Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І


НазваПідготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І
Дата конвертації04.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І.

Cистема право виховної роботи

у Башмачанській середній загальноосвітній школі

Мета -- забезпечення постійної відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального середовища

Завдання:
 • Формування в дітей і підлітків правової культури

 • Організація забезпечення системи ранньої профілактики правопорушень

 • Контроль за вихованням, розвитком підлітків, які перебувають на обліку

 • Надання педагогічної допомоги сім’ям, у яких виховуються «важкі» діти

 • Реалізація принципу взаємодії у виховній роботі між різними ланками освіти

 • Підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків – як через систематичну правову пропаганду, так і через додержання правових норм у діяльності школи

 • Поєднання виховної і правовиховної роботиНапрямки виховання, які сприяють право виховній роботі:

 • виховання громадянина України;

 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей;

 • соціальний та матеріальний захист творчо обдарованих, здібних, трудолюбивих учасників навчально-виховного процесу.Трирівнева система превентивного виховання

 • Педагогічна превенція – це частина загального навчально-виховного процесу школи. Вона представлена двома основними групами засобів: загальною ранньою превенцією з усіма учнями і спеціальною превенцією з важкими учнями та їх батьками.

 • Для досягнення належного результату в роботі з підлітками педагогічний колектив школи залучає до виховного процесу батьків, громадські організації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи. Така співпраця забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації неповнолітніх(соціальна превенція) спрямована на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя дітей і на попередження несприятливого впливу на них факторів соціального і природного середовища.Вторинна профілактика Основним завданням є якомога раніше виявлення негативних змін в поведінці дитини з метою попередження їх подальшого розвитку, побудована на принципах вивчення та врахування особистості дитини, проектування та забезпечення її розвитку, самоврядування, самоорганізації та самовиховання.Система учнівського самоврядування сприяє отриманню учнями певних правових навичок у їхній громадській роботітретинна (цілеспрямована) превенція включає сукупність заходів, спрямованих на попередження переходу відхилень у поведінці в більш важку стадію.Робота з дітьми девіантної поведінки

  • Класними керівниками та адміністрацією школи проводиться постійна індивідуальна робота з учнями.
  • Системною є профілактична робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку: за кожним з них закріплено громадського вихователя(класного керівника), який проводить індивідуальну роботу; на кожного учня заведена індивідуальна картка, ведеться робота психолога; стан роботи з цими учнями заслуховуються на нарадах при директору, на нарадах класних керівників.


Питання правового виховання виносяться на засідання методичного об’єднання класних керівників.

Рекомендації методичного об’єднання класних керівників по питанню

«Правовиховна робота у школі як передумова формування правової особистості»
 • Завдання класного керівника з превентивного виховання:

 • забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки;

 • сприяти формуванню в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності;

 • виробляти навички і звички високоморальної поведінки;

 • забезпечити подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків вихованняШляхи підвищення ефективності превентивного виховання

 • Стимулювати здоровий спосіб життя і позитивну соціальну орієнтацію у процесі соціалізації учнів;

 • Використовувати активні форми й методи виховного впливу на учнів (рольові ігри, аутотренінги, діалоги, дискусії тощо);

 • Використовувати досягнення педагогічної та психологічної науки, опановувати новітні педагогічні технології;

 • Гармонізувати сімейно-шкільне виховання на засадах гуманізму,доброзичливості, демократизму, партнерських відносин учасників навчально-виховного процесу.Рекомендації до планування заходів по правому вихованню та профілактиці правопорушень

Щотижня
 • В щоденниках поведінки всіх учнів і особливо "проблемних" відмічати

 • все те позитивне, що було в їх поведінці за кожний тиждень.

 • Проводити консультативні дні для батьків.

 • Проводити зустрічі батьківського комітету класу із адміністрацією школи.

Щомісяця
 • Контролювати та систематично коректувати роботу з дітьми, що мають фізичні вади, затримку у розумовому розвитку, з дітьми з неблагополучних сімей, малозабезпечених сімей, з “проблемними”, дітьми підвищеної педагогічної уваги .

 • В разі, коли поведінка батьків чи учня не піддається корекції, ставити питання про вплив на них відповідними організаціями, а у випадку зразкового виконання батьківських обов'язків

— максимально заохочувати.
 • Забезпечити відвідування школи , вчителів батьками "проблемних" дітей.

 • Проводити батьківські рейди у мікрорайоні школи з метою:

а)перевірки дотримання учнями рекомендованого режиму дня;

б)виявлення та допомоги батькам, які не забезпечують правильного сімейного виховання дітей, організації роботи з ними.
 • Класним керівникам домогтися 100% явки учнів школи в шкільній формі, в одязі, що відповідає роду учбової діяльності.

 • Проводити дні відкритих дверей.Щочверті

Щочверті
 • Вчителям особисто зустрітися з батьками невстигаючих учнів.

 • Проводити інструктажі з техніки безпеки. Змістом відповідного учбового матеріалу сприяти проведенню тижнів здоров'я, попередження травматизму,

правопорушень. Зміст проведеного записувати в журнал.
 • Проводити моніторинг вихованості серед учнів та батьків, з подальшим заповненням паспорта здоров'я.

 • Залучати батьків до проведення тижнів здоров'я, тижнів попередження

правопорушень.
 • Організувати вивчення та перевірку знань учнями шкільних нормативних

документів
 • Проводити і контролювати роботу з "проблемними" дітьми.

Щосеместра
 • Проводити рейди-перевірки зайнятості учнів вдома

 • Практикувати організацію спільного відпочинку батьків, учнів та вчителів.

Щорічно
 • Приймати участь у тижнях правознавстваСтруктура роботи з учнями девіантної поведінкиРобота з батьками Заповіді народної педагогіки.

 • «Не роби зла ні людям, ні природі»;

 • «Тільки в чесній праці твоя добра слава і твоє безсмертя»;

 • «У найтяжчі дні свого народу, своєї батьківщини стань на її захист, бо так роблять справжні патріоти»;

 • «Найбільше багатство людини – її здоров’я; воно потрібне тобі, людям, Батьківщині»;

 • «Навчайся прекрасному і величному».Форми роботи з батькамиДля вирішення проблеми запобігання скоєння неповнолітніми правопорушень в школі створена дієва система правовиховної роботи, суть якої складають наступні заходи:

  • В школі ведеться облік і контроль за відвідуванням учнями школи.
  • Щотижня аналізуються дані, вживаються відповідні заходи, щопонеділка, інформація про відвідування надається районному відділу освіти.
  • Розроблено правила для учнів школи, які опрацьовуються на годинах спілкування у 1-4, 5-9, 10-11 класах.

У класних куточках розміщено права і обовязки учнів, доручення та новини із життя класних колективів

Постійно використовується наглядна агітація з правової пропаганди.Проводяться бесіди на правову тематику, тижні правових знань, місячники з право виховної роботи.56% учнів школи охоплені заняттями в гуртках та спортивних секціях, які працюють при школі, в БК с. Башмачка, при ДЮСШ У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення.

Схожі:

Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconСзш №55 м. Львова Заступник директора школи з навчально-виховної роботи М. Ховалко

Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconПроблема над якою працює педагогічний колектив школи та заступник директора з виховної роботи Гальська О. А

Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconЗаступник директора з навчально-виховної роботи
Організаційно-методичне забезпечення профільного навчання в балаклійському ліцеї
Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconЗаступник директора з нвр заступник директора з нвр
Нвп на рівень сформованності загальнонавчальних компетентностей учнів; поширення досвіду роботи вчителів через публікації в педагогічній...
Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconОсвіта в Італії Підготувала: заступник директора з навчально-виховної роботи сзш №55 м. Львова Ховалко М. П
Кембридж, Сорбонна (XIII століття). У середньовіччі ті, хто бажав стати добрими правознавцями, неодмінно приїжджали в університет...
Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconОрганізація допрофільної та профільної освіти в освітньому окрузі – опорний навчальний заклад Барвінківська гімназія №1
Яковенко В. Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи Барвінківської гімназії №1
Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconПідготувала заступник директора з навчально-методичної роботи Могилівської зош І-ІІІ ступенів Дейнека Лідія Борисівна

Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconЗаступник директора з навчально-виховної роботи
Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в умовах гуманізації навчально-виховного процесу
Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconПрограма виховання учнів 1-11 класів бзш №3 ім. Т. Г. Шевченка Закрасняна Т. Ф заступник директора з навчально-виховної роботи Метою виховання є Метою виховання є
Програма виховання учнів 1-11 класів бзш №3 ім. Т. Г. Шевченка Закрасняна Т. Ф заступник директора
Підготувала заступник директора з виховної роботи Вискарка Л.І iconДемчук Світлана Анатоліївна заступник директора з нмр гімназії №2, вчитель біології
«Інноваційні технології в управлінській діяльності заступника директора з науково-методичної роботи»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка