Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25


НазваВід 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25
Дата конвертації21.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациивід 16.01.2013 № 25

 • від 16.01.2013 № 25

 • «Про комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Коломацької районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти»у відділі освіти не завершено роботу щодо створення персоніфікованого банку даних дитячого населення за роками народження;

 • у відділі освіти не завершено роботу щодо створення персоніфікованого банку даних дитячого населення за роками народження;

 • у 2012 році не видавалися накази по відділу освіти щодо здійснення тематичного вивчення діяльності ДНЗ;

 • плани роботи закладів на оздоровчий період не погоджено з районною СЕС;

 • у дошкільних підрозділах Різуненківського НВК та Коломацького НВК на недостатньому рівні спостерігається створення розвивального середовища в групах, наявність сучасного обладнання та іграшокне відповідає вимогам ведення ділової документації в усіх ДНЗ, а саме: у журналах обліку щоденного відвідування дітей групи не ведеться запис звуковимови дітей, проведення загартування (Різуненківський НВК, Коломацький НВК, Шелестівський НВК); ведеться книга протоколів засідань педагогічної ради окремо у дошкільних підрозділах НВК; відсутні матеріали щорічного звітування керівників закладів; не впорядковано документи за державною статистичною формою 85-к у Різуненківському НВК; не виконуються рекомендації організаційно-методичних вказівок Департаменту науки і освіти щодо обліку дітей;

 • не відповідає вимогам ведення ділової документації в усіх ДНЗ, а саме: у журналах обліку щоденного відвідування дітей групи не ведеться запис звуковимови дітей, проведення загартування (Різуненківський НВК, Коломацький НВК, Шелестівський НВК); ведеться книга протоколів засідань педагогічної ради окремо у дошкільних підрозділах НВК; відсутні матеріали щорічного звітування керівників закладів; не впорядковано документи за державною статистичною формою 85-к у Різуненківському НВК; не виконуються рекомендації організаційно-методичних вказівок Департаменту науки і освіти щодо обліку дітей;

 • статути Різуненківського навчально-виховного комплексу та Коломацького навчально-виховного комплексу не відповідають нормативним вимогам;

 • не завершено роботу щодо впорядкування номенклатури справ

у відділі освіти відсутній банк даних друкованих робіт педагогічних працівників у фахових виданнях з питань позашкільної освіти;

 • у відділі освіти відсутній банк даних друкованих робіт педагогічних працівників у фахових виданнях з питань позашкільної освіти;

 • накази з основної діяльності у будинку дитячої та юнацької творчості видані в різних орфографічних режимах;

 • у Коломацькому будинку дитячої та юнацької творчості відсутні гуртки вищого рівня навчання.Районний методичний кабінет

 • Районний методичний кабінетокремі пункти Положення про відділ освіти не відповідають чинному законодавству в частині повноважень начальника відділу освіти щодо призначення та звільнення з посади працівників, присутня стара назва профільного Міністерства та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

 • окремі пункти Положення про відділ освіти не відповідають чинному законодавству в частині повноважень начальника відділу освіти щодо призначення та звільнення з посади працівників, присутня стара назва профільного Міністерства та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

 • наказ відділу освіти про розподіл обов`язків між працівниками апарату для ознайомлення не наданий;

 • у Правилах внутрішнього трудового розпорядку, які є додатком до колективного договору зазначено, що вони ухвалені загальними зборами трудового колективу (протокол від 30.06.2003 № 1). Крім того, відсутні підписи про ознайомлення працівників відділу освіти зі змістом Правил та колективного договору. Правила не розміщені на видному місці.статути навчальних закладів не відповідають чинній нормативній базі;

 • статути навчальних закладів не відповідають чинній нормативній базі;

 • не всі справи, що включені до номенклатури, мають умовне позначення арабськими цифрами - індекс;

 • назви не всіх справ відповідають номенклатурі справ;

 • не правильно здійснюється індексація документів;

 • порушуються загальні вимоги до складання документів (бланки, оформлення заголовку, тексту документу, оформлення додатків) у відділі освіти та у навчальних закладах;

 • не відстежується виконання наказів у відділі освіти та у навчальних закладах;

 • у Шелестівському НВК не архівовані накази за 2012 рік;

 • у Різуненківському НВК не обліковуються вхідні документи, що надходять електронною поштою;

 • не всі накази відділу освіти своєчасно розміщуються на сайтіДержавна атестація навчальних закладів;

 • Державна атестація навчальних закладів;

 • тематичні моніторингові виїзди до навчальних закладів;

 • вивчення стану викладання базових дисциплін- до перспективного плану проведення державної атестації навчальних закладів не внесені Коломацький та Різуненківський НВК, Новоіванівський ДНЗ;

 • - до перспективного плану проведення державної атестації навчальних закладів не внесені Коломацький та Різуненківський НВК, Новоіванівський ДНЗ;

 • - відсутні щомісячні та щотижневі плани роботи відділу освіти;

 • - відсутні особисті щотижневі плани роботи працівників відділу освіти;

 • - з порушенням чинних вимог оформлені матеріали засідань колегії (відсутні рішення по кожному питанню, накази про затвердження рішень колегії, не правильно оформлені довідки, виступи та протоколи);

 • - теми виступів, що додаються до протоколів нарад керівників навчальних закладів не відповідають порядку денному нарад;

 • - не відстежується виконання листів-доручень нарад керівників навчальних закладів;- у відділі освіти відсутня циклограма контрольно-аналітичної діяльності;

 • - у відділі освіти відсутня циклограма контрольно-аналітичної діяльності;

 • - не розроблені перспективні плани перевірок;

 • - відсутні узагальнені довідки за наслідками тематичних моніторингових виїздів до навчальних закладів; про результати експертизи організованого закінчення 2011/2012 навчального року та початку 2012/2013 навчального року; про вивчення стану викладання базових дисциплін;

 • - у Різуненківському НВК відсутні матеріали державної атестації навчального закладу;

 • - відсутній аналіз результатів державної підсумкової атестації у Коломацькому НВК;

 • - у Шелестівському НВК, Покровській ЗОШ відсутня інформація про усунення недоліків, що виявлені під час державної атестації навчальних закладів;

 • - порушено порядок атестації педагогічних працівників у Різуненківському та Шелестівському НВК;

 • - не укомплектовані атестаційні справи навчальних закладівОсобові справи працівників відділу освіти та керівників навчальних закладів не відповідають чинному законодавству (відсутні особові листки з обліку кадрів, автобіографії, копії документів не завірені підписом відповідальної особи та печаткою);

 • Особові справи працівників відділу освіти та керівників навчальних закладів не відповідають чинному законодавству (відсутні особові листки з обліку кадрів, автобіографії, копії документів не завірені підписом відповідальної особи та печаткою);

 • особова картка працівника (типова форма П-2) ведеться за формою, затвердженою наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489;

 • у наказах з кадрових питань про звільнення відсутні статті КЗпП України, невірно вказані періоди роботи при наданні відпусток. • Зауваження:

 • у Різуненківському НВК відсутні протоколи державної підсумкової атестації в основній школі;

 • у планах роботи Різуненківського НВК, Шелестівського НВК відсутні заходи що стосуються діяльності дошкільного підрозділу;

 • у Коломацькому НВК, Шелестівському НВК, Різуненківському НВК відсутні книги реєстрації протоколів педагогічної ради;

 • відсутні протоколи загальних зборів колективів Коломацького НВК, Шелестівського НВКу Коломацькому НВК, Різуненківському НВК, Шелестівському НВК особові справи учнів не відповідають встановленим зразкам;

 • у Коломацькому НВК, Різуненківському НВК, Шелестівському НВК особові справи учнів не відповідають встановленим зразкам;

 • не відповідає чинним вимогам оформлення книг обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту й видачі Похвальних грамот у Коломацькому НВК, Різуненківському НВК, Шелестівському НВК, Покровській ЗОШ;

 • зміст діяльності ради Шелестівського НВК не відповідає чинним вимогам та статуту навчального закладу;

 • не відповідає чинним вимогам введення алфавітної книги запису учнів у Різуненківському НВК, Покровській ЗОШ;

 • у Шелестівському НВК у наказах по руху учнів є посилання на Положення про загальноосвітній навчальний заклад, що втратило чинність;

 • у Шелестівському НВК не обліковані бланки у книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

Схожі:

Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconВід 01. 02. 2013 №72/78, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18. 02. 2013 №288/22820
...
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconХімія 03. 06. 2013 українська мова і література 05-06. 06. 2013
Випускники минулих років у 2013 році становлять майже 26% від загальної кількості зареєстрованих (у 2012 році -19%)
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconПротокол №2 від 12. 03. 2013
Авторські програми та посібники представлені на розгляд науково-методичної ради Протокол №2 від 12. 03. 2013
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconЗа період з 01. 01. 2013 по 29. 03. 2013 здійснено 13 виїзних засідань по За період з 01. 01. 2013 по 29. 03. 2013 здійснено 13 виїзних засідань по
Станом на 25. 02. 2013 у районах (містах) Харківської області налічується 8 рай (міськ) пмпк, до складу яких входять
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconУвага!!! Увага!!!
Лист Міністерства освіти і науки України від 20. 05. 2013 №1/9-349 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру...
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconКалендарний план підготовки та проведення зно-2013. Реєстрація абітурієнтів на участь в зно-2013
Про затвердження Умов прийому до внз україни у 2013 році", зареєстрований в Мінюсті України 13. 11. 2012 за №1902/22214; від 20....
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconНаказ монмолодьспорту України від 04. 02. 2013 №83 “Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів птнз з професій у 2012/2013 н р.”
Підсумки обласних конкурсів фахової майстерності та олімпіади з охорони праці серед учнів птнз у 2012/2013 н р
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconНаказ монмсу від 05. 11. 2012 р. №1244 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році»
Наказ монмсу від 23. 08. 2012 р. №943 «Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних...
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconЗакон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" Закон України "Про освіту "
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12. 04. 2013 №436 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей...
Від 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25 iconЗагальношкільні батьківські збори 24. 01. 2013 «Стан навчально-виховної діяльності за І семестр 2012/ 2013 навчального року»


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка