Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління


НазваАналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління
Дата конвертації21.05.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління


Аналіз уроку – це насамперед школа педагогічної майстерності для вчителя. Від повсякденного вдосконалення уроку, що здійснюється завдяки вдумливій методичній допомозі керівників школи, залежить культура всього педагогічного процесу. Урок є живою клітинкою навчально-виховного процесу.

 • Аналіз уроку – це насамперед школа педагогічної майстерності для вчителя. Від повсякденного вдосконалення уроку, що здійснюється завдяки вдумливій методичній допомозі керівників школи, залежить культура всього педагогічного процесу. Урок є живою клітинкою навчально-виховного процесу.Отримуємо відповіді на питання:

 • які відносини вчителя з учнем;

 • глибоко або поверхово він знає свій предмет;

 • як він мотивує пізнавальну діяльність своїх учнів;

 • хто він: примітивний інформатор або організатор процесу навчання дітей;

 • чи забезпечує він міцні знання, уміння й навички;

 • чи вміє він використати процес засвоєння учнями знань по предмету для їхнього розвитку й виховання.Від уроку тягнуться сотні незримих зв'язків до позакласної і позашкільної роботи, до взаємин вчителів і батьків, до відносин у педагогічному колективі, до змісту й спрямованості методичної роботи в школі, до внутрішкільної культури, до формування нових технологій навчання й виховання й освоєнню передового досвіду - словом, до багатьох сторін, ланок й явищ шкільного життя.

 • Від уроку тягнуться сотні незримих зв'язків до позакласної і позашкільної роботи, до взаємин вчителів і батьків, до відносин у педагогічному колективі, до змісту й спрямованості методичної роботи в школі, до внутрішкільної культури, до формування нових технологій навчання й виховання й освоєнню передового досвіду - словом, до багатьох сторін, ланок й явищ шкільного життя.Відвідування і аналіз уроків – важлива ланка педагогічного контролю, складний і відповідальний процес, протягом якого директор чи його заступник з навчально-виховної роботи вивчає роботу вчителя і учня.

 • Відвідування і аналіз уроків – важлива ланка педагогічного контролю, складний і відповідальний процес, протягом якого директор чи його заступник з навчально-виховної роботи вивчає роботу вчителя і учня.Адміністрація аналізує

 • як навчальний матеріал, пов’язаний з сучасністю;

 • як здійснюється розвиток інтелектуальних здібностей, моральних і етичних почуттів у учнів;

 • яку систему методів використано, чи відповідають методи і прийоми змісту, типу, меті, задачам уроку і віковим особливостям учнів;

 • як формується в учнів уміння вчитися;

 • яке місце посідає самостійна робота;

 • як вчитель формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю.Найбільш ефективним вважається аналіз уроку за такими напрямами:

 • готовність класу до уроку;

 • визначення в плані уроку теми і мети;

 • загальна відповідність фактичного змісту уроку його меті;

 • організація навчальної діяльності учнів на уроці

 • (доцільність вибору методів і прийомів роботи);

 • режим навчальної праці на уроці (розподіл часу, чергування різних видів діяльності);

 • оцінка структури уроку, якісна характеристика окремих його етапів;

 • мотиваційний мікроклімат на уроці;

 • загальна оцінка результативності уроку.Типові помилки при аналізі:

 • переважає зосередження уваги в процесі аналізу на діяльність педагогів, при якому випускається як результат цієї діяльності, так і її умови;

 • нерозуміння змісту аналітичної діяльності, заміна аналізу різними звітами;

 • невідповідність направленості аналізу управлінським цілям, відмова від аналізу саме тих результатів навчального процесу, які визначені управлінськими цілями і задачами;

 • невідповідність логіки аналізу внутрішнім закономірностям його об’єктів;

 • недостатня актуалізація відповідних педагогічних, психологічних, управлінських знань керівників.Найбільш типовими недоліками в роботі окремих керівників по аналізу уроку є :

 • відсутність мети відвідування і аналізу уроку;

 • нецілеспрямованість аналізу уроку, що проявляється у відсутності органічної єдності між компонентами аналізу: даними спостереження, судженнями по його оцінці та висновками і рекомендаціями;

 • фрагментарність аналізу, що проявляється в оцінці окремих, випадкових фактів, зовнішніх сторін діяльності вчителя і учнів, яка дається без урахування логіки руху від мети уроку до його результатів;

 • прагнення дати в будь-якому випадку рекомендації вчителю не залежно від ефективності уроку, повного досягнення його мети;Найбільш типовими недоліками в роботі окремих керівників по аналізу уроку є :

 • невміння проводити порівняльний аналіз уроків, відвіданих протягом тижня, місяця, чверті, чим ускладнюється узагальнення результатів спостереження і прийняття дієвих управлінських рішень.

 • акцентування уваги на зовнішні ефекти, емоційну сферу діяльності вчителя, якими затінюється головне – оптимальність діяльності, її результативність;

 • перетворення аналізу і узагальнення в переказ ходу уроку, наявність алогізмів типу: урок хороший, проте на ньому не було ..., не здійснено ..., не застосовано...Типових недоліків у роботі керівників шкіл можна уникнути за таких умов:

 • наявність технологічної карти педагогічного аналізу, яка розробляється з урахуванням повного циклу педагогічного аналізу;

 • моделювання видів педагогічного аналізу на основі загальної схеми форм педагогічного аналізу для розробки технологічної карти – плану передбачуваного виду педагогічного аналізу системи уроків;

 • при відвідуванні кожного уроку виходити з положень про те, що урок будь-якого типу складається із певної сукупності мікропроцесів (дидактичних клітин), які між собою певним чином зв’язані.Вимоги до висновків, які повинні :

 • відповідати меті відвідування;

 • розкривати шляхи досягнення позитивних результатів і причин недоліків;

 • характеризувати тенденцію змін, які відбуваються в праці учителя;

 • відповідати фактичному стану справ;

 • ураховувати досягнення науки і перспективного передового досвіду;

 • бути доказовими, переконливими.Вимоги до пропозицій, які повинні:

 • адресуватися конкретним особам і відповідати висновкам і меті відвідування;

 • розвивати досвід учителя;

 • спрямовуватися на ліквідацію причин, які породжують недоліки;

 • ураховувати реальність їх виконання у встановлені терміни;

 • бути конкретними і лаконічними.Схожі:

Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconПроведено аналіз практики та принципів побудови правової бази ефективного регіонального розвитку держав-членів єс
Розглянуто методологію застосування основних інструментів єс (єісп / enpi, Twinning, taiex) для адаптації вітчизняного законодавства...
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconМатеріали до виступу Перепелиці М. П., начальника гу інформаційної та внутрішньої політики ода на зустрічі з
Модернізація роботи соціальних служб один із важливих інструментів реалізації нової соціальної політики
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconМодернізація роботи соціальних служб – один із важливих інструментів реалізації нової соціальної політики Виступ Перепелиці М. П., начальника гу інформаційної та внутрішньої політики ода на зустрічі з працівниками Центрів соцслужб 22. 05. 2012 р м. Полтава
Модернізація роботи соціальних служб один із важливих інструментів реалізації нової соціальної політики Виступ Перепелиці М. П.,...
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconМодель управління процесом психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми в дошкільному навчальному закладі
Пріоритетний напрямок роботи днз – художньо-естетичний розвиток дітей засобами мистецтва
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconРішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності

Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconПсихолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
Основою психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами є
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconПункт Дата і час в Панелі управління дозволяє змінити встановлені на комп'ютері дату і час дня
Для цього потрібно в області Панелі інструментів натиснути праву кнопку миші і у вікні вибрати потрібний пункт, а потім захопивши...
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconУроку: урок-панорама Тип уроку: урок-панорама Шляхи реалізації: проектна технологія, компаративний аналіз, інтерактивні технології
Мандрівка-діалог дослідників вагантської поезії ХІІ-ХІІІ ст. І дослідників поезії мандрівних дяків ХVІІ-ХVІІІ ст. (за планом)
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconМодернізація навчально – виховного процесу засобами психолого – педагогічного проектування
Модернізація навчально виховного процесу засобами психолого педагогічного проектування
Аналіз уроку – один із основних інструментів реалізації психолого – педагогічного аспекту внутрішкільного управління iconТеоретичні аспекти психолого-педагогічного супроводу вихованців інтернатних навчальних закладів області


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка