Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації


НазваЕкономіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації
Дата конвертації10.06.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський

 • Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації.

 • Михайло Туган-Барановський

 • Якщо людина навчиться управляти собою, їй не складе труднощів управляти і державою.

 • Конфуцій

 • Найбільша заслуга людини полягає в тому, щоб якомога більше підкорити собі обставини і якнайменше підкорятися їм.

 • Й.-В. Гете


У передмові до книги «Промислові кризи в сучасній Англії, Туган-Барановський зазначав, що вона «присвячена дослідженню найзагадковішого й найнезрозумілішого явища господарського ладу нашого часу, — явища, досі ще остаточно не з’ясованого в науці, — “періодичним промисловим кризам.”

 • У передмові до книги «Промислові кризи в сучасній Англії, Туган-Барановський зазначав, що вона «присвячена дослідженню найзагадковішого й найнезрозумілішого явища господарського ладу нашого часу, — явища, досі ще остаточно не з’ясованого в науці, — “періодичним промисловим кризам.”Схвально ставився до теорії

 • Схвально ставився до теорії

 • М. Туган-Барановського «заощадження — інвестиції» Кейнс. Рента, як прибуток, заснований не на особистій діяльності, а на володінні капіталом в тій або іншій формі, майже не схильна до впливу коливань промисловості і безперервно зростає. Для залучення інвестицій ним пропонувалося за допомогою гнучких регуляторів створювати сприятливий клімат їхнього стимулювання в реальному секторі економіки. У Туган-Барановського вперше цінність інвестиційних товарів обумовлювалася не витратами на освоєння їхнього виробництва, а попитом на ринку основного капіталу.В основу свого економічного вчення Туган-Барановський поклав ідею про взаємозв’язок коливань виробництва з періодичним зростанням основного капіталу. Цю ідею наприкінці XIX висунув американський вчений-економіст Хансен. Туган-Барановський відзначає, що особливе значення в економічному зростанні відіграє інвестиція. Вчений перший формулює основний закон, що лежить в основі теорії інвестиційних циклів. Так, збільшення інвестицій у сферу виробництва викликає самовільне зростання усіх елементів економічної активності.

 • В основу свого економічного вчення Туган-Барановський поклав ідею про взаємозв’язок коливань виробництва з періодичним зростанням основного капіталу. Цю ідею наприкінці XIX висунув американський вчений-економіст Хансен. Туган-Барановський відзначає, що особливе значення в економічному зростанні відіграє інвестиція. Вчений перший формулює основний закон, що лежить в основі теорії інвестиційних циклів. Так, збільшення інвестицій у сферу виробництва викликає самовільне зростання усіх елементів економічної активності.З 1906 року Михайло Туган-Барановський цілком віддається педагогічній та науковій діяльності, виступає головним редактором журналу «Вісник кооперації», редагує серійне видання «Нові ідеї в економіці». Свої теоретичні напрацювання з питання кооперації він зміг перевірити на практиці в Україні. Це знайшло відображення в книзі «Соціальні основи кооперації»" (1916 рік), а наступного року вчений видає працю «Паперові гроші і метал».

 • З 1906 року Михайло Туган-Барановський цілком віддається педагогічній та науковій діяльності, виступає головним редактором журналу «Вісник кооперації», редагує серійне видання «Нові ідеї в економіці». Свої теоретичні напрацювання з питання кооперації він зміг перевірити на практиці в Україні. Це знайшло відображення в книзі «Соціальні основи кооперації»" (1916 рік), а наступного року вчений видає працю «Паперові гроші і метал».Перед Першою світовою війною Туган-Барановський співпрацював з Михайлом Грушевським та іншими українськими вченими над підготовкою енциклопедичного довідника «Український народ в його минулому і сьогоденні» (1914-16).

 • Перед Першою світовою війною Туган-Барановський співпрацював з Михайлом Грушевським та іншими українськими вченими над підготовкою енциклопедичного довідника «Український народ в його минулому і сьогоденні» (1914-16).Після Лютневої революції, влітку 1917 року Туган-Барановський повертається на Україну. Друзі і співробітники вченого створюють Центральну Раду. Володимир Винниченко надсилає йому телеграму з проханням посісти пост Генерального Секретаря фінансів Центральної Ради. А ще була робота разом з Володимиром Вернадським, Миколою Василенком та Агатангелом Кримським по організації Української Академії наук у листопаді 1918 року.

 • Після Лютневої революції, влітку 1917 року Туган-Барановський повертається на Україну. Друзі і співробітники вченого створюють Центральну Раду. Володимир Винниченко надсилає йому телеграму з проханням посісти пост Генерального Секретаря фінансів Центральної Ради. А ще була робота разом з Володимиром Вернадським, Миколою Василенком та Агатангелом Кримським по організації Української Академії наук у листопаді 1918 року.А ще була робота разом з Володимиром Вернадським, Миколою Василенком та Агатангелом Кримським по організації Української Академії наук у листопаді 1918 року.«Українська Академія наук, — зазначає вчений у «Записці про Відділ соціальних наук», — не повинна обмежувати обсягу свого виучування лише теоретичними знаннями. Практичне життя всевладно вимагає помочи від науки й, якщо на фізико-математичному відділі виявиться необхідно-потрібним відпустити значну кількість кафедр для прикладного природознавства, то тим більше це потрібно в царині економічних знань, що як найтісніше стикаються з практичним життям».

 • А ще була робота разом з Володимиром Вернадським, Миколою Василенком та Агатангелом Кримським по організації Української Академії наук у листопаді 1918 року.«Українська Академія наук, — зазначає вчений у «Записці про Відділ соціальних наук», — не повинна обмежувати обсягу свого виучування лише теоретичними знаннями. Практичне життя всевладно вимагає помочи від науки й, якщо на фізико-математичному відділі виявиться необхідно-потрібним відпустити значну кількість кафедр для прикладного природознавства, то тим більше це потрібно в царині економічних знань, що як найтісніше стикаються з практичним життям».Туган-Барановський радив створити два інститути:

 • Туган-Барановський радив створити два інститути:

 • «для виучування економічної кон’юнктури (при кафедрі теоретичної економіки);

 • для статистичного виучування людності України (при кафедрі статистики)».М.І.Туган-Барановський пише: “Розширення виробництва в кожній галузі підсилює попит на товари, вироблені в інших галузях: поштовх до посиленого виробництва передається від однієї галузі до іншої, і тому розширення виробництва завжди діє заразливо і має тенденцію охоплювати все народне господарство. У період створення нового основного капіталу зростає попит рішуче на всі товари”.

 • М.І.Туган-Барановський пише: “Розширення виробництва в кожній галузі підсилює попит на товари, вироблені в інших галузях: поштовх до посиленого виробництва передається від однієї галузі до іншої, і тому розширення виробництва завжди діє заразливо і має тенденцію охоплювати все народне господарство. У період створення нового основного капіталу зростає попит рішуче на всі товари”.М.І.Туган-Барановський першим сформулював основний закон інвестиційної теорії циклів: фази промислового циклу визначаються законами інвестування. Основна ідея М.І.Туган-Барановского полягає в тому, що в основі загального товарного надвиробництва лежить часткове надвиробництво, непропорційний розподіл “народної праці”.

 • М.І.Туган-Барановський першим сформулював основний закон інвестиційної теорії циклів: фази промислового циклу визначаються законами інвестування. Основна ідея М.І.Туган-Барановского полягає в тому, що в основі загального товарного надвиробництва лежить часткове надвиробництво, непропорційний розподіл “народної праці”.Окрім інших досягнень, в його теоретичній спадщині є номіналістично-кількісна, або кон'юнктурна теорія грошей, яку він виклав в праці "Паперові гроші і метал" (1917 р.).Туган-Барановський цією теорією на п'ятдесят років випередив кількісну теорію грошей американського професора Мілтона Фрідмена. Важливе значення для становлення економічної теорії як науки має його підручник "Політична економія. Курс популярний" (1919р.).

 • Окрім інших досягнень, в його теоретичній спадщині є номіналістично-кількісна, або кон'юнктурна теорія грошей, яку він виклав в праці "Паперові гроші і метал" (1917 р.).Туган-Барановський цією теорією на п'ятдесят років випередив кількісну теорію грошей американського професора Мілтона Фрідмена. Важливе значення для становлення економічної теорії як науки має його підручник "Політична економія. Курс популярний" (1919р.).Політичну економію вчений вважав однією з найважливіших наук і дав таке визначення її предмету, яке актуальне і сьогодні: "Питання про причини різниць у багатстві та убогості народів; неоднакового поділу багатства серед кожного народу і розповсюдження скрізь постійної бідності серед зростання багатства - розглядає наука, що зветься політичною економією. Політична економія досліджує сучасний господарський лад, в його історичному розвиткові".

 • Політичну економію вчений вважав однією з найважливіших наук і дав таке визначення її предмету, яке актуальне і сьогодні: "Питання про причини різниць у багатстві та убогості народів; неоднакового поділу багатства серед кожного народу і розповсюдження скрізь постійної бідності серед зростання багатства - розглядає наука, що зветься політичною економією. Політична економія досліджує сучасний господарський лад, в його історичному розвиткові".Займаючись аналізом промислових криз в Англії, Туган-Барановський звернув увагу на помітну відмінність в швидкості накопичення виробничого і грошового капіталів:

 • Займаючись аналізом промислових криз в Англії, Туган-Барановський звернув увагу на помітну відмінність в швидкості накопичення виробничого і грошового капіталів:

 • перший розвивається хвилеподібно, в його динаміці яскраво виражені періоди спадів і підйомів;

 • другий нагромаджується безперервно, хоч і в його динаміці існують певні коливання.Висновки

 • Державна грошово-кредитна політика не лише має право на існування, але і стає необхідною у сучасному господарстві.

 • М. Туган-Барановський наголошував на важливій ролі центрального банку держави

 • Український економіст геніально передбачив, що після Першої світової війни постане нова грошова система паперових грошей. А золото (резерви) зберігатиметься у коморах центральних національних банків для ведення активної валютної політики, придбання іноземної валюти для експортно-імпортних операцій.

 • Економіст наполягав на тому, що однією з найважливіших частин правильності економічної програми має стати активна політика держави і державних органів, спрямована на створення нової грошової системи; використання державного регулювання, щоб стимулювати ефективний платоспроможний попит та інвестиційний процес.Схожі:

Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconОдиницею виміру кутів у геометрії є-градус Одиницею виміру кутів у геометрії є-градус
Звичайно, бувають ще й більш маленькі одиниці виміру, ніж градус-хвилина і секунда, але основною одиницею виміру є-градус
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconДуховна освіта; проповідник. Духовна освіта; проповідник
Притчі Румі написані лаконічною, зрозумілою, образною мовою, це перлини класичної поезії на фарсі
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconВидатні вчені- хіміки ломоносов михайло васильович
Творча діяльність Ломоносова відрізняється виключною широтою інтересів і глибиною проникнення в таємниці природи
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації icon8 січня 2010 року виповнилося 145 років від дня народження українського вченого-економіста світової слави Михайла Івановича Туган-Барановського
Сьогодні ім'я цього видатного вченого і громадського діяча широко відоме науковій громадськості України і світу. На визнання його...
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconХімія та екологія
Світового океану І земної атмосфери,спустошення надр, винищення тварин І птахів аж до зникнення багатьох біологічних видів тощо....
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconМихайло Стельмах Автобіографічна повість «Гуси-лебеді летять» Наша мета
У с. Дяківці Літинського району у незаможній селянській родині Стельмахів народився син Михайло…
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconЕпіграф «Це був справді надзвичайний вияв руської сили: його вибило з народних грудей кресало лиха»
Так ось вона, Січ! Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви! Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну!”-...
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconМихайло Мінаков Михайло Мінаков
Широкий вжиток терміну в різних дисциплінах від філософії до економіки та етнографії
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconМихайло Старицький Михайло Старицький
Навесні 1654р війська Богуна мали поєднатися з військами Хмельницького для спільного походу на Польщу
Економіст світового виміру – Михайло Туган-Барановський Солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації iconНад проектом працювали: Плахотник Антоніна
Вивчити різноманітність природних ресурсів Світового океану, дослідити наявність екологічних проблем вод Світового океану

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка