Ступінь окиснення ступінь окиснення


НазваСтупінь окиснення ступінь окиснення
Дата конвертації19.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

ступінь окиснення

 • ступінь окиснення

 • процес окиснення

 • процес відновлення

 • Окиснювально-відновні реакції – це реакції, які відбуваються із зміною ступенів окиснення.

 • Ox + ne  Red

 • окиснена відновлена

 • форма формаРівняння Ox + n  Red зображує окиснювально-відновний перехід або окислювально-відновну напівреакцію.

 • Рівняння Ox + n  Red зображує окиснювально-відновний перехід або окислювально-відновну напівреакцію.

 • Редокс-пара – система з окисненої і відновленої форм даної речовини, в якій окиснена форма (окиснювач) є акцептором електронів і відновлюється, приймаючи електрони, а відновлена форма (відновник) є в ролі донора електронів і окиснюється, віддаючи електрони.(NH4)2S2O8, KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, KBrO3, KClO3, KJO3

 • (NH4)2S2O8, KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, KBrO3, KClO3, KJO3

 • Cl2, Br2, J2, JCl, JBr, NaClO, NaBrO, CaOCl2

 • H2O2, HNO3, H2SO4конц., MgO2, Na2O2, HCl + HNO3, H2O2 + HCl (суміш Комаровського)

 • Cu2+, Fe3+, Hg2+Zn, Fe, Mg, Al, лужні і лужноземельні метали

 • Zn, Fe, Mg, Al, лужні і лужноземельні метали

 • Sn2+, Mn2+, Fe2+

 • S2-, SO32-, S2O32-, J-, Br-, C2O42-Mn2+  MnO2  MnO4-

 • Mn2+  MnO2  MnO4-

 • H2O  H2O2  O2

 • NH3, N2O, NO  NO2-  NO3-

 • S2-  SO32-  SO42-У будь-якій ОВ реакції беруть участь дві редокс-пари. Продукти реакції є новими окиснювачем і відновником (більш слабкими, ніж перші):

 • У будь-якій ОВ реакції беруть участь дві редокс-пари. Продукти реакції є новими окиснювачем і відновником (більш слабкими, ніж перші):

 • Ox1 + Red2  Red1 + Ox2

 • 2Fe3+ + Sn2+  2Fe2+ + Sn4+.

 • Спостерігається аналогія з кислотно-основними реакціями:

 • Кислота1 + Основа2  Основа1 + Кислота2

Стандартний (нормальний) окислювально-відновний потенціал пар, що є розчинними формами, - це різниця потенціалів, що виникає між стандартним водневим та інертним (платиновим) електродом, зануреним у розчин, що містить окиснену і відновлену форми однієї редокс-пари (при 25 С і активності компонентів пари, рівних 1 моль/дм3).

 • Стандартний (нормальний) окислювально-відновний потенціал пар, що є розчинними формами, - це різниця потенціалів, що виникає між стандартним водневим та інертним (платиновим) електродом, зануреним у розчин, що містить окиснену і відновлену форми однієї редокс-пари (при 25 С і активності компонентів пари, рівних 1 моль/дм3).Стандартний водневий електрод – платиновий електрод, занурений у 1 моль/дм3 (Сн) розчин H2SO4 (чи 1,25 моль/дм3 НСl); через розчин пропускають водень, який омиває поверхню електрода, під тиском 101,3 кПа при кімнатній температурі. На електроді проходить реакція

 • Стандартний водневий електрод – платиновий електрод, занурений у 1 моль/дм3 (Сн) розчин H2SO4 (чи 1,25 моль/дм3 НСl); через розчин пропускають водень, який омиває поверхню електрода, під тиском 101,3 кПа при кімнатній температурі. На електроді проходить реакція

 • 2Н+ + 2  Н2

 • і виникає потенціал окислювально-відновної пари 2Н+/Н2, що умовно прийнятий за нуль вольт.Стандартний (нормальний) ОВ потенціал Е0 пар, що містять нерозчинний метал, - це різниця потенціалів, яка виникає між металічним електродом з цього металу, зануреного у розчин своєї солі (з активністю іона металу 1 моль/дм3) і стандартним водневим електродом при 25 С.

 • Стандартний (нормальний) ОВ потенціал Е0 пар, що містять нерозчинний метал, - це різниця потенціалів, яка виникає між металічним електродом з цього металу, зануреного у розчин своєї солі (з активністю іона металу 1 моль/дм3) і стандартним водневим електродом при 25 С.

 • Стандартний потенціал залежить тільки від температури, тиску, природи розчинника.(-) Zn | ZnSO4 || H2SO4 | (Н2) Pt (+)

 • (-) Zn | ZnSO4 || H2SO4 | (Н2) Pt (+)

 • А(-): Zn0  Zn2+ + 2

 • K(+): 2Н+ + 2  Н20

 • Якщо електрони переходять від водневого електрода до металевого, то потенціал береться з “+” знаком; якщо ж – до водневого, то потенціал пари приймають з “-” знаком.Рівняння Нернста-Петерса:

 • Рівняння Нернста-Петерса: • В стандартному стані аОх = аRed=1 моль/дм3 і Е=Е0.

 • За нестандартного стану:Наприклад, для редокс-пари

 • Наприклад, для редокс-пари

 • Cr2O72-|2Cr3+:

 • Cr2O72- + 14H+ + 6 = 2Cr3+ + 7H2O2) для пари MnO4-| Mn2+:

 • 2) для пари MnO4-| Mn2+:

 • MnO4- + 8H+ + 5 = Mn2+ + 4H2O

 • 3) для пари SnO32- | SnO22-

 • SnO32- + H2O + 2 = SnO22- + 2OH-Формальний окиснювально-відновний потенціал системи – це потенціал редокс-пари при формальних концентраціях реагентів, тобто при концентраціях рівних 1 моль/дм3, та при певних заданих концентраціях інших компонентів розчину.

 • Формальний окиснювально-відновний потенціал системи – це потенціал редокс-пари при формальних концентраціях реагентів, тобто при концентраціях рівних 1 моль/дм3, та при певних заданих концентраціях інших компонентів розчину.іонної сили розчину

 • іонної сили розчину

 • протікання конкуруючих реакцій

 • концентрації частинок, які не є окисненою чи відновленою формами, але приймають участь в напівреакції

 • від природи і концентрації сторонніх електролітів.Чим вищий окиснювально-відновний потенціал редокс-пари, тим сильнішим окисником є окиснена форма цієї редокс-пари.

 • Чим вищий окиснювально-відновний потенціал редокс-пари, тим сильнішим окисником є окиснена форма цієї редокс-пари.

 • Чим менший окиснювально-відновний потенціал редокс-пари, тим сильнішим відновником є відновлена форма цієї пари.ЕРС = Е = Е0(Ох) - Е0(Red).

 • ЕРС = Е = Е0(Ох) - Е0(Red).

 • ЕРС (Е)  0, то проходить пряма реакція

 • ЕРС (Е)  0, то проходить зворотня реакція

Реакції, що проходять до кінця, повинні мати константу більше 108 (за умови зв'язування або вступу в реакцію 99,99 % вихідних речовин), тобто:

 • Реакції, що проходять до кінця, повинні мати константу більше 108 (за умови зв'язування або вступу в реакцію 99,99 % вихідних речовин), тобто:

 • Е0  + 0,4 В (n=1)

 • Е0  + 0,2 В (n=2)вплив температури

 • вплив температури

 • вплив присутності каталізаторів

 • вплив іонної сили розчину

 • вплив концентрації компонентів редокс-пари

 • вплив рН розчину

 • вплив реакції осадження

 • вплив комплексоутворення

 • вплив природи середовища • Для переведення іонів і сполук елементів з нижчими ступенями окиснення у вищі і навпаки:

 • а) Fe2+ у Fe3+

 • б) АsO43- у AsIII2. Для відкриття іонів, що дають характерні реакції з окиснювачем чи відновником:

 • 2. Для відкриття іонів, що дають характерні реакції з окиснювачем чи відновником:3. Для відділення іонів, що окиснюються чи відновлюються з утворенням малорозчинних сполук або навпаки для розчинення осадів.

 • 3. Для відділення іонів, що окиснюються чи відновлюються з утворенням малорозчинних сполук або навпаки для розчинення осадів.

 • H2O2

 • Мn2+ MnО2.

 • ОН-

 • MnO2+H2C2O4+H2SO4MnSO4+2CO2+ 2H2O4. В якісному аналізі аніонів.

 • 4. В якісному аналізі аніонів.

 • 5. Для підтвердження тотожності ЛЗ:

 • альдегідна група (формалін, хлорамін, хлоралгідрат)

 • первинна аміногрупа (анестезин, парацетамол)

 • алкалоїди (дія конц. HNO3 – характерне забарвлення)

 • 6. У кількісному визначенні:

 • гравіметрія (сульфатна зола, метод осадження);

 • титриметрія (оксидиметрія, редуциметрія);

 • фізико-хімічні методи (потенціометрія, кулонометрія, електрогравіметрія, полярографія, різновиди вольтамперометрії).Потенціометричне визначення вмісту води за методом Фішера

 • Потенціометричне визначення вмісту води за методом Фішера

 • Реактив Фішера

 • SO2 + I2 + C6H5N в CH3OH

 • Реакція методу:

 • H2O + SO2 + I2 + 3C5H5N = 2C5H5NHI + C5H5NSO3

 • C5H5NSO3 + CH3OH = C5H5NHSO4CH3

Схожі:

Ступінь окиснення ступінь окиснення iconСтупінь окиснення ступінь окиснення
Окиснювально-відновні реакції це реакції, які відбуваються із зміною ступенів окиснення
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconЩо називається ступеню окиснення? Що називається ступеню окиснення?
Як визначається ступінь окиснення? Визначте ступінь окиснення елементів у речовинах
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconАлюміній Історія відкриття алюмінію
Ступінь окиснення яку має алюміній в складних сполуках: а 3; б +1; в +2; г + 3
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconВизначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій; визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій
«ступінь окиснення», «окисник», «відновник», «окиснення», «відновлення», «електронний баланс»
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconПравила визначення ступеня окиснення. Що таке окисник? Що таке відновник? Який процес ми називаємо окиснення? Який процес ми називаємо відновлення?
Причому будь-яка окисно-відновна реакція являє собою єдність двох протилежних перетворень -окиснення та відновлення, що відбуваються...
Ступінь окиснення ступінь окиснення icon1. FeO + O2 → … Al + Naoh → …
Класифікація реакцій за ознаками зміни чи збереження ступенів окиснення елементів (реакції другого типу називають по-різному). Процеси...
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconЗвіт директора нвк "Гармонія" за 2010-2011 н р. Клещукової І.Є. Структура нвк "Гармонія" І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь іy ступінь Структура управління

Ступінь окиснення ступінь окиснення iconI ступінь початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь старша школа,
Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconI ступінь початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь старша школа,
Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом
Ступінь окиснення ступінь окиснення iconAdd and subtract Polynomials Ms. Holmes Math One Vocabulary
Ступінь многочлена найбільший ступінь його умовами. Коли поліном написаний так, щоб показники зменшення змінної зліва направо, то...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка