Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла


НазваФізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла
Дата конвертації19.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ФІЗІОЛОГІЯ ВЕНОЗНОЇ І ЛІМФАТИЧНОЇ СИСТЕМИ


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 • 1. Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла:

 • а) поняття про мікроциркуляцію, функціональний елемент мікроциркуляції;

 • б) гемомікроциркуляторне русло, типи капілярів;

 • 2. Капілярний кровообіг:

 • в) механізми транскапілярного обміну.

 • 3. Кровообіг у венах:

 • а) морфо-функціональні особливості венозної системи;

 • б) механізми регуляції;

 • в) венозний тиск;

 • г) венний пульс.

 • 4. Лімфа та лімфообіг:

 • а) морфо-функціональна характеристика лімфатичної системи;

 • б) склад і властивості лімфи;

 • в) механізми лімфовідтоку.Мікроциркуляторне русло складається з трьох ланок:

 • Перша ланка забезпечує циркуляцію крові і включає 6 компонентів: артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапілярні венули, венули і артеріоло-венулярні анастомози. Ця ланка має назву гемомікроциркуляторного русла. Артеріоли це кінцеві відділи артеріальної кровоносної системи з найбільш вираженими резистивними функціями. Характерна риса їх стінки наявність шару гладком'язових клітин. Артеріоли з прекапілярами забезпечують формування периферичного опору судин і підтримування артеріального тиску.Друга ланка це транспорт речовин в інтерстиціальні простори тканин. Інтерстиціальні простори заповнені гелем, колагеновими волокнами, які направляють переміщення тканинної рідини, макрофагальними та імунокомпонентними клітинами. В інтерстиції створюється певний гідростатичний і онкотичний тиск.

 • Друга ланка це транспорт речовин в інтерстиціальні простори тканин. Інтерстиціальні простори заповнені гелем, колагеновими волокнами, які направляють переміщення тканинної рідини, макрофагальними та імунокомпонентними клітинами. В інтерстиції створюється певний гідростатичний і онкотичний тиск.Третя ланка лімфатичні капіляри. Їх стінки тонші за стінки капілярів і, як правило, не мають базальної мембрани. Міжендотеліальні щілини основний шлях проникнення тканинної рідини в просвіт лімфатичних капілярів. Ці щілини можуть розширюватися. Лімфатичні капіляри починаються або сліпиии пальцеподібними виростами, або петлеподібними утвореннями. На деякій віддалі від початку капіляра в його просвіті появляються клапани, що визначають напрямок току лімфи.

 • Третя ланка лімфатичні капіляри. Їх стінки тонші за стінки капілярів і, як правило, не мають базальної мембрани. Міжендотеліальні щілини основний шлях проникнення тканинної рідини в просвіт лімфатичних капілярів. Ці щілини можуть розширюватися. Лімфатичні капіляри починаються або сліпиии пальцеподібними виростами, або петлеподібними утвореннями. На деякій віддалі від початку капіляра в його просвіті появляються клапани, що визначають напрямок току лімфи.Будова капіляра

 • Стінка капілярів має дві оболонки: внутрішню ендотеліальну і зовнішню базальну. На рівні капілярів здійснюється обмін рідини, газів і поживних речовин між кров'ю і клітинами організму.ТИПИ КАПІЛЯРІВ

 • 1. Соматичні ендотеліальна і базальна оболонка безперервні. Пропускають воду і розчинені в ній мінеральні речовини. Локалізуються ці капіляри в шкірі, м'язах, корі великих півкуль.Методи вивчення мікроциркуляторного русла

 • 1. Оптична цифрова комп‘ютерна

 • капіляроскопія

 • 2. Біомікроскопія:

 • а) у відбитому світлі (нігтьового

 • ложа, очного дна, бульбо-

 • кон'юнктиви);

 • б) з використанням світловодів –

 • ендоскопія.

 • 3. Вивчення реологічних показників

 • крові.

 • 4. Визначення міцності стінок

 • капілярів шкіри (накладання

 • манжеток, вакуумні проби (проба

 • Кончаловського)).Методи вивчення мікроциркуляторного руслаМеханізми транскапілярного обміну

 • Обмін через капілярну стінку здійснюється за рахунок таких механізмів:

 • 1) фільтраційно-реабсорбційного; 2) дифузії; З) піноцитозу.

 • Фільтрація і реабсорбція відбуваються за рахунок різниці гідростатичного тиску крові і гідростатичного тиску оточуючих тканин, а також під дією різниці величин онко- і осмотичного тиску крові і міжклітинної рідини.

 • В основі дифузії лежить градієнт концентрації по обидва боки мембрани. Дифузія відіграє важливу роль в процесах переходу газів через стінку капілярів.

 • Третій механізм піноцитоз грає важливу роль в здійсненні креаторних зв'язків в організмі. Проте він відбуваеться дуже повільно і відіграє незначну роль в транскапілярному обміні.Фільтраційний механізм транскапілярного обміну речовин.

 • Величина фільтраційного і реабсорб-

 • ційного тиску може бути вирахована за

 • формулою:

 • Рф-р = (РГк + РОтк ) – (РОпл + РГтк),

 • Де РГк і РГтк гідростатичний тиск

 • крові і тканинної рідини; РОпл і РОтк

 • онко–осмотичний тиск плазми і тканинної

 • рідини. Отже Рф-р = тиск з капіляра –

 • тиск в капіляр. У середньостатичному

 • капілярі величина гідростатичного тиску

 • в артеріальному кінці становить 32,5 мм

 • рт.ст., а в тканинній рідині 3 мм рт.ст.

 • Осмо-онкотичний тиск плазми становить

 • 25 мм рт.ст., а в тканинній рідині 4,5 мм

 • рт.ст. Ефективний фільтраційний тиск

 • буде складати: Рф = (32,5 +4,5) (тиск з

 • капіляра) (25 +3) (тиск в капіляр) =

 • 37 28 = 9 мм рт.ст.Реабсорбційний механізм транскапілярного обміну речовин.

 • Оскільки під час руху крові через

 • капіляр частина води виходить з

 • судинного русла, що веде до

 • зменшення гідростатичного тиску

 • у венозному кінці до 17,5 мм рт.ст.

 • Осмо-онкотичний тиск у

 • венозному кінці капіляра

 • залишився таким самим, тобто 25

 • мм рт. ст. У тканині гідростатичний

 • і осмо-онкотичний тиски також

 • залишилися без змін.

 • Ефективний реабсорбційний тиск

 • буде складати: Рр = (17,5 + 4,5) (тиск з

 • капіляра) (25 + 3) - (тиск в

 • капіляр) = 22 28 = 6 мм рт.ст.Вени це судини, які несуть кров з органів і тканин до серця в праве передсердя. Виняток складають легеневі вени, які несуть артеріальну кров від легенів в ліве передсердя.

 • Вени це судини, які несуть кров з органів і тканин до серця в праве передсердя. Виняток складають легеневі вени, які несуть артеріальну кров від легенів в ліве передсердя.

 • Сукупність всіх вен складає венозну систему. Розрізняють поверхневі і глибокі вени. Поверхневі вени називають ще шкірними, оскільки розміщені в підшкірно-жировій клітковині. Глибокі вени супроводжують артерії, чому і отримали назву вен-супутниць. Для вен характерна висока здатність до розтягнення і відносно низька еластичність. Внутрішня поверхня більшості вен, за винятком дрібних венул, вен ворітної системи і порожнистих вен, має складки внутрішньої оболонки - клапани. Кров у венозній системі рухається проти сили тяжіння, що сприяє розвитку застою.Механізми забезпечення руху крові у венах

 • 1. Рух крові обумовлений різницею тиску у венозній системі. Кров тече з області високого тиску, що створюється роботою серця, енергією серцевого викиду, в область більш низького тиску.

 • 2. Велика роль у забезпеченні руху крові у венах належить негативному тиску в грудній клітці. При вдиху збільшується об'єм грудної клітки і розширюються порожнисті вени. Цим самим полегшується приток венозної крові до серця. Вплив дихальних рухів на венозний кровообіг називається дихальною помпою.

 • 3. Певний вплив на кровотік у венах мають скорочення скелетних м'язів, що стискають вени. При цьому тиск в них підвищується і завдяки наявності клапанів, які попереджують відтік крові до капілярів, кровотік має напрямок до серця. Це явище отримало назву м'язової венозної помпи.

 • 4. Діафрагмальна помпа. Під час вдиху діафрагма скорочується і тисне на внутрішні органи. З них витискається кров у ворітну вену і далі тече в порожнисту.

 • 5. У русі крові у венах відіграють певну роль і перистальтичні скорочення стінок деяких вен. У венах печінки такі скорочення виникають з частотою 2-3 за хвилину.Методи вимірювання венозного тиску

 • Вимірювання венозного тиску (флеботонометрія) дає інформацію про діяльність правого шлуночка і здійснюється прямим та непрямим способами. Пряме вимірювання проводять за допомогою флеботонометра. Манометричну скляну трубку з поділками від 0 до 250 мм перед вимірюванням стерилізують і наповнюють стерильним фізіологічним розчином. Прилад встановлюють так, щоб нульова поділка шкали була на рівні правого передсердя. Проколюють ліктьову вену, у горизонтальному положенні обстежуваного, і голку з'єднують через трубочку з манометром. Спостерігають за рівнем підняття розчину в манометричній трубці. Венозний тиск у здорової людини коливається від 50 до 100 мм вод. ст. і одинаковий на обох руках.Методи оцінки кровотоку у венахФЛЕБОГРАФІЯ

 • Флебограма складається з:

 • Хвиля а передсердна обумовлена скороченням правого передсердя, під час чого припиняється відтік крові з вен.

 • Хвиля с обумовлена передачею пульсації сонної артерії на вену на початку систоли.

 • Хвиля х виникає під час систоли шлуночків, коли наповнюється праве передсердя і вени спорожнюються і спадаються.

 • Хвиля v шлуночкова виникає при наповнених передсердях кров'ю, що перешкоджає спорожненню вен. Це відмічається при ізометричному розслабленні шлуночків.

 • Хвиля y обумовлена поступленням крові в праве передсердя, внаслідок чого виникає спадання вен.Визначення функціонального стану поверхневих вен

 • Проба Троянова-Тренделенбурга.

 • У горизонтальному положенні обстежуваного підняти ногу вверх для спорожнення вен і у верхній третині стегна накласти джгут.

 • Обстежуваний встає, джгут знімають.

 • При функціональній неповноцінності поверхневих вен спостерігається швидке їх заповнення кров’ю.Визначення функціонального стану перфорантних вен

 • Проба Шейніса.

 • У лежачому положенні на спині, після звільнення поверхневих вен від крові, накласти 3 джугти: у верхній і середній третинах стегна і під колінним суглобом.

 • Обстежуваний встає.

 • Швидке наповнення вен між джгутами або на гомілці вказує на неповноцінність клапанів перфорантних вен у цих зонах.Визначення функціонального стану глибоких вен

 • Функціональний стан глибоких вен визначити за допомогою маршової проби (Дельбе-Пертеса).

 • У стоячому положенні накласти джгут над коліном, забезпечивши застій у поверхневих венах.

 • Обстежуваний ходить 5-10 хв.

 • Звернути увагу, чи звільняться від крові поверхневі вени гомілки. В нормі застійні вени повинні швидко звільнитися від крові.Функції лімфатичних вузлів:

 • Лімфатичні вузли виконують, поперше, бар'єрно-фільтраційну функцію, завдяки присутності макрофагів і сіточки з ретикулярних волокон в просвіті синусів; подруге, лімфатичні вузли є органами лімфопоезу (В і Тлімфоцити); потретє, лімфатичні вузли - це депо лімфи.

 • Основними колекторами лімфатичної системи, якими лімфа відтікає у венозне русло, є грудна лімфатична протока і шийна лімфатична протока, яка збирає лімфу від голови і прилягаючих ділянок.Функції лімфатичної системи:

 • 1. Підтримування постійного об'єму і складу тканинної рідини шляхом постійного дренування міжклітинного простору.

 • 2. Перенесення поживних речовин з травного каналу у венозну систему.

 • 3. Бар'єрно-фільтраційна функція забезпечується лімфатичними вузлами.

 • 4. Участь в імунологічних реакціях. У лімфатичних вузлах з Влімфоцитів утворюються плазматичні клітини, які виробляють антитіла, знаходяться і Тлімфоцити, які відповідають за клітинний імунітет.Види лімфи:

 • І. Периферична лімфа, яка відтікає від органів.

 • 2. Проміжна (транспортна) лімфа, яка пройшла через

 • лімфатичні вузли.

 • 3. Центральна - лімфа, яка знаходиться в лімфатичних

 • протоках.

 • Найбільш чітка різниця між видами лімфи в клітинному

 • складі. У периферичній лімфі клітин мало на 90 % це

 • лімфоцити.

 • У проміжній лімфі кількість лейкоцитів збільшується за

 • рахунок утворення в лімфатичних вузлах плазмоцитів.

 • У центральній лімфі переважають лімфоцити, але

 • появляються нейтрофіли, еозинофіли.Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлівМеханізми лімфовідтіку:

 • 1. У відтоку лімфи провідне значення належить силі напірної і проштовхуючої дії рідини, проникаючої з міжклітинного простору в лімфатичні капіляри. Тобто це відбувається під впливом гідростатичного тиску. Утворена лімфа механічно виштовхує ту, яка була в лімфатичних капілярах.

 • 2. Відтоку лімфи сприяє різниця тиску в лімфатичних судинах. Так, в дрібних лімфатичних судинах тиск лімфи складає 8-10 мм вод. ст., а в місці впадіння грудної протоки у венозну систему він, як і в крупних венах, нижчий за атмосферний.

 • 3. На рух лімфи має вплив скорочення скелетних м'язів, що оточують лімфатичні шляхи. Ці скорочення створюють своєрідну помпу, яка поперемінно стискає судини.

 • 4. Лімфовідтоку сприяє зміна внутрішньочеревного тиску, рух органів травлення, а також дихальні рухи, що викликають розширення грудної протоки при вдиху і стиснення її при видиху.

 • 5. Встановлені нервові впливи на рух лімфи. При стимуляції симпатичних волокон спостерігається припинення руху лімфи внаслідок спазму лімфатичних судин.Механізм лімфангіону

 • У переміщені лімфи значну роль відіграють ритмічні скорочення стінок лімфатичних судин. Деякі з них можуть спонтанно скорочуватися з частотою 8-10 за 1 хв. Хвиля скорочень повздовжньої і циркулярної мускулатури поширюється в центральному напрямку і проштовхує лімфу через клапани, які почергово відкриваються і закриваютьсяСхожі:

Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconФізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла
Перша ланка забезпечує циркуляцію крові і включає 6 компонентів: артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапілярні венули, венули і...
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconФізіологія мікроциркуляції, венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла
Перша ланка забезпечує циркуляцію крові і включає 6 компонентів: артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапілярні венули, венули і...
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconФізіологія мікроциркуляції, венозних І лімфатичних судин план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла
Перша ланка забезпечує циркуляцію крові і включає 6 компонентів: артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапілярні венули, венули і...
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconСечова система План лекції Загальна морфо-функціональна характеристика сечової системи

Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconСечова система План лекції Загальна морфо-функціональна характеристика сечової системи

Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconФізіологія венозної І лімфатичної системи. Регуляція кровообігу мікроциркуляторне русло складається з трьох ланок
Перша ланка забезпечує циркуляцію крові і включає 6 компонентів: артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапілярні венули, венули і...
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconЧоловіча статева система План лекції Загальна морфо-функціональна характеристика чоловічої статевої системи
Органи сімя’виносних шляхів: над’яєчко придаток сім’яника, сім’явиносні протоки, сім’явипорскувальна протока, сечівник
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconЧоловіча статева система План лекції Загальна морфо-функціональна характеристика чоловічої статевої системи
Органи сімя’виносних шляхів: над’яєчко придаток сім’яника, сім’явиносні протоки, сім’явипорскувальна протока, сечівник
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconЧоловіча статева система План лекції Загальна морфо-функціональна характеристика чоловічої статевої системи
Органи сімя’виносних шляхів: над’яєчко- придаток сім’яника, сім’явиносні протоки, сім’явипорскувальна протока, сечівник
Фізіологія венозної І лімфатичної системи план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла iconПлан лекції: Морфо-функціональна організація серця
Провідність серця: б поширення збудження в передсердях, в передсердно-шлуночковому вузлі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка