1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання


Назва1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання
Дата конвертації17.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации1. Біологія як наука, її основні завдання.

 • 1. Біологія як наука, її основні завдання.

 • 2. Рівні організації життя.

 • 3. Основні методи біологічних досліджень.

 • 4. Клітинний рівень організації живого.

 • 5. Про- та еукаріотичні клітини, їх організація.

 • 6. Структурна організація плазмолеми.

 • 7. Органели клітин, класифікація, будова та функції.

 • 8. Ядро клітини, будова та функції.

 • 9. Структурно-функціональна організація вірусів.наука про живі організми (рослини і тварини), виникнення і розвиток живої природи, про загальні закономірності життя.

 • наука про живі організми (рослини і тварини), виникнення і розвиток живої природи, про загальні закономірності життя.

 • Назва походить від грецьких слів "βίος" – життя і "λόγος" – наука, вчення, знання. Термін “біологія” був введений у 1802 році Тревіранусом і Ламарком.

 • Завдання біології як науки:

 • розкриття основних проявів життя, принципів стабілізації і гнучкого керування життєвими процесами;

 • внесення необхідної програми в діяльність живої клітини за умов відхилення від норми (наприклад, при різних захворюваннях);

 • відтворення поза живим організмом синтетичних процесів, принципів, що використовуються в живій системі та запровадження їх у хімічне виробництво;

 • охорона навколишнього середовища, збереження генофонду живих істот.Рівні організації живої матерії - ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Кожен із рівнів є системою з підсистем нижчого рівня та підсистемою системи вищого рівня.

 • Рівні організації живої матерії - ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Кожен із рівнів є системою з підсистем нижчого рівня та підсистемою системи вищого рівня.Органічний світ на Землі являє собою складну біоценологічну систему життєвих форм, що складається з окремих комплексних утворень, біотичних угруповань різного рівня. Кожний рівень складає неперервну в розвитку, внутрішньо протилежну біотичну систему. Рівень – ступінь диференціації біологічного об'єкта. Виділення рівнів організації біологічних систем має за мету розкриття сутності живої природи в її русі, в історичній взаємодії елементів, у пізнанні законів розвитку.

 • Органічний світ на Землі являє собою складну біоценологічну систему життєвих форм, що складається з окремих комплексних утворень, біотичних угруповань різного рівня. Кожний рівень складає неперервну в розвитку, внутрішньо протилежну біотичну систему. Рівень – ступінь диференціації біологічного об'єкта. Виділення рівнів організації біологічних систем має за мету розкриття сутності живої природи в її русі, в історичній взаємодії елементів, у пізнанні законів розвитку.Нижчі рівні організації життя

 • Нижчі рівні організації життя

 • (внутрішній, анатомічний, морфологічний):

 • Клітинний.

 • Тканинний.

 • Органний.

 • Системний.Мікросистемні

 • Мікросистемні

 • Молекулярно-генетичний

 • (розміри - ≤ 1 нм)

 • ген – елементарна одиниця

 • Субклітинний

 • (розміри - 1 нм – 100 нм)

 • Клітинний (фундаментальний)

 • (розміри – 0,2 – 20 мкм)

Макросистемні

 • Макросистемні

     • Популяційно-видовий (фундаментальний)
 • Біогеоценотичний (екосистемний)

 • Біосферний (глобальний)

Основні відмінності біологічної системи від неживої природи:

 • Основні відмінності біологічної системи від неживої природи:

 • обмін речовин і енергії (стан живого не може зберегтися без неперервного потоку речовин, енергії та інформації, без неперервного зруйнування молекулярних і надмолекулярних компонентів);

 • подразливість (відповідь на дію зовнішніх чинників у вигляді так­сисів, тропізмів, рефлексів);

 • збудливість;

 • ріст;

 • розмноження (спосіб відтворення генетичної пам'яті);

 • рух;

 • спадковість;

 • мінливість;

 • адаптація;

 • гомеостаз;

 • взаємозв'язок між біологічними системами і з навколишнім середовищем;

 • цілісність і дискретність.Самооновлення Обмін речовин та енергії

 • Самооновлення Обмін речовин та енергії

 • Самовідтворення Репродукція на різних рівнях живого

 • Саморегуляція Потоки речовин,

 • енергії та інформації

 • ВІЛ

 • - вірус імунодефіциту людини

 • ВІЛ - інфекція - це довготривале інфекційне захворювання, яке розвивається в результаті інфікування вірусом імунодефіциту людини та характеризується прогресуючим ураженням імунної системи людини, що проявляється вторинними інфекціями, пухлинами та іншими патологічними проявами.

 • СНІД

 • - синдром набутого імунного дефіциту

 • СНІД — остання стадія ВІЛ - інфекції, яка виявляється різними важкими захворюваннями, опортуністичними інфекціями, пухлинами, що розвиваються на фоні порушень імунної системи. • Перші хворі на СНІД були зареєстровані в США в 1981 році.

фундаментальне

 • фундаментальне

 • узагальнення біології, яке визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну живу систему та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин.ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ:

 • ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ:

 • опис ядра в тваринній клітині (Броун Р.,1831),

 • перші кроки до розкриття і розуміння ролі ядра (Шлейден М.,1838),

 • узагальнення і створення клітинної теорії (Шванн Т., 1839).

 • Р.Вірхов (1858) обгрунтував принцип послідовності клітин шляхом поділу ("кожна клітина від клітини").Клітинна теорія сформульована

 • Клітинна теорія сформульована

 • німецьким вченим Т.Шванном

 • у 1839 році в роботі

 • "Мікроскопічні дослідження

 • про відповідність у структурі та рості тварин і рослин"SCHWANN

 • SCHWANN

 • ROBERT HOOKE

 • SCHLEIDEN

 • ANTON VAN LEEUWENHOEKОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ:

 • 1. Клітина - елементарна жива система.

 • 2. Клітини різних організмів принципово подібні за своєю будовою.

 • 3. Специфічні відмінності будови між клітинами виникають в результаті пристосування до різних умов існування або виконання різних функцій.

 • 4. Нові клітини виникають лише внаслідок поділу вихідної клітини.

 • 5. У багатоклітинному організмі функціонування клітин підпорядковано інтересам цілісного організму.СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦИТОПЛАЗМИ:

 • СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦИТОПЛАЗМИ:

 • гіалоплазма

 • (рідка частина цитоплазми)

 • органели

 • (постійні компоненти)

 • включення

 • (тимчасові компоненти)ГІАЛОПЛАЗМА (ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИЙ МАТРИКС, ЦИТОЗОЛЬ)

 • ГІАЛОПЛАЗМА (ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИЙ МАТРИКС, ЦИТОЗОЛЬ)

 • - внутрішнє середовище клітини, де відбуваються реакції проміжного обміну, синтезу білка та жирних кислот.

 • Це рідка частина цитоплазми, на неї приходиться до 55% від загального об’єму клітини. Вона являє собою складну прозору колоїдну систему, яка містить цитозоль (вода з розчиненими у ній неорганічними

 • та органічними речовинами) і цитоматрикс (сітка мікрофібрил білкової природи).

 • Гіалоплазма – це організована, впорядкована багатокомпонентна система, яка здатна до формування складних структур. У гіалоплазмі знаходяться всі компоненти, необхідні для утворення мембран, мікрофіламентів, мікротубул, гранул.ЯДЕРЦЕ – це найщільніша, округла, добре забарвлена структура ядра, це видозмінені супутники хромосом. Ядерце забезпечує утворення субодиниць рибосом. Ядерце не має оболонки, його контури нерівні, його вміст знаходиться в безпосередньому контакті з каріоплазмою.

 • ЯДЕРЦЕ – це найщільніша, округла, добре забарвлена структура ядра, це видозмінені супутники хромосом. Ядерце забезпечує утворення субодиниць рибосом. Ядерце не має оболонки, його контури нерівні, його вміст знаходиться в безпосередньому контакті з каріоплазмою.

Схожі:

1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconБіологія наука про живу природу («біос» життя,«логос» наука, вчення). Як самостійна природнича наука біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували у 1802 р незалежно один від одного два вчені

1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconТема: Біологія старіння. Геронтологія як наука Будинки-штернати для престарілих. Спеціальність: "Сестринська справа"
Тема: Біологія старіння. Геронтологія як наука Будинки-штернати для престарілих. Спеціальність: "Сестринська справа" Дисципліна :...
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconЕкологія як наука та навчальна дисципліна, предмет, завдання, основні екологічні закони. Історія розвитку екології. Навколишнє середовище. Глобальні проблеми екології. Природні та антропогенні катастрофи

1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconОсновні завдання Основні завдання
Пропаганда здорового способу життя (зустрічі з лікарями, випуск санбюлетенів, виступи на шкільних лінійках, батьківських зборах)
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconПравила уроку
Яка наука покликана вивчати організми та їх взаємозв’язки у навколишньому середовищі? Які головні завдання ставить перед собою дана...
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconОсновні завдання проекту: Основні завдання проекту
Віл-позитивних сін та впровадити її в 3 регіонах України, а пізніше І по всій Україні на регіональному та національному рівні
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconБіологія Біологія Географія
Впровадження інноваційних технологій на уроках з метою підвищення якості знань учнів та розвитку творчих здібностей
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconОсновні завдання нкп “ssh”: Основні завдання нкп “ssh”
Напрямки розвитку потенціалу ssh нкп з метою підвищення рівня участі українських ораганізацій у pп7
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconІнформації Інформатика Сьогодні ми розпочинаємо вивчення науки та предмету інформатика дана наука перебуває в процесі становлення. Змінюються, уточнюються, поповнюються її зміст і методи дослідження інформації
Кожна наука має основні поняття, ядро. Основними поняттями для інформатики є інформація, структура, модель, алгоритм
1. Біологія як наука, її основні завдання. Біологія як наука, її основні завдання iconДефіцит питної води; Дефіцит питної води
Біоніка("біологія" І "техніка") прикладна наука про застосування в технічних пристроях І системах принципів, властивостей, функцій...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка