Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування


НазваТ рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування
Дата конвертації11.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Т.2. РR - стратегії органів державної влади і місцевого самоврядування

 • Т.2. РR - стратегії органів державної влади і місцевого самоврядування


інформаційна стратегія;

 • інформаційна стратегія;

 • стратегії забезпечення участі громадськості у виробленні та реалізації державної політики;

 • стратегії забезпечення суспільної підтримки обраним стратегіям і програмам;

 • вироблення та реалізації іміджевої політики (підтримки або кореляції іміджу, в т.ч. і міжнародного). • стратегії внутрішньо - організаційних комунікацій (між усіма гілками влади, всередині одного урядового органу)Компетентність чи некомпетентність громадської думки -

 • Компетентність чи некомпетентність громадської думки -

 • її здатності раціонально оцінювати ті або інші явища суспільно-політичного життя. В основі цих дискусій - протиріччя між масовістю і компетентністю.

 • Громадську думку можна розглядати як джерело важливої соціально-політичної інформації, яку можна використати для прийняття важливих політичних рішень. Знання, яке надає громадська думка органам управління для прийняття політичних рішень, можна кваліфікувати як початкову інформацію.

 • Під формулюванням “відповідності політичних рішень громадській думці” слід розуміти прийняття таких рішень, які б відповідали сподіванням народу.громадська думка змінюється – її недостатньо один раз сформувати;

 • громадська думка змінюється – її недостатньо один раз сформувати;

 • потенційна цілеспрямованість поведінки громадськості обумовлюється реаліями дійсності (сьогодення);

 • не існує єдиної та уніфікованої широкої форми роботи з нею – вплив на громадську думку повинен орієнтуватися на конкретні групи чи сегменти громадськості;

 • громадська думка досить часто змінюється більшою мірою подіями, а не словами;

 • думка громадськості визначається її інтересами.

 • Громадська думка, при належній освіченості, інформованості мас з певного політичного питання, може виступати як компетентний і повноцінний партер управлінських органів.Вивчення громадської думки. Способи:

 • Вивчення громадської думки. Способи:

 • проведення соціологічних досліджень та спостережень;

 • запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації;

 • проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позицій різних соціальних груп;

 • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;

 • проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних скриньок.Інформування – організація всебічного висвітлення діяльності органів державної влади; висвітлення проблем, над якими працюють органи державної влади, варіанти їх вирішення та можливі наслідки.

 • Інформування – організація всебічного висвітлення діяльності органів державної влади; висвітлення проблем, над якими працюють органи державної влади, варіанти їх вирішення та можливі наслідки.

 • Форми і методи інформування:

 • Створення потужних медіа-ресурсів;

 • взаємодія із різноманітними засобами масової інформації;

 • виставки;

 • проведення зустрічей з населенням;

 • робота із зверненнями громадян;

 • громадські приймальні;

 • гарячі телефонні лінії;

 • громадські та парламентські слухання;

 • взаємодія під час проведення акцій протестуЗавдання слухань у комітетах парламенту:

 • Завдання слухань у комітетах парламенту:

 • отримання всебічної інформації

 • виконання контрольних функцій

 • підвищення якості законотворчої діяльності

 • покращення політичного процесу

 • Типи слухань:

 • слухання інформаційного характеру (особливо часто вдаються у США, в інших країнах є менш поширеними), вони стосуються розробки державної політики в найзагальнішому сенсі

 • слухання законодавчого характеру (зосереджують увагу на окремих етапах законотворчого процесу та сприяють його розвиткові)

 • слухання контрольного характеру є одним з найдійовіших механізмів реалізації контрольної функції комітетів, співпраці законодавчої та виконавчої гілки влади, засобом забезпечення підзвітності та підконтрольності урядовців парламенту.

 • можливо введення кадрових слухань.Обмеженість: діалог під час слухань може вестись лише між доповідачем і депутатами. Дискусії між представниками сторін, які виступають доповідачами не допускається.

 • Обмеженість: діалог під час слухань може вестись лише між доповідачем і депутатами. Дискусії між представниками сторін, які виступають доповідачами не допускається.

 • На слуханнях можуть розглядатися лише ті питання, які відносяться до теми слухань. Позиція чи погляди доповідачів щодо інших питань не можуть бути предметом обговорення на слуханнях

 • Звіти/збірники матеріалів слухань дають можливість:

 • законодавцям – отримати всю необхідну інформацію, не повертаючись до вже обговорених питань

 • громадськості – глибше зрозуміти проблематику питань, що обговорюються парламентом

 • фахівцям – використовувати матеріали слухань для аналізу і досліджень.є обов’язковими для кожної територіальної громади і незалежно від бажання місцевої влади вони мають проходити принаймні один раз на рік.

 • є обов’язковими для кожної територіальної громади і незалежно від бажання місцевої влади вони мають проходити принаймні один раз на рік.

 • Орган місцевого самоврядування зобов’язаний в статуті територіальної громади передбачити порядок їх організації

 • Головна ідея громадських слухань полягає в тому, що через цей інструмент місцевої демократії громадськість територіальної громади знайомиться з політикою місцевої влади з актуальних питань, що хвилюють громадян, а влада отримує від мешканців міста (села, селища) пропозиції та зауваження з цих питань у формі безпосереднього спілкування та резолюції

 • Ініціатором громадських слухань може виступати не лише влада, а й громадськість (через недержавні організації, органи самоорганізації населення тощо)

 • Громадські слухання тоді відповідатимуть своєму статусу, коли матимуть правові наслідки.Забезпечення участі громадськості у виробленні державної політики повинно ґрунтуватися на таких позиціях:

 • Забезпечення участі громадськості у виробленні державної політики повинно ґрунтуватися на таких позиціях:

 • поінформованість про проблему, альтернативні шляхи її вирішення та очікуванні наслідки;

 • інформація, що розповсюджуються повинна бути чіткою, зрозумілою та однаковою для всіх зацікавлених груп громадськості;

 • залучення громадян до розробки та реалізації державної політики повинно бути спрямовано на досягнення консенсусу;

 • всі учасники процесу розробки державної політики з того чи іншого питання повинні бути включені у процес її реалізації

 • Основним мотивом, який спонукає громадян до участі у формуванні державної політики, є сподівання вплинути на результатФорми і способи проведення консультацій з громадськістю:

 • Форми і способи проведення консультацій з громадськістю:

 • публічне громадське обговорення

 • вивчення громадської думки (опосередкована форма).

 • Публічне громадське обговорення:

 • конференції, семінари, форуми

 • громадські ,парламентські, президентські слухання

 • збори, зустрічі з громадськістю

 • громадські приймальні,

 • співпраця з політичними партіями та громадськими організаціями

 • теле- або радіо дебати, дискусії, діалоги, інтерв’ю, Інтернет -конференції, телефонні „гарячі лінії”, інтерактивне спілкування

 • петиційна кампанія (наметові містечка)

 • консультативні ради

 • громадські радиГоловне завдання – інформування громадськості про хід та наслідки реалізації державних програм, розширення участі громадськості (або спектру цільових груп громадськості) у її реалізації та своєчасне коригування тактики їх реалізації

 • Головне завдання – інформування громадськості про хід та наслідки реалізації державних програм, розширення участі громадськості (або спектру цільових груп громадськості) у її реалізації та своєчасне коригування тактики їх реалізації

 • Якщо не була реалізована стратегія участі громадян у виробленні державної політики, то стратегія суспільної підтримки обраним стратегіям і програмам буде нагадувати маніпулювання громадської думкоюДо змістовних характеристик позитивного іміджу органу виконавчої влади та його посадових осіб відносяться:

 • До змістовних характеристик позитивного іміджу органу виконавчої влади та його посадових осіб відносяться:

 • відкритість органу, інформування громадськості про діяльність органу виконавчої влади;

 • досягнення відповідного рівня професіоналізму органу виконавчої влади та його посадових осіб;

 • наявність авторитетних осіб в органах виконавчої влади;

 • відсутність або ж низький рівень корупції а органі виконавчої владиФактори впливу на формування іміджу урядових органів:

 • Фактори впливу на формування іміджу урядових органів:

 • Рівень правової формалізації РR діяльності в державі

 • Рівень правової і політичної культури громадськості

 • Наявність ресурсів (матеріального, фінансового, інтелектуального) у суб’єктів управлінського процесу.відсутність стратегій розвитку країни;

 • відсутність стратегій розвитку країни;

 • недосконалість кадрового забезпечення органів державної влади (недостатня чисельність кадрів, складність питань, які перед ним постають, чітка регламентація роботи тощо);

 • політичне протистояння в органах державної влади;

 • невідповідність основних засад програм політичних партій реальним діям політичної сили, яка прийшла до влади;

 • не виконання наданих обіцянок;

 • відсутність спадкоємності в органах державної влади.

 • На формування іміджу в першу чергу має вплив особистісне спілкування громадськості з представниками органів державної владиФактори, які позитивно впливають на імідж органів влади:

 • Фактори, які позитивно впливають на імідж органів влади:

 • Працюючи з урядовою комунікацією, органи влади повинні бути активними.

 • Державні органи повинні постійно поширювати інформацію, використовуючи всі відповідні засоби комунікації з цільовою аудиторією

 • Відкритість, неупередженість, об'єктивність, цілісність, чесність, прозорість і готовність служити – це ключові цінності для будь-якого державного органу. Вони повинні бути інтегровані до всіх сфер діяльності державного органу

 • Працівники всіх підрозділів державного органу повинні бути включені у процес поліпшення комунікації державного органуамериканська система – стратегія одного голосу, ідеї дня”

 • американська система – стратегія одного голосу, ідеї дня”

 • британська система – інформаційна закритість виконавчої влади (закритість уряду і відкритість парламенту)РR-стратегії можуть бути спрямованими на вирішення конкретних проблем органів державної влади. Тоді виховується часовий фактор та тиск засобів масової інформації.

 • РR-стратегії можуть бути спрямованими на вирішення конкретних проблем органів державної влади. Тоді виховується часовий фактор та тиск засобів масової інформації.

 • Якщо не маєш власної стратегії, житимеш за чужою: “Це пов’язано з тим, що чужа стратегія все рівно присутня, і країна розвивається за нею, не чинячи протидії”. (Г.Почепцов)Схожі:

Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconШановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!
Вас, що згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України від 1 липня 2008 року, протокол №72, Національній академії...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconІнформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування; Стаття 16. Обмеження щодо використання службового майна. Стаття 17. Обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
Використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconТ особливості змісту та форм комунікаційного процесу органів державної влади І місцевого самоврядування

Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconКількість абонентів мережі Інтернет, тис. *
Шляхи вирішення проблемних питань посилення міжрегіональної координації місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconПолітика європейської інтеграції України на сучасному етапі професор Ігор Тодоров
Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconРеалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні Державна митна служба України
Зу "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconВідповідно до визначення оон, Відповідно до визначення ООН
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconЗакон України "Про звернення громадян"
Указ Президента України від 07. 02. 08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconНаціональне агентство україни севастопольський центр
«сучасні аспекти підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» для директорів регіональних центрів перепідготовки...
Т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування iconЗакон України «Про звернення громадян»; Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи місцевих органів управління освітою зі зверненнями громадян у І кварталі 2011 року

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка