Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів


НазваПредмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів
Дата конвертації26.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПредмет дослідження: моделювання економічних процесів.

 • Предмет дослідження: моделювання економічних процесів.

 • Об'єкт дослідження: економіка Чернігівського регіону

 • Мета дослідження: за допомогою гравітаційної моделі дослідити відповідність розподілу ряду економічних показників та населення Чернігівської областіГравітаційна модель

 • це модель, що описує соціальні та економічні взаємодії між просторовими об'єктами.

 • Теорія гравітаційної моделі полягала в тому, що взаємодія між сукупностями людей підкоряється закону, аналогічному закону всесвітнього тяжіння (гравітації)

 • де - чисельність населення районів i та j, – відстань між районами i та j, - показник взаємодії між районами i та j, – нормуючий параметр.Разом з поняттям демографічної сили він запропонував формулу для демографічного потенціалу:

 • Разом з поняттям демографічної сили він запропонував формулу для демографічного потенціалу:

 • де — потенціал, створюваний в точці х районом (або містом) і .

 • І сумарного демографічного потенціалу:Демографічні потенціали районних центрів та міст Чернігівської областіПоле демографічного потенціалу Чернігівської областіІдея наших подальших досліджень така:

 • Вибираємо який-небудь показник економічного стану Чернігівщини у розрізі районів та найбільших міст області

 • Здійснюємо перевірку однорідності двох вибірок: обраного показника та демографічного потенціалу.

 • У разі виявлення неоднорідності спробуємо здійснити перерозподіл обраного показника з метою привести його у відповідність (однорідність) до розподілу демографічного потенціалу.Рельєф обсягів виробництва промислової продукції Чернігівської областіНормалізовані дані значень міських демографічних потенціалів та обсягів промислової продукції населених пунктівРозраховуємо експериментальне значення критерію Стьюдента за формулою :

 • Розраховуємо експериментальне значення критерію Стьюдента за формулою :

 • Критичне значення t-критерію Стьюдента

 • при ступенях свободи та рівні значущості становить

 • Так як , то обидві досліджувані вибірки є однорідними.Перевірка однорідності розподілу обсягів промислової продукції за критерієм Вілкоксона

 • Нижнє критичне значення при рівні значущості становить

 • Розрахуємо верхнє критичне значення:

 • Експериментальне значення критерію Вілкоксона становить .

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок приймаємоАналіз розподілу інвестицій

 • Так як , то досліджувані вибірки є однорідними.Перевірка однорідності розподілу інвестицій за критерієм Вілкоксона

 • Нижнє критичне значення при рівні значущості становить

 • Розрахуємо верхнє критичне значення:

 • Експериментальне значення критерію Вілкоксона становить .

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок відхиляємо.Аналіз розподілу послуг, наданих населенню

 • Так як , то досліджувані вибірки є однорідними.Перевірка однорідності розподілу послуг, наданих населенню за критерієм Вілкоксона

 • Нижнє критичне значення при рівні значущості становить

 • Розрахуємо верхнє критичне значення:

 • Експериментальне значення критерію Вілкоксона становить .

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок відхиляємо.Аналіз розподілу валової продукції сільського господарства

 • Так як , то досліджувані вибірки не є однорідними.Перевірка однорідності розподілу торгових площ за критерієм Вілкоксона

 • Нижнє критичне значення при рівні значущості становить

 • Розрахуємо верхнє критичне значення:

 • Експериментальне значення критерію Вілкоксона становить .

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок приймаємоАналіз розподілу торгових площ магазинів

 • Так як , то досліджувані вибірки є однорідними.Перевірка однорідності розподілу торгових площ за критерієм Вілкоксона

 • Нижнє критичне значення при рівні значущості становить

 • Розрахуємо верхнє критичне значення:

 • Експериментальне значення критерію Вілкоксона становить .

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок відхиляємоОсновні засоби

 • За критерієм Стьюдента:

 • Так як , то обидві досліджувані вибірки є однорідними.

 • За критерієм Вілкоксона:

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок відхиляємо.Обсяг продукції малих підприємств

 • За критерієм Стьюдента:

 • Так як , то обидві досліджувані вибірки є однорідними.

 • За критерієм Вілкоксона:

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок відхиляємо.Кількість зареєстрованих злочинів

 • За критерієм Стьюдента:

 • Так як , то обидві досліджувані вибірки є однорідними.

 • За критерієм Вілкоксона:

 • Так як , то гіпотезу про однорідність вибірок відхиляємо.АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКІВ ТА ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇРанжування районів за показниками (сільське господарство)Ранжування районів за показниками (обсяг послуг, наданих населенню)Висновки:

 • Були розраховані демографічні потенціали сільського та міського населення Чернігівської області та знайдено сумарний демографічний потенціал кожного району та побудовано поле демографічного потенціалу Чернігівської області.

 • Було виявлено, що розподіл обсягів промислового виробництва, інвестицій в основний капітал та послуг, наданих населенню відповідає розподілу населення, а розподіл обсягів виробництва валової продукції сільського господарства та торгових площ магазинів області – ні

 • Результати нашого дослідження ми рекомендуємо застосовувати для подальшого планування економіки Чернігівської області.

Критерій Стьюдента

 • Обчислюють середні арифметичні в кожній вибірці:

 • потім вибіркові дисперсії :і статистику Стьюдента t, на основі якої приймають рішення:

 • і статистику Стьюдента t, на основі якої приймають рішення:

 • По заданому рівню значущості і числу ступенів свободи з таблиць розподілу Стьюдента знаходять критичне значення tкр.

 • Якщо |t|>tкр, то гіпотезу однорідності відхилюють, якщо ж |t|Критерій Вілкоксона:

 • Перевірка нульової гіпотези у випадку, якщо об'єм обох вибірок не перевищує 25.

 • розташувати варіанти обох вибірок в зростаючому порядку, тобто у вигляді одного варіаційного ряду, і знайти в цьому ряду – суму порядкових номерів варіантів першої вибірки;

 • знайти по таблиці нижню критичну точку ( , ), де ;

 • знайти верхню критичну точку по формулі

 • Якщо – немає підстав відкинути нульову гіпотезу. Якщо або – нульову гіпотезу відкидають.

Схожі:

Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconПроект “Макроекономічне моделювання та прогнозування Україна”
Комунікативні стратегії для подання результатів економічних прогнозів та моделювання політики
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconЗміст основних економічних процесів та явищ
Об’єкти економічних інтересів — економічні блага (товари, послуги, інформація тощо)
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconМоделювання – одна з основних категорій теорії пізнання. На ідеї моделювання базується будь-який метод наукового дослідження
Метод фізичного моделювання полягає у створенні лабораторної фізичної моделі явища у зменшеному масштабі і проведення експериментів...
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconВзаємозв’язки економічних процесів І явищ тема Основна проблема економіки. Роль економічної науки
Власність це відносини між суб’єктами стосовно привласнення економічних благ, володіння, розпорядження та користування ними
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів icon1. Особливості економічних і політичних процесів у країнах Латин­ської Америки. Особливості економічних і політичних процесів у країнах Латин­ської Америки
«Слайд «Прапор Аргентини»
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconРозділ Електротехнічні роботи Моделювання фізичних явищ та процесів

Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconПредмет дослідження: читацькі компетенції учнів п'ятого класу. Предмет дослідження: читацькі компетенції учнів п'ятого класу
Аналіз навчального плану та навчальних програм, які використовуються у п'ятому класі
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconЗахист кандидатських дисертацій
Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах
Предмет дослідження: моделювання економічних процесів. Предмет дослідження: моделювання економічних процесів iconОператорні методи функціонального аналізу і
Нану "Математичне моделювання фізичних І механічних процесів у сильно неоднорідних середовищах"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка