Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров'я документальний облік; фінансовий облік


НазваІнформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров'я документальний облік; фінансовий облік
Дата конвертації26.05.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


Управлінське рішення, облік та контроль


Управлінське рішення

 • це сукупний результат творчого процесу (суб'єкта управління) та дій колективу (об'єкта управління) для вирішення конкретної ситуації, що виникла у зв'язку з функціонуванням системи.Функція управління

 • це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які обумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин.Етапи прийняття управлінського рішення:Облік

 • регулярний і систематизований збір інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації.Види обліку в системі охорони здоров'я

 • документальний облік;

 • фінансовий облік;

 • матеріальний облік;

 • облік медикаментів;

 • облік кадрів;

 • облік в ракурсі медичної статистики.Документальний облік

 • здійснюється відповідно до норм діловодства. Вся документація ділиться на два протилежні потоки - вхідну та вихідну документацію. Класифікація управлінських документів та вимоги до їх змісту, оформлення та зберігання приводились вище.Фінансовий облік

 • передбачає облік руху фінансів. Фінансовий облік веде структурний підрозділ організації чи установи - бухгалтерія, яка здійснює бухгалтерський облік та звітність, контроль за додержанням фінансової і кошторисної дисципліни. В основі цього обліку лежать коди видатків та прибутків, а також статі кошторису.Матеріальний облік

 • здійснюється також службою бухгалтерії за принципом обліку матеріальних цінностей на окремих рахунках ("основні засоби", "матеріали", "грошові кошти", тощо). Важливе значення в обліку матеріалів належить малоцінним та швидкозношуваним предметам, які підлягають швидкому обігові та списуванню.Облік медикаментів

 • проводиться через аптечні мережі та сестринську службу. Особливої уваги потребує облік сильнодіючих, отруйних та наркотичних речовин, умови отримання, зберігання та використання яких оговорюються окремими нормативними актами.Облік кадрів

 • здійснюється через структуру відділу кадрів. Основною його функцією є облік особового складу організації, а також облік відпусток, трудових книжок, резерву на керівні посади, нагород, подяк та стягнень. Відділ кадрів слідкує за дотриманням чинного законодавства в галузі праці.Облік в ракурсі медичної статистики

 • передбачає облік та аналіз якісних та кількісних показників діяльності закладів охорони здоров'я. На основі медико-статистичного обліку можна аналізувати демографічні показники, показники здоров'я населення, показники діяльності лікувально-профілактичних закладів.Контроль

 • це управлінська функція і управлінська операція, з допомогою яких здійснюється співставлення того, що повинно бути з тим, що є фактично.

Основні види контролюПопередній контроль

 • здійснюється до початку робіт. Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація певних правил, процедур та методів контролю. Оскільки правила і лінії поведінки виробляються для забезпечення виконання планів, то строге їх виконання - це гарантія, що робота розвиватиметься в потрібному напрямку.Поточний контроль

 • здійснюється безпосередньо в ході виконання робіт. Найчастіше його об'єктами є підлеглі працівники. Регулярна перевірка роботи підлеглих, обговорення виниклих проблем та пропозиції по удосконаленню роботи дозволить уникнути відхилень від намічених планів та інструкцій.Заключний контроль

 • здійснюється після того, як робота буде виконаною. Фактичні результаті в ході цього контролю зрівнюються із стандартними, еталонними чи запланованими. На стадії заключного контролю вносити зміни в процес діяльності уже пізно, але він має дві важливі особливості. Перша полягає в тому, що інформація, отримана на заключному етапі контролю допоможе в планування аналогічних робіт в майбутньому. Друга особливість полягає в тому, щоб сприяти мотивації.Мотивація

 • це процес з допомогою якого керівництво спонукає працівників діяти так, як було заплановано та організованоВимоги до контролю

Схожі:

Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Інформації із бухгалтерського обліку й оподаткування. Про сайт за 16 років існування газету «Все про бухгалтерський облік»
Сайт Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети "Все про бухгалтерський облік"
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Інформації про стан здоров'я пацієнтів і наявних ресурсах в системі охорони здоров'я

Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік
Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством....
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність; систематично вести облік документів; вести облік запитів на інформацію; визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями
З а к о н у к р а ї н и про доступ до публічної інформації від 13. 01. 2011 №2939-vi
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Інформації про їх фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки; необхідністю підвищення ефективності управління банком; становленням нагляду за банками і розробленням регулятивних вимог
України; потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні достовірної, повної інформації про їх фінансовий стан, фінансові...
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Планування в системі охорони здоров'я України
Сучасний підхід до планування національної системи охорони здоров'я ґрунтується на концепції програмування загальнонаціонального...
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Положення щодо обліку платників податків Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
Облік платників податків стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Призначення фармакоекономіки у системі фармацевтичної та медичної діяльності Умови виникнення фармакоекономіки як прикладної науки
Розвиток фармакоекономіки та медичне страхування. Стан охорони здоров’я у світі, прогнозована структура захворюваності
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік учнів, які схильні до скоєння правопорушень або виховуються у проблемних родинах (алкоголізм, наркоманія, наявність засуджених родичів і т п.) або перебувають на обліку у правоохоронних органах
Облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної, нетолерантної поведінки у школі,...
Інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров\Інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень
Фінансова звітність це сукупність форм звітності, які складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка