Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення.


НазваМатематичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення.
Дата конвертації27.06.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення.  Наше кредо: «Математика – це непохитна основа наук і плідне джерело всілякої корисності у всіх справах». Англійський математик І. Барроу. Наш девіз: « Думай швидко, обчислюй усно, відповідай точно!». Беруть участь дві команди: «Піфагори» і «Евкліди».


Конкурс №1 Чи вірне твердження?

 • За 2 хвилини треба дати найбільше правильних відповідей. Відповідь дається тільки 1 раз у вигляді „так” або „ні”. Дозволяється командне спілкування. Перемагає та команда, яка за встановлений час дасть більше правильних відповідей.Завдання для першої команди:

 • 1. Вертикальні кути в сумі становлять 180 градусів.

 • 2. Спільна точка вимірів прямокутного паралелепіпеда – його вершина.

 • 3. Дві первісні для даної функції відрізняються одна від одної на сталий доданок.

 • 4. Прямокутним трикутником називається трикутник, у якого один кут прямий.

 • 5. Діагоналі ромба рівні.

 • 6.Операція інтегрування є оберненою до операції диференціювання.

 • 7. Відрізок, що сполучає середини протилежних сторін трапеції, називається середньою лінією трапеції.

 • 8. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи.

 • 9. Косинус – функція парна.

 • 10. Графік парної функції симетричний відносно осі Оу.Завдання для другої команди:

 • 1. Операція знаходження первісної для даної функції називається інтегруванням.

 • 2. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90°.

 • 3. Діагоналі ромба перпендикулярні.

 • 4.Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.

 • 5.Осьовим перерізом циліндра є трикутник.

 • 6. Розгорткою бічної поверхні конуса є сектор.

 • 7. Залежність змінної у від змінної х,при якій кожному значенню х відповідає єдине значення у,називається функцією.

 • 8.Як зміниться поверхня кулі, якщо радіус збільшити у 4 рази?

 • 9. Якщо О – точка перетину діагоналей паралелограма ABCD, то трикутник AОB є різносторонній.

 • 10. В гострокутному трикутнику всі кути менше 90°.Конкурс №2 ”Чи знаєте ви?...”

 • За 2 хвилини треба дати найбільше правильних відповідей. Відповідь дається тільки 1 раз. Дозволяється командне спілкування. Перемагає та команда, яка за встановле­ний час дасть більше правильних відповідей.Завдання для першої команди:

 • 1. Слово „математика” означає…

 • 2. Слово „точка” є перекладом слова „pungo”, що означає…

 • 3. Знаки „<” і „>” застосовували ще на початку ....

 • 4. Від’ємні числа важко проникали в математику. Німецькі релігійні фанатики називали їх числами....

 • 5. Термін „абсциса” походить від латинського abscissus, що означає відрізаний, відокремлений...

 • 6. Термін „функція” походить від латинського functio, що означає діяльність, виконання. Його ввів німецький математик....

 • 7. Слово ”паралельний” грецькою мовою означає...

 • 8. Слово „катет” грецькою мовою означає...

 • 9. Обчислення площі або поверхні фігури називають ...

 • 10.Що таке «абак»?...Завдання для другої команди:

 • 1. Вислів „Що і треба довести” вперше зустрічається у великого грецького математика ...

 • 2. Слово процент походить від латинського pro centum, що означає…

 • 3. Квадратні дужки [ ] ввійшли в ужиток в середині XVI ст. Ввів...

 • 4. Слово „теорема” грецького походження. Грецьке слово „теорема” у перекладі на українську мову означає ...

 • 5.Слово „бісектриса” походить від латинських слів bis, що означає … seco ….

 • 6. Як перекласти з грецької «геометрія»?...

 • 7. Слово „циркуль” латинського походження. Латинське слово circulus означає ….

 • 8. Слово „аксіома” грецького походження. Буквально воно означає…

 • 9. Слово „циліндр” походить від грецького „киліндрос”, що означає …

 • 10. Знак для позначення ∆ ще в I ст. н.е. застосовував старогрецький вчений ….Конкурс №3. «Розумники».

 • У цьому конкурсі треба дати найбільше правильних відповідей. За правильну відповідь – 1 бал. Дозволяється командне спілкування. Перемагає та команда, яка за встановлений час( 2 хвилини) дасть більше правильних відповідей.Завдання для першої команди:

 • 1. Знайти похідну від функції: у=3х2/6

 • 2. Знайти первісну для функції у = 4х3.

 • 3.Від чого залежить вид будь-якого многогранника?

 • 4.Чому дорівнює tg45⁰?.

 • 5.Формула для обчислення об′єму конуса.

 • 6.Назвати правильні многогранники.Завдання для другої команди:

 • 1. За якою формулою обчислюється площа круга?

 • 2. Як називається графік функції у=х3.

 • 3. Формула для обчислення об′єму кулі.

 • 4. Що є осьовим перерізом зрізаного конуса?

 • 5. Чому дорівнює cos 60⁰?.

 • 6. Як називається прямокутний

 • паралелепіпед,у якого всі ребра рівні?Конкурс №4. ”Пояснювалки”

 • Завдання для капітанів команд.

 • Капітан повинен презентувати правильну відповідь своєї команди,використовуючи 3 речення-підказки щодо математичного терміну, про який ідеться мова. Оцінюється взаєморозуміння капітана зі своєю командою.Завдання для першої команди:

 • 1. Вони є не тільки в геометрії, але й в алгебрі, й в інших математичних науках.

 • 2. Це найбільш прості факти, з яких виводиться все інше.

 • 3 У перекладі з грецької означає твердження, що не викликає сумнівів.Завдання для другої команди:

 • 1. Її вивчають на уроках математики у 6 кл., але вона застосовується й у географії, історії, і, взагалі, у всіх науках. Особливо часто вона використовується тими, хто обробляє статистичні дані.

 • 2. Вони бувають різнобарвними і одного кольору, можуть мати форму кола, прямокутників або відрізків.

 • 3. Це – креслення, що показує співвідношення яких-небудь величин.Конкурс №5 „Показуха”

 • Це завдання виконують 2 учні від кожної команди, завдання треба показати „на собі”. Оцінюється дотепність та точність показу математичної фігури.Завдання для першої команди: 

 • Показати прямокутний трикутник.

 • Показати кулю.

 • Із зав’язаними очима побудувати прямокутну систему координат і зобразити в ній схематично графік функції у=х2.Завдання для другої команди: 

 • Показати квадрат.

 • Показати трикутну піраміду.

 • Із закритими очима зобразити зрізаний конус.Конкурс №6 „Колективний розв’язок”

 • Команди отримують однакові завдання і розв’язують їх. При оцінюванні враховуються правильність та швидкість розв’язання.„Колективний розв’язок”

 • 1. На уроці фізкультури учні стали в один ряд на відстані 1м один від одного. Довжина ряду – 17м. Скільки було учнів? 

 • 2. Вчора опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через 72 години? 

 • 3. Два туристи за день пройшли 34км. Скільки км пройшов один турист за половину дня?

 • 4. До міста їде мотоцикліст, а йому назустріч - 2 легкові машини, 1 велосипедист та 3 вантажівки. Скільки всього машин їде до міста? Конкурс №7. «Ерудит».

 • За правильну відповідь – 1 бал.

 • Відповідь давати миттєво, без часу на обдумування.Завдання для першої команди: 

 • 1.Назвіть “математичні” рослини.

 • 2.У які «цифри» люди одягаються?

 • 3.Назва якої держави ховається в математичному вираженні а3?

 • 4.Лікоть людини є старовинною мірою довжини, а яка частина людини служить одиницею часу?

 • 5.Який математичний знак нагадує рух губ верблюда, коли він жує жуйку?

 • 6.Які дві букви кожне ребро геометричного тіла зроблять дорогоцінним?

 • 7.Яка геометрична фігура потрібна для покарання дітей?Завдання для другої команди: 

 • Правильна відповідь – 1 бал.

 • 1. Які геометричні фігури дружать із сонцем?

 • 2. Яка дуга увійшла в історію 20-го століття?

 • 3. Географічний конус-це…

 • 4. Вічнозелений конус-це…

 • 5. Як називається перпендикуляр до рейок?

 • 6. Лев Толстой писав, що людина схожа на дріб,знаменник якого-це те, що людина думає про себе, а чисельник- те, що думають про неї інші. Поясніть його думку. Чи згодні ви з нею?

 • 7. Олівець називають так тому, що раніше стержень робили не з графіту,а з металу. Подумайте, з якого саме.Конкурс №8 (домашнє завдання) ”З життя великих математиків”

 • Учасникам команд презентувати свої варіанти відповідей. За змістовну правильну відповідь команда отримує по три бали.Завдання для першої команди: 

 • 1. Він був сином астронома, родичем царя, виміряв відстань до Венери, Марса та Меркурія. Цицерон через 136 років знайшов занедбану могилу великого вченого, на якій було викарбувано ... .Про кого з математиків йде мова? 

 • 2. Він довів всьому світові, що у Франції є великі математики. Як це було? 

 • 3. Геометрію якого вченого вивчали ваші бабусі, дідусі, мами, папи, і, звичайно, ви?

 • 4. Його ім’я пов’язано з решетом. Але він був одним з керівників Олександрійської бібліотеки. Хто це? Що вперше за історію людства виміряв цей вчений? Завдання для другої команди: 

 • 1. „Той, про кого сповістила Піфія”. Про кого?. 

 • 2. Коли іспанці разом з супротивниками французького короля втратили змогу таємного листування, то іспанська інквізиція проговорила його до смерті. За що? 

 • 3. Перед ким з своїх полонених вибачався цар Камбіз? Що було далі? 

 • 4. Яка книга за своєю популярністю є другою після Біблії?Конкурс №9 «Відомі математики»

 • Назвіть, хто із відомих математиків зображений на портреті.

 • Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.Відомі математикиВідомі математикиВідомі математикиВідомі математикиСхожі:

Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconУроку
«адіабатний процес»; розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати умову задач, розвивати вміння спостерігати,...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconТема. Портрет друга за уявленням. Твір – опис зовнішності людини за картиною
Мета: вчити учнів описувати зовнішність людини за картиною, формувати вміння добирати відповідні виражальні засоби; формувати навички...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconПлоща прямокутника Мета: Удосконалювати знання про площі фігур, навички розв'язання практичних задач
Розвивати уяву, логічне мислення, пізнавальну творчу діяльність та вміння аналізувати
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconВидатні математики
Мета: Ознайомити учнів із видатними математиками та їхнім вкладом в розвиток математичної науки; розвивати обчислювальні навички,...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconУрок математики в 3 класі
Мета: вправляти учнів у діленні двоцифрового числа на двоцифрове удосконалювати обчислювальні навички; закріплювати вміння учнів...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconЗ двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший
Мета: Засвоїти правила порівняння звичайних дробів з однаковими чисельниками та однаковими знаменниками. Розвивати спостережливість,...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconМета: Ознайомити учнів із видатними математиками та їхнім вкладом в розвиток математичної науки; розвивати обчислювальні навички, мову, логічне мислення, наполегливість
Мета: Ознайомити учнів із видатними математиками та їхнім вкладом в розвиток математичної науки; розвивати обчислювальні навички,...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconДевіз уроку: “Думаємо колективно, працюємо оперативно, сперечаємось
Мета: узагальнити і систематизувати матеріал за темою “ Розв'язування тригонометричних рівнянь ”, розвивати логічне мислення, уяву,...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconМета: “Вдосконалити та закріпити навички розв’язування нерівностей другого степеня за допомогою схематичної побудови графіка квадратичної функції, та розв’язування нерівностей методом інтервалів розвивати логічне мислення,
Мета: "Вдосконалити та закріпити навички розв’язування нерівностей другого степеня за допомогою схематичної побудови графіка квадратичної...
Математичний «Брейн–ринг!” Мета: розвивати інтерес до математики, логічне мислення, навички швидкої лічби, творчу активність; виховувати естетичні смаки, впевненість у собі, вміння швидко та правильно приймати відповідальні рішення. iconМета. Освітня. Ознайомити учнів з особливостями будови і процесів життєдіяльності папоротей; розкрити найдосконалішу організацію тіла папоротей у порівнянні з іншими споровими рослинами.
Розвивати вміння порівнювати та аналізувати; продовжувати формувати вміння працювати з підручником, роздатковим матеріалом, гербарієм;...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка