Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи


НазваНормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи
Дата конвертації26.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


НОРМАТИВНО –ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ


ОСВІТНІ (ПЕДАГОГІЧНІ) ІННОВАЦІЇ

 • це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні.ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • експериментування, розробка, апробація, впровадження, розповсюдження освітніх інновацій;

 • це процес внесення якісно нових елементів в освіту.В інноваційному закладі освіти триває інтенсивне переосмислення цінностей, долаються стереотипи педагогічного мислення, здійснюються глибинні, системні перетворення, що стосуються всіх аспектів реформування навчально-виховного процесу. Такі заклади, в яких педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують, впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології, можна вважати інноваційними.

 • В інноваційному закладі освіти триває інтенсивне переосмислення цінностей, долаються стереотипи педагогічного мислення, здійснюються глибинні, системні перетворення, що стосуються всіх аспектів реформування навчально-виховного процесу. Такі заклади, в яких педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують, впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології, можна вважати інноваційними.РІВНІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях та рівні окремого навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, що вноситимуться в систему освіти внаслідок застосування запропонованої інновації. Так, освітня діяльність всеукраїнського рівня передбачає апробацію інновації та експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування у системі освіти.

 • Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здійснюватися в системі освіти окремого регіону (області).ЕКСПЕРИМЕНТ

 • науково поставлений дослід у процесі навчально-виховної роботи, спостереження досліджувального явища у соціально створених і контрольованих дослідником умовахМЕТА ДОСЛІДНО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • є дослідження актуальних педагогічних проблем, експериментальна апробація нових педагогічних технологій.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ШКОЛИ

 • навчально-виховні заклади, призначені для обґрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

 • називаються такі загальноосвітні навчальні заклади, у яких проводиться експеримент з перевірки результативності та можливості застосування освітніх інновацій.

 • Йому надається статус експериментального закладу всеукраїнського або регіонального рівня.З метою вивчення тенденцій упровадження освітніх інновацій у навчальних закладах Сумщини Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти зібрано та систематизовано матеріали про стан інноваційної та експериментальної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах області.

 • З метою вивчення тенденцій упровадження освітніх інновацій у навчальних закладах Сумщини Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти зібрано та систематизовано матеріали про стан інноваційної та експериментальної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах області.На всеукраїнському рівні передбачається експериментальна перевірка продуктивності та апробація інновацій, внаслідок яких відбуваються системні зміни, що впливають на виховні функції освіти. Наприклад, 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів та ступенева освіта, державні стандарти освіти, варіативність навчальних закладів і форм здобуття освіти, нові підручники, сучасні засоби навчання, незалежне зовнішнє оцінювання, тощо.

 • На всеукраїнському рівні передбачається експериментальна перевірка продуктивності та апробація інновацій, внаслідок яких відбуваються системні зміни, що впливають на виховні функції освіти. Наприклад, 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів та ступенева освіта, державні стандарти освіти, варіативність навчальних закладів і форм здобуття освіти, нові підручники, сучасні засоби навчання, незалежне зовнішнє оцінювання, тощо.На регіональному рівні передбачає апробацію та експериментальну перевірку педагогічних новацій, розроблених у даному регіоні, які викликають зміни в якомусь одному напрямку освітньої діяльності;

 • На регіональному рівні передбачає апробацію та експериментальну перевірку педагогічних новацій, розроблених у даному регіоні, які викликають зміни в якомусь одному напрямку освітньої діяльності;

 • На локальному рівні - характерний для окремого навчального закладу і передбачає застосування інновацій, апробованих, затверджених і рекомендованих Міністерством освіти і науки України до розповсюдження.Аналізуючи інноваційну діяльність педагогічних колективів та окремих учителів Сумської області на основі запропонованої класифікації, вдалося виділити найсуттєвіші загальні тенденції впровадження освітніх інновацій.

 • Аналізуючи інноваційну діяльність педагогічних колективів та окремих учителів Сумської області на основі запропонованої класифікації, вдалося виділити найсуттєвіші загальні тенденції впровадження освітніх інновацій.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОСВІТИНОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОСВІТИ

 • Закон України "Про авторське право і суміжні права“ від 23 грудня 1993 р.із змінами від 13 квітня 2012р.

 • Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 р.із змінами від 13 січня 2011р.

 • Закон України"Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10 лютого 1995р. із змінами від 9 лютого 2006р.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОСВІТИ

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад N 964 від 14 червня 2000 р.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад № 1054 від 23 листопада 2009 року.

 • 1.2 Експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом є загальноосвітній навчальний заклад, у якому здійснюється дослідно-експериментальна робота з перевірки результативності та можливості застосування педагогічних та управлінських інновацій.

 • 1.3 Загальноосвітньому навчальному закладу надається статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського або регіонального рівня.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Положенняпро порядок здійснення інноваційноїосвітньої діяльності N522 від 7 листопада 2000 р.

 • 1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій.

 • 1.2. Освітніми інноваціями (далі - інновація) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.Педагогіка, як і будь-яка інша наука, схильна до численних змін, розвитку. Це обумовлено, перш за все, тим, що у суспільства з'являються все нові і нові вимоги до фахівців.

 • Педагогіка, як і будь-яка інша наука, схильна до численних змін, розвитку. Це обумовлено, перш за все, тим, що у суспільства з'являються все нові і нові вимоги до фахівців.

 • І все-таки важливо розуміти, що педагогічні інновації - це невід'ємна частина розвитку педагогіки і вони необхідні для вдосконалення системи освіти.

Схожі:

Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconПлан роботи першого засідання Організація 2011-2012 н р. Науково-методична проблема Нормативно правове забезпечення

Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconПитання тематичного вивчення: Нормативно-правове забезпечення виховного процесу
Організація виховних заходів у птнз, охоплення учнів різними формами виховної роботи
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconНормативно-правове забезпечення

Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconПравове регулювання професійної діяльності спеціалістів фармації Правове забезпечення трудових відносин суб”єктів підприємницької діяльності та працівників
Правове регулювання професійної діяльності спеціалістів фармації Правове забезпечення трудових відносин суб`єктів підприємницької...
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconІнформації про певні об’єкти Розробка стандартів на подання та формати обміну даними Публікація ресурсів в мережі Internet Єдине правове та нормативно-технічне забезпечення спільної геоінформаційної діяльності
Створення єдиної цифрової картографічної як базового набору геопросторових даних
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconПоложення Міністерства освіти і науки України "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", "Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад" Регіональна програма "Розвиток інноваційної діяльності"
Управління інноваційними процесами організація інноваційної діяльності в системі освіти
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconЗвіт про підсумки експериментального дослідження „Психолого педагогічне та дидактичне забезпечення експериментальної програми з образотворчої діяльності „Культура і час Гіпотеза дослідження
Психолого педагогічне та дидактичне забезпечення експериментальної програми з образотворчої діяльності „Культура і час
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconКонцепція експериментальної діяльності за проектом "Випереджаюча освіта" передбачає визначення
Організація дослідно-експериментальної роботи у знз за програмою: "Випереджаюча освіта"
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconСєрікова Л. М., головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти узсо гуон
Нормативно-правове забезпечення організованого початку нового 2011-2012 навчального року
Нормативно –правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи iconСтворення єдиного регіонального інформаційного освітнього простору Нормативно-правове забезпечення
Наказ управління освіти Енергодарської міської ради від 03. 03. 2009 року №136 "Про проведення підготовчої роботи щодо створення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка