Документи щодо реформування місцевого самоврядування


НазваДокументи щодо реформування місцевого самоврядування
Дата конвертації01.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииДокументи щодо реформування місцевого самоврядування

 • Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013 рік)

 • Проект Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні (підготовлений Асоціацією міст України)

 • Проект Концепції територіальної організації влади в Україні (підготовлений Українською асоціацією районних та обласних рад)

 • Проект рамкового документу "Основні стратегічні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні"Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013 рік)

  • Метою реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є підвищення якості життя людей у містах, селищах та селах шляхом забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення органами влади територіальної доступності жителів громад до адміністративних, соціальних та інших послуг.


Проблема, яка потребує розв’язання

 • Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства.

 • Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

 • З майже 12 тис. територіальних громад більш як половина має чисельність жителів менш як 3 тис. осіб, з них 4809 громад — менш як 1 тис. осіб, а 1129 громад — менш як 500 осіб, у більшості з яких не утворено відповідно до законодавства виконавчих органів місцевих рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад фактично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.

У процесі передачі повноважень державою до органів місцевого самоврядування враховується їхня спроможність реалізувати ці повноваження; забезпечується достатній рівень фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування;

 • У процесі передачі повноважень державою до органів місцевого самоврядування враховується їхня спроможність реалізувати ці повноваження; забезпечується достатній рівень фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування;

 • Законодавче визначення стандартів послуг (адміністративних та соціальних), що надаються на кожному рівні місцевого самоврядування; встановлення індикаторів та критеріїв оцінки якості надання цих послуг;Забезпечується ефективна та процедурно визначена система контролю з боку місцевих органів виконавчої влади за виконанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів України;

 • Забезпечується ефективна та процедурно визначена система контролю з боку місцевих органів виконавчої влади за виконанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів України;

 • Створюється законодавчо визначена чітка система контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку жителів територіальних громад та їх об’єднань.18 квітня 2013 року під час засідання регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Херсона обговорено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 • 18 квітня 2013 року під час засідання регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Херсона обговорено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 • Пропозиції, внесені під час засідання, узагальнені та направлені до Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України для подальшого опрацювання.

 • Крім того, створена робоча група та розроблені заходи з реалізації державної політики щодо місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку.Проект Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні (підготовлений Асоціацією міст України)

 • Завдання Концепції формування в Україні спроможного місцевого самоврядування європейського зразка полягає у визначенні:

 • оптимальної територіальної основи спроможних територіальних громад;

 • оптимальної системи місцевого самоврядування таких територіальних громад;

 • повноважень з надання публічних послуг, які мають бути передані органам місцевого самоврядування територіальних громад;

 • ресурсної бази територіальних громад.Концепція повинна визначити бачення реформи на середньотермінову перспективу з метою забезпечення ефективної системи місцевого самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування і охоплювати такі сфери:

 • інституційна реформа місцевого самоврядування;

 • адміністративно-територіальна реформа;

 • децентралізація та делегування повноважень;

 • фінансова децентралізація;

 • державний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування;

 • інтегрування реформи місцевого самоврядування у більш загальну реформу публічної адміністрації;

 • інфраструктура та житлово-комунальні послуги;Побудова спроможних територіальних громад

 • В більшості областей проведено моделювання таких спроможних територіальних громад та визначено:

 • - їхні адміністративні центри;

 • - перелік населених пунктів, що мають увійти до складу кожної територіальної громади;

 • - географічні межі кожної з територіальних громад та нанесення їх географічної карти.

 • За результатами проведених робіт очікувана кількість спроможних територіальних громад в Україні складе біля 1400 громад (скорочення орієнтовно у 8 разів).Кожна територіальна громада, незалежно від кількості і статусу населених пунктів, що входять до її складу, обирає єдиного голову, єдину раду і формує єдиний виконавчий комітет ради.

 • Кожна територіальна громада, незалежно від кількості і статусу населених пунктів, що входять до її складу, обирає єдиного голову, єдину раду і формує єдиний виконавчий комітет ради.

 • В адміністративних центрах територіальних громад мають бути розташовані підрозділи державних органів, зокрема:

 • - державного казначейства;

 • - міліції;

 • - протипожежної служби;

 • - санітарно-епідеміологічної служби;

 • - соціального захисту населення (виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення надання пільг);

 • ветеринарної служби.

 • На рівні району формуються органи місцевого самоврядування районного рівня, які включають районну раду, її виконавчий комітетКОНЦЕПЦІЯ реформування місцевого самоврядування

 • передбачає перехід на нову модель організації регіональної влади.

 • Основним завданням Концепції є аналіз актуальних проблем у сфері місцевого самоврядування, визначення основних підходів та правових, організаційних, фінансових засад їх вирішення, узгодження у часі з реформуванням адміністративно-територіального устрою.Ключовим питанням Концепції є обґрунтування пропозицій щодо забезпечення на регіональному та місцевому рівні демократичної і ефективної організації управління, запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого самоврядування.

 • Ключовим питанням Концепції є обґрунтування пропозицій щодо забезпечення на регіональному та місцевому рівні демократичної і ефективної організації управління, запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого самоврядування.

 • На сьогодні налічується більше 3-х тисяч нормативних актів, у яких згадується термін „місцеве самоврядування”; 700 законів пов’язані із сферою самоврядування.

 • Виникає проблема систематизації законодавства та видання кодексу законів, які пов’язані із регулюванням відносин у сфері місцевого самоврядування. • Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та реалізації такої моделі регіонального управління, яка б відповідала принципам регіональної політики Європейського Союзу, загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального співробітництва та міжнародної співпраці територій, сприяла становленню нових форм співпраці у форматі „центр-регіон”.Реформа місцевого самоврядування повинна бути направлена на:

 • розробку та ухвалення, як особливо термінового питання, законодавства з місцевого та регіонального самоврядування, що відповідатиме принципам Європейської хартії місцевого самоврядування;

 • включення у національне законодавство з питань місцевого самоврядування положень, які б гарантували регіональним, районним та муніципальним радам наявність у них власних та підзвітних їм виконавчих органів;

 • включення положень, які надаватимуть право органам регіональної та місцевої влади мати власний бюджет пропорційно їх обов’язкам з наданням їм можливості підвищувати на місцевому рівні отримуваний ними доход;

 • створення чіткого механізму врегулювання питання приватизації та володіння муніципальною землею та власністю.Реформування управління на місцях доцільно провести за такою схемою:

 • створення умов для того, щоб 90-95% всіх проблем громадян можна було вирішити на рівні територіальної громади;

 • істотно розширити повноваження обласної і районної рад;

 • утворити виконавчі органи обласної та районної рад, які реалізовуватимуть самоврядні та делеговані повноваження з вирішення питань регіонального значення;

 • обласним державним адміністраціям надати виключно компетенцію державного контролю за дотриманням чинного законодавства.

Схожі:

Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconРозпорядження кму щодо утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (29 лютого 2012 р прийнято Постанову кму №169)
Від реформування місцевого самоврядування буде залежати успіх модернізаційних змін у державі
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconЯкість місцевого самоврядування: правові та інституційні виклики Презентація до круглого столу
Реформування місцевого самоврядування: напрями наближення до потреб громад Адміністративно-територіальна реформа і суміжні реформи...
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconЄвропейська хартія місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління...
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconМісцевого самоврядування україни
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 6) система місцевого самоврядування включає
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconСистема якісного муніципального управління органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації
Крім того конкуренція між місцевими громадами й органами місцевого самоврядування
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconСтворення системи оцінювання ефективності місцевого самоврядування Єременко Надія
Розробити інструмент для оцінки і аналізу ефективності роботи місцевого самоврядування
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconШляхи реформування системи видачі дозволів в Україні
Невизначеність порядку взаємодії органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій та територіальних структур центральних...
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconРозпорядження кму щодо утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (29 лютого 2012 р прийнято Постанову кму №169)
Проект розпорядження кму щодо утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення системи місцевого самоврядування та територіальної...
Документи щодо реформування місцевого самоврядування icon"Нова Конституція: позиції громадянського суспільства" Вінницька регіональна конференція
Проект Закону „Про внесення змін до Конституції України №3207-1, який передбачав реформування адміністративно-територіального устрою...
Документи щодо реформування місцевого самоврядування iconІнформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування; Стаття 16. Обмеження щодо використання службового майна. Стаття 17. Обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
Використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка