Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років


НазваІнформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років
Дата конвертації01.07.2013
Розмір445 b.
ТипІнформація


Проведення державної атестації навчального закладу

 • На допомогу керівнику школи естетичного виховання Харківської області

 • Матеріали підготовлені на підставі нормативних документів Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України


 • 1. Аналітична довідка

 • 2. Довідка про фінансове забезпечення

 • 3. Довідка про контингент учнів, стан матеріально-технічного забезпечення

 • 4. Довідка про навчально-методичне забезпечення

 • 5. Довідка про якісний склад педагогічних працівників

 • 6. Довідка про співвідношення кількості груп з реальним контингентом учнів

 • 7. Довідка про участь і досягнення учнів у творчих змаганнях і заходах

 • 8. Довідка про учнівські колективи

 • 9. Довідка про вступ випускників до вищих навчальних закладів культури і мистецтв, до середніх спеціальних мистецьких шкіл • Визначення перспектив розвитку закладу, недоліків і проблем та пропозиції щодо шляхів їх подолання.

 • У довідці надається коротка інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації • Перелік випускників останніх п’яти років, які продовжують мистецьку освіту у вищих навчальних закладах культури і мистецтв або середніх спеціальних мистецьких школах, вказується:

 • - прізвище(-а) викладача(-ів) з фахового предмета, /концертмейстера/;

 • - рік вступу до вищого навчального закладу або

 • - середньої спеціальної мистецької школи із зазначенням назви навчального закладу;

 • - рік закінчення закладу • Форма довідки довільна, обсяг не більше 6 аркушів формату А-4

 • (у програмі Word, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал одинарний).

 • Довідка підписується керівником закладу. • 1.Фактичне (за два попередні роки)

 • 2.Планове (на поточний навчальний рік) згідно з кошторисом закладу: • - обсяги бюджетного фінансування закладу /в абсолютних цифрах/ (з них: за рахунок загального фонду, спеціального фонду);

 • - кількість педагогічних ставок за розрахунком годин та кількість педагогічних ставок, які фактично фінансуються;

 • - наявність заборгованості із заробітної плати та обов’язкових виплат (надбавки за вислугу років, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, матеріальної допомоги на оздоровлення, оплати праці за завідування відділами (відділеннями), підвищень за педагогічні звання, доплати та надбавки за почесні, вчені звання тощо);2. Довідка про фінансове забезпечення роботи закладу

 • -встановлення надбавок стимулюючого характеру (відповідно до чинного законодавства або нормативних актів України);

 • -розміри плати за навчання та перелік пільг (копії розпоряджень /рішень/ місцевих органів влади та наказів керівника закладу);

 • -розміри бюджетних асигнувань на забезпечення виробничих потреб закладу (канцелярські, господарські витрати, придбання нової літератури, фонотеки тощо).

 • Довідка підписується керівником закладу та головним бухгалтером.3. Довідка про контингент учнів, стан матеріально-технічного забезпечення

 • - плановий контингент учнів, встановлений вищестоящим органом управління (додається копія документу розпорядження/наказ, лист тощо про встановлення контингенту)

 • - перелік відділів (відділень) відповідно до структури закладу та кількість учнів, які на них навчаються;

 • - фактична кількість учнів на початок навчального року, в якому проводиться атестаційна експертиза (по закладу в цілому, по кожному відділу /відділенню/ та з кожної мистецької спеціальності);3.Довідка про контингент учнів, стан матеріально-технічного забезпечення

 • -характеристика приміщення закладу: загальна площа; площа та кількість навчальних класів (аудіторій, кабінетів);

 • -наявність залів, їх площа та кількість місць;

 • -кількість туалетних кімнат (санвузлів) та санітарних приборів (унітазів, рукомийників);

 • -кількість примірників нотної або спеціальної літератури (підручників, посібників) у бібліотеці, кількість користувачів-педагогічних працівників (абонементів);

 • -наявність та обсяг фонотеки, відеотеки.3. Довідка про контингент учнів, стан матеріально-технічного забезпечення

 • -наявність музичних інструментів, устаткування, обладнання, технічних засобів для проведення навчального процесу (вказати кількість роялів, піаніно, духових, ударних, народних, струнних інструментів, мольбертів, теле-, відео-, аудіотехніки, звукопідсилюючої та освітлювальної апаратури тощо), умови їхнього зберігання;

 • -наявність сценічних костюмів, їхня кількість та умови зберігання;4.Довідка про навчально-методичне забезпечення

 • -наявність програм з предметів, які викладаються в закладі, відповідно до діючого на час складання довідки Переліку, рекомендованого Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв.

 • -наявність документації згідно із зразками, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006 року № 571/0/16-06.4. Довідка про навчально-методичне забезпечення

 • Програми, що не входять до переліку, мають відповідати Основним вимогам до навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 17.06.2005 № 415 та відповідати вимогам, визначеним п.3.4. Положення про ПСМНЗ

 • “Закладу надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління в галузі культури.”

 • Довідка підписується керівником закладу5. Довідка про якісний склад педагогічних працівників (заповнюється на час подання довідки у формі таблиці)

 • 1.№ з/п

 • 2. Назва відділу , відділення або спеціальності

 • Потім кількість педагогічних працівників, а саме:

 • 3.Загальна кількість педпрацівників

 • 4. За освітою (неповна, базова, повна,без освіти)

 • 5.Підвищили кваліфікацію:

 • -у школі (відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. ),

 • -у закладах післядипломної освіти

 • 6.педагогічні звання (старший викладач, викладач-методист)

 • Підписує директор закладу6. Довідка про співвідношення кількості груп з реальним контингентом учнів

 • Співвідношення кількості груп з реальним контингентом учнів протягом поточного навчального року.

 • Довідка заповнюється у формі таблиці

 • Показники обчислюються станом на початок навчального року або станом на час складання довідки.7. Довідка про участь і досягнення учнів у творчих змаганнях і заходах

 • Заповнюється на початок державної атестації за останні 3 роки.

 • До довідки додаються дипломи, грамоти тощо або їхні копії. Ці документи після перевірки залишаються

 • у закладі.

 • П.І.Б. Учня, клас, фах,викладач, концертмейстер, перелік творчих змагань і заходів, результативність участі (лауреат, дипломант, учасник)

 • Довідка заповнюється у формі таблиці8. Довідка про учнівські колективи

 • Заповнюється на початок державної атестації за останні 3 роки.

 • До довідки додаються дипломи, грамоти тощо або їхні копії. Ці документи після перевірки залишаються

 • у закладі.

 • П.І.Б. Назва колективу, кількість учасників, керівник(и) концертмейстер, творча активність колективу, результативність участі (лауреат, дипломант, учасник)

 • Довідка заповнюється у формі таблиці9. Довідка про вступ випускників до ВНЗ І-ІV рівнів акредитації культури і мистецтва, спеціальних мистецьких шкіл

 • До довідки додаються довідки з вищих навчальних закладів культури і мистецтва, середніх спеціальних шкіл.

 • Довідка заповнюється у формі таблиці

 • Ці документи після перевірки залишаються

 • у закладі.

 • Підпис керівника закладу на всіх довідках засвідчується печаткою.Терміни підготовки документів для атестації

 • За два місяці до проведення атестації матеріали самоаналізу подаються голові експертної ради.

 • Після розгляду матеріалів самоаналізу голова експертної ради складає робочу програму атестаційної експертизи.

 • Не пізніше, як за місяць до початку проведення робоча програма атестаційної експертизи доводиться до відома

 • керівника під розписТерміни підготовки документів по закінченні атестаційної експертизи

 • Оцінка показників діяльності закладу проводиться тільки на підставі вимог, визначених нормативними документами або методичними рекомендаціями Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв Міністерства культури України.

 • За підсумками проведення атестаційної експертизи складається АКТТерміни підготовки документів по закінченні атестаційної експертизи

 • Не пізніше як за 20 днів після завершення атестаційної експертизи обидва примірника АКТу атестаційної експертизи подаються:

 • - перший примірник голові експертної ради;

 • -другий примірник керівнику закладу(під розпис)

 • Результати державної атестації оприлюднюються через засоби масової інформаціїСхожі:

Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconДля випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
Випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового,...
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconХарківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації»

Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 22. 02. 2012 за №279/20592
«Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової атестації учнів системи загальної...
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconВідділу освіти Гурин В.І. Нормативно-правове забезпечення державної атестації
Про результати державної атестації Золочівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconВиконання графіка атестації
Про порядок проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» П. наказ мону від 17. 03. 2008 №186 з метою стимулювання випускників навчальних закладів
Наказ монмсу від 03. 05. 2012 №528, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р за №750/21063
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному році
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас авт. Коваленко О. Я
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconІнваліди – кара чи дар Божий Інвалідність
В україні проблема інвалідності набула особливої гостроти. Упродовж п’яти останніх років населення України зменшилося на 2%, а кількість...
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconМета дослідження : Встановлення ступеня відповідності результатів зовнішнього незалежного оцінювання результатам державної підсумкової атестації
Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30. 09. 2011 №508 "Про організацію проведення...
Інформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років iconІнформація про випускників денної форми навчання внз ІІІ-ІV рівнів акредитації, які перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості
Стан працевлаштування випускників внз регіону. Про роботу внз ІІІ-IV рівнів акредитації щодо працевлаштування випускників 2008 року...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка