Уроку: "Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl " Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: "Табличний процесор Ехсеl"


НазваУроку: "Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl " Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: "Табличний процесор Ехсеl"
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Тема уроку: “Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl

 • Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: ”Табличний процесор Ехсеl”

 • Виховна мета: виховати в учнях бережливе ставлення до комп’ютерної техніки, бажання працювати з табличним процесором Ехсеl.


Сьогодні ми розглянемо такі питання:

 • Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl

 • Згадаємо основні функції табличного процесора

 • Основні об’єкти Ехсеl та їх властивості

 • Основні елементи інтерфейсу Ехсеl

 • Правила форматування в ЕТ, основні формати

 • Яким чином змінити зовнішній вигляд таблиці ?

 • Як можна захистити дані аркуша?

 • Яким чином проводити підрахунки в Ехсеl?

 • А також згадаємо як наочно відобразити дані в Ехсеl1. Дати визначення: що таке табличний процесор?

 • Табличний процесор – програма, що моделює на екрані двовимірну таблицю, яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням електронної таблиці є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.2. Перерахуйте основні функції табличних процесорів.

  • Введення і редагування даних, автоматизація введення (авто заповнення, авто заміна тощо); форматування табличних даних із використанням стандартних засобів, стилів, шаблонів
  • Виконання обчислень за формулами, а також за допомогою вбудованих функцій
  • Аналіз табличних даних (виведення проміжних і загальних підсумків, створення зведених таблиць, добір параметрів, прогнозування розв’язків )
  • Графічне зображення даних
  • Робота зі списком (упорядкування і фільтрація записів, пошук даних)
  • Колективна робота з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання і захист даних, обмін інформацією через Internet)
  • Розробка програмних додатків, заснованих на вбудованій мові Visual Basik


3. Перерахуйте основні об’єкти табличного процесора Ехсеl та їх властивості.4. Перерахуйте основні елементи інтерфейсу прикладної програми Ехсеl.Основні елементи інтерфейсу прикладної програми Ехсеl

 • 1 – рядок меню

 • 2 – поле ім’я зі списком

 • 3 – кнопка Виділити все

 • 4 – поточна клітинка

 • 5 – вказівник поточної клітинки

 • 6 – рядок формул

 • 7 – рядок номерів стовпців

 • 8 – кнопки панелі інструментів

 • 9 – рядок заголовка вікна програми

 • 10 – позначка горизонтальної смуги розділення вікна

 • 11 – область завдань

 • 12 – вертикальна смуга прокрутки

 • 13 – позначка вертикальної смуги розділення вікна

 • 14 – рядок стану

 • 15 – горизонтальна смуга прокрутки

 • 16 – рядок ярликів аркушів книги

 • 17 – ярлик поточного аркуша

 • 18 – кнопки прокрутки ярликів

 • 19 – стовпець номерів рядківОпишіть правила форматування ЕТ.

 • Під форматом комірок у Ехсеl розуміється дуже великий набір параметрів.

 • Одні параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці тощо).

 • Інші параметри визначають формат самої комірки (розмир, заливання комірки, обрамлення тощо).

 • До параметрів форматування в Ехсеl належить також формат даних: числовий, текстовий, грошовий, дата тощо.

 • Для цього необхідно комірку зробити поточною або виділити діапазон комірок і відкрити вікно Формат комірок: п. меню Формат → Клітинки, або вибрати команду Формат клітинок із контекстного меню об’єкта, або натиснувши сполучення клавіш Сtrl+ 1.Коли ми вводимо дані до комірки за умовчанням використовується загальний формат.

 • Числовий формат використовується для відображення чисел у вигляді десяткових дробів.

 • Грошовий формат дає можливість установити значення таких самих властивостей, що й для числового формату з додаванням до числа позначення грошової одиниці.

 • Фінансовий формат відрізняється від грошового способом вирівнювання – за десятковим розділювачем і знаком грошової одиниці, а також відсутністю можливості встановлювати вид відображення від’ємних чисел.

 • Формати дат дають можливість подати дані у вигляді дати з певним типом запису.Формати часу використовуються для відображення даних у вигляді часу з певним типом запису.

 • Формати часу використовуються для відображення даних у вигляді часу з певним типом запису.

 • У відсотковому форматі дані відображаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100 зі знаком %.

 • Дробовий формат використовують для відображення числа у вигляді одного з дев’яти звичайних дробів.

 • Експоненційний формат – це представлення числа в експоненціальному вигляді.

 • Текстовий формат – інтерпретує дані в клітинках як текст, навіть коли вони є числами.

 • Додатковий формат – використовується при роботі зі списками і базами даних.

 • Усі формати – дає змогу встановити будь який із перерахованих форматів, а також задати свій формат.7. Як вирівняти вміст комірок?8. Як змінити межі таблиці, тип і колір ліній межі?9. Яким чином змінити зовнішній вигляд таблиці ?

 • Необхідно виділити таблицю, потім вибрати п.м. Формат → Автоформат.10. Як можна захистити дані аркуша?

 • П. м. Сервіс → Захист → Захистити аркуш. Після виконання цих дій всі комірки аркуша будуть захищені від несанкціонованої зміни. Якщо потрібно захистити не всі комірки, то для них попередньо необхідно зняти позначку прапорця захистити клітинку

 • Для того щоб зняти захист аркуша, слід виконати такі дії:

 • П. м. Сервіс → Захист → Зняти захист аркуша.11. Яким чином проводити підрахунки в Ехсеl?

 • За допомогою формул

 • За допомогою вбудованих функцій

 • За допомогою кнопки Автосума на панелі інструментів12. Дати визначення що таке формула

 • Формули у Ехсеl – це вирази, що описують обчислення в комірках, що починаються зі знака = і можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки.13. Які правила слід пам’ятати при введенні формул?

 • При введенні формул необхідно притримуватись таких правил:

 • Вираз повинен бути записаний у вигляді рядка символів;

 • Не можна опускати оператор множення

 • Порядок виконання операцій збігається з порядком, що прийнятий у математиці.

 • Для зміни порядку виконання дій використовують круглі дужки.

 • Текстові дані беруться у подвійні лапки.

 • Введення формули завершується натисненням клавіші Enter, або натисненням кнопки ввід у рядку формул. Якщо під час введення даних натиснути клавішу Esc або кнопку скасувати у рядку формул, то введення даних до комірки буде скасоване.14. Які типи операторів в Ехсеl вам відомі ?

 • Арифметичні оператори:

 • + - додавання, - - віднімання,

 • * - множення, / - ділення,

 • ^ - піднесення до степеня, % - знаходження відсотка.

 • Оператори порівняння:

 • = - дорівнює,

 • > - більше,

 • < - менше,

 • >= - більше або дорівнює,

 • <= - менше або дорівнює,

 • <> - не дорівнює.

 • Текстовий оператор: & - амперсанд. Цей оператор об’єднує послідовності символів із різних комірок в одну послідовність.

 • Адресні оператори: двокрапка і кома, що використовуються при записуванні посилань на комірки.15. Як виконати копіювання формули?

 • Найзручніше скористатися маркером заповнення.

 • Для цього необхідно активізувати комірку із початковою формулою і протягнути маркер через комірки, до яких потрібно скопіювати формулу.16. Як проводити підрахунки в Ехсеl за допомогою функцій?

 • Підрахунки за допомогою функцій можна проводити 2 способами:

 • Написати формулу з клавіатури в рядку формул,

 • За допомогою вбудованих функцій

 • Використання вбудованих функцій звільняє від довгих записів формул і зменшує імовірність помилок.

 • Викликається майстер функцій п.м. Вставка → Функція.і далі по меню…При введенні даних або їх опрацюванні в клітинках електронної таблиці можуть з’являтися повідомлення про помилки. Назвіть їх. • Створення за допомогою майстра діаграм.

 • Вставка → Діаграмаа також

 • За допомогою функціональної клавіші F 11.

 • За допомогою клавіші панелі інструментів.Наприклад, ми маємо таблицю успішності деяких учнів нашої групи. Для її наглядного зображення, побудуємо діаграму.19. Назвіть основні елементи діаграми.1. Наберіть таблицю. 2. Підрахувати, на скільки знизилась зарплата, враховуючи такий курс $. За зарплату приняти 1500, 00 грн. 3. Відобразити отримані дані за допомогою діаграми.Схожі:

Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconС м мета уроку : Повторити та систематизувати отримані під час вивчення теми знання

Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconЕлектронні таблиці. Табличний процесор Зміст Загальні відомості про табличний процесор
Засновниками електронних таблиць вважають Дена Брікліна і Боба Френкстона, які у 1979 році розробили програму
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconПовторити, узагальнити й систематизувати знання з теми “Прикметник”. Повторити, узагальнити й систематизувати знання з теми “Прикметник”
Розвивати розумові та мовленнєві здібності учнів, логічне мислення і пам’ять, орфографічну пильність
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconЗагальні відомості про табличний процесор Загальні відомості про табличний процесор
Засновниками електронних таблиць вважають Дена Брікліна і Боба Френкстона, які у 1979 році розробили програму
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconПоняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Елементи інтерфейсу Microsoft Ехсеl

Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconПрограма для створення й обробки електронних таблиць. Ms excel табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць
Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconТип уроку: Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого
Мета: повторити,узагальнити й систематизувати вивчене про дієприкметник,навчитися виконувати морфологічний розбір дієприкметника;розвивати...
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconУрок узагальнення людина частина всесвіту мета уроку Систематизувати й узагальнити знання з теми, Виявити рівень практичних навичок з правил етикету
Вчитися працювати в групах; виховувати прагнення до самовдосконалення, моральної культури, шляхетності, толерантності
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconУрок узагальнення які правила визначають гармонію людини із собою та з найближчим оточенням мета уроку Систематизувати й узагальнити знання з теми
Товариш попросив в тебе списати домашнє завдання. Твоя реакція: а погодився; б не дав і посоромив його; в пояснив завдання
Уроку: \"Створення таблиць в табличному процесорі Ехсеl \" Мета уроку: повторити і систематизувати отримані знання з теми: \"Табличний процесор Ехсеl\" iconПлан-конспект уроку Студентки 5 курсу групи а освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Житник Людмили Василівни Тема уроку: Мета
«техніка», «деталь»; повторити будову і призначення швейної машини; повторити правила безпечної праці та організацію робочого місця...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка