Проект педколективу мзош №26


НазваПроект педколективу мзош №26
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Проект педколективу МЗОШ №26


Гуманістичні психолого-педагогічні підходи до організації освітнього процесуГуманістичні психолого-педагогічні підходи до організації освітнього процесуІнтерактивне навчання

 • Слово “інтерактив” (пер. з англійської “inter” – “взаємний”, “act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. Найбільш ефетивні результати при застосуванні ІАМН можна отримати при організації роботи учнів малими групами.Інтерактивне навчанняІнтерактивні технології навчанняІнтерактивні технології навчанняПравила організації інтерактивного навчання

   • У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;
 • Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;

 • Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах;

 • Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;

 • Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.Основні характеристики ІАМН

 • Мозковий штурм

 • Визначення:

 • Неструктурований процес генерування та відбору інноваційних творчих ідей у групі, що координуються педагогом.

 • Цілі:

 • Тренування учнів у вирішенні проблем;

 • Розвиток творчого мислення;

 • Розвиток навичок спілкування, роботи у малих групах;

 • Підвищення зацікавленості учнівської аудиторіїОсновні характеристики ІАМН

 • Вивчення конкретних ситуацій

 • Визначення:

 • Вивчення та аналіз реальної чи вигаданої, але реалістичної ситуації, події, явища.

 • Цілі:

 • Розвиток вмінь вирішення проблем, прийняття рішень;

 • Зв’язок теоретичного навчання з виробництвом;

 • Аналіз комплексних ситуацій;

 • Розвиток міжособистісних відносинОсновні характеристики ІАМН

 • Обговорення критичного явища

 • Визначення

 • аудиторії повідомляється про яку-небудь критичну ситуацію;

 • учні задають педагогу питання, прагнучи одержати додаткову інформацію;

 • критична ситуація може бути запропонована самою аудиторією;

 • при аналізі й обговоренні допускається більша ступінь свободи в обґрунтуваннях.

 • Цілі:

 • Розвиток вмінь прийняття рішень і усунення проблем у нестандартних (критичних) ситуаціях;

 • Розвиток міжособистісних відносинОсновні характеристики ІАМН

 • “Кошик” (занурення)

 • Визначення:

 • Обговорення конкретної ситуації, при якій учень одержує ряд максимально наближених до реальності матеріалів і проблем, які вимагають вирішення. Можлива організація як групового, так і індивідуального заняття.

 • Мета:

 • Оцінка вхідного рівня й отриманих результатів навчання;

 • З’ясування освітніх потреб;

 • Розвиток вмінь вирішення проблем;

 • Відпрацьовування навичок аналізу ситуаціїОсновні характеристики ІАМН

 • Точечна групова дискусія

 • Визначення:

 • Організація обговорення в малій групі з метою знаходження ідей з певної теми протягом заданого терміну.

 • Цілі:

 • Закріплення результатів інших занять;

 • Встановлення зворотного зв’язку;

 • Розвиток вмінь вирішення проблем;

 • Розвиток навичок логічного мислення;

 • Розвиток навичок взаємодії з іншими людьмиОсновні характеристики ІАМН

 • Групова дискусія

 • Визначення:

 • Спілкування між парами або групами учнів в певній навчальній ситуації. Може бути елементом круглого столу, обговорення конкретної ситуації та інших методів.

 • Цілі:

 • Розкриття теоретичних концепцій;

 • Розвиток вмінь вирішення проблем;

 • Розвиток вмінь планування, формулювання стратегіїОсновні характеристики ІАМН

 • Рольова гра

 • Визначення:

 • Метод навчання, при якому учні грають визначені ролі в неформальній, але максимально реалістичній манері. Може носити структурований чи спонтанний характер.

 • Цілі:

 • Вироблення стратегії дій у конфліктних і стресових ситуаціях;

 • Розвиток цільових поведінкових настанов;

 • Розвиток навичок міжособистісного спілкування;

 • Розвиток комунікативних навичок;

 • Ілюстрація емоційного аспекту діяльностіОсновні характеристики ІАМН

 • Форум

 • Визначення:

 • Нетрадиційний спосіб організації процесу обговорення певної теми, при якому виступаючі можуть висловлювати свою позицію без обмеження часу за умови, що їм вдається утримувати увагу аудиторії.

 • Цілі:

 • Комунікативний тренінг;

 • Творче обговорення проблеми;

 • Розвиток вмінь вирішення конфліктівОсновні характеристики ІАМН

 • Тренінг комунікативності

 • Визначення:

 • Метод навчання у процесі побудови ефективно взаємодіючої групи учнів. Основна функція – зміна поведінкових принципів і (чи) розвиток лідерських здібностей учнів.

 • Цілі:

 • Зміна настанов і поведінкових реакцій;

 • Розкриття особистих здібностей;

 • Практичне розв’язання конфліктних ситуацій;

 • Діагностика проблем організаційного розвитку;

 • Сприяння побудові команд;

 • Відпрацьовування навичок роботи в групі;

 • Аналіз і розподіл ролейОсновні характеристики ІАМН

 • Імітація

 • Визначення:

 • Організований педагогом процес відтворення максимально наближених до реальних умов виробничих або міжособистісних ситуацій.

 • Цілі:

 • Професійна діяльність;

 • Прийняття рішень;

 • Побудова команд;

 • Вирішення проблемОсновні характеристики ІАМН

 • Ділова гра

 • Визначення:

 • Одна з форм імітації конкретних ситуацій; передбачає організацію змагання між командами та розподіл ролей між учасниками.

 • Цілі:

 • Відпрацювання функціональних та особистісних навичок.

 • Прийняття рішень.

 • Побудова командОсновні характеристики ІАМН

 • Моделювання

 • Визначення:

 • Наочне зображення різними засобами (макет, графіка, комп’ютерні моделі) системи, структури, пристрою, процесу для аналізу й обговорення.

 • Цілі:

 • Дослідження операцій та процесів за фахом;

 • Кількісний аналіз;

 • Особистісний розвиток учнів;

 • Технічні і технологічні концепції;

 • Розробка нових технологійОсновні характеристики ІАМН

 • Майстерня

 • Визначення:

 • Робота в малій групі, спрямована на одержання чітко обумовлених результатів (рішень). Передбачає застосування більш простих методів роботи малими групами.

 • Цілі:

 • Аналіз і практичне закріплення комплексних тем;

 • Розвиток особистісних якостей;

 • Розробка нових стратегійОсновні характеристики ІАМН

 • Семінар

 • Визначення:

 • Зустріч спрямована на обмін результатами дослідження, виконаного проекту; може організовуватися у формі доповідей, обговорень, круглих столів.

 • Цілі:

 • Підсумкове заняття з навчальної теми, дослідження чи проекту;

 • Зосередження уваги на нових ідеях, концепціях;

 • Вироблення шляхів вирішення проблемОсновні характеристики ІАМН

 • Діагностика проблеми

 • Визначення:

 • Групове обговорення заданої ситуації з метою встановлення основної проблеми, що лежить у її основі.

 • Цілі:

 • Відпрацьовування навичок вирішення проблем;

 • Відпрацювання навичок прийняття рішеньОсновні характеристики ІАМН

 • Групові проекти

 • Визначення:

 • Виявлення, дослідницький пошук та вирішення групою учнів значимої для них проблеми/задачі з метою одержання реального результату.

 • Цілі:

 • Відпрацьовування навичок вирішення проблем;

 • Розвиток творчого мислення та особистісних якостейОсновні характеристики ІАМН

 • Методи роботи учнів у співпраці

 • Визначення:

 • Організація процесу навчання у співпраці малими групами учнів (від 2 до 7 осіб).

 • Цілі:

 • Опрацювання, закріплення, повторення нового матеріалу, вирішення проблем, проектна діяльність, розвиток творчого мислення, комунікативних навичокОсновні характеристики ІАМН

 • Дебрифінг

 • Визначення:

 • Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структурування набутого досвіду;

 • Визначення та оцінювання власних досягнень та поразок педагогом і учнями; планування подальшої діяльності.

 • Цілі:

 • Під час підведення підсумків певного етапу роботиДля ефективного застосування інтерактивних методів Ви повинні ретельно планувати свою роботу:

 • використовувати методи, адекватні віковим особливостям учнів, їх практичному досвіду;

 • надавати учням час для попередньої підготовки: проаналізувати, систематизувати, дати логічний ланцюг, виконати самостійні підготовчі завдання тощо;

 • підбирати для заняття такі інтерактивні вправи, які давали б учням “ключ” до засвоєння теми;

 • враховувати індивідуальні особливості учнів, особливо при формуванні малих груп: темп роботи, здібності, інтереси;

 • використовувати протягом заняття кілька інтерактивних методів (1-2, не більше);

 • проводити обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал.Схожі:

Проект педколективу мзош №26 iconПроект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі”
Проект індивідуальний чи груповий захід, що ретельно спланований та призначений для певної мети, наприклад: науковий проект, проект...
Проект педколективу мзош №26 iconТема: креативність учителя
Мета: проаналізувати роботу педколективу на 1 етапі обласного науково-методичного проекту
Проект педколективу мзош №26 iconПроект “Реформа міського теплозабезпечення” і його цілі Проект “Реформа міського теплозабезпечення” і його цілі
Проект рмт залучатиме місцевих І міжнародних експертів для допомоги у законотворчій діяльності, проект може запропонувати допомогу...
Проект педколективу мзош №26 iconЕфективність діяльності педколективу по формуванню позитивної мотивації навчання. Заступник директора з нвр петрова Л. В
Мотивація, її формування й корекція лежать в основі шкільних успіхів та негараздів
Проект педколективу мзош №26 iconБородянська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 План План
Самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя ( з досвіду роботи педколективу школи), Сахарук М. М., директор
Проект педколективу мзош №26 iconПроект „Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат скорочено «Карпатський проект»
Проект „Міжнародна співпраця для збереження І сталого розвитку Карпат (скорочено «Карпатський проект») фінансується Представництвом...
Проект педколективу мзош №26 iconСучасний позитивний імідж школи –важливий напрямок роботи педколективу
Створення іміджу та репутації закладу – передумова виходу школи на якісно новий рівень культурних, соціальних взаємин із громадськістю,...
Проект педколективу мзош №26 iconУчнівський проект «Урбаністичними стежками Поділля» Ключове питання проекту
Проект «Урбаністичними стежками Поділля» це навчальний науковий творчий проект, який має познайомити учнів із містами Поділля, особливостями...
Проект педколективу мзош №26 iconУкраїнсько-нідерландський проект “Впровадження нового Цивільного кодексу в Україні”
Проект здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів Програма матра
Проект педколективу мзош №26 iconПроект «Співтовариство Ведмедика Тедді»
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка