Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi


НазваПередбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

 • Затверджено на засіданні Комітету з питань освіти Верховної Ради України 11.04.2012

 • Підготовлено до розгляду на сесійному засіданні Верховної Ради України • Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку

 • від 06.07.2010 № 2442-VIВідповідно до ст.22, 23 Закону України

 • Відповідно до ст.22, 23 Закону України

 • “Про дошкільну освіту”

 • - є державним освітнім стандартом,

 • - визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро,

 • - має оновлюватися 1 раз на 10 років.- Підготовлена оновленим складом робочої групи.

 • - Підготовлена оновленим складом робочої групи.

 • - Пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОНмолодьспорт.

 • - Доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ.

 • - Схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОНмолодьспорт (протокол №3 від 11.04.2012).

 • - Розглянута і затверджена колегією Міністерства 03.05.2012.- передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,

 • - передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,

 • - забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти,

 • - концентрує увагу на збалансованості фондів “хочу”, “можу”, “буду”,

 • - окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного вікуІнваріантна складова

 • Інваріантна складова

 • - формується на державному рівні,

 • - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти.

 • Варіативна складова

 • реалізується додатково з урахуванням

 • - специфіки діяльності навчального закладу,

 • - особливостей регіону,

 • - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.Нова редакція

 • Нова редакціяОсвітні лінії

 • Освітні лінії

 • - “Комп’ютерна грамота”

 • - “Іноземна мова”

 • - “Хореографія”

 • - “Шахи”

Навчальний предмет “Українська мова”

 • Навчальний предмет “Українська мова”

 • Змістові лінії: мовленнєва,

 • мовна,

 • соціокультурна,

 • діяльнісна

 • Аспекти роботи за ними:

 • навчання грамоти,

 • мовленнєва діяльність,

 • знання про мову, мовні уміння

 • правопис,

 • графічні навички письма,

 • техніка письма, культура

 • оформлення письмових робіт,

 • уміння вчитисяНавчальний предмет “Природознавство”

 • Навчальний предмет “Природознавство”

 • Змістові лінії:

 • - об’єкти природи,

 • - взаємозв’язки у природі,

 • - Земля- планета Сонячної с-ми,

 • - Україна на планеті Земля,

 • - рідний край,

 • - охорона і збереження природи,

 • - методи пізнання природи.

 • Теми для роботи за ними:

 • світ, у якому ти живеш,

 • світ неживої природи,

 • світ живої природи,

 • рідний край,

 • моя країна - УкраїнаНавчальний предмет “Математика”

 • Навчальний предмет “Математика”

 • Змістові лінії:

 • - числа, дії з числами - в межах 100,

 • - величина - довжина , маса, місткість, вартість, час,

 • - математичні вирази, рівності, нерівності,

 • - сюжетні задачі - поняття, структура, розв’язання

 • - просторові відношення, геометричні фігури,

 • - робота з даними

 • Компетентність:

 • предметна математичнаВимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються

 • Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються

 • - упродовж усього дошкільного віку

 • - через різні форми здобуття дошкільної освіти

 • - шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмамиРегламентується низкою

 • Регламентується низкою

 • ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ,

 • ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ АКТІВ

 • - Закони України

 • - Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України

 • наказ МОН від 17.06.2008 № 537

 • - Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів”

 • від 27.05.2010 № 1/9-369

 • - Рекомендації ІІТЗО щодо розроблення програм для дошкільної освіти та їх використання в освітній роботі з дошкільниками Долинна О.П., Низковська О.В. “Програми

 • для дошкілля в освітньому просторі України”

 • журнал “Дошкільне виховання”, №9, 2011За особливостями спрямування і змістового наповнення:

 • За особливостями спрямування і змістового наповнення:

 • - Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів освітньої роботи)

 • - Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи)За призначенням:

 • За призначенням:

 • - Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку)

 • - Спеціальні (для ДНЗ/груп компенсуючого типу та інклюзивної освіти)

 • Розробляються за всіма нозологіями,

 • зараз – на розгляді фаховими комісіями

 • у МОНмолодьспорт

 • - Профільні (забезпечують профіль освітньої діяльності закладів/груп)

 • - Експериментальні (в умовах ДЕР)За рівнем упровадження:

 • За рівнем упровадження:

 • - Загальноукраїнські (для всієї України)

 • - Регіональні (для певного регіону). Регіональний компонент – не менше 15% обсягу програмового матеріалу.

 • - Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ певними чинниками)За концептуальними засадами:

 • За концептуальними засадами:

 • - Традиційні (на усталених, перевірених часом, загальновизнаних підходах до організації, змісту освітнього процесу)

 • - Альтернативні (на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового наповнення, створення умов розвитку, виховання, навчання).

 • - Інноваційні (на прогресивних концептуальних засадах, нових поглядах на місце, роль дорослого і дитини в освітньому процесі, форми організації дитячого буття)Мають гриф Міністерства

 • Мають гриф Міністерства

 • “Затверджено Міністерством освіти і науки України”

 • або

 • “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України/ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту УКраїни”Базова програмарозвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Базова програмарозвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Затверджена МОН України

 • (лист від 25.04.2008р. №1/11-1522)

 • Видана державним коштом

 • на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освітиНауковий керівник –

 • Науковий керівник –

 • Крутій К.Л.

 • Лист про надання

 • грифа МОН

 • від 08.12.2010 №1/11-11178- програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА”,

 • - програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА”,

 • наук. керівники – Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.

 • Лист про надання грифа

 • від 08.12.2010 № 1/11-11177

 • - регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ”,

 • автор-упорядник – Білан О.І.

 • Лист про надання грифа

 • від 09.12.2011 № 1/11-11601Керівник проекту –

 • Керівник проекту –

 • Жебровський Б.М.

 • Надано гриф

 • Рекомендовано Міністерством освіти і науки” наказом МОН

 • від 23.11.2010 № 1111

 • Затверджено колегією МОНмолодьспорт

 • від 01.03.2012Пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах

 • Пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах

 • - різних форм надання дошкільної освіти у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (групи повного і короткотривалого, сезонного перебування дітей),

 • - соціально-педагогічного патронату,

 • - родинного виховання.

 • Базується на засадах

 • - особистісно орієнтованого

 • інтегрованого

 • компетентнісного

 • діяльнісного підходів,

 • - взаємодії навчального закладу і родини.Вступ

 • Вступ

 • Основна частина: - “Фізичний розвиток”.

 • - “Пізнавальний розвиток”,

 • - “Мовленнєвий розвиток”,

 • - “Художньо-естетичний розвиток”,

 • - “Ігрова діяльність”,

 • - “Трудова діяльність”

 • Додатки: - “Організація життєдіяльності дітей”,

 • - “Орієнтовні форми, методи, засоби

 • освітньої роботи з дітьми”,

 • - “Схема загартування дітей у ДНЗ і вдома”,

 • - “Поради щодо організації дослідів у природному

 • довкіллі” та ін.Назаренко А.А., Яковлева О.П.

 • Назаренко А.А., Яковлева О.П.

 • “ЗОШИТ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА” -

 • Навчальний посібник з пізнавального розвитку

 • у трьох частинах

 • Харків: Ранок - 2012Панасюк І.С.

 • Панасюк І.С.

 • “АЛЬБОМ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА:

 • образотворча діяльність у старшому дошкільному віці ”

 • Харків: Ранок - 2012мають відмітку

 • мають відмітку

 • “Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах”

 • Є загальноукраїнськими.

 • Використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності, в т.ч. у роботі гуртків, студій, секцій.З комплектом методичних

 • З комплектом методичних

 • посібників

 • для роботи

 • з дітьми молодшого

 • і старшого дошкільного вікупарціальну програму

 • парціальну програму

 • Пеккер Т.В. “ЛЕГО- конструювання”

Наша адреса:

 • Наша адреса:

 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,

 • вул. Урицького,36, м. Київ, 03035

 • Контактний телефон:

 • (044) 248-21-67

 • E-mail:

 • posvita@iitzo.gov.uaСхожі:

Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconВареник Тетяна Іванівна
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconПрограма з фітнесу для дітей старшого дошкільного віку розроблена з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Реалізується в процесі гурткової роботи

Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi icon350 дітей старшого дошкільного віку; 350 дітей старшого дошкільного віку
Потому что эту книгу купил папа", "Потому что эту книгу читает мама на ночь…" 3 дитини
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconЗакон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Наказ мон
«Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconВ дошкільному закладі №71 функціонує 11 груп, які відвідують 280 дітей. З них: 4 групи раннього віку, 5 груп дошкільного віку, 2 групи для дітей з вадами мови.
Педагогічний колектив це 29 досвідчених спеціалістів, 14 з яких мають вищу освіту. Кадрове забезпечення днз №71складається з 60 осіб,...
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconВикористання сюжетних спортивно-розвиваючих комплексів в роботі з фізичного розвитку дітей дошкільного віку
Оптимізація навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з фізичного виховання потребує впровадження нових форм та методів...
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconЗабезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку

Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconГрупа №1 старшого дошкільного віку. Група №1 старшого дошкільного віку

Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi iconПсихолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку Ковтун Л.І. – вихователь днз №201
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні проблеми самостійності дітей дошкільного віку та експериментальному вивченні...
Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06. 07. 2010 №2442-vi icon1. Загальні відомості: Загальні відомості
Кваліфікація " Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання. Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка