Вареник Тетяна Іванівна


НазваВареник Тетяна Іванівна
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипДиплом • Вареник Тетяна Іванівна,

 • методист лабораторії методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти • Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку

 • від 06.07.2010 № 2442-VI • Затверджено на засіданні Комітету з питань освіти Верховної Ради України 11.04.2012

 • Підготовлено до розгляду на сесійному засіданні Верховної Ради УкраїниДНЗ (загального розвитку, компенсуючого, сімейного, комбінованого типів, ДНЗ-центр розвитку);

 • ДНЗ (загального розвитку, компенсуючого, сімейного, комбінованого типів, ДНЗ-центр розвитку);

 • центр розвитку;

 • групи короткотривалого перебування дітей (при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах);

 • соціально-педагогічний патронат;

 • гувернерство;

 • родинне виховання тощо.

Відповідно до ст.22, 23 Закону України

 • Відповідно до ст.22, 23 Закону України

 • “Про дошкільну освіту”

 • - є державним освітнім стандартом,

 • - визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро,

 • - має оновлюватися 1 раз на 10 років.- Підготовлена оновленим складом робочої групи.

 • - Підготовлена оновленим складом робочої групи.

 • - Пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОНмолодьспорт.

 • - Доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ.

 • - Схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОНмолодьспорт (протокол №3 від 11.04.2012).

 • - Розглянута і затверджена колегією Міністерства 03.05.2012.- передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,

 • - передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,

 • - забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти,

 • - концентрує увагу на збалансованості фондів “хочу”, “можу”, “буду”,

 • - окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного вікуІнваріантна складова

 • Інваріантна складова

 • - формується на державному рівні,

 • - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти.

 • Варіативна складова

 • реалізується додатково з урахуванням

 • - специфіки діяльності навчального закладу,

 • - особливостей регіону,

 • - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.Інваріантна складова

 • Інваріантна складова

 • - формується на державному рівні,

 • - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти.

 • Варіативна складова

 • реалізується додатково з урахуванням

 • - специфіки діяльності навчального закладу,

 • - особливостей регіону,

 • - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.Нова редакція

 • Нова редакціяОсвітні лінії

 • Освітні лінії

 • - “Комп’ютерна грамота”

 • - “Іноземна мова”

 • - “Хореографія”

 • “Шахи”

 • -------------------Навчальний предмет “Природознавство”

 • Навчальний предмет “Природознавство”

 • Змістові лінії:

 • - об’єкти природи,

 • - взаємозв’язки у природі,

 • - Земля- планета Сонячної с-ми,

 • - Україна на планеті Земля,

 • - рідний край,

 • - охорона і збереження природи,

 • - методи пізнання природи.

 • Теми для роботи за ними:

 • світ, у якому ти живеш,

 • світ неживої природи,

 • світ живої природи,

 • рідний край,

 • моя країна - УкраїнаРегламентується низкою

 • Регламентується низкою

 • ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ,

 • ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ АКТІВ

 • - Закони України

 • - Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України

 • наказ МОН від 17.06.2008 № 537

 • - Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів”

 • від 27.05.2010 № 1/9-369

 • - Рекомендації ІІТЗО щодо розроблення програм для дошкільної освіти та їх використання в освітній роботі з дошкільниками Долинна О.П., Низковська О.В. “Програми

 • для дошкілля в освітньому просторі України”

 • журнал “Дошкільне виховання”, №9, 2011За особливостями спрямування і змістового наповнення:

 • За особливостями спрямування і змістового наповнення:

 • - Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів освітньої роботи)

 • - Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи)За призначенням:

 • За призначенням:

 • - Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку)

 • - Спеціальні (для ДНЗ/груп компенсуючого типу та інклюзивної освіти)

 • Розробляються за всіма нозологіями,

 • зараз – на розгляді фаховими комісіями

 • у МОНмолодьспорт

 • - Профільні (забезпечують профіль освітньої діяльності закладів/груп)

 • - Експериментальні (в умовах ДЕР)За рівнем упровадження:

 • За рівнем упровадження:

 • - Загальноукраїнські (для всієї України)

 • - Регіональні (для певного регіону). Регіональний компонент – не менше 15% обсягу програмового матеріалу.

 • - Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ певними чинниками)За концептуальними засадами:

 • За концептуальними засадами:

 • - Традиційні (на усталених, перевірених часом, загальновизнаних підходах до організації, змісту освітнього процесу)

 • - Альтернативні (на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового наповнення, створення умов розвитку, виховання, навчання).

 • - Інноваційні (на прогресивних концептуальних засадах, нових поглядах на місце, роль дорослого і дитини в освітньому процесі, форми організації дитячого буття)Мають гриф Міністерства

 • Мають гриф Міністерства

 • “Затверджено Міністерством освіти і науки України”

 • або

 • Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України”Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Затверджена МОН України

 • (лист від 25.04.2008р. №1/11-1522)

 • Видана державним коштом

 • на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освітиНауковий керівник –

 • Науковий керівник –

 • Крутій К.Л.

 • Лист про надання

 • грифа МОН

 • від 08.12.2010 №1/11-11178- програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА”,

 • - програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА”,

 • наук. керівники – Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.

 • Лист про надання грифа

 • від 08.12.2010 № 1/11-11177

 • - регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ”,

 • автор-упорядник – Білан О.І.

 • Лист про надання грифа

 • від 09.12.2011 № 1/11-11601Керівник проекту –

 • Керівник проекту –

 • Жебровський Б.М.

 • Надано гриф

 • Рекомендовано Міністерством освіти і науки” наказом МОН

 • від 23.11.2010 № 1111

 • Затверджено колегією МОНмолодьспорт

 • від 01.03.2012Пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах

 • Пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах

 • - різних форм надання дошкільної освіти у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (групи повного і короткотривалого, сезонного перебування дітей),

 • - соціально-педагогічного патронату,

 • - родинного виховання.

 • Базується на засадах

 • - особистісно орієнтованого

 • інтегрованого

 • компетентнісного

 • діяльнісного підходів,

 • - взаємодії навчального закладу і родини.Вступ

 • Вступ

 • Основна частина: - “Фізичний розвиток”.

 • - “Пізнавальний розвиток”,

 • - “Мовленнєвий розвиток”,

 • - “Художньо-естетичний розвиток”,

 • - “Ігрова діяльність”,

 • - “Трудова діяльність”

 • Додатки: - “Організація життєдіяльності дітей”,

 • - “Орієнтовні форми, методи, засоби

 • освітньої роботи з дітьми”,

 • - “Схема загартування дітей у ДНЗ і вдома”,

 • - “Поради щодо організації дослідів у природному

 • довкіллі” та ін.Назаренко А.А., Яковлева О.П.

 • Назаренко А.А., Яковлева О.П.

 • “ЗОШИТ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА” -

 • Навчальний посібник з пізнавального розвитку

 • у трьох частинах

 • Харків: Ранок - 2012Панасюк І.С.

 • Панасюк І.С.

 • “АЛЬБОМ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА:

 • образотворча діяльність у старшому дошкільному віці ”

 • Харків: Ранок - 2012мають відмітку

 • мають відмітку

 • “Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах”

 • Є загальноукраїнськими.

 • Використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності, в т.ч. у роботі гуртків, студій, секцій.З комплектом методичних

 • З комплектом методичних

 • посібників

 • для роботи

 • з дітьми молодшого

 • і старшого дошкільного вікупарціальну програму

 • парціальну програму

 • Пеккер Т.В. “ЛЕГО- конструювання”Схожі:

Вареник Тетяна Іванівна iconОчі тварин Матеріали для 8 класу. Розробила вчитель біології сш №273 Павленко Тетяна Іванівна

Вареник Тетяна Іванівна iconБурлаєнко Тетяна Іванівна ст викладач кафедри економіки та управління персоналом двнз умо напн україни
Організаційно-педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання
Вареник Тетяна Іванівна iconІваніна Тетяна, Іваніна Тетяна
Тетяна, виконавчий директор Полтавського обласного осередку Ліги соціальних працівників України
Вареник Тетяна Іванівна iconЧернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна
Чернишева Раїса Іванівна, викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання
Вареник Тетяна Іванівна iconТкаченко Валентина Іванівна Ткаченко Валентина Іванівна
Ткаченко Валентина Іванівна вчитель української мови і літератури Донецької загальноосвітньої школи
Вареник Тетяна Іванівна iconРозвиток зв’язного мовлення. Розвиток зв’язного мовлення
Музичко Тетяна Іванівна, вчитель української мови І літератури Лукашівського нвк повторити повторити
Вареник Тетяна Іванівна iconТкаченко Ірина Іванівна, Ткаченко Ірина Іванівна
Знати: поняття: ненасичені вуглеводні, кратні зв’язки, алкени, алкіни, реакції приєднання
Вареник Тетяна Іванівна iconКарпенко Людмила Іванівна Карпенко Людмила Іванівна
Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури зош І-ІІІ ступенів №9 м. Прилук Карпенко Людмили Іванівни
Вареник Тетяна Іванівна iconДробітько Тетяна Миколаївна Дробітько Тетяна Миколаївна
Шляхи підвищення ефективності уроку через використання сучасних технологій, нових форм роботи, інноваційного підходу до навчання
Вареник Тетяна Іванівна iconЯка страва називається варениками? Яка страва називається варениками?
Хто з відомих літературних персонажів міг подумки вихопити вареник з миски і з'їсти?

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка