Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if(


НазваЛекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if(
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція 2. Керуючі інструкції

Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження

Умовний оператор if()

if(умова) {команди1}

else {команди2}

Блок з вкладених операторів if()

if(умова1) {команди1}

else if(умова2) {команди2}

else if(умова3) {команди3}

................................

else if(умоваN) {командиN}

else {команди(N+1)}

Приклад програми “Ділення на нуль” з оператором if()

#include

using namespace std;

int main(){

double x,y;

cout<<"x=";

cin>>x;

cout<<"y=";

cin>>y;

if(y!=0) cout<<"x/y ="<

else cout<<"Ділення на нуль!\n";

return 0;

}

Приклад програми “Вгадування числа” з оп-м if()

#include

#include

using namespace std;

int main(){

int n,m;

n=rand()%100+1;

cout<<"Введить число m=";

cin>>m;

cout<<"n="<

if(m>n) cout<<"ваше число більше!\n";

else if(n>m) cout<<"ваше число менше!\n";

else cout<<"ви вгадали число!\n";

return 0;

}

Умовний оператор switch()

switch(вираз){

case значення1:

команди1

break;

case значення2:

команди2

break;

...

default:

команди

}

Приклад програми з оператором switch()

int main(){

int n;

cout<<"Введіть n=";

cin>>n;

switch(n){

case 1:

cout<<"Перший case-блок\n";

break;

case 2:

cout<<“Другий case-блок\n";

break;

case 3:

cout<<"Третій case-блок\n";

break;

default:

cout<<“За умовчанням\n“;}

return 0;}

Приклад програми “Числа Фібоначі” з оп-м switch()

int main(){

int n;

cout<<"Введіть число від 0 до 10: ";

cin>>n;

switch(n){

case 0:

cout<<“Користувачем введений нуль!\n";

break;

case 1:

case 2:

case 3:

case 5:

case 8:

cout<<"Введене число Фібоначі!\n";

break;

default:

cout<<"Введене ціле число!\n“;}

return 0;}

Оператор циклу for()

for(ініціалізація; умова; зміна значень){команди}Приклад програми “Сума чисел” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

for(i=1;i<=n;i++){

s+=i;

}

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад програми “Сума чисел - 2” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i=1,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

for(;i<=n;i++){

s+=i;

}

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад програми “Сума чисел - 3” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i=1,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

for(;i<=n;){

s+=i;

i++;

}

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад програми “Сума чисел - 4” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i=1,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

for(;;){

s+=i;

i++;

if(i>n) break;

}

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад програми “Сума чисел - 5” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int n;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

for(int i=1, s=0;i<=n;s+=i++);

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад пр-ми “Вгадування букви” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

for(char x='a';x!='z';){

cout<<"Вгадайте букву: ";

cin>>x;

}

cout<<“Ви вгадали!\n";

return 0;

}Приклад пр-ми “Натуральні числа” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int i,j;

for(i=1;i<=3;i++){

for(j=1;j<=5;j++) cout<<3*(j-1)+i<<" ";

cout<<"\n";}

return 0;}

Результат:

1 4 7 10 13

2 5 8 11 14

3 6 9 12 15Приклад пр-ми “Дві індексні змінні” з оп-м циклу for()

#include

using namespace std;

int main(){

int i,j;

for(i=10,j=90;i

cout<

return 0;}

Результат:

10 90

15 80

20 70

25 60

30 50

35 40Оператор циклу while()

while(умова){

команди

}

do{

команди

}

while(умова);Приклад програми “Сума чисел - 6” з оп-м while()

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i=1,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

while(i<=n){

s+=i;

i++;}

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад програми “Сума чисел - 7” з оп-м do-while()

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i=1,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

do{

s+=i;

i++;

}while(i<=n);

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;

}Приклад пр-ми “Сума чисел - 8” з інстр. goto

#include

using namespace std;

int main(){

int n,i=1,s=0;

cout<<"Введіть число n=";

cin>>n;

// Використовується мітка

mylabel:

s+=i;

i++;

// Команда з інструкцією безумовного переходу

if(i<=n) goto mylabel;

cout<<"Сума натуральних чисел: "<

return 0;}Приклад “Розрахунок синуса”

#include

using namespace std;

//Границя ряду:

const int N=100;

int main(){

//Аргумент функції і “робочі" змінні:

double x,q,s=0;

//Індексна змінна:

int n;

cout<<"Enter x = ";

cin>>x;

q=x;

//Розрахунок синуса:

for(n=1;n<=N;n++){

s+=q;

q*=(-1)*x*x/(2*n)/(2*n+1);}

//Результат:

cout<<"sin("<

return 0;}

Резюме

1. Умовний оператор if() дозволяє виконувати різні блоки команд в залежності від того, виконується певна умова, чи ні. Умова вказується аргументом оператора if(), після чого йде блок команд, які виконуються при істинній умові. Команди, що виконуються при хибній умові вказуються після ключового слова else.

2. В умовному операторі switch() перевіряється значення деякого виразу (аргумент оператора switch()). В залежності від значення виразу виконуються різні блоки команд. Можливі значення виразу (число чи символ) вказуються після ключового слова case. В блоці default розміщуються команди, що виконуються у випадку, коли жодне з представлених в case-блоках значень не реалізоване.

3. Оператор циклу for() зазвичай використовують, коли необхідно виконати певну кількість раз блок команд. Аргумент оператора for() складається з трьох блоків. Блоки розділяються крапкою з комою. Зазвичай в першому блоці виконується ініціалізація індексної змінної, в другому вказується умова, що перевіряється, а в третьому виконується зміна індексної змінної. Блок команд розміщують в фігурних дужках після інструкції for().Резюме (продовження)

4. В операторе циклу while() перевіряється умова, передана аргументом оператору. Якщо умова істинна, виконується блок команд після інструкції while() (команди розміщені в фігурних дужках). Умова перевіряється після кожного циклу. Робота оператора завершується, коли умова стає хибною. Оператор має модифікацію do-while(). Принципова відмінність полягає в тому, що в першому випадку спочатку перевіряється умова, а в другому спочатку виконуються команди.

5. В C++ існує інструкція безумовного переходу goto, що дозволяє переходити до поміченого міткою місця програми. Інструкцію можна використовувати для реалізації циклів.Схожі:

Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconКурс лекцій Лекція Керуючі інструкції

Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconОператор розгалуження Умовний оператор If…Then…Else
«Людині призначається пенсія, якщо ця людина чоловік і йому більше 60 років, чи якщо ця людина жінка і їй більше 55 років, чи якщо...
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconЕксперимент слід виконувати відповідно до інструкції, Експеримент слід виконувати відповідно до інструкції
Е ксперимент слід виконувати відповідно до інструкції, в икористовуючи певні кількості речовин
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconРобот-стенд та його практичне застосування
Робот-стенд являє собою самохідний пристрій, на який змонтовано металошукач, а також додаткові датчики та керуючі компоненти, необхідні...
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconВправа «Втрачене повідомлення»
Якщо необхідно запрограмувати процес прийняття рішень, то використовують оператор розгалуження, який описується службовими словами...
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconУрок №12 Використання системних утиліт На уроці ми навчимось: встановлювати й видаляти програми за допомогою спеціальних засобів, що надаються операційною системою
Далі у діалоговому вікні Запуск програми установки потрібно клацнути кнопку Готово, після чого буде запущено програму-інсталятор....
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconТема: ”Вказівка розгалуження” Опис та використання вказівки розгалуження
Вказівка розгалуження в мові програмування Паскаль може записуватися в повній або в скороченій формах
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconТема: ”Вказівка розгалуження” Опис та викорисатння вказівки розгалуження
Вказівка розгалуження в мові програмування Паскаль може записуватися в повній або в скороченій формах
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconОдин мультипроцесор може одночасно виконувати 1024 програмних потоків(ниток). Але виконавчих пристроїв всього Тому інструкції всіх 1024 потоків в один момент виконуватися не можуть
Тому інструкції всіх 1024 потоків в один момент виконуватися не можуть. Нитки розбиті на групи по 32 штуки, так звані warp. В один...
Лекція Керуючі інструкції Керуючі інструкції операторні конструкції, за допомогою яких реалізуються точки розгалуження Умовний оператор if() if( iconТема: Класифікація локальних комп’ютерних мереж, функції і основні характеристики
За призначенню локальні обчислювальні мережі можна розділити на: керуючі (організаційними, технологічними, адміністративними та іншими...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка