Головна мета лекції З'ясувати причини і механізми розвитку нефропатій


НазваГоловна мета лекції З'ясувати причини і механізми розвитку нефропатій
Дата конвертації18.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииГоловна мета лекції

 • З'ясувати причини і механізми розвитку нефропатій.

 • Розкрити - макро- і мікроскопічні прояви нефропатій.

 • Визначити основні клініко-морфологічні прояви хронічної ниркової недостатності.Актуальність

 • Хвороби нирок – чисельна і різноманітна як в клінічному так і морфологічному проявах група хвороб, яка займає п’яте місце в захворюваності населення після травматизму, серцево-судинної, пухлинної та легеневої патологій.

 • Класифікація, методи діагностики і лікування нефропатій дотепер викликають гарячі суперечки спеціалістів різного профілю, котрим доводиться діагностувати і лікувати ці хворобиІсторія вчення про патоморфологію нефропатій

 • На початку XVII століття була запропонована перша класифікація нефропатій Р. Брайтом

 • На початку минулого століття клініцист Фоольгарт і патологоанатом Фар розділили хворобу Брайта на три групи:

 • - нефрити;

 • - нефрози;

 • - нефросклерози.Клінічні синдроми при нефропатіях

 • Сечовийрецидивуюча безболюча гематурія, огігоурія, протеїнурія, лейкоцитурія, циліндроурія;

 • Серцево-судиннийпідвищення артеріального тиску (особливо діастолічного), гіпертрофія лівого шлуночка серця;

 • Нефротичний гіперліпідемія,важка протеїнурія, теплі білі набряки

 • Анемічний токсичний вплив на кістковий мозок ( стійка анемія)Місце патоморфології в діагностиці нефропатій

 • Впровадження в практичну роботу нефрологів :

 • - черезшкірної ниркової біопсії;

 • - електронної мікроскопії;

 • - імуноморфологіїКласифікація нефропатій

 • В основі сучасної клініко–морфологічної класифікації нефропатій лежить структурно–функціональний принцип.

 • ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ ГРУПИ НЕФРОПАТІЙ:

 • ГЛОМЕРУЛОПАТІЇ;

 • ТУБУЛОПАТІЇ;

 • ТУБУЛО-СТРОМАЛЬНІ НЕФРОПАТІЇ;

 • ПІЄЛОНЕФРИТ;

 • НЕФРОСКЛЕРОЗ

 • АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ;

 • ПУХЛИНИ.Структура клубочка в норміГломерулопатії

 • Група захворювань клубочків нирок

 • природженого, первинно-набутого і

 • вторинно-набутого походження,

 • патогенез яких полягає в утворенні імунних комплексів з їх фіксацією на базальних мембранах клубочків, або, в разі аутомімунного механізму, утворення аутоантитіл до базальної мембрани.Основні типи пошкодження клубочкаКласифікація глумеролопатій

 • Природжені гломерулопатії:

 • Синдром Альпорта

 • Природжений нефротичний синдром

 • Спадковий амілоїдоз нирок

 • Первинно-набуті гломерулопатії:

 • Гломерулонефрит з мінімальними змінами.

 • Постінфекційний (постстрептококовий).

 • Підгострий (півмісяцевий).

 • Синдром Гудпасчера.

 • Хронічний гломерулонефрит.Природжені гломерулопатії

 • Синдром Альпорта – поєднання ліпоїдної тубуло- інтерстиціальної нефропатії та гломерулопатії із зниженням гостроти слуху і зору.

 • Спадковий нефротичний синдром - поєднання мінімальних змін подоцитів, інтракапілярного продуктивного гломерулонефриту із полікістозом

 • Періодична хвороба - поєднання генералізованого амілоїдозу з полісирозитомГломерулонефрит з мінімальними змінами

 • характеризується практично повною відсутністю змін у препараті на світлооптичному рівні.

 • Електронна мікроскопія виявляє зміни малих відростків подоцитівПостінфекційний (постстрептококовий) гломерулонефрит

 • Найчастішою причиною є В- гемолітичний стрептокок групи А.

 • Клубочки збільшені, малокровні, в інтерстиції наявні поліморфноядерні лейкоцити.

 • Електронна мікроскопія виявляє субепітеліальні депозити, проліферацію і набухання ендотеліоцитівПідгострий (швидкопрогресуючий, злоякісний, півмісяцевий гломерулонефрит

 • “Велика біла нирка”, ”велика строката нирка”, ”велика червона нирка”. Наявні “півмісяці”.Синдром Гудпасчера

 • Швидкопргресуючий гломерулонфрит який поєднується із геморагічно-фібринозною пневмонією, а також залізодефіцитною анемією.

 • У сироватці визначаються анти-БМК антитіла проти глікопротеїнових антигенів неколагенової частини колагену IV типу.

 • В нирках при імунофлуорисценції виявляються Ig G і С3, світлооптично – “півмісяці”.Хронічний гломерулонефрит

 • Самостійне захворювання з первинним ушкодженням клубочків і вторинним залученням в патологічний процес канальців і стромиМорфологічні форми хронічного гломерулонефриту

 • Мезангіопроліферативний.

 • Мембранозний.

 • Мембранознопроліферативний, або мезангіокапілярний.

 • IgA – нефропатія ( хвороба Берже)Мезангіопроліферативний хронічний гломерулонефрит

 • Патогенез невідомий

 • Проліферація мезангіоцитів неспецифічна

 • Одночасна проліферація фокальна і сегментарна

 • При ШИК- реакції збільшення мезангіального матриксуМембранозний хронічний гломерулонефрит

 • Етіологія

 • У 85 % хворих ідеопатична хвороба.

 • Причинами вторинного мембранозного хронічного гломерулонефриту є:

 • - інфекції (сифіліс, малярія, гепатит В, шистоматоз,проказа);

 • лікарські і хімічні речовини (пеніциламін, золото, ртуть, героїн);

 • - пухлини (лімфоми, бронхогенні раки);

 • сеповидноклітинна анемія;

 • системний червоний вовчак.Мембранозний хронічний гломерулонефрит

 • 1 стадія - субепітеліальне відкладання депозитів

 • 2 стадія - мебранозне і субепітеліальне відкладання депозитів

 • 3 стадія - інтрамембранозне і мезенгіальне відкладання депозитів

 • 4 стадія - дифузне відкладання депозитів із деформацією гломелулярного бар’єруМезангіопроліферативний хронічний гломерулонефрит

 • Мезенгіальне відкладання депозитів;

 • Найчастіше в мезангіумі накопичуються IgG і С3.

 • Фокальна проліферація мезангіоцитів

 • Спостерігається при первинній IgA - нефропатіїIgA – нефропатія ( хвороба Берже)

 • Найпоширініша причина хронічної ниркової недостатності

 • У сироватці виявляється IgA

 • Мезенгіальне відкладання депозитів

 • Накопичення в мезангіумі IgA

 • Проліферація мезангіоцитівВторинно-набуті гломерулонефрити

 • Діабетична нефропатія

 • Амілоїдоз нирок

 • Гломерулонефрит при системному червоному вовчакуВторинно-набута гломерулопатія (Діабетична нефропатія)

 • Потовщення стінок капілярів

 • Збільшення обсягу мезангіуму

 • Вузликовий гломерулосклероз (зміни Кіммельстіла- Уілсона)Вторинно-набута гломерулопатія (Амілоїдоз нирки)

 • Сальна нирка

 • Накопичення АА- амілоїду в мезангіумі, базальних мембранах судин і канальців

 • Позитивна реакція на амілоїд

 • Стадійність перебігу: латентна, протеінурична, нефротична, азотемічнаВторинно-набута гломерулопатія (Системний червоний вовчак)

 • Відкладання депозитів субепітеліально і субендотеліально

 • “дротові петлі”

 • утворення гематоксилінових тілецьВторинно-набута гломерулопатія (гемолітеко-уремічний синдром)

 • Субендотеліальне відкладання депозитів

 • Потовщення стінки капілярів

 • Тромбози

 • Інфаркти кори нирокТубулопатії

 • Набуті і спадкові ураження епітелію канальців нефрона, що супроводжуються порушенням їх концетраційної, реабсорційної і секреторної функцій.

 • Спадкові тубулопатії -

 • зумовлені різноманітними формами ферментопатій.

 • Набуті тубулопатії:

 • гостра ниркова недостатність, мієломна нирка, подагрична ниркаГостра ниркова недостатність

 • Морфологічним субстратом ГНН є некроз канальців

 • Розрізняють ішемічну (шокову) і токсичну ГНН.

 • Причинами токсичної ГНН є дія:

 • важких металів(свинець, ртуть, вісмут, миш'як) золота та урану;

 • органічних розчинників (хлороформ, чотирьоххлористий вуглець);

 • гліколів (етилен та пропилен гліколі);

 • сульфаніламіди, антибіотики (метациклін, полімексин); нестероїдні протизапальні препарати; ртутні діуретикиТубуло-інтерстиціальний нефрит

 • Аналгетичний (анальгін, аспірин у сполуці з фенацетином):

 • Гіпокаліємічний

 • Уратний (подагрична)

 • Гіперкальціємічний (метастатична кальцифікація);

 • радіаційнийПієлонефрит

 • послідовне неспецифічне бактеріальне висхідне, або низхідне, запалення паренхіми нирки із переважною локалізацією патологічного процесу у проміжній тканині.

 • Фактори ризику : коротка і широка уретра у жінок, стаз сечі різної етіології, міхурно-сечовідний рефлюкс, вік і гормональний статус хворого

 • Хворіють переважно жінки (1:5).ПієлонефритПатоморфологія хронічної ниркової недостатності

Схожі:

Головна мета лекції З\Головна мета лекції З'ясувати причини і механізми розвитку нефропатій
Класифікація, методи діагностики і лікування нефропатій викликає дотепер гарячі суперечки спеціалістів різного профілю, котрим доводиться...
Головна мета лекції З\Головна мета школи – забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання. Проблемна тема школи: «Використання інноваційних технологій в навчально – виховному процесі»
Головна мета школи забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання
Головна мета лекції З\Фізіологія кровоносних І лімфатичних судин план лекції: Основи гемодинаміки
Гемодинаміка розділ фізіології кровообігу, який вивчає причини, умови і механізми переміщення крові в серцево-судинній системі
Головна мета лекції З\Фізіологія гемодинаміки план лекції: Основи гемодинаміки
Гемодинаміка розділ фізіології кровообігу, який вивчає причини, умови і механізми переміщення крові в серцево-судинній системі
Головна мета лекції З\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...
Головна мета лекції З\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...
Головна мета лекції З\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...
Головна мета лекції З\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...
Головна мета лекції З\Фізіологія кровоносних судин. Кровотік в артеріальній системі план лекції: Основи гемодинаміки
Гемодинаміка розділ фізіології кровообігу, який вивчає причини, умови і механізми переміщення крові в серцево-судинній системі
Головна мета лекції З\Фізіологія кровоносних судин. Кровотік в артеріальній системі план лекції: Основи гемодинаміки
Гемодинаміка розділ фізіології кровообігу, який вивчає причини, умови і механізми переміщення крові в серцево-судинній системі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка