Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М


НазваПідготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М
Дата конвертації27.06.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Підготував доц. Несторович Я.М.

 • Підготував доц. Несторович Я.М.


Шизофренія – (від schizo – розщеплення, fren – душа) – це ендогенне прогредієнтне захворювання , яке найчастіше починається у молодому віці (16-30 років) і характеризується розщепленням психічних функцій, різноманітними як основними (негативними, дефіцитарними) розладами (апатія, аутизм та ін.), так і позитивними (додатковими) симптомами (маячення, галюцинації та ін.) і яке призводить до зміни особистості особливого типу(зниження енергетичного потенціалу, емоційне збіднення, прогресуюча інтраверсія).

 • Шизофренія – (від schizo – розщеплення, fren – душа) – це ендогенне прогредієнтне захворювання , яке найчастіше починається у молодому віці (16-30 років) і характеризується розщепленням психічних функцій, різноманітними як основними (негативними, дефіцитарними) розладами (апатія, аутизм та ін.), так і позитивними (додатковими) симптомами (маячення, галюцинації та ін.) і яке призводить до зміни особистості особливого типу(зниження енергетичного потенціалу, емоційне збіднення, прогресуюча інтраверсія).Етіологія

 • Етіологія

 • Генетичний фактор. Якщо хворий один з батьків, то діти захворюють у 15 % випадків; якщо обоє – в 40 % .

 • Конкордантність 1-яйцевих близнюків щодо шизофренії = 90 %, 2-яйцевих – 15 %.

 • Вплив мутагенних чинників (хімічних, радіаційних та ін.), інфекцій, травм голови, важких переживань.

 • Аутоінтоксикаційна гіпотеза

 • Вірусна гіпотеза

 • Катехоламінова (дисфункція НА і дофаміну в головному мозку).

 • Інунологічна гіпотеза.Основний прояв шизофренії – дисоціація (розщеплення) психіки може бути на 3-ох рівнях:

 • Основний прояв шизофренії – дисоціація (розщеплення) психіки може бути на 3-ох рівнях:

 • І рівень. Обов’язковий для всіх форм х-би – втрачається єдність між особистістю і оточуючими і навколишнім світом.

 • ІІ – втрачається взаємозв’язок між двома або більше сферами психіки. “Симфонічний оркестр без диригента”.

 • ІІІ – розщеплення всередині однієї сфери:

 • емоції – амбівалентність

 • воля - амбітендентністьПорушення раціонального мислення

 • Порушення раціонального мислення

 • Галюцинації,маячення, і т. д., які сприймаються реальноВпливає сама хвороба

 • Впливає сама хвороба

 • Впливає страх осуди оточуючих

 • Хворому важко

 • Стати членом суспільства

 • Знайти роботу

 • Отримати кредит

 • Через пов`язані з захворюванням соціальні упередження пацієнти в період ремісії можуть скривати свої розладиЗменшити вираженість симптомів

 • Зменшити вираженість симптомів

 • Покращити соціальну та професійну інтеграціюКлініка

 • Клініка

 • За E. Bleuler виділяють дві групи симптомів:

 • Основні (облігатні, обов’язкові, негативні): розщеплення, зниження енергетичного потенціалу, аутизм, збідніння емоцій, волі - апатоабулічний синдром.

 • Другорядні (позитивні) визначають клінічну форму шизофренії: галюцинації, маячення, кататонічні, гебефренічні та ін. прояви.Другорядні симптоми: страждають усі сфери психіки.

 • Другорядні симптоми: страждають усі сфери психіки.

 • Мислення порушене у 84 % хворих – від нерізкого порушення конкретизації до вираженого недоумства: символіка, зісковзування думок, затримка (шперунг), наплив (ментизм), резонерство, розірваність, маячні ідеї різного змісту.

 • Емоції – 2 полюси: від надмірної чутливості (сенситивності) до байдужості (холодність), ненависть до батьків, емоційна тупість, амбівалентність.

 • Розлади нахилів і інстинктів

 • Воля: абулія, гіпобулія, різні види збудження

 • Сприймання: галюцинації, дереалізація, деперсоналізація.

Типи дебюту:

 • Типи дебюту:

 • Гострий, підгострий, поступовий

 • Типи поступового дебюту:

 • Тип характерологічних змін з антисоціальними тенденціями, з манірно-дивацьким забарвленням,

 • Тип психастенічного дебюту (нав’язливості),

 • Тип неврастенічного (астено-іпохондричного) дебюту,

 • Тип істероїдного дебюту,

 • Тип галюцинаторно-маячного дебюту.Типи гострого дебюту:

 • Типи гострого дебюту:

 • Маніакальноподібний

 • Депресивний (депресія, мутизм, відмова від їжі)

 • Деліріозний

 • ЕпілептиформнийФорми шизофренії:

 • Форми шизофренії:

 • Проста: починається у підлітковому і юнацькому віці, поступово.

 • Поступове згасання емоційно-вольової активності, зменшення енергетичного потенціалу, аутизм, “філософська інтоксикація”, ментизм, шперунг, гіперестезія, неадекватність емоцій, амбівалентність, емоційна тупість, ворожість до рідних.Параноїдна: юнацький і молодий вік. Початок гострий або поступовий.

 • Параноїдна: юнацький і молодий вік. Початок гострий або поступовий.

 • Основне - маячення різного змісту, часто с-м Кандінського_Клерамбо з часом – парафренне маячення.

 • Кататонічна форма – рідко тепер зустрічається. Кататонічне збудження або кататонічний ступорГебефренічна: Підлітковий і юнацький вік .

 • Гебефренічна: Підлітковий і юнацький вік .

 • Початок частіше гострий.

 • Гебефренічний синдром:

 • Розірваність мислення, ехолалія,

 • ейфорія з пустотливістю, неадекватна розв’язна поведінка, кривляння, “блазнювання”

 • Частіше неблагоприємний прогредієнтний перебіг.

 • Циркулярна (шизоафективний розлад): атипові маніакальні і депресивні фази

 • Фебрильна (гіпертоксична): Гіперпірексія, неправильний тип температурної кривої, затьмарення свідомості, виражена інтоксикація.Типи перебігу:

 • Типи перебігу:

 • Безперервно-прогредієнтний: прогресивно наростаючі шизофренічні зміни, відсутність спонтанних ремісій

 • Приступоподібний (шубоподібний): гострі напади змінюються ремісіями, але дефект особистості наростає з кожним наступним приступом.

 • Рекурентний (приступоподібний): перебіг з поштовхоподібними спалахами і поверненням до початкової хворобливої симптоматики після стійких ремісій. Як правило, супроводжується атиповими маніакальними і депресивними фазами. Дефект особистості виражений мінімально. Зараз виділили в шизоафективний розлад.

Типи ремісій

 • Типи ремісій

 • Повна (ремісія “А”): повне зникнення продуктивної симптоматики при збереженні у частини хворих незначно виражених апато-дисоціативної симптоматики. Не можна працювати із зброєю, отрутами. Суттєво не знижується якість життя.

 • Неповна (ремісія “В”): значне зниження прояву продуктивних симптомів, але зберігаються помірно виражені негативні психотичні розлади і погіршення рівня життєдіяльності (Інв. ІІІ групи).Неповна (ремісія “С”): Помітна редукція продуктивної психосимптоматики, але є вражений дефект особистості за апато-дисоціативним типом, можливі залишкові маячні ідеї, окремі галюцинації (Інвал. ІІ групи).

 • Неповна (ремісія “С”): Помітна редукція продуктивної психосимптоматики, але є вражений дефект особистості за апато-дисоціативним типом, можливі залишкові маячні ідеї, окремі галюцинації (Інвал. ІІ групи).

 • Часткова (ремісія “Д”) внутрішньолікарняне покращення зменшення гостроти хвороби, певна дезактуалізація психотичних та інших симптомів. Потребують продовження лікування.Типи дефекту

 • Типи дефекту

 • Апато-дисоціативний, найчастіше. На тлі розщеплення єдності психічних процесів наростає виражений апато-абулічний синдром аж до повної соціально-трудової дезадаптації.

 • Ювенільний: на 1-му місці ознаки шизофренічного недоумства в осіб, які захворіли в дитячому чи підлітковому віці.

 • Параноїдний: на тлі розпаду єдності психіки мають місце параноїдні включення або стійкий парафренний синдром.

 • Психопатоподібний: розщеплення психіки + психопатизація, частіше за експлозивним типом.

 • Змішаний (мозаїчний).

Лікування

 • Лікування

 • При загостреннях – стаціонарне

 • Інсуліношоковий метод: Віденський психіатр М.Заколь (1935 р)

 • ЕСТ – 1935 р. угорський психіатр Медуна.

 • Найширше психофармакотерапія

 • На І етапі – зняття психомоторного збудження: аміназин, тизерцин СДД – 600-800 мг

 • Галюцинаторні прояви – галоперидол, др.0,003; 0,005; А- 0,5 %-1 мл

 • СДД – 20-40 мг.

 • Параноїдний синдром – трифтазін, т. 0,005 А – 0,2 % - 1 мл; СДД – 20-60 мг

 • Еглоніл (сульпірід) – т. 0,2; К – 0,05, А. 5% - 2 мл.

 • Хлорпротіксен (труксал) т. 0,025; 0,05; СДД – 200-400 мгКататонічна, гебефренічна форми:

 • Кататонічна, гебефренічна форми:

 • Галоперидол – див. вище

 • Мажептил – А 1 % - 1 мл; т. 0,01; СДД – 20-40 мг

 • Проста форма: активуючі нейролептики:

 • Френолон т. 0,005; А 0,5 % - 1 мл; СДД – до 100 мг

 • Сонапакс – т. 0,01 і 0,25; СДД – 100-600мг

 • Неврозоподібна форма : транквілізатори

 • Психопатоподібна: неулептил

 • Гіпертоксична: Аміназин + ЕСТ

 • Нові препарати: Дисперідон (рісполепт). Клопіксол. Флюанксол.

 • Підтримуюча терапія:

 • Модітен-депо: сусп. 2,5 % - 2 мл в/м; 1-3 мл в/м раз в 3 тижні

 • Галоперидола деканоат 1 мл в/м / міс.

 • Клопіксол-депо 1 мл (200 мг) в/м / 3 тижні.Фармакологічні засобиПсихосоціальна терапія

 • Фармакологічні засобиПсихосоціальна терапія

 • Основне в лікуванні шизофренії - антипсихотична терапіяЗнизити вираженість продуктивних симптомів

 • Знизити вираженість продуктивних симптомів

 • (найбільш соціально неблагоприємних и частіше всього є підставою для госпіталізації)

 • Знизити вираженість

 • негативних симптомів

 • (основної причини соціальної ізоляції та незадовільної інтеграції)

 • Довгострокова терапія- соціальна та професійна реінтеграціяЕкспертиза

 • Експертиза

 • Трудова - ремісія “В” – інваліди ІІІ групи

 • Ремісія “С” – інваліди ІІ групи. Іноді І групи

 • Військова – не служать у війську, знімаються з військового обліку

 • Судова – недієздатні в період загострення.

 • В період повної ремісії – дієздатні і осудні

 • Прогноз (Каплан і Седок, 1935)

 • 1/3 – ведуть нормальний соціально компенсований спосіб життя.

 • 1/3 – упродовж життя відмічаються психопатологічні прояви, але здатні до досить нормального співіснування в суспільстві.

 • 1/3 – виражені психотичні розлади, потребують частої госпіталізації, при цьому 10 % хворих тривалий час перебувають у психіатричних закладах.

Схожі:

Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconПсихологія свідомості Підготував: доц. Несторович Я. М
П. Павлов: "Свідомість це динамічне вогнище оптимального збудження в к г м з від’ємною індукцією навколо"
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconОсновні психопатологічні синдроми. Порушення свідомості. Підготував: доц. Несторович Я. М
П. Павлов: "Свідомість це динамічне вогнище оптимального збудження в к г м з від’ємною індукцією навколо"
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconПсихологія свідомості Порушення свідомості Підготував: доц. Несторович Я. М
П. Павлов: "Свідомість це динамічне вогнище оптимального збудження в к г м з від’ємною індукцією навколо"
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconПсихологія мислення і інтелекту. Патологія мислення і інтелекту Підготував доц. Несторович Я. М

Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconТема: Психічні порушення при чмт. Психічні розлади судинного генезу. Підготував доц. Несторович Я. М
Бурденко М. М. від моменту травми до відновлення свідомості: спостерігаються різні порушення свідомості від оглушення аж до коми
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconТема: Шизофренія та шизотипові розлади. Підготував доц. Несторович Я. М
Нім психіатр Hecker (1843-1909) "гебефренію". Бельг психіатр Morel (1809-1873) "раннє недоумство". Нім вчений Kraepelin об’єднав...
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconТема: Шизофренія та шизотипові розлади. Підготував доц. Несторович Я. М
Нім психіатр Hecker (1843-1909) "гебефренію". Бельг психіатр Morel (1809-1873) "раннє недоумство". Нім вчений Kraepelin об’єднав...
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconПредмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М
Предмет її психічна діяльність людини, її психічні процеси, стани і властивості
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconПідготував учень 10-а класу Підготував учень 10-а класу Явкун Ярослав
Назва країни походить від португальського найменування цінної породи червоного дерева. Індійці, із старовини заселяли територію Бразилії,...
Підготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М iconДоц. Паламар Т. О. Доц. Паламар Т. О
Вторинна (симптоматична) артеріальна гіпертензія це гіпертензія, що пов’язана із захворюваннями органів, які приймають участь в регуляції...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка