Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк


НазваБіоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк
Дата конвертації28.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів

 • Вчитель Калинівської ЗОШ І-ІІ ст. І.П.Жовтюк


 • Мета:дослідити,як біоадекватна технологія(БАТ)освіти сприяє розвитку творчого мислення Методична проблема:

 • “Розвиток творчого мислення як умова самореалізації особистості”

 • Педагогічне кредо: “Навчаючи – учусь”Актуальність технології

 • Актуальність технології

 • Проект Концепції літературної освіти в 11-річній

 • загальноосвітній школі визначає головною метою

 • літературної освіти виховання читацької особистості з

 • розвиненим естетичним смаком, самостійним

 • критичним мисленням, гуманістичним світоглядом.

 • Об’єкт літературної освіти – особистість учня (його

 • духовно-емоційний світ, моральні цінності та

 • орієнтації, творче мислення, уява, читацькі

 • компетенції, мовлення).

 • Вивчення літератури за біологічно адекватною

 • (ноосферною) технологією якраз і сприяє розв’язанню

 • таких завдань.

 • БАТ – один із методів реалізації моєї методичної

 • проблеми. • Час створення технології:

 • 1993 – 1995-ті рр.

 • Наукові дослідження проводили Б.А.Астафьєв,Н.В.Маслова, С.В. Лещев, Ж.Піаже, В.Параджанов,

 • А.Н.Леонтьєв, Ж.-Ж.Руссо, М.Монтессорі,

 • Г.Лозанова, В.Ф.Шаталов, Я.-А.Коменський.

 • Вперше у вітчизняній педагогіці висловив думку про

 • цілісне формування людської особистості в процесі

 • виховання К.Д.Ушинський, який зазначав: «Діти

 • мислять формами, фарбами, звуками,

 • відчуттями взагалі». • Ідея досвіду – забезпечення права людини на природовідповідне мислення.

 • Мета та завдання вчителя – сформувати і дати учневі навичку роботи з навчальним мислеобразом, закріпити його в довготривалій пам’яті. Навчити користуватися новим образом, залучити його до динамічного потоку раніше придбаних мислеобразів, які постійно рухаються. • Новизна технології

 • БАМ забезпечує роботу екологічного

 • (двопівкульного), тобто природовідповідного

 • мислення.

 • Дозволяє занести навчальну інформацію у

 • довгочасну (тривалу) пам'ять, скоротити у 3-5

 • разів час навчання, зберегти ресурси здоров'я.

 • Залучає до освітнього процесу всі канали

 • сприйняття. • Мислеобраз –

 • індивідуально сприйнятий

 • всіма органами чуття (дотик

 • + колір + смак + запах +

 • звук) цілісний образ

 • предмета або явища • Технологія

 • досвіду

 • Слово – не просто звук, а

 • засіб збудження образів…

 • слухати – означає бачити те,

 • про що говорять, а говорити

 • – означає малювати зорові

 • образи.

 • К. СтаніславськийСтруктура уроку:

 • Структура уроку:

 • Перший етап репрезентація інформації (активність).

 • Другий сприйняття інформації (релаксація).

 • Третійосмислення інформації (активність).

 • Четвертий представлення в слові (релаксація).

 • П’ятий архівування інформації (активність).

 • Особливість уроку. Кожен урок закінчується творчим

 • завданням: створити власні мислеобрази,

 • використовуючи малюнок, оповідання, схему, вірш,

 • кросворд.Ці етапи уроку співвідносяться

 • Ці етапи уроку співвідносяться

 • з системою етапів пізнання Ж.Піаже.

 • Релаксація. Активність. Релаксація. Активність.

 • Методи:

 • релаксація малювання символу, слухання тексту, читання тексту,подання інформації,анліз образу.

 • Мета :

 • ввести новий матеріал на основі власного досвіду і вибору обговорення інформації

 • розуміння інформації, заучування тексту учнями

 • сенсорно-моторний етап

 • символьний етап,логічний етап, лінгвістичний етапПрактичне значення технології

 • Практичне значення технології

 • БАТ забезпечує роботу двопівкульного

 • мислення. Релаксація знімає стрес, втому,

 • психологічне навантаження . Легко і надійно засвоюється великий і важкий матеріал

 • Уроки цікаві, оригінальні і і надовго запам"

 • надовго запам ’ятовуються. Здійснення

 • морального, естетичного, трудового

 • навчання без додаткових витрат.

 • елаксація знімає стрес, втому,

 • психологічне навантаження. Легко і

 • надійно засвоюється великий і важкий

 • матеріал. Уроки цікаві, оригінальні і

 • надовго запам ’ятовуються. Здійснення

 • морального, естетичного, трудового

 • навчання без додаткових витрат. • Апробація технології

 • Невська О., Ануфрієва Т.Ф. (Росія), Григор’єва Л.В. (Якутія), на Україні –

 • С.В.Поліщук (Маріупольська ЗОШ № 40 ім. Є.М.Миська), В.І.Павленко

 • (викладач Зміївського професійного енергетичного ліцею Харківської області),

 • В.І.Тул, Л.І.Селезньова, В.В.Панченко, В.І.Павленко, Н.О.Немченко,

 • М.В.Половинка (колектив учителів Борівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 • ім..С.Закори Харківської обл..).

 • Проблеми. Технічне та методичне забезпечення.

 • Власні шляхи досягнення результатів навчально-

 • виховного процесу. На першому та заключному етапах

 • уроку застосовую методи і прийоми проблемного та

 • інтерактивного навчання, технології критичного мислення. • Прогнозовані результати:

 • Зростання мотивації учнів до

 • навчання, інтересу до предмета.

 • Покращення успішності учнів усіх

 • категорій.

 • Зниження антисоціальних проявів

 • у поведінці.

 • Ріст гармонійної особистості.

 • Розкриття творчих здібностей

 • учнів, а також здібностей до

 • самопізнання, самооцінки.

 • Формування цілісного мислення.

 • Розкриття внутрішнього “ я ”

 • дитини.

 • Здоров’язберігаючий та

 • здоров’явідновлювальний ефект. • Досягнення творчого рівня розвитку особистості – найвищий результат будь-якої

 • педагогічної технології • Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами,

 • що пробудилися в ній (А.Дістервег) • Знання має служити творчим цілям людини.

 • Мало накопичувати знання; слід

 • розповсюджувати їх якомога ширше та

 • застосовувати в житті ( М.Рубакін)

 • Опис біоадекватної (ноосферної) практики

 • літературної освіти у фахових журналах

 • “ Відкритий урок: розробки, технології, досвід “,

 • “ Зарубіжна література в школах України “, газеті

 • “Зарубіжна література ” (див. список л-ри) • Висновки.

 • 1. Забезпечення кінцевої мети загальної середньої освіти

 • Володіння ключовими компетенціями

 • Пізнавальна компетентність

 • Висока духовна і (галузеві знання) (оперування знаннями на практиці)

 • Здоровоморальна культура

 • Самоосвітня здоровозберігаюча компетентність (здоровий спосіб життя)

 • компетентність (прагнення до саморозвитку) • 4. Дотримуйся розроблених професором К. Вайнцвангом

 • «заповідей» творчої особистості:

 • будь господарем своєї долі;

 • досягни успіху в тому, що любиш;

 • зроби свій конструктивний внесок у спільну

 • справу;

 • вибудуй свої відносини з людьми на довірі;

 • розвивай свої творчі здібності;

 • культивуй у собі сміливість;

 • піклуйся про своє здоров’я;

 • не втрачай віри в себе;

 • намагайся мислити позитивно;

 • поєднуй матеріальний достаток із духовним

 • задоволенням.Література:

 • Література:

 • . Б е л я є в а Е.Ф., Зубкова Л.у М. Функція мислеобразу у двопівкульному мисленні /

 • Е.Ф.Беляєва. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: - ntkonf.org › belyaeva-ef-zubkova-lmfunktsiya-

 • . К а ш у б а Є.І. Біоадекватна технологія розвитку творчого мислення. Опис технології. //

 • Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.23 – 24

 • . К а ш у б а Є.І. «Дволикий Янус». Урок у 6 класі за біоадекватною технологією навчання. //

 • Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №10. – с.46 – 48

 • . К а ш у б а Є.І. Людяність, довершеність у всьому… Урок у 8-у класі за біоадекватною

 • технологією. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.24 - 26

 • . К а ш у б а Є.І. «Відірваний від світу корабель…» Дж.Н.Г.Байрон – англійський поет-

 • романтик, фундатор течії байронізму. // Зарубіжна література. – 2012. – № 2 (738). – с.27 –

 • 31.

 • . К а ш у б а Є.І. «Хай перемагають митці!» Система уроків за казкою-новелою Е.Т.А.Гофмана

 • «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» за біоадекватною технологією навчання. //

 • Зарубіжна література. – 2011. – № 43 – 44 (731 - 732) – с.19 – 27.

 • . К а ш у б а Є.І. «Я прагну миру і добра…» Війна між Ліліпутією та Блефуску за романом

 • Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера». // Зарубіжна література. – 2012. – № 2 (738) – с.24 – 26.

 • . М а с л о в а Н.В. Ноосферное образование / Н.В.Маслова. – М., 2002.

 • . Н е в с ь к а О л е н а. Біоадекватна технологія навчання на уроках математики. [Електронний

 • ресурс]. Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/580590/Схожі:

Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconРозвиток творчого мислення учнів Вчитель хімії та біології, Петренко Олена Василівна, вища категорія, “старший учитель”
Випереджувальна педагогіка — система інтелектуального та психологічного розвитку, яка формує в особистості сталі компоненти творчого...
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconСприяння розвитку асоціативного мислення, як обов'язкова умова формування творчої уяви Мета: Впроваджувати методи ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку
Сприяння розвитку асоціативного мислення, як обов'язкова умова формування творчої уяви
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconІ. Вступ І. Вступ ІІ. Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя
Технологія розвивального навчання Ігрові технології навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія інтерактивного навчання...
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconТрудова діяльність, як основа формування креативного мислення мета розкриття індивідуального розвитку особистості, її творчого потенціалу
Формуючи креативне мислення дітей в трудовій діяльності керуйся китайським прислів'ям
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconТема: “Активізація творчого мислення школярів як основа розвиваючого навчання”
Систематична робота вчителя над загальним розвитком всіх учнів, в тому числі і невстигаючих
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconМетоди творчого й критичного мислення в проектній технології
Ознайомитися з методами творчого й критичного мислення, навчитися використовувати метод синектики, метод морфологічного аналіз для...
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconМетодичний бюлетень Випуск №2 ( 2012 рік) Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчих та пізнавальних здібностей учнів
Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчих та пізнавальних здібностей учнів
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconТехнологія розвитку навичок мислення високого рівня Таксономія Блума
Окреслив шість рівнів освітніх цілей для визначення розвитку в учнів навичок мислення високого рівня: аналіз, синтез, оцінювання
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconЗміст книги: Вступ
Технологія формування основних компетентностей учнів на основі розвитку критичного мислення на уроках хімії
Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів Вчитель Калинівської зош І-ІІ ст. І. П. Жовтюк iconМоніторинг розвитку читацьких навичок молодших школярів Підготувала С. Б. Бучак заступник директора Козівської зош І-ІІІ ст. №1


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка