Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги


НазваГоловні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги
Дата конвертації20.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииУ промислових масштабах знайшли широке впро­вадження декілька методів стерилізації, таких як, напри­клад, хімічна стерилізація, стерилізація парою, гарячим по­вітрям, прожарюванням, газова і плазмова стерилізація, ВЧ-стерилізація й стерилізація ультрафіолетовими проме­нями, електронними пучками, УФ-випромінюванням.

 • У промислових масштабах знайшли широке впро­вадження декілька методів стерилізації, таких як, напри­клад, хімічна стерилізація, стерилізація парою, гарячим по­вітрям, прожарюванням, газова і плазмова стерилізація, ВЧ-стерилізація й стерилізація ультрафіолетовими проме­нями, електронними пучками, УФ-випромінюванням.Застосування того чи іншого методу обумовлене ступенем опірності різних видів мікроорганізмів різноманітним засобам впливу, фізико-хімічними властивостями виробів, що стери­лізуються, екологічною безпекою, економічною доцільністю, технологічністю оснастки стерилізаційного устаткування та ін. Кожний із цих методів стерилізації має свої переваги й не­доліки і може бути застосований тільки до певних видів об'єктів стерилізації.

 • Застосування того чи іншого методу обумовлене ступенем опірності різних видів мікроорганізмів різноманітним засобам впливу, фізико-хімічними властивостями виробів, що стери­лізуються, екологічною безпекою, економічною доцільністю, технологічністю оснастки стерилізаційного устаткування та ін. Кожний із цих методів стерилізації має свої переваги й не­доліки і може бути застосований тільки до певних видів об'єктів стерилізації.Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги:

 • Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги:

 • >   надійність — тобто повинні репродуційно вести до сте­рильності об'єкта (забезпечувати одночасне і швидке зни­щення або видалення бактерій, які його обсіменяють або знаходяться в ньому, а також вірусів, грибів, найпрості­ших та інших мікроорганізмів);

 • >  можливість застосування до багатьох об'єктів, що стери­лізуються, без обмежень;

 • >  здатність проникати в матеріал, не вступаючи в реакцію з ним;

 • >  здатність давати сухий стерильний матеріал і забезпечу­вати його стерильність в упаковці при зберіганні після стерилізації;

 • >  простота й безпечність;

 • >  економічність щодо розмірів капіталовкладень, потреби в приміщенні й умовах служби апаратури та продуктив­них витратах (тобто потреби в персоналі, енергії, догляді).

Стерилізацію проводять у автоклавах.

 • Стерилізацію проводять у автоклавах.

 • Перед можливих методів стерилізації у фармацевтичному виробництві перевага від­дається тепловій стерилізації.

 • Теплова стерилізація — це традиційний метод стерилізації, який має сьогодні безсумнівну перевагу перед іншими в основному з трьох причин. По-перше, він дає можливість стерилізувати препарати в кінцевій герметичній упаковці.

 • По-друге, завдяки тривалій практиці використання він за­безпечений досить надійною апаратурою.

 • По-третє, він найбільш доступний (цей важливий аспект, очевидно, прямо пов'язаний з попереднім).

 • Одним із способів знезаражування інструментів, виробів із гуми, латексу й окремих полімерних матеріалів є стерилі­зація водяною парою під тиском у стерилізаторах (авто­клавах). Вона здійснюється при відповідних тисках наси­ченої водяної пари і температурах:Здійснюється при відповідних тисках насиченої водяної пари і температурах:

 • Здійснюється при відповідних тисках насиченої водяної пари і температурах:

 • — тиск пари 0,11 МПа при 120 ± 2 °С; t = 45 хв;

 • — тиск пари 0,20 МПа при 132 ± 2 °С; t = 20 хв.

 • Тривалість стерилізації (стерилізаційна витримка):

 • - при температурі 120 °С дорівнює 45 хв.;

 • - при 132 °С — 20 хв.;

 • - при 100 °С — 60 хв

Ефективність методу залежить від: тривалості, теплопровідності.

 • Ефективність методу залежить від: тривалості, теплопровідності.

 • Режими стерилізації:

 • 180°С – 60 хв.,

 • 160°С – 2.5 год.,

 • Вироби після стерилізації зберігають:

 • в упаковці, у якій стерилізували – 3 доби;

 • без упаковки – одразу.

Палаючий цикл

 • Палаючий циклДосі у дослідників, що займаються вивчен­ням дії надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання на мік­роорганізми, немає єдиної точки зору на його механізм інактивації. Існують гіпотези про винятковий тепловий ме­ханізм дії НВЧ-опромінення на біологічні об'єкти; не менш поширені уявлення про те, що, крім теплових ефектів, при інактивації мікроорганізмів має місце специфічний вплив НВЧ-випромінювання на компоненти клітин.

 • Досі у дослідників, що займаються вивчен­ням дії надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання на мік­роорганізми, немає єдиної точки зору на його механізм інактивації. Існують гіпотези про винятковий тепловий ме­ханізм дії НВЧ-опромінення на біологічні об'єкти; не менш поширені уявлення про те, що, крім теплових ефектів, при інактивації мікроорганізмів має місце специфічний вплив НВЧ-випромінювання на компоненти клітин.НВЧ-опромі­нення поки що для стерилізації лікарських препаратів практично не використовується. Нагрівання у НВЧ-полях мож­на застосовувати для теплової стерилізації у варіанті швидкої високотемпературної обробки. Через відсутність широкого практичного впровадження НВЧ-стерилізації (хоча в літературі повідомляється про створення мікрохвильово­го автоклава для швидкої стерилізації розчинів) сьогодні важко порівнювати економічні показники цього процесу з витратами при стандартній тепловій стерилізації.

 • НВЧ-опромі­нення поки що для стерилізації лікарських препаратів практично не використовується. Нагрівання у НВЧ-полях мож­на застосовувати для теплової стерилізації у варіанті швидкої високотемпературної обробки. Через відсутність широкого практичного впровадження НВЧ-стерилізації (хоча в літературі повідомляється про створення мікрохвильово­го автоклава для швидкої стерилізації розчинів) сьогодні важко порівнювати економічні показники цього процесу з витратами при стандартній тепловій стерилізації.

 •  

 • Даний метод дозволяє прогріти весь об'єм об'єкту, що стерилізується, швидше ніж у попередніх методах, за рахунок теплопередачі.

Перевага методу – відсутність пару.

 • Перевага методу – відсутність пару.

 • Є такі методи УФ стерилізації:

 • опромінення поверхні на відстані;

 • занурення випромінювача в газ або рідину, що стерилізується. Невидиме інфрачервоне випромінювання з до­вжиною хвиль від 0,66 до 500 мкм (1 мкм = 0,0001 см) за­ймає область спектра, яка лежить між червоними променя­ми його видимої частини та ультракороткими радіохвилями.

 •  Невидиме інфрачервоне випромінювання з до­вжиною хвиль від 0,66 до 500 мкм (1 мкм = 0,0001 см) за­ймає область спектра, яка лежить між червоними променя­ми його видимої частини та ультракороткими радіохвилями.

 • Інфрачервоні промені використовуються для стериліза­ції хірургічних інструментів.

 •  Вони не мають специфічної дії на мікроорганізми, останні гинуть не від променів, а від високої температури.

 • Для стерилізації інструментів інфра­червоним промінням в Австрії та деяких інших країнах виготовляються спеціальні апарати: конвейєрні печі, інфра­червоні печі з глибоким вакуумом.

 • Безперечною перевагою цього потенційно «працездатно­го» методу перед традиційним автоклавуванням можна вважати можливість відмови від небезпечної в роботі й нетехнологічної перегрітої пари.

 • Ультрафіолетове (УФ) випромінювання в діапазоні дов­жин хвиль 200—300 нм також забезпечує якісний стерилі­заційний ефект, оскільки в молекул ДНК і білків мікроор­ганізмів є пік поглинання випромінювання при довжині хви­лі X = 260 нм.Для стерилізації звичайно використовують газорозрядні лампи низького тиску на парах меркурію або меркурієво-ксенонові дугові лампи, що мають у своєму спе­ктрі потужну лінію на X = 254 нм. У спектрах меркурієво-ксенонових ламп є ще лінії на довжинах хвиль 385, 405, 436, 546, 577 нм, що перевершують за інтенсивністю лінію 254 нм. Тому застосовують рефлектори з багатошаро­вим поглинаючим покриттям з А12О3, NaF, Sc202, MgF2 та інших матеріалів.

 • Для стерилізації звичайно використовують газорозрядні лампи низького тиску на парах меркурію або меркурієво-ксенонові дугові лампи, що мають у своєму спе­ктрі потужну лінію на X = 254 нм. У спектрах меркурієво-ксенонових ламп є ще лінії на довжинах хвиль 385, 405, 436, 546, 577 нм, що перевершують за інтенсивністю лінію 254 нм. Тому застосовують рефлектори з багатошаро­вим поглинаючим покриттям з А12О3, NaF, Sc202, MgF2 та інших матеріалів.Існує декілька методів стерилізації УФ-випромінюванням, таких, наприклад, як опромінення поверхні на відстані, занурення випромінювача в газ або рідину, що стерилізу­ється, тощо.

 • Існує декілька методів стерилізації УФ-випромінюванням, таких, наприклад, як опромінення поверхні на відстані, занурення випромінювача в газ або рідину, що стерилізу­ється, тощо.

 • Оскільки інтенсивність УФ-випромінювання від­чутно зменшується зі збільшенням відстані від джерела, то іноді застосовують оптичні волоконні системи з ниток кварцу або

 • германію оксиду для підведення

 • УФ-випромінювання від

 • випромінювача до об'єкта, що стерилізується.До недолі­ків УФ-методу стерилізації можна віднести такі явища:

 • До недолі­ків УФ-методу стерилізації можна віднести такі явища:

 • — відбувається неповна стерилізація предметів склад­ної конфігурації, що мають щілини, отвори, сховані від про­менів поверхні;

 • — немає достатньої глибини обробки, оскільки УФ-про-мені цілком поглинаються в перших кількох атомних ша­рах речовини;

 • — не можна обробляти предмети в непроникних для УФ-променів упаковках;

 • — УФ-випромінювання при великих дозах може при­зводити до руйнації полімерних молекул поверхневих ша­рів стерилізованих предметів із пластмаси й поліетилену. Крім того, час стерилізації УФ-випромінюванням великий, вона може тривати декілька годин.Цей метод придатний для обробки лікарських препаратів в обмеженому обсязі, але його можна віднести до найбільш вивчених у всіх аспектах ме­тодів стерилізації, не виключаючи й теплової, особливо коли йдеться про нешкідливість опроміненої продукції. Причи­на цього дещо парадоксального явища полягає в тому, що радіаційна стерилізація широко використовується в усьо­му світі при виготовленні полімерних медичних виробів і є одним з основних способів забезпечен­ня стерильності зазначених систем.

 • Цей метод придатний для обробки лікарських препаратів в обмеженому обсязі, але його можна віднести до найбільш вивчених у всіх аспектах ме­тодів стерилізації, не виключаючи й теплової, особливо коли йдеться про нешкідливість опроміненої продукції. Причи­на цього дещо парадоксального явища полягає в тому, що радіаційна стерилізація широко використовується в усьо­му світі при виготовленні полімерних медичних виробів і є одним з основних способів забезпечен­ня стерильності зазначених систем.

 • Даним методом стерилізують:

 • ЛП (в обмеженому обсязі);

 • полімерні матеріали.

 • Переваги методу:

 • технологічність;

 • універсальність.Переваги радіаційного методу такі:

 • Переваги радіаційного методу такі:

 • -         технологічність (включаючи можливість організації безупинного автомати­зованого процесу);

 • -         універсальність (можливість забезпечен­ня високої ефективності стерилізації практично для будь-якого виду об'єкта при оптимальних умовах опромінення);

 • -         можливість досягнення будь-якої заданої надійності стери­лізації; простота контролю ефективності процесу завдяки простим методам дозиметрії поглинутої енергії.

 •  За еконо­мічними показниками цей метод сьогодні перевершує асеп­тичне виготовлення зі стерильною фільтрацією, але ще по­ступається тепловій стерилізації, однак у майбутньому може наблизитися до неї, а можливо, й перевищити через немину­че зниження відносної (у порівнянні з іншими джерелами енергіїУвартості ізотопів, яка є переважною в сумарній вар­тості процесу.

 • За еконо­мічними показниками цей метод сьогодні перевершує асеп­тичне виготовлення зі стерильною фільтрацією, але ще по­ступається тепловій стерилізації, однак у майбутньому може наблизитися до неї, а можливо, й перевищити через немину­че зниження відносної (у порівнянні з іншими джерелами енергіїУвартості ізотопів, яка є переважною в сумарній вар­тості процесу.

 • Досить чітко встановлено типові дози випромінювання, необхідні для надійної стерилізації електронами (як пра­вило, 20—ЗО кГр), розроблено радіаційне устаткування для високопродуктивної стерилізації, вирішено питання безпе­ки роботи установок для персоналу і населення.Є два види устаткування для опромінення:

 • Є два види устаткування для опромінення:

 • -   установки з кобальтом-60;

 • -   прискорювачі електронів.

 • Обидва ці види призначаються для задоволення вимог великого промисло­вого виробництва. У порівнянні з масивними розмірами уста­новки з кобальтом-60 розміри прискорювача електронів не­великі. Пучок електронів спрямовується на стрічку кон­вейєра, на якій знаходяться предмети однакового розміру, наприклад, упаковки із шовним матеріалом, шприци тощо.При стерилізації іонізуючим випромінюванням вико­ристовуються радіоактивні джерела на основі Co60 або Cs132. Залежно від виду і властивостей предметів, що стерилізу­ються (шовні й перев'язувальні матеріали, хірургічні інстру­менти, лікарські препарати), слід обирати чітко визначену дозу поглинутої потужності іонізуючого випромінювання. Це пов'язано з можливістю виникнення наведеної радіації в стерилізованих предметах. Енергія випромінювання не по­винна перевищувати 6 МеВ. Наприклад, при стерилізації у-квантами Co60 пластмасових одноразових шприців норма поглинутої дози в Англії і СІЛА складає 25 кГр, у Скандинав­ських країнах — 35 кГр. Після опромінення стерилізовані предмети піддаються ретельному радіаційному контролю.

 • При стерилізації іонізуючим випромінюванням вико­ристовуються радіоактивні джерела на основі Co60 або Cs132. Залежно від виду і властивостей предметів, що стерилізу­ються (шовні й перев'язувальні матеріали, хірургічні інстру­менти, лікарські препарати), слід обирати чітко визначену дозу поглинутої потужності іонізуючого випромінювання. Це пов'язано з можливістю виникнення наведеної радіації в стерилізованих предметах. Енергія випромінювання не по­винна перевищувати 6 МеВ. Наприклад, при стерилізації у-квантами Co60 пластмасових одноразових шприців норма поглинутої дози в Англії і СІЛА складає 25 кГр, у Скандинав­ських країнах — 35 кГр. Після опромінення стерилізовані предмети піддаються ретельному радіаційному контролю.

 • Обробка матеріалів нейтронами навіть невеликих енер­гій (<8 МеВ) та електронами з енергією >10 МеВ також при­зводить до виникнення наведеної радіації.До вад радіацій­ного методу стерилізації можна віднести:

 • До вад радіацій­ного методу стерилізації можна віднести:

 • -         радіаційну небез­пеку;

 • -          виникнення наведеної радіації;

 • -          руйнацію молекулярної структури стерилізованих полімерних предметів;

 • -          дорожне­чу і високу енергоємність устаткування (наприклад, при­скорювачів заряджених часток).

 • Принципове обмеження застосування радіаційної стери­лізації стосується тих лікарських речовин, при радіолізі яких «пряма дія випромінювання» повинна ініціювати ланцюго­ві процеси розкладання, але, як відомо з радіаційної хімії, таких систем узагалі небагато, а серед лікарських сполук ще менше.З розвитком того або іншого варіанту радіацій­ної стерилізації уможливлюється надійна стерилізація цим методом широкого кола готових препаратів різного складу і призначення. Тому вже сьогодні можна говорити, з огляду на сукупність мікробіологічних, медико-біологічних, фізи-ко-хімічних і технологічних досліджень та розробок, про створення досить загального методу стерилізації, готового для впровадження у виробництво.

 • З розвитком того або іншого варіанту радіацій­ної стерилізації уможливлюється надійна стерилізація цим методом широкого кола готових препаратів різного складу і призначення. Тому вже сьогодні можна говорити, з огляду на сукупність мікробіологічних, медико-біологічних, фізи-ко-хімічних і технологічних досліджень та розробок, про створення досить загального методу стерилізації, готового для впровадження у виробництво.В експериментах із тривалого зберігання встановлено, що стерилізуюче опромінення зазвичай не знижує терміни при­датності препаратів, а в ряді випадків стерилізовані радіаційно препарати стабільніші при зберіганні, ніж ті самі об'­єкти після теплової стерилізації. У таких випадках уведен­ня у виробничий цикл радіаційної стерилізації замість традиційної теплової може дати прямий економічний ефект ще й за рахунок збільшення термінів придатності ліків.

 • В експериментах із тривалого зберігання встановлено, що стерилізуюче опромінення зазвичай не знижує терміни при­датності препаратів, а в ряді випадків стерилізовані радіаційно препарати стабільніші при зберіганні, ніж ті самі об'­єкти після теплової стерилізації. У таких випадках уведен­ня у виробничий цикл радіаційної стерилізації замість традиційної теплової може дати прямий економічний ефект ще й за рахунок збільшення термінів придатності ліків.

Застосування:

 • Застосування:

 • стерилізація медичних інструментів;

 • одержання стерильних розчинів, емульсій, суспензій (обмежено).

 • Механізм дії ідентичний радіаційній стерилізації.

Переваги:

 • Переваги:

 • висока ефективність;

 • універсальність;

 • екологічна безпека.Стерилізація газами.

 • Стерилізація газами.

 • Даним методом стерилізують:

 • полімерні ВМП, що не витримують теплової стерилізації;

 • інструменти з мікронним заточенням;

 • а також: колючі, ріжучі інструменти, зонди, катетери.

Обладнання, які використовують для стерилізації газами:

 • Обладнання, які використовують для стерилізації газами:

 • газові стерилізатори;

 • мікроаеростати.

 • Термін зберігання виробів після стерилізації:

 • упаковка з полімерної плівки – 5років;

 • пергаментний папір – 20 діб.Даним методом стерилізують:

 • Даним методом стерилізують:

 • вироби із полімерних матеріалів;

 • вироби із скла;

 • вироби із гуми;

 • корозійностійкі матеріали;

 • термолабільні матеріали.Ефективність методу залежить від:

 • Ефективність методу залежить від:

 • концентрації активнодіючої речовини;

 • часу стерилізації;

 • температури розчину яким стерилізують.

 • Для стерилізації використовують такі сполуки: хлор, фенол, гідроген пероксид, йодвмісні сполуки, кислоти, луги, окислювальні альдегіди.

 • Для стерилізації використовують таке обладнання: закриті, емальовані, скляні, пластмасові ванни.2.1. 3% розчин гідроген пероксиду.

 • 2.1. 3% розчин гідроген пероксиду.

 • мікроорганізми гинуть при температурі 50°С через 15-20 хв.;

 • спори гинуть при температурі 50°С через 30-40 хв.;

 • 2.2. 6% розчин гідроген пероксиду.

 • Режими стерилізації:

 • 18 °С – 360 хв.;

 • 50 °С – 180 хв.2.3. Бета - пропіллактон.

 • 2.3. Бета - пропіллактон.

 • Концентрація:

 • віруси (0.05 – 0.4% розчин);

 • грибки (0.25 – 0.5% розчин);

 • вегетативні та спорові бактерії (0.5 – 2.0% розчин);

 • Бета - пропіллактоном медичні інструменти стерилізують:

 • -1% розчин - 50 °С – 60 хв.;

 • - 25 °С – 240 хв.;

 • -2% розчин - 50 °С – 40 хв.2.4. Надоцтова кислота.

 • 2.4. Надоцтова кислота.

 • Концентрація:

 • полімерні матеріали - 1% розчин – 30 хв.;

 • інструменти - 1% розчин – 180 °С - 45 хв.

 • 2.5. Сполуки хлору: хлорамін, трихлорізоціанурова кислота, та її солі, гіпохлорид…

1. Пірогени – глибинний фільтр із целюлози, з додаванням фільтраційної добавки, та позитивних електродів;

 • 1. Пірогени – глибинний фільтр із целюлози, з додаванням фільтраційної добавки, та позитивних електродів;

 • 2. Ліпіди – глибинний фільтр Зетта, патрони, диски.

Схожі:

Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconNet remoting. Час життя об'єктів 2007 Зміст
Тут ситуація проста. Такі об'єкти створюються при кожному виклику будь-якого з методів і з завершенням виконання метода ліквідовуються...
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconNet remoting. Час життя об'єктів 2006-2009 Зміст
Тут ситуація проста. Такі об'єкти створюються при кожному виклику будь-якого з методів і з завершенням виконання метода ліквідовуються...
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconУкраїна в роки Другої світової війни(1939-1945рр.) Велика Вітчизняна війна (1941-1945рр.)
Стаття обидві Договірні сторони зобов'язуються утримуватися від будь-якого насильства, від будь-якої агресивної дії і будь-якого...
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconСкладні речення мають такі ознаки: Складні речення мають такі ознаки
Міліють чисті криниці і ріки, і тратить небо синю глибину, а ми з байдужжям атомного віку в дітей фіксуєм сивину
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconМета – вивчення морфогенетичного потенціалу барбариса отримання безвірусного матеріалу та мікроклональне розмноження
Підібрано умови стерилізації рослинного матеріалу для сортів барбарису Rose Glow, Golden Ring, Atropurpurea Nana які передбачали...
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconФірма Sweet land
Вам найсолодші миті вашого життя. Широкий асортимент товарів задовольнить будь-якого ласуна. Ми використовуємо тільки натуральні...
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconКонцепція магістерської програми з журналістики: Право вступати на програму мають бакалаври, спеціалісти чи магістри будь-якого напряму підготовки
Навчальний процес побудовано за принципом «універсального журналіста»: упродовж 4 семестрів кожен студент програми отримає ґрунтовні...
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconЛекція 18 Пластирі. Класифікація. Технологія одержання. Номенклатура. Шкірні клеї, губки. Гірчичники План Пластирі. Характеристика. Класифікація
В основі промислового способу виготовлення свинцевого пластиру лежить реакція омилення жирів
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconЛекція 10 Пластирі. Класифікація. Технологія одержання. Номенклатура. Шкірні клеї, губки. Гірчичники План Пластирі. Характеристика. Класифікація
В основі промислового способу виготовлення свинцевого пластиру лежить реакція омилення жирів
Головні показники будь-якого промислового способу стерилізації мають задовольняти такі вимоги iconПравила учнівського самоврядування Сміливіше винось свої пропозиції. Не бійся, що виносиш свої ідеї прості, з банку ідей вибереш золоті
Мають право звертатися до будь – якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь по суті питань

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка