Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання


НазваВступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрокВступ

 • Вступ

 • 1.Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання

 • 2.Сучасні технології навчання

 • 3.Інтерактивні технології навчання

 • 3.1 Інформаційна технологія навчання (ІТН)

 • 3.2. Технології колективно-групового навчання

 • 3.2.1. Мозковий штурм

 • 3.2.2. Мікрофон

 • 3.3.3 Рішення ситуаційних задач

 • 3.3.4. Мозаїка

 • 3.3.5. Виконання проектів

 • 3.3 Гра як інтерактивний метод навчання

 • 4. Організація інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання

 • Додаток А

 • Висновок

 • ЛітератураУ методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку, утому числі і до уроку виробничого навчання:

 • У методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку, утому числі і до уроку виробничого навчання:

 • 1. загально педагогічні вимоги

 • 2. дидактичні вимоги

 • 3. психологічні вимоги

 • 4. гігієнічні вимогипріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • орієнтація на процес навчання;

 • створення емоційно-актуального фону навчання;

 • педагогічний такт і культура мови;

 • пізнавальна самостійність учнів;

 • чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку.раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • використання активних методів навчання;

 • зв'язок із раніше вивченим досвідом, набутим учнем;

 • індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу;

 • створення умов для успішного навчання учнів;

 • чітке формулювання освітніх задач в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок із розвиваючими та виховними задачами;

 • вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів;

 • реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

 • організоване закінчення уроку.урахування психологічних особливостей кожного учня;

 • урахування психологічних особливостей кожного учня;

 • нормальний психологічний стан і гарний настрій майстра виробничого навчання;

 • вимогливість і доброзичливість майстра виробничого навчання й учнів;

 • педагогічна етика і психологічний такт.дотримання певного температурного режиму;

 • дотримання певного температурного режиму;

 • нормативність освітлення навчального приміщення, майстерні;

 • провітрювання;

 • чергування видів навчальної роботи;

 • попередження перевантаження, стомлюваності школярів. • Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок наукової роботи й управління, які основані на модернізації дидактичної системи.Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаємно порозуміння, спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.

 • Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаємно порозуміння, спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.

 • Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:

 • - аналіз конкретних ситуацій

 • - уведення в досліджувану проблему;

 • - визначення задачі;

 • - групова робота над ситуацією;

 • - групова дискусія;

 • - підсумкова бесіда.Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей кожного. Організація особистісно орієнтованого уроку полягає не тільки у створенні педагогом творчої атмосфери, а й у постійному залученні суб’єктивного досвіду учнів як досвіду їхньої особистої життєдіяльності.

 • Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей кожного. Організація особистісно орієнтованого уроку полягає не тільки у створенні педагогом творчої атмосфери, а й у постійному залученні суб’єктивного досвіду учнів як досвіду їхньої особистої життєдіяльності.суть технології полягає в тому, що учень самостійно чи з певною долею допомоги досягає конкретної мети навчання в процесі роботи з навчальним модулем. Перевага даної технології: модулі (цільові функціональні навчальні блоки) дозволяють перевести навчання на суб’єкт – суб’єктивну основу, індивідуалізувати роботу з окремими учнями, дозувати індивідуальну допомогу, виміряти форми спілкування педагога з учнями.

 • суть технології полягає в тому, що учень самостійно чи з певною долею допомоги досягає конкретної мети навчання в процесі роботи з навчальним модулем. Перевага даної технології: модулі (цільові функціональні навчальні блоки) дозволяють перевести навчання на суб’єкт – суб’єктивну основу, індивідуалізувати роботу з окремими учнями, дозувати індивідуальну допомогу, виміряти форми спілкування педагога з учнями.інтеграція різних видів та форм навчання, узгоджених у часі та впорядкований в єдиний комплекс. Базою модульно-блочної організації навчання є: принципи та критерії поділу змісту навчального матеріалу на відносно-самостійні частини, навчальні модулі-блоки; система самостійних робіт; принцип поетапного й автономного оцінювання успіхів учнів.

 • інтеграція різних видів та форм навчання, узгоджених у часі та впорядкований в єдиний комплекс. Базою модульно-блочної організації навчання є: принципи та критерії поділу змісту навчального матеріалу на відносно-самостійні частини, навчальні модулі-блоки; система самостійних робіт; принцип поетапного й автономного оцінювання успіхів учнів.призначені для телекомунікаційного спілкування учня із педагогами, працівниками бібліотек, лабораторій тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Internet.

 • призначені для телекомунікаційного спілкування учня із педагогами, працівниками бібліотек, лабораторій тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Internet.це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації).

 • це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації).

 • Сьогодні надають перевагу терміну «імітація» замість «гра» (акцент переноситься на внутрішню сутність дії).базується на організації навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, розвиває творче мислення, здатність до самостійної діяльності. Проблемна ситуація завжди базується на суперечностях. Навчальна проблема – це суперечність між старою та новою інформацією.

 • базується на організації навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, розвиває творче мислення, здатність до самостійної діяльності. Проблемна ситуація завжди базується на суперечностях. Навчальна проблема – це суперечність між старою та новою інформацією. • Інтерактивні технології базуються на постійній активності взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це спів навчання, взаємо навчання, тісна взаємодія в міні-колективі (групи, ланці, команді), коли і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання.

 • Термін (вислів) „інтерактив” походить з англійської мови від слова „interact”, де „inter” – взаємний і „act” – діяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог з чимось (комп’ютер) або кимсь (людиною).це педагогічна технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні та технічні засоби для роботи з інформацією.

 • це педагогічна технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні та технічні засоби для роботи з інформацією.

 • Таким чином, ІТН слід розуміти як додаток до ІТ з метою створення нових можливостей передавання чи сприймання знань, оцінки якості навчання, а також всебічного розвитку особистості учня (студента) під час навчально-виховного процесу.(КТН), з урахуванням широких можливостей сучасних обчислювальних засобів і комп'ютерних мереж, дуже часто використовується у тому самому розумінні, що ІТН.

 • (КТН), з урахуванням широких можливостей сучасних обчислювальних засобів і комп'ютерних мереж, дуже часто використовується у тому самому розумінні, що ІТН.

 • Для ІТН у зарубіжній практиці прийнята така термінологія

Мозковий штурм.

 • Мозковий штурм.

 • Мікрофон

 • Рішення ситуаційних задач

 • Мозаїка

 • Виконання проектівГра... Вона входить у життя дитини з раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають життя, набувають різних навичок і вмінь. Недарма ж гру називають „восьмим чудом світу”.

 • Гра... Вона входить у життя дитини з раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають життя, набувають різних навичок і вмінь. Недарма ж гру називають „восьмим чудом світу”.

 • „Казка, гра, фантазія – життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів та прагнень”, - писав В. Сухомлинський. Активізація пізнавальної активності та розвиток інтелектуального мислення – це ті проблеми, які вирішуються в процесі ігромистецтва, колективної радісної дії вчителя і учнів, у стані емоційної піднесеності.Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм роботи у межах традиційної системи навчання. Торкнулися ці реформи і виробничого навчання, оскільки за його допомогою теоретичні знання учнів перетворюються у практичні вміння і навички.

 • Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм роботи у межах традиційної системи навчання. Торкнулися ці реформи і виробничого навчання, оскільки за його допомогою теоретичні знання учнів перетворюються у практичні вміння і навички.

 • Інтерактивні методи навчання можна розглядати як різновид активних методів навчання, сутність яких полягає у постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а загалом – як галузь методичної науки, що дає можливість визначати стратегії навчання, розробити тактику їх впровадження в навчальний процес.

 • Цікаво співставити особливості методики традиційного класно – урочного навчання, і колективного (інтерактивного).

Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання після вивчення теми, розділу навчання; на уроках. Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, учні запам’ятовують 75% того, що висловлювали самі; 85% того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу а також і його ідентифікація, використання у повсякденному житті.

 • Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання після вивчення теми, розділу навчання; на уроках. Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, учні запам’ятовують 75% того, що висловлювали самі; 85% того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу а також і його ідентифікація, використання у повсякденному житті.

 • Казка, гра, фантазія – життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів та прагнень. (В. Сухомлинський).

 • Дякую за увагу!!!Схожі:

Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconІ. Вступ І. Вступ ІІ. Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя
Технологія розвивального навчання Ігрові технології навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія інтерактивного навчання...
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ вступ
Розділ організація та здійснення вивчення «спеціальної технології» у професійно-технічному навчальному закладі
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconЗміст вступ 2 розділ інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі 4
«Інформаційні технології як фактор розвитку форм і методів викладання трудового навчання»
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ вступ
Вміщено розробоки уроків та виховних заходів, що сприятимуть реалізації завдань екологічного виховання учнів. Для вчителів, методистів...
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconДисципліна “Вступ до спеціальності” для спеціальності
Мета викладання дисципліни "Вступ до спеціальності" полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення...
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ до комп'ютерних мереж Вступ: що таке мережа?

Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ. Вступ
Тестовий зошит. Бланк відповідей А. Форми тестових завдань зно-2011 з історії України
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ Вступ Загальна характеристика родини Enterobacteriaceae
Біологічні властивості і методи лабораторнаої діагностики захворювань, викликаних Е. сoli
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ вступ
Формулювання цього розділу має відображати тему та предмет дослідження, методи вирішення поставленої проблеми
Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання iconВступ Вступ Інтеграція предметів
Способи реалізації активізації діяльності студентів засобами інтеграції під час лабораторного заняття

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка