Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О


НазваПометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О
Дата конвертації29.06.2013
Розмір445 b.
ТипКодексу 2011 - 2012 роках було внесено зміни до цивільного, кримінального, сімейного, господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • у 2011 - 2012 роках було внесено зміни до цивільного, кримінального, сімейного, господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • В 2011 році були прийняті закони України «Про біженців», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про вибори народних депутатів України», «Про державну службу» (набирає чинності з 01.01.2013 року), «Про Фонд державного майна України»,

 • в 2012 році «Про громадські об’єднання», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 • А також у 2011, 2012 роках внесено ряд змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О.

 • учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О."Правознавство" як навчальний предмет у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у практичному житті.

 • "Правознавство" як навчальний предмет у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у практичному житті.

 • Для 10 класів рівня стандарту / академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й.чинною є програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. "Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)".

 • чинною є програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. "Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)".

 • Програма розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 години на тиждень) та охоплює 10-11 класи.формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

 • формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

 • Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій.

 • Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.підготовленість учителя – досконале знання ним змісту основного та елективних правознавчих курсів, володіння педагогічними технологіями, зацікавленість у самоосвіті.

 • підготовленість учителя – досконале знання ним змісту основного та елективних правознавчих курсів, володіння педагогічними технологіями, зацікавленість у самоосвіті.З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей навчальний предмет щорічно викладався в школі одним вчителем.

 • З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей навчальний предмет щорічно викладався в школі одним вчителем.До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.

 • До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі.

 • Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі.чинною є програма «Філософія» авторів Огнев'юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми.

 • чинною є програма «Філософія» авторів Огнев'юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми.продовжити процес введення учнів у сферу формування, функціонування і розвитку духовності, продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання.

 • продовжити процес введення учнів у сферу формування, функціонування і розвитку духовності, продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання.

 • філософія відкриває учням перевірені багатовіковою практикою духовні орієнтири для глибокого осмислення реальності.Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця

 • Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місцяє розв’язання завдань пізнавального характеру,

 • є розв’язання завдань пізнавального характеру,

 • виконання практичних робіт, що мають бути спрямовані на розвиток в учнів самостійності мислення, формування вмінь застосовувати набуті знання в житті.з 2011/2012 навчального року курс став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний потенціал

 • з 2011/2012 навчального року курс став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний потенціалДля рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета "Людина і світ" відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень),

 • Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета "Людина і світ" відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень),

 • Для профільного рівня – 35 годин на рік (1 година на тиждень).

 • Чинними є програми: "Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" та "Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)" авторів Ладиченко Т.В., Бакки Т.В., Марголіної Л.В.Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

 • Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.У 2012/2013 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів України викладатиметься навчальний предмет «Етика». Чинною є програма «Етика, 5–6 кл.» (видавництво «Перун» 2005 р.).

 • У 2012/2013 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів України викладатиметься навчальний предмет «Етика». Чинною є програма «Етика, 5–6 кл.» (видавництво «Перун» 2005 р.).Основи етики школярі вивчають за рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками:

 • Основи етики школярі вивчають за рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками:

 • «Етика. 5 клас» (автори Данилевська О. М., Пометун О.І.) та

 • «Етика. 5 клас» (автори Фесенко В.І., Фесенко О.В., Бакіна Т.С.);

 • «Етика. 6 клас» (автори Данилевська О.М., Пометун О.І.) та

 • «Етика. 6 клас» (автори Мовчун А., Хоружа Л.).Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5–6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий зошит з етики для учнів 6 класу» (автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера ЛТД»).

 • Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5–6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий зошит з етики для учнів 6 класу» (автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера ЛТД»).Вивчення цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

 • Вивчення цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.Викладання предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.

 • Викладання предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.Календарне планування навчального матеріалу вчителі можуть робити безпосередньо в навчальних програмах.

 • Календарне планування навчального матеріалу вчителі можуть робити безпосередньо в навчальних програмах.

 • Можна користуватися також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм.

 • На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структуру і форму яких визначають самі.Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 • Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 • Під час розроблення календарних планів учитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення контрольних робіт, лабораторних, практичних, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України

 • Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки УкраїниВсі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки.

 • Всі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки.

 • Вийшов друком збірник програм курсів за вибором та факультативних курсів, рекомендованих міністерством (у трьох частинах).www.president.gov.uaОфіційне інтернет-представництво Президента України

 • www.president.gov.uaОфіційне інтернет-представництво Президента України

 • www.rada.gov.uaВерховна Рада України

 • www.kmu.gov.uaКабінет Міністрів України

 • www.ccu.gov.uaКонституційний Суд України

 • www.scourt.gov.uaВерховний Суд України

 • www.arbitr.gov.uaВищий Господарський Суд України www.ombudsman.kiev.uaУповноважений Верховної Ради України з прав людини

 • www.rainbow.gov.uaРада національної безпеки та оборони України

 • www.minjust.gov.uaМіністерство юстиції України

 • www.mvs.gov.uaМіністерство внутрішніх справ України www.mon.gov.uaМіністерство освіти і науки України

 • www.vru.gov.uaВища рада юстиції України

 • www.gp.gov.uaГенеральна прокуратура України

 • www.cvk.gov.uaЦентральна виборча комісія України

 • www.nbuv.gov.uaНаціональна парламентська бібліотека України ім. В.І. Вернадськогоwww.golos.com.uaГазета Верховної Ради України «Голос України»

 • www.golos.com.uaГазета Верховної Ради України «Голос України»

 • www.ukurier.gov.uaГазета центральних органів виконавчої влади України «Урядовий кур’єр»

 • www.pravo.biz.ua Електронна бібліотека з правознавства

 • www.pravo.org.uaЦентр політико-правових реформ

 • www.uapravo.orgПравовий Інтернет – журнал «UApravo»www.nau.kiev.uaНормативні акти України – законодавство для практиків

 • www.nau.kiev.uaНормативні акти України – законодавство для практиків

 • проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

 • www.kphg.orgХарківська правозахисна група

 • www.pension.kiev.uaПенсійна реформа в Україні

 • www.helsinki.org.uaУкраїнська Гельсінська спілка з прав людини

 • www.legality.kiev.uaІнститутСхожі:

Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. 9 клас. К.: Вікторія, 2009. 31 с
Пометун О., Ремех Т. Правознавство (практичний курс). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 9 клас. К.: Вікторія, 2009....
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconЯкою є відповідальність за злочини Урок-телесеріал Правознавство. Практичний курс. 9 клас

Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconНавчальні програми Курс астрономії можна викладати за двома навчальними програмами
За програмою рівня стандарту та академічного рівня учні на курс астрономії відведено 17 годин на рік, а за програмою профільного...
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconЇї запрошено проводити практичний курс (на основі досвіду, отриманого під час стажування за програмою імені Фулбрайту) для студентів двох університетів у Чехії (Charles University in Prague
Екології Одума та інженерного факультету в університеті Джорджиї в США за програмою "Системна та інженерна екологія" (Odum School...
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconОсобливості навчання математики учнів 10-х класів за програмою рівня стандарту Афанасьєва О. М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К
...
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconАналіз вхідного анкетування учнів 7,8 класів зош №7,10 за програмою "Сімейна розмова"

Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconМетодичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів
Брянка, Первомайськ, Стаханов, Луганськ, Антрацитівський, Краснодонський, Перевальський, Слов’яносербський р-ни 334 учні: 123 учені...
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconРозроблений в середовищі Веб-класу хпі, за підтримки програми iatp
Стратегічний менеджмент Практичний курс для керівників та спеціалістів бізнесових структур, адміністраторів та лідерів громадських...
Пометун О.І., Ремех Т. О. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т. О iconПроводяться практичні роботи, передбачені навчальною програмою
У процесі вивчення загальної географії учні набувають навчально-пізнавальної, соціальної та комунікативної компетенцій: орієнтуватися...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка