Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік


НазваОсновні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік
Дата конвертації29.06.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік

 • http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=127394

 • Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України в контексті досягнення макроекономічної стабільності

 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_8/231.pdf

 • Суть і цілі грошово-кредитної політики

 • http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-17-05-22/368-2011-05-25-12-45-15.html

 • Андерс Ослунд

 • Старший научный сотрудник института экономики имени Петерсона. Новому главе НБУ нельзя идти по стопам Арбузова. 24 декабря 2012.

 • http://forbes.ua/opinions/1344648-novomu-glave-nbu-nelzya-idti-po-stopam-arbuzovaЦе - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів.

 • Це - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів.

 • Відповідно до ст.25 Закону України «Про Національний банк України» основними економічними засобами та методами Г.к.п. є регулювання обсягу грошової маси через:

 • 1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків;

 • 2) процентну політику;

 • 3) рефінансування комерційних банків;

 • 4) управління золотовалютними резервами;

 • 5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), в т. ч. з казначейськими зобов’язаннями, на відкритому ринку;

 • 6) регулювання імпорту та експорту капіталу;

 • 7) емісію власних боргових зобов’язань і операції з ними.

 • В Україні головним суб’єктом Г.к.п. є Національний банк, який відповідно до Конституції України та Закону «Про Національний банк України» визначає та реалізує Г.к.п.Об'єктами, на які найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики, є такі змінні грошового ринку:

 • Об'єктами, на які найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики, є такі змінні грошового ринку:

 • - пропозиція (маса) грошей;

 • - ставка процента;

 • - валютний курс;

 • - швидкість обігу грошей та ін.В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є Національний банк.

 • В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є Національний банк.

 • Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки –

 • Міністерство фінансів,

 • міністерство економіки,

 • безпосередньо уряд,

 • Верховна Рада, яка затверджує проект основних напрямків грошово-кредитної політики, який створює НБУ.

 • Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні макроекономічні показники, які слугують орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики (обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний та торговельний баланси, рівень зайнятості та ін.).

 • Верховна Рада, крім того, регулярно заслуховує доповіді Голови НБУ та одержує інформацію банку про стан грошово-кредитного ринку в Україні.

 • Проте вирішальна роль у розробленні та реалізації монетарної політики належить Національному банку, оскільки він несе відповідальність перед суспільством за стан монетарної сфери.

 • Як передбачено Конституцією України (ст. 100), Рада НБУ самостійно розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведеннямСтаття 8. Завдання Ради Національного банку Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. { Стаття 8 в редакції Законів N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000, N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 • Стаття 8. Завдання Ради Національного банку Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. { Стаття 8 в редакції Законів N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000, N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 • http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14 • Закон України "Про банки і банківську діяльність"

 • Закон України "Про Національний банк України"

 • Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

 • Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

 • Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

 • Закон України "Про страхування"

 • Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"

 • Закон України "Про захист персональних даних"

 • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"Cтаття 10. Склад та формування Ради Національного банку До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.

 • Cтаття 10. Склад та формування Ради Національного банку До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.

 • http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14у виборі цілей;

 • у виборі цілей;

 • встановленні певної ієрархії цілей;

 • визначенні параметрів цілей.Полягає у виборі засобів, інструментів, які є найкращими (преференційними) для досягнення поставлених цілей. Цілі грошово-кредитної політики можна згрупувати таким чином:

 • Полягає у виборі засобів, інструментів, які є найкращими (преференційними) для досягнення поставлених цілей. Цілі грошово-кредитної політики можна згрупувати таким чином:

 • кінцеві;

 • проміжні;

 • оперативні.економічне зростання;

 • економічне зростання;

 • висока зайнятість населення;

 • стабільність цін у державі;

 • рівновага платіжного балансу.Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.

 • Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.

 • Річний показник приросту індексу споживчих цін у 2013 – 2014 роках має стабілізуватися в діапазоні 4 – 6%, а починаючи з 2015 року – утримуватися в межах 3 – 5%.

 • залежить від узгодженості кінцевих (стратегічних) цілей грошово-кредитної і загальнодержавної економічної політики.політика відкритого ринку,

 • політика відкритого ринку,

 • політика рефінансування,

 • політика обов'язкових резервних вимогбюджетною,

 • бюджетною,

 • податковою,

 • валютною,

 • зовнішньоекономічною сферами.аналіз і прогноз розвитку макроекономічної ситуації в Україні;

 • аналіз і прогноз розвитку макроекономічної ситуації в Україні;

 • основні завдання грошово-кредитної політики;

 • цільові орієнтири грошово-кредитної політики;

 • інструменти регулювання грошово-кредитного ринку.http://www.bank.gov.ua/3dtour/index.html#!prettyPhoto

 • http://www.bank.gov.ua/3dtour/index.html#!prettyPhotoСхожі:

Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconПісля вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможете
Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconПоняття грошей і грошової маси. Поняття грошей і грошової маси
Регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється за участю кредитної системи. «Серцем» кредитної системи є
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconОсновні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері
Основні напрями економічної та соціальної політики кабінету міністрів україни на 2006 рік
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconЗакон України " Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року " від 21 грудня 2010 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconЗакон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011 Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу
України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного...
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconКабаченко Надія Василівна
Концептуальні засади здійснення державної політики щодо бездомних 25. 00. 01 теорія та історія державного управління Кафедра соціальної...
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconІнвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ
Розділ Основні засади та етапи розробки інвестиційної стратегії та політики підприємства Розділ Визначення стратегічних інвестиційних...
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconОсновні етапи зно 2013: Основні етапи зно 2013
Заява-реєстраційна картка генерується за спеціальною комп’ютерною програмою, розміщеною на сайтах Українського центру оцінювання...
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconПоложення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна
Зу «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік iconЗакон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна регуляторна політика Регуляторний акт (РА) Регуляторний орган
Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка