Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко


НазваСпецифікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко
Дата конвертації13.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСпецифікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко.

 • Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко.

 • Проте саме у цьому віці з’являються перші свідчення наявності у дитини природних задатків та здібностей того чи іншого спрямування.уподобання дитини;

 • уподобання дитини;

 • легкість виконання діяльності;

 • інтерес до певного виду предметів або об’єкті, утримання уваги саме на обраних;

 • оригінальний підхід до стандартних завдань, намагання змінювати, реконструювати задані об’єкти.Активність характеризує гармонійність прояву різних видів активності (рухової, пізнавальної, сенсорної, мовної, комунікативної, ігрової, образотворчої тощо), окреслює пріоритети зайнятості дитини, обумовленої його особистими потребами, можливостями і схильностями.

 • Активність характеризує гармонійність прояву різних видів активності (рухової, пізнавальної, сенсорної, мовної, комунікативної, ігрової, образотворчої тощо), окреслює пріоритети зайнятості дитини, обумовленої його особистими потребами, можливостями і схильностями.

 • Креативність характеризує процес творчого перетворення отриманої інформації, здатність дитини генерувати новизну, придумувати, винаходити, діяти самостійно, нестандартно.Научуваність характеризує процес отримання та засвоєння знань, допитливість, прагнення до пошуку та використання в практичній діяльності нової пізнавальної інформації.

 • Научуваність характеризує процес отримання та засвоєння знань, допитливість, прагнення до пошуку та використання в практичній діяльності нової пізнавальної інформації.

 • Емоційно-ціннісне ставлення характеризує систему пріоритетів, висунутих дитиною в тій чи іншій галузі, відображає чуттєво-емоційне ставлення до діяльності, наявність або відсутність інтересу до різних або певного виду діяльності.

 • Результативність сукупно характеризує успішність в різних або певному виді діяльності і рівень досягнень дитини.безпосереднє вивчення психічного розвитку дитини (її здібностей, а також інших індивідуальних особливостей розвитку);

 • безпосереднє вивчення психічного розвитку дитини (її здібностей, а також інших індивідуальних особливостей розвитку);

 • опосередкована діагностика - вивчення соціальної ситуації розвитку дитини (стилю спілкування, застосовуваних методів та прийомів навчально - виховної роботи, умов життя та ін.).1. Виявлення здібностей та обдарованості дитини шляхом вивчення її нахилів, уподобань, інтересів;

 • 1. Виявлення здібностей та обдарованості дитини шляхом вивчення її нахилів, уподобань, інтересів;

 • 2. Встановлення ступеня розвитку задатків та здібностей того чи іншого характеру, їх якісно-кількісне оцінювання;

 • 3. З’ясування загальної картини розвитку індивідуальних особливостей дитини, які можуть впливати на успішність прояву та розвитку здібностей (стан здоров’я, фізичний розвиток, темперамент, пізнавальні процеси);

 • 4. Поглиблене вивчення особливостей розвитку особистісних якостей (наполегливості, цілеспрямованості, працелюбності тощо).1. Первинне вивчення соціальної ситуації розвитку дитини: психолого-педагогічних, побутових, соціальних, матеріальних особливостей та умов, у яких відбувається розвиток здібностей, обдарованості дитини;

 • 1. Первинне вивчення соціальної ситуації розвитку дитини: психолого-педагогічних, побутових, соціальних, матеріальних особливостей та умов, у яких відбувається розвиток здібностей, обдарованості дитини;

 • 2. Поглиблене вивчення особливостей родинного виховання з урахуванням спрямованості на розвиток здібностей та забезпечення гармонійного розвитку дитини (встановлення стилю батьківської взаємодії з дитиною, застосованих виховних методів і прийомів).

 • 3. Поглиблене виявлення особливостей педагогічного спілкування з дитиною з урахуванням спрямованості на розвиток здібностей та обдарованості дитини (стиль спілкування педагога з дитиною, ефективність використання методів і прийомів, що активізують або гальмують розвиток тощо).Спостереження

 • Спостереження

 • Мета: первісне виявлення загальних здібностей та обдарованості дитини, її нахилів, уподобань, інтересів.

 • Бесіди з дітьми

 • Мета: уточнення відомостей про характер уподобань, інтересів дитини.

 • Вербально-ігрова методика «Я люблю...»

 • Мета : з'ясування загального кола дитячих уподобань, зацікавлень і нахилів.

 • Методика завершення речень

 • Мета: уточнення відомостей про інтереси, нахили, уподобання дитини.

 • Аналіз продуктів дитячої діяльності

 • Мета - поглиблення інформації про загальне коло наявних у дитини інтересів, нахилів, здібностей, уподобань.

 • Ігрова методика «Художник чи мислитель»

 • Мета: визначення ліворукості, домінування художніх чи інтелектуальних здібностей (з урахуванням особливостей діяльності кори великих півкуль головного мозку).Вступна частина програми:

 • Вступна частина програми:

 • назвати ім'я, прізвище дитини;

 • вказати її фактичний вік;

 • оцінити відповідність психічного і фізичного розвитку віковим нормативам.

 • Форма 1 «Оцінювання показників обдарованості» оцінювання розвитку дитини за рядом показників, яке відбувається на основі застосування комплексу методів - цілеспрямованих спостережень за дитиною, бесід з нею, її батьками та педагогами - і відображає результати систематичного вивчення дитини.1 блок (А) присвячений проявам обдарованості загального характеру;

 • 1 блок (А) присвячений проявам обдарованості загального характеру;

 • 2 блок (В) - проявам обдарованості спеціального характеру;

 • 3 блок (С) - проявам інтелектуальних здібностей;

 • 4 блок (Д) - особливостям фізичного розвитку дитини;

 • 5 блок (E) - особливостям розвитку особистісних якостей, що впливають на успішність розвитку.Форма 2 «Узагальнене оцінювання компонентів обдарованості» - оцінки за кожним показником із форми 1 слід перенести та здійснити оцінювання кожного компонента обдарованості.

 • Форма 2 «Узагальнене оцінювання компонентів обдарованості» - оцінки за кожним показником із форми 1 слід перенести та здійснити оцінювання кожного компонента обдарованості.

 • Форма3 «Профіль обдарованості дитини» - відобразити на графіку позначкою результати узагальненого оцінювання кожного компонента обдарованості.Схожі:

Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconПитання для обговорення Питання для обговорення
Якість професійної освіти відображає ступінь навченості робітника виконанню певного виду діяльності та відповідність продукту його...
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconФормування у молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності Навичка читання
Формування у молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconПрийом «Кластер» Кластер
Головна умова не повторювати вже сказане. Кластер можна використовувати на різних етапах уроку: на стадії виклику для активізації...
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconПошуково-зондуючий (V-VII класи)
Емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку). Формування позитивного став-лення до світу професій, до людей праці. На цій стадії...
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconУ кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра
Цим і визначається перелік вимог до побудови програм навчання для обдарованих дітей
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconПриродоресурсні платежі як засіб реалізації права власності українського народу право власності українського народу
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси...
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconЗадатки – спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей; Задатки
Які дають змогу успішніше оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати ті чи інші завдання, проблеми
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconРізні популяції певного виду роз’єднані нездоланними для них просторовими бар’єрами Різні популяції певного виду роз’єднані нездоланними для них просторовими бар’єрами
Різні популяції певного виду роз’єднані нездоланними для них просторовими бар’єрами
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconФормування Формування
«Формування «Формування життєвої компетентності дитини раннього віку в процесі всебічного розвитку за сферами Базової програми розвитку...
Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко iconГірські породи – це природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. Їх створила сама природа за багато мільйонів років
Гірські породи це природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. Їх створила сама природа за багато мільйонів років

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка