз на тиждень. Випускають у флаконах по 5 мл.

 • Для лікування запальних і алергічних захворювань шкіри, екземи, нейродермітів застосовують мазь гідрокортизону 1 % (Unguentum Hydrocortisoni 1%). Випускають в тубах по 10 г.

 • Аерозоль “Оксикорт” – окситетрацикліну г/х 0,3 г, гідрокортизону 0,1 г.

 • Мазь “Локоїд”, “Латикорт” – 0,1% гідрокортизону 17-н-бутират, туба 15 г.

 • Мазь “Пімафукорт” – гідрокортизон, неоміцин, натаміцин.

Гідрокортизону ацетат (Hydrocortisoni acetas) (ДФУ) Hydrocortisonе acetate

 • 11β,17α-дигідрокси-3,20-діоксопрегн-4-єн-21-іл ацетат

 • Властивості. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Практично нерозчинний у воді, мало розчинний в етанолі і метиленхлориді. Плавиться при температурі близько 220ºС із розкладанням.Ідентифікація гідрокортизону ацетату

 • За фізико-хімічними константами: ІЧ-спектроскопія, ТШХ.

 • Розчин препарату в конц. H2SO4 дає інтенсивне коричнево-червоне забарвлення з зеленою флуоресценцією. Одержаний розчин додають до води і перемішують; розчин знебарвлюється, а флуоресценція не зникає (стероїдний цикл).

 • Субстанція дає характерну реакцію на ацетил.

 • Нефармакопейні реакції:

 • Реакція Боскотта. Фіолетова флуоресценція.

 • На оксіацетильну групу, яка тут ацетильована, реакції:

 • з трифенілтетразолію хлоридом в лужному середовищі – червоне забарвлення (утворення формазону);

 • з реактивами Фелінга і Толленса

 • На естерну групу – гідроксамова реакція (темно-вишневе забарвлення)

 • На кетогрупу в положенні 3:

 • утворення фенілгідразону (жовте забарвлення);

 • з ізоніазидом при наявності НСl – жовте забарвлення (цієї реакції не дають преднізолон і дексаметазон).Кількісне визначення гідрокортизону ацетату

 • УФ-спектрофотометрія. Вміст діючої речовини розраховують методом питомого показника поглинання.

 • Застосування

 • Застосовують при тих захворюваннях, що й гідрокортизон. Для інтрасиновіяльного введення (в порожнини суглобів) при ревматоїдному артриті, бурситах випускають суспензію гідрокортизонацетату 2,5 % для ін'єкцій (Suspensio Hydrocortisoni acetatis25% pro injectionibus) в амп. по 2 мл.

 • Для лікування запальних і алергічних захворювань шкіри, екземи, нейродермітів застосовують мазь 1 %, яку випускають в тубах по 5 г. Мазь “Гіоксизон” – разом з окситетрацикліну г/х

 • В офтальмологічній практиці застосовують 0,5 % очну мазь, яку не можна використовувати при вірусних та грибкових захворюваннях очей.Преднізолон (Prednisolonum)

 • Прегнадієн-1,4-тріол-11β,17α,21-діон-3,20

 • або 1,2-дегідрогідрокортизон

 • Вперше одержав Герцог і співробітники в 1955 р.

 • Введення подвійного зв'язку в положення 1 молекули гідрокортизону посилює дію у 3-5 разів.Ідентифікація преднізолону

 • Розчин препарату в етанолі з конц. H2SO4 утворює рожеве забарвлення (стероїдний цикл).

 • З дифеніламіном у присутності H2SO4 і СН3СООН утворюється зелене забарвлення.

 • Реакція Боскотта. Фіолетова флуоресценція.

 • На оксіацетильну групу, яка тут ацетильована, реакції:

 • з трифенілтетразолію хлоридом в лужному середовищі – червоне забарвлення (утворення формазону);

 • з реактивами Фелінга і Толленса

 • На кетогрупу в положенні 3 - з фенілгідразином у присутності H2SO4 утворюється жовте забарвлення;

 • з ізоніазидом при наявності НСl – розчин препарату залишається безбарвним.Кількісне визначення преднізолону

 • УФ-спектрофотометрія. Вміст діючої речовини розраховують методом питомого показника поглинання.

 • Застосування

 • В 3-5 разів активніший від гідрокортизону.

 • Застосовують при ревматизмі, інфекційному неспецифічному поліартриті, бронхіальній астмі, екземі, нейродермітах та ін. Випускають в табл. по 5 мг і р-н д/ін. 30 мг амп.1 мл №3.

 • Для лікування запальних і алергічних захворювань шкіри, екземи, нейродермітів застосовують мазь 0,5 %, яку випускають в тубах по 10 і 20 г.

 • Мазь Преднікарб-Дарниця” – преднізолон 0,5%, сечовина 10%, трилон Б 1%.

 • Мазь “Дермозолон” – містить 0,5 % преднізолону і 3 % кліохінол.

 • Мазь “Ауробін” – містить у 20 г 0,04 г преднізолонкапроату і 0,4 г лідокаїну.

 • В офтальмологічній практиці застосовують 0,5 % очні краплі, які містять р-н преднізолону ацетат.

Глюкокортикостероїди з атомами флюору в молекулах

 • Кортикостероїди – перші лікарські засоби, на прикладі яких доведена можливість підвищення ефективності при заміні атомів Нітрогену в їх молекулах атомами Флюору. Атом Флюору має мінімальні та найближчі до атому Нітрогену виміри (радіуси Ван-дер-Ваальса для цих атомів становлять відповідно 1,35 та 2,1 ангстрема) і сильніші електроноакцепторні та ліпофільні властивості. Тому введення атомів Флюору не викликає помітних просторових ускладнень, які змінювали б конформацію молекул, а також не заважає їх взаємодії з активними центрами та рецепторами субстратів.

 • Важливе значення має і те, що енергія зв'язку С-F є більша від енергії зв'язку С-Н (470 та 410 кДж/моль відповідно). Це зумовлює термічну та хімічну стійкість флюорпохідних, у багатьох випадках сповільнює їх метаболізм і призводить до виведення з організму в незмінному вигляді. Цьому сприяє їх висока ліпофільність, яка збільшує розчинність флюорпохідних у ліпідах та полегшує їх транспорт у біологічних системах.Введення атому флюору в молекулу преднізолону підвищує активність, посилює протизапальну і антиалергічну дії при введенні внутрішньо (дексаметазон, тріамцинолон).

 • Введення атому флюору в молекулу преднізолону підвищує активність, посилює протизапальну і антиалергічну дії при введенні внутрішньо (дексаметазон, тріамцинолон).

 • Введення в молекули кортикостероїдів двох атомів флюору зменшує всмоктування і такі сполуки застосовують як місцеві протизапальні, антиалергічні засоби і засоби проти свербіння (флюоцинолонацетонід, флюметазонпівалат, галометазон)

 • Як місцеві протизапальні, антиалергічні засоби і засоби проти свербіння застосовують і похідні преднізолону з одним атомом флюору, які важко всмоктуються (тріамцинолонацетонід, бетаметазон, флюокортолон, інгакорт)Дексаметазон ( Dexamethasonum) Дексона, Дексазон

 • 9α-Флюор-16α-метилпреднізолон або 11,17α,21-триокси-16α-метил- 9α-флюорпрегнадієн-1,4-діон-3,20

 • Синтезують з дигідропрегненолону, який є одним з проміжних продуктів перетворення соласодину в прогестерон.Ідентифікація дексаметазону

 • ІЧ- та УФ-спектроскопія, ТШХ.

 • Розчин препарату в конц. H2SO4 залишається безбарвним і при дії УФ-променів флуоресценції не спостерігається.

 • На оксіацетильну групу, яка тут ацетильована, реакції:

 • з трифенілтетразолію хлоридом та розчином КОН – червоне забарвлення (утворення формазону);

 • з реактивами Фелінга і Толленса

 • На кетогрупу в положенні 3:

 • при нагріванні розчину препарату в етанолі з г/х фенілгідразину та розчином H2SO4 протягом 5 хв. виникає жовте забарвлення;

 • з ізоніазидом при наявності НСl – розчин залишається безбарвним.

 • Органічнозв'язаний флюор мінералізацією переводять у флюорид-іони, які мають здатність знебарвлювати алізариновий червоний лак (алізаринат цирконію). Алізариновий червоний лак є комплексною сполукою алізарину з цирконієм. При взаємодії з F- він знебарвлюється до блідо-жовтого забарвлення алізарину, внаслідок утворення стійкішої безбарвної комплексної сполуки Na2[ZrF6]Кількісне визначення дексаметазону

 • Кількісне визначення дексаметазону

 • УФ-спектрофотометрія

 • Застосування

 • Виявляє сильну протизапальну і антиалергічну дії. Добре переноситься, не затримує води в організмі. За ефективністю 0,5 мг дексаметазону відповідає 3,5 мг преднізолону, 15 мг гідрокортизону, 17,5 мг кортизону.

 • Приймають внутрішньо по 2-3 мг, лікування припиняють поступово, як і при інших глюкокортикостероїдах.

 • Випускають у таблетках по 0,5 мг; очні краплі 0,1%; р-н д/ін. 0,4% амп. 1 і 2 мл №5.

Тріамцинолон (Triamcinolonum) Полькортолон, Кеналог

 • 9α-Флюор-16α-оксипреднізолон або 11,16α 17α,21-тетраокси- 9α-флюорпрегнадієн-1,4-діон-3,20

 • Застосовують у тих випадках, що і дексаметазон. Переноситься краще від інших глюкокортикостероїдів. Приймають внутрішньо по 4-8-16 мг на добу. Випускають у таблетках по 4 мг; 0,1% мазь (Фторокорт).Тріамцинолону ацетонід (Triamcinoloni acetonidum) Кеналог 40

 • Тріамцинолон- 16α,17α-ацетонід

 • Випуск: сусп. д/ін. 40 мг/мл амп. 1 мл №5; мазь 0,1% (“Фокорт-Дарниця”); мазь “Тримістин-Дарниця” – тріамцинолону ацетоніду 0,025%, мірамістин 0,5%.

Флюоцинолону ацетонід (Fluocinoloni acetonidum) Синафлан

 • 6α,9α-Дифлюор-16α-оксипреднізолон- 16α,17α-ацетонід або 6α-флюортріамцинолонацетонід

 • Застосовують зовнішньо у вигляді 0,025 % мазі “Синафлан” або “Флуцинар”, туба 15 г. Мазь “Флуцинар N” – флуоцинолону ацетонід 0,25 мг/г і неоміцину сульфат 5мг/г, туба 15 г.Флюметазону півалат (Flumethasoni pivalas)

 • 6α,9α-Дифлюор-16α-метилпреднізолон- 21-триметилацетат(півалят)

 • або 6α-флюордексаметазон-21-півалят

 • Входить до складу мазей “Лорінден А” (разом з кислотою саліциловою) і “Лорінден С” (разом з кліохінолом).

 • Галометазон Бетаметазону дипропіонат

 • Беклометазону дипропіонатГалометазон (Сикортен) застосовують у вигляді 0,5% мазі.

 • Галометазон (Сикортен) застосовують у вигляді 0,5% мазі.

 • Бетаметазону дипропіонат застосовують у вигляді сусп. д/ін. амп. 1 мл №1 і№5 (Дипроспан, Флостерон, Целестон) і табл. 0,5 мг №30 (Целестон).

 • Бетаметазон входить до мазей “Целестодерм-В” (0,1%), “Целестодерм з гараміцином” і “Целедерм” (разом з гентаміцином), “Бетасалік” і “Дипросалік” (разом з кислотою саліциловою), “Тридерм” (разом з гентаміцину сульфатом і клотрімазолом).

 • Беклометазону дипропіонат використовують у вигляді аерозолю для інгаляцій при бронхіальній астмі (Альдецин, Беконазе, Беклазон). Мазь “Кандерм” (разом з гентаміцину сульфатом і клотрімазолом).

Гестагенні гормони

 • Гормони вагітності називають гестагенами (від лат. “gestatio” – вагітність). Ці гормони виробляються в жовтому тілі. Під час вагітності в організмі жінки починає функціонувати нова залоза внутрішньої секреції – жовте тіло. Жовте тіло утворюється в яйниках на місці розриву фолікула, і якщо вагітність настає, то воно зберігається до кінця її, а якщо не настає, то воно не розвивається.

 • Жовте тіло виділяє гормон прогестерон, який сприяє створенню умов для імплантації заплідненої яйцеклітини і правильного розвитку вагітності (понижує збудливість м'язів матки).

 • Гестагени потрібні в організмі жінки для збереження вагітності.

 • Як лікарські засоби гестагени застосовуються при недостатній функції жовтого тіла для профілактики і лікування загрозливих викиднів та переривання їх, при аменореї, гіпогеніталізмі, безплідді, кровотечах, зв'язаних з дисфункцією яйників, тощо.Хімічні ознаки гестагенівПрогестерон (Progesteronum)

 • Прегнен-4-діон-3,20

 • Властивості. Білий кристалічний порошок. Практично нерозчинний у воді, розчинний в етанолі та ефірі, дуже легко розчинний в хлороформі.

 • Добувають з соласодину або з холестерину.Ідентифікація прогестерону

 • ІЧ- і УФ-спектрофотометрія, ТШХ

 • Розчин прогестерону в H2SO4 конц. після додавання води набуває жовтого забарвлення з зеленою флуоресценцією. Після додавання хлороформу забарвлення зникає (стероїдний цикл).

 • При нагріванні спиртового розчину прогестерону з м-динітробензолом і NaOH з'являється рожеве забарвлення, що переходить у червоно-коричневе.

 • Для ідентифікації визначають температуру розкладання 2,4-динітрофенілгідразону, отриманого при кількісному визначенні (кетогрупа в положенні 3).

 • При реакції Боскотта виникає голуба флуоресценція.

 • При нагріванні прогестерону з NH2OH*HCl і CH3COONa випадає осад оксиму, який ідентифікують за tпл.

 • Подвійний зв'язок виявляють взаємодією розчину препарату в СН3СООН з бромною водою або з розчином KMnO4 (знебарвлення).Кількісне визначення прогестерону

 • Гравіметрія за продуктами взаємодії з 2,4-динітрофенілгідразином або спектрофотометрія в етанольному розчині при λ = 241 нм.

 • Зберігання та застосування

 • У щільно закупореній тарі, вберігаючи від дії світла.

 • Гестагенний лікарський засіб.

 • Вводять по 5-25 мг в/м. Не застосовують при розладах функції печінки, гепатиті, ракові молочної залози і статевих органів, схильності до тромбозів.

 • Застосовують у вигляді олійних р-нів д/ін. 1% і 2,5 % 1,0 мл № 5; капсул “Утрожестан” по 100 мг №30 і 1% гелю “Прожестожель” туба 80 г.

Прегнін (Praegninum) Ethisterone*

 • Прегнен-4-ін-20-ол-17β-он-3 або 17α-етинілтестостерон

 • Властивості. Білий або з ледь жовтуватим відтінком кристалічний порошок без запаху. Практично нерозчинний у воді, дуже мало розчинний в етанолі та ефірі, мало розчинний у хлороформі.Ідентифікація прегніну

 • ІЧ-спектрофотометрія, ТШХ.

 • При розчиненні прегніну в H2SO4 конц. та додаванні води з'являється малинове забарвлення з зеленою флуоресценцією. Після додавання хлороформу і перемішування нижній шар забарвлюється в оранжевий колір, верхній—майже безбарвний (стероїдний цикл).

 • Визначають температуру плавлення оксиму (кетогрупа в положенні 3).

 • При реакції Боскотта виникає зелено-фіолетове забарвлення розчину, яке через 60 хв. Змінюється до червоного, а після додавання СН3СООН спостерігається інтенсивна жовто-рожева флуоресценція.Кількісне визначення прегніну

 • Алкаліметрія за замісником. До розчину речовини в тетрагідрофурані додають розчин AgNO3 й HNO3, що виділилася, відтитровують розчином NaOH за бромкрезоловим зеленим або потенціометрично, Ем= 1 :

 • Спектрофотометрія у спиртовому розчині при λ = 241 нм порівняно зі стандартом.

 • Зберігання і застосування

 • У щільно закупореній тарі, вберігаючи від дії світла.

 • Гестагенний засіб. У 5-6 разів менш активний, ніж прогестерон, але зберігає активність при вживанні таблеток сублінгвально. Випуск табл. по 10 мг.Гестагени, які використовуються в медичній практиці і зареєстровані на території України

 • Похідні прегнена (4):

 • гідроксипрогестерон (оксіпрогестерону капронат);

 • прогестерон (прожестожель, утрожестан, прогестерон)

 • медроксипрогестерон (депо-провера)

 • Похідні прегнадієна:

 • дідрогестерон (дуфастон)

 • Похідні 19-нортестостерону:

 • алілестренол (турінал);

 • норетистерон (норколут, прімолют-нор);

 • лінестренол (оргаметрил);

 • тіболон (лівіал).

Оксипрогестерону капронат Норетистерон

 • Оксипрогестерону капронат Норетистерон

 • Алілестренол Норгестрел

Схожі:

Лекція №5 iconЛекція Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Навчитись правилам переходу від дирекційного кута до магнітного азимута і навпаки
Лекція №5 iconЛекція 1 Петренко Н. В
Медсестринський процес історичний нарис. Професійні організації медичних сестер Лекція 1 Петренко Н. В
Лекція №5 iconЛекція Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Навчити визначати і координати об’єктів (цілей) за топографічною картою і наносити об’єкти (цілі) на карту за їх координатами
Лекція №5 iconЛекція 6 Лекція 6 Стандартизація лз рослинного походження
Рослина (ціла, подрібнена, різана), частини рослини, водорості, гриби, лишайники в необробленому, звичайно висушеному, вигляді, але,...
Лекція №5 iconЛекція на тему: лекція на тему: " ішемічний інсульт" професор с.І. Шкробот
Гостре порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується структурними змінами в тканині мозку і стійкими органічними неврологічними...
Лекція №5 iconЛекція на тему: Лекція на тему: Гігієнічне значення погоди та клімату. Акліматизація. Клімат і погода
Погода-це сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за відносно короткий проміжок часу
Лекція №5 iconЛекція №1. Лекція №1. Філософія, коло її проблем. Світогляд. Типи світогляду
Тільки людина (навіть коли вона молода й здорова) знає про неминучість власної смерті, і це знання примушує її думати про сенс життя...
Лекція №5 iconЛекція 6 Лекція 6 Стандартизація лз рослинного походження Рослинна сировина (Herbal substances)
Рослина (ціла, подрібнена, різана), частини рослини, водорості, гриби, лишайники в необробленому, звичайно висушеному, вигляді, але,...
Лекція №5 iconЛекція на тему: Лекція на тему
Урбанізація-це світовий історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення його в міське за характером...
Лекція №5 iconЛекція Принцип інкапсуляції Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Принцип інкапсуляції

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка