Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво


НазваРішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.06 Kb.
ТипРішення


Лекція 3 Податки, субсидії та втрати ефективності на досконало конкурентних ринках ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 3.1 Вплив податків на досконало конкурентні ринки (аналіз з використанням математичної моделі попиту та пропозиції) 3.2 Графічний аналіз ефектів податків та субсидій 3.3 Залежність неповернених суспільних втрат від еластичностей попиту та пропозиції


Гранична умова для ефективного розподілу ресурсівРозподіл ресурсів між державним та приватним використаннямАналіз державного регулювання досконало конкурентних ринків з використанням методу порівняльної статики

 • Низка питань щодо державного втручання у виробничі рішення фірм:

 • Як саме уряд приймає рішення щодо форм втручання

 • Чи слід державі націоналізувати економіку

 • Чи слід регулювати промислове виробництво

 • Чи слід використовувати субсидування та накладання штрафів.

 • Аргумент на користь державного контролю за виробництвом товарів індивідуального споживання: приватні фірми прагнуть максимізувати прибутки власників, а не багатство нації.

 • У випадку конкурентних ринків приватні фірми, що максимізують прибутки, можна розглядати як організації, що захищають суспільні інтереси. Разом з тим при ринкових невдачах, прагнення фірм до максимізації прибутків може й не призвести до ефективного розподілу ресурсів.

 • В той же час існування ринкових невдач необов’язково означає необхідність втручання уряду. Коли держава все-таки втручається, державне виробництво може не виявитися очікуваною панацеєю.Основні засоби державного впливу на той чи інший ринок:

 • Основні засоби державного впливу на той чи інший ринок:

 • - податки та субсидії,

 • - регулювання цін (встановлення їх верхніх та нижніх границь),

 • - регулювання кількості товарів на ринку.

 • Самим м’яким і “цивілізованим” засобом державного втручання є податки та субсидії, так як вони не змінюють механізм ринкових процесів і не обмежують свободу дії ринкових суб’єктів.3.1 ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ДОСКОНАЛО КОНКУРЕНТНІ РИНКИ (АНАЛІЗ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ)

 • Розглянемо наслідки введення податку на одиницю проданої продукції (акцизного податку).

 • Використаємо математичну модель попиту та пропозиції.

 • Введемо позначення:

 • PD - ціна, сплачувана покупцями;

 • PS – ціна, отримана постачальниками;

 • t - податок на одиницю проданої продукції;

 • PD - PS =t.

 • За умови, що ціни зміняться дуже мало, маємо

 • dPD -dPS =dt . (1)

 • За умов рівноваги: dQD =dQS (2)

 • Функція попиту має вигляд QD=D(P,α) , де Р –ціна, α – інші фактори , а функція пропозиції має вигляд

 • Qs=S(P,β) , де Р- ціна, а β – інші фактори.

 • Введемо позначки : ∂D/∂P= Dp, ∂S/∂P= SP .

 • Тоді умову рівноваги (2) можна переписати наступним чином: DPdPD=SPdPS .

 • З врахуванням рівняння (1 ) отримаємо

 • DPdPD=SP(dPD -dt);

 • DPdPD=SPdPD -SPdt;

 • dPD (DP-SP)= -SPdt. (3)Помножимо і чисельник і знаменник рівняння (3) dPD (DP-SP)= -SPdt на (P/Q), тоді

 • Помножимо і чисельник і знаменник рівняння (3) dPD (DP-SP)= -SPdt на (P/Q), тоді

 • dPD/dt=SP/(SP-DP)=eS /(eS-eD).

 • Зауважимо, що eD= ∂D/ ∂P * P/Q, eS= ∂S/ ∂P * P/Q

 • → dPD/dt=eS/(eS-eD) (4)

 • dPS/dt=eD/(eS-eD), (5)

 • звідки можна зробити висновок, що сторона з більшою еластичністю несе меншу частину податку.

 • Так як eD≤ 0, eS≥0, то dPD/dt≥ 0, dPS/dt≤0.

 • Тоді, якщо eD=0 (попит абсолютно нееластичний), тоді dPD/dt=1, та податок повністю сплачується споживачами.

 • Якщо попит абсолютно еластичний, тобто eD=-∞, тоді dPS/dt=-1 і податковий тягар несуть виробники.

 • Розділимо рівняння (4) на рівняння (5)та помножимо на (-1), тоді

 • (-dPS/dt)/(dPD/dt)= (-eD/(eS-eD))/((eS/(eS-eD))= -eD/eS. (6)

 • Формула (6) показує, яка зі сторін сплачуватиме більше податку.

 • Сплачуватиме більше та сторона, у якої коефіцієнт еластичності менше.3.2 ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТІВ ПОДАТКІВ ТА СУБСИДІЙ

 • Проаналізуємо ефект від податку, використовуючи основи аналізу суспільного добробуту

 • S’=MPC+T>MSC

 • S=MSC=MPC

 • D=MSB

 • Визначимо зміну надлишків виробника та споживача при введенні податку на одиницю проданої продукції.

 • Зміна надлишку споживача ∆CS= -P* PDFE,

 • Cпоживачі несуть втрати ∆CS, з яких PdFHP* перераховується державі.

 • Зміна надлишків виробника ∆PS= -P* EGPS,

 • Уряд отримує дохід Revgov=PDFGPS (або добуток Q* на (PD-PS)) ).

 • Чисті втрати суспільства (податковий тягар)

 • D.W.L.=∆CS+∆PS- Revgov = трикутник FEG.

 • Величина доходу уряду Revgov менше сукупної зміни надлишків виробників і споживачів. Таким чином, податки створюють неефективність.Наведений аналіз суспільного добробуту показує, що накладання податку на одиницю проданої продукції підвищує ціну, що сплачують споживачі та знижує ціну, яку отримують виробники.

 • Наведений аналіз суспільного добробуту показує, що накладання податку на одиницю проданої продукції підвищує ціну, що сплачують споживачі та знижує ціну, яку отримують виробники.Обсяг податку, що перекладається на плечі споживачів і виробників, залежить від нахилу кривих попиту та пропозиціїВипадок досконало еластичної та нееластичної кривої пропозиціїСУБСИДІЇ

 • Субсидії можна розглядати як податки з від`ємним знаком.

 • Позначимо субсидію літерою G .

 • Припустимо, що субсидія надається виробникам.

 • Відбудеться зсув кривої пропозиції праворуч ( S => S’ ).

 • Утвориться нова рівновага: обсяг продукції зміниться з Q* на QG та ціна з P* на PG відповідно.

 • Субсидія не цілком достанеться продавцю, а лише частина, тобто

 • виробники отримають

 • ((PG+G)-P*)QG

 • споживачу залишається решта

 • (P*-PG)QG .

 • DWL==∆CS+∆PS- Costgov3.3 ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИСТИХ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ ВІД ЕЛАСТИЧНОСТЕЙ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 • Припустимо, що задана лінійна апроксимація чистих суспільних втрат (DWL) при невеликій зміні податку dt :

 • DWL= -0.5(dt)dQ (7)

 • За означенням еластичність попиту за ціною дорівнюватиме eD=dQ/dP•P/Q, звідки dQ=eD•dP•Q/P.

 • Якщо Q0 та P0 рівноважні значення перед введенням податку, то

 • dQ=eD•dPD• Q0/P0 . (8)

 • dPD/dt=eS/(eS-eD), dPD=es/(eS-eD) •dt (9)

 • Рівняння (9)підставляємо в (8):

 • dQ=eD(eS/(eS-eD)dt•Q0/P0 (10)

 • => DWL= - 0.5(dt)(dQ) = -0.5 (dt) • eD(eS/(eS-eD))•dt•Q0/P0 = -0.5(dt/P0)2(eDeS)/(eS-eD) •P0Q0. Тобто,

 • DWL= -0.5 (dt/P)2 (eDeS)/(eS- eD)P0Q0. (11)

 • Таким чином, формула (11) вказує на залежність чистих суспільних втрат від еластичностей попиту та пропозиції, а саме:

 • DWL=0, коли eD або eS=0, тоді податок не змінює кількість товару, що продається;

 • DWL є меншими у випадку, коли eD чи eS є малими величинами.Схожі:

Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconЕксперимент слід виконувати відповідно до інструкції, Експеримент слід виконувати відповідно до інструкції
Е ксперимент слід виконувати відповідно до інструкції, в икористовуючи певні кількості речовин
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconЧастина VII. Комп'ютерна графіка Розділ 27. Знайомство з графічним редактором paint інтерфейс програми
Якщо потрібно точно встановити розміри малюнка, слід скористатися командою Малюнок, Атрибути. Відкриється діалогове вікно, в якому...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconКомунікацію ми розглядаємо як одну з форм взаємодії людей у процесі спілкування, слід враховувати, що бібліотеки відіграють важливу роль у формуванні інформаційного аспекту соціального комунікування
Включення бібліотекознавства у комплекс наук про соціальні комунікації ставить перед науковцями цієї галузі нові завдання щодо вироблення...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconПроект слід розуміти як “об’єднання зусиль”. Проект слід розуміти як “об’єднання зусиль”
Успіх проекту великою мірою залежить від того, наскільки його виконання відповідає відведеному для нього часу
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconВи завантажили курс, але відеозаписи не відтворюються
Якщо це так, вам слід завантажити засіб перегляду PowerPoint Viewer. Якщо ви працюєте у програмі PowerPoint 2010, вам слід завантажити...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconЗа тиждень до турніру слід визначити склад команд. За тиждень до турніру слід визначити склад команд
Пiдтотувати вiд уболiвальникiв номер художньої самодiяльностi пов’язаному з математичною тематикою
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво icon“Діючи на мікроорганізми, не слід забувати, що вони мають також свої інтереси” “Діючи на мікроорганізми, не слід забувати, що вони мають також свої інтереси”
Препарати природного або напівсинтетичного походження, що проявляють протимікробну дію, в основі якої лежить принцип антагонізму
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconДля того, щоб рівень життя і промислове виробництво в столиці України досягло західноєвропейського рівня, необхідно

Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconПід час вагітності слід не тільки дотримуватися режиму їжі, дня, слідкувати за гігієною тіла, але і велику роль слід приділяти фізичному вихованню під час вагітності
Тому, що важливе значення під час родів відіграють м'язи матки і живота. Роди можна порівнювати з спортивною діяльністю (яка тягнеться...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconШведська система оподаткування
Податки є основним джерелом коштів, які мобілізує держава для виконання своїх функцій. Також державі належать власні доходи, які...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка