Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту


НазваЛекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту
Дата конвертації02.06.2013
Розмір1.06 Kb.
ТипЛекція


Лекція 5_1 Теорія державних витрат: Суспільні методи захисту від екстерналій ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 5.1.1 Проблеми зовнішніх ефектів та їх розв’язок. 5.1.3 Зовнішні ефекти та державне регулювання Права власності та Теорема Коуза. 5.1.2 Інші шляхи корегування неефективності у випадку екстерналій (норми викидів, плата за викиди, дозволи на забруднення)


5.1.1 Проблеми зовнішніх ефектів та їх розв’язок.

 • Зовнішні ефекти-це прямий ефект впливу одного споживача або фірми на добробут іншого споживача або фірми в напрямі, не відображеному в цінах.

 • Зовнішні ефекти називають зовнішніми витратами, якщо ефекти є негативними, та зовнішніми вигодами, якщо ефекти є позитивними.

 • Негативний зовнішній ефект – це вартість використання ресурсу, що не відображена в ціні товару.

 • Приклад- забруднення повітря, що супроводжує виробництво певних товарів.

 • Позитивний зовнішній ефект – це корисність, що не відображена в цінах.

 • Приклад- зменшення шансу розповсюдження певної хвороби, якщо індивід має щеплення проти неї.Зовнішні ефекти та ефективний випуск

 • Досконала конкуренція за відсутності зовнішніх ефектів

 • Економічна ефективність і оптимум за Парето за умови:

 • приватні витрати дорівнюють суспільним витратам

 • приватні вигоди дорівнюють суспільним вигодам.

 • Якщо зовнішні ефекти мають місце, тоді Парето-оптимум не буде досягнуто навіть за досконалої конкуренції.Виробництво в умовах досконалої конкуренції з урахуванням зовнішніх ефектів.

 • Негативні зовнішні ефекти.

 • Сукупні зовнішні витрати (ТЕС, Total external costs) являють собою сукупний збиток, що завдається третім особам.

 • Граничні зовнішні витрати (МЕС, marginal external costs)- додаткові витрати, пов’язані з випуском кожної додаткової одиниці продукції, що не сплачуються виробниками і перекладаються на третіх осіб.

 • Крива пропозиції S відображає лише граничні приватні витрати (MPC).

 • Крива галузевої пропозиції (S) є сумою по горизонталі (вище від мінімуму середніх змінних витрат) індивідуальних кривих граничних витрат окремих фірм, тобто S = ∑MPCi.

 • Сумою приватних та зовнішніх граничних витрат є граничні суспільні витрати(MSC, marginal social costs):

 • MSC=MPC+MEC.

 • Коли існує негативний зовнішній ефект, граничні приватні витрати менші за граничні суспільні витрати.Позитивні зовнішні ефекти

 • Гранична приватна вигода (MPB, Marginal Private benefit) товару- це гранична корисність, яку отримує особа, купуючи додаткову одиницю товару.

 • За наявності позитивних зовнішніх ефектів гранична приватна вигода товару менша від його граничної суспільної вигоди.

 • Гранична зовнішня вигода(МЕВ, marginal external benefit)- це граничний виграш, який отримує третя особа.

 • Гранична суспільна вигода (MSB, Marginal Social benefit) : MSB=MPB+MEBЕфективний обсяг випуску

 • Ефективний обсяг випуску та ціна відповідають точці, в якій граничні суспільні витрати дорівнюють граничній суспільній вигоді виробництва блага:

 • MSC=MSB. • Ефективний випуск : MSC=MSB

 • Точка Е (перетин кривих D та S) :

 • Pх*= $12 (рівноважна ціна), Qх*= 6 млн. од.

 • S відображає лише граничні приватні витрати (MPC),

 • S’ =MPC+MEC.

 • т.E’(перетин кривих D та S’ ):

 • Рх = $14, а Qx = 4 млн. , де

 • MSC=MSB

 • (Ефективність і Парето оптимальність) • У випадку позитивного зовнішнього ефекту ефективний обсяг блага відповідає точці, в якій

 • MSB=MPB+MEB=MSC.Неефективність конкурентного ринку за наявності екстерналій: Аналіз попиту та пропозиції5.1.2 Зовнішні ефекти та державне регулювання

 • Розв’язок проблеми існування зовнішніх ефектів (методи досягнення ефективного обсягу випуску та споживання)

 • використання коригуючих податків та субсидій

 • злиття фірм

 • визначення прав власності (Теорема Коуза)Корегуючий податок, що накладається на виробників у випадку надлишкового виробництва (corrective tax on producers in case of overproduction)

 • Вільна конкуренція веде до надлишкового порівняно з ефективним обсягу виробництва, і саме використання корегуючого податку на одиницю продукції, що випускається підприємством, веде до ефективного обсягу блага.

 • Податок Пігу - податок на одиницю продукції, яку виробляє підприємство, що генерує негативні зовнішні ефекти.

 • Корегуючий податок піднімає граничні приватні витрати до рівня граничних суспільних витрат.Податок Пігу

 • Податок Пігу

 • S = MPC

 • S` = MSC

 • Y виробляється конкурентною галуззю

 • S – галузева крива пропозиції

 • Pe = $12, Qe = 6 млн одиниць

 • (DхS) в E

 • виробництво Y містить зовнішні витрати (externalities - harmful).

 •  галузева крива пропозиції S`=MSC=MPC+MEC

 • MEC = area AE = $6 = $(18-12)

 • Ефективність: DхS` в E`.

 • MSC=MSB

 • Pigou tax = MEC (Qy)

 • MSC = MPC + MEC

 • Корегуючий податок (на одиницю продукції) на виробників: E`B:

 • tax = $ (10 – 6) = $4  S  S``,

 • PY = $14, QY = 4.

 • TV of Economic gain: area EE`A = MSC – MSB

 • (DWL без податку)Корегуючий податок, що накладається на споживачів у випадку надлишкового споживання (Per unit corrective tax on consumers)

 • В умовах негативних зовнішніх ефектів при споживанні, споживачі не сплачують повні граничні суспільні витрати продукції і споживають її занадто багато. В цьому разі коригуючий захід у формі податку має стосуватися споживачів, а не виробників.Корегуючий податок на споживачів:

 • Корегуючий податок на споживачів:

 • MSB = MPB + MEB = MSC

 • D =

 • S = MSC

 • т.E: DхS  Pe = $12, Qe = 6

 • т.E` (D`х S)

 • D` = MSB= MPB + MEB

 • Pareto opt.

 • Corrective tax: E`B = $4

 •  D`, PY = $10, QY = 4

 • Consumers pay:

 • PY + tax = Pnet = $14 (=10+4)

 • TV of Economic gain = area EE`A (MSC > MSB)Коригуючи субсидія виробникам (Corrective subsidy to producers)

 • Корегуюча субсидія- це плата споживачам чи виробникам товару, споживання якого створює позитивний зовнішній ефект (для трансформації зовнішнього ефекту у внутрішній)

 • т.E: SхD, Pe = $12, Qe = 6

 • т.E` (DхS`)

 • S` = MSC, D = MSB

 • Social opt.

 • Correcting subsidy: E`B = $4

 •  S`` (S  S``), PY = $10,

 • QY = 8

 • Producers would receive:

 • Ptotal = PY + sub = 10 + 4 = $14

 • TV of Economic gain:

 • area EE‘A = MSB – MSCЗлиття фірм (Merge firm)

 • Фірма виробляє (X + Y)

 • MPC  MSC для виробництва Y.

 • Фірма після злиття буде виробляти у точці, де PY = SMC (ефективність).Зовнішні ефекти та права власності. Теорема Коуза.

 • Зовнішні витрати виникають тоді, коли права власності не чітко визначені.

 • Теорема Коуза (COASE THEOREM (1960):

 • якщо права власності чітко визначені, трансакційні витрати дорівнюють нулю й інформація може бути отримана вільно, то чиста конкуренція веде до інтерналізації зовнішніх ефектів, незалежно від того, якій стороні надано право власності (індивідам чи фірмам).

 • Трансакційні витрати- це витрати встановлення і торгівлі правами власності.

 • Державні органи можуть сприяти досягненню ефективності, встановлюючи права власності на ресурси і розробляючи механізм, що дозволяє обмінювати ці права за малих операційних витрат. • 1. Стандарти на викиди (Emissions Standards) або нормативи викидів 2. Плата за викиди (Emissions Fees) 3. Дозволи на забруднення, що обертаються на ринку (Transferable Emissions Permits) 4. Механізм компенсацій (Mechanism of Compensation) 5. Моніторинг (Monitoring) 6. Кредитування (Crediting)Ефективний рівень викидів (конкурентний ринок)

 • MSC – граничні суспільні витрати викидів (зростаюча шкода від викидів ~ MEC). Нахилена вгору тому, що MC зовнішнього ефекту тим вище, чим більш екстенсивним є цей ефект. Результати досліджень: невеликі рівні шкідливиз речовин є відносно нешкідливими. Однак шкода зростає, коли рівень забруднення зростає.

 • MCA (marginal cost of abating emissions)-граничні витрати скорочення викидів - вимірює додаткові витрати за умов установлення фірмою обладнання для контролю рівня забруднення. MCA нахилена вниз через те, що граничні витрати скорочення викидів невеликі, коли це скорочення незначне, та великі, коли воно суттєве.1. Стандарти щодо викидів (Emissions Standards) або нормативи викидів

 • Нормативи викидів- це офіційно заявлений обсяг викидів шкідливих речовин, перевищення якого фірмам заборонено (12 одиниць в т. E*). Якщо фірма перевищить цю межу, мона може отримати грошові та кримінальні покарання.

 • Стандатр передбачає, що фірма працює ефективно. Фірма дотримується стандарту за допомогою встановлення обладнання, що скорочує рівень шкідливих викидів.2. Плата за викиди (An Emissions Fee)

 • Плата за викиди в $3 забезпечить ефективну роботу фірми.

 • Фірма мінімізує витрати за рахунок скорочення шкідливих викидів з 26 до 12 одиниць.

 • Можна позбавитись першої одиниці викидів (зменшуючи обсяг викидів з 26 до 25 одиниць) з досить невеликими витратами (МСА≈0), тому фірма може уникнути плати збору 3$ з незначними витратами

 • Для всіх рівнів викидів вищих за 12 одиниць, MCA <плата за викиди ($3), тому фірма обере плату за зниження шкідливих викидів (замість плати $3 за одиницю викидів).

 • Для всіх рівнів викидів, нижчі за 12 одиниць, MCA > плата за викиди $3, тому фірмі вигідніше заплатити податок замість того, щоб скоротити викиди.3. Дозволи на забруднення, що обертаються на ринку (Transferable Emissions Permits)

 • Припустимо, ми хочемо ефективно скоротити викиди (зменшити рівень викидів до точки, де MSC=MCA. Однак, треба взяти до уваги, що через невизначеність витрат та вигод від скорочення викидів не можна покладатися лише на збори за викиди.

 • За системи дозволів на забруднення, що передаються, кожна фірма має отримати дозвіл на здійснення викидів (де оговорюється кількість дозволених викидів).

 • Якщо фірма генерує викиди в обсязі, не дозволеному їй, тоді застосовуються серьозні грошові санкції.

 • Кількість дозволів, що розподіляються серед фірм, підбираються таким чином, щоб рівень викидів не перевищував бажаного максимуму.

 • Дозволи обертаються на ринках, можуть бути продані та куплені.

 • Забруднювати навколишнє середовище можуть лише ті фірми, що придбали дозвіл

4. Механізм компенсацій (Mechanism of Compensation)

 • 4. Механізм компенсацій (Mechanism of Compensation)

 • Фірма може отримати право на викиди від іншої фірми, яка згодна скоротити викиди за певну плату.

 • Приклад. “General Motors” отримала дозвіл на побудову нової фабрики а Аклахомі після підписання угоди з нафтодобувними компаніями, що оперують в цьому регіоні, про скорочення їх викидів як компенсацію за викиди від General Motors.

 • 5. Моніторинг (Monitoring)

 • Проводиться постійний моніторинг всіх видів шкідливих викидів. Фірмі дозволяється перевищити норми на один вид викидів, якщо вона здійснює еквівалентне скорочення викидів іншого виду.

 • 6. Кредитування (Crediting )

 • Фірми, обсяг шкідливих викидів яких менше, ніж норматив, отримує кредити, які надають право перевищувати норми викидів в майбутньому. Це право може бути проданим іншим фірмам.Література

 • 1. Hyman D. Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, Harcourt College Publishers, 2002, 700 p, Ch. 2.

 • 2. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. М.:МГУ, Изд-во »ДИС», 1997. 320 с.

 • 3. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасович Л.С. Микроэкономика: Учебник, Санкт-Петербург, Из-во СПбУЭФ,1998, 447 с.

 • 4. Хайман Д.Н. Современная Микроэкономика: Анализ и применение.М Финансы и статистика, 1992, 362 с.

 • 5. Pindyck R., Rubinfeld D. Microeconomics, New Jersey , 1997, Ch.18Private Costs vs. Social CostsStandards Versus FeesWith incomplete information, standards offer more certainty about emissions levels but leave the costs of abatement uncertain.

 • With incomplete information, standards offer more certainty about emissions levels but leave the costs of abatement uncertain.

 • Fees, on the other hand, offer certainty about the costs of abatement but leave the reduction of emissions levels uncertain.

 • Which policy is preferable depends, therefore, on the nature of uncertainty and on the shapes of the cost curves.Competitive firm does not have to pay for the harms of it’s negative externalities, so it creates excessive amounts.

 • Competitive firm does not have to pay for the harms of it’s negative externalities, so it creates excessive amounts.Схожі:

Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconЛекція 5 2 Теорія державних витрат: Cуспільні блага. Умова ефективності Самуельсона

Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconЛекція Теорія мовленнєвих актів
Курс: Теорія комунікації Лектор: доц. Малая Олеся Юліївна Лекція Теорія мовленнєвих актів
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconОбов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат
В обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconМета практичної роботи
В міру зростання доходів родини питома вага витрат на харчування витрат скорочується, частка витрат на житло, комунальні послуги,...
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconАдміністративне право Адміністрати́вне пра́во
Регулює суспільні відносини, які виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності держави. Адміністративне право регламентує...
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconТеорія керування – наука про принципи та методи управління динамічною системою

Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconПостійні та змінні
Темпи зміни витрат залежать від особливостей виробничого процесу. Крива середніх постійних витрат має тенденцію до зниження afc,...
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconТема оцінка вартості прав на технологію мета І база оцінки вартості оів
Оів, що розраховуються як сума витрат на ндідкр в році t, витрат на створення дослідного зразка, витрат на правову охорону в році...
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconТеоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12
Згідно вимог нормативних документів у галузі захисту інформації в інформаційних системах, системи захисту інформації будують на основі...
Лекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту iconУроку право власності : Це сукупність правових норм, які регулюють суспільні
Це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини з приводу володіння, користування та розпорядження майном

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка