Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна


НазваПоложення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Енергетичне законодавство України та перспективи впровадження енергозбереження на місцях

Мар'яна Булгакова

Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика”

МБО “Екологія-Право-Людина”

Київ - 2011

Питання для обговорення

 • Законодавство України

 • Програмні документи

 • Законодавче стимулювання енергозбереження

 • Проекти на місцевому рівні

 • Джерела фінансування

 • Директиви у сфері енергозбереження

 • Проблеми на шляху до енергозбереженняЗакони

 • ЗУ“Про енергозбереження

 • ЗУ “Про альтернативні джерела енергії

 • ЗУ“Про електроенергетику

 • ЗУ“Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”

ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Підзаконні нормативно-правові акти

- Постанови КМУ про використання бюджетних коштів у галузі енергозбереження

- Постанова КМУ “Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих”
 • Наказ Днержкоменергозбереження«Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію ПЕР у суспільному виробництві»

 • Накази НАЕРПрограмні документи

 • Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки

 • Галузева програму енергоефективності та енергозбереження у ЖКГ на 2010-2014 рр.

 • Програми енергоефективності на місцевому рівні

 • Проект Програми підвищення енергоефективності у гірських районах на ЛьвівщиніЗУ “Про енергозбереження” - економічні заходи сприяння енергозбереження:

 • надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг для стимулювання розробок, впровадження патентних винаходів та використання енергозберігаючих технологій, обладнання і матеріалів;

- матеріальне стимулювання колективів та окремих робітників за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження розробок, захищених патентом.

ЗУ «Про альтернативні джерела енергії»

 Ст. 9

Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел:

- застосування економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством про енергозбереження та охорону довкілля;

- створення сприятливих економічних умов для спорудження об'єктів альтернативної енергетики.

Стимулювання державою заходів із енергозбереження (1):

 • надання податкових пільг підприємствам - виробникам енергозберігаючого обладнання, техніки і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами ПЕР, виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива

 • надання податкових пільг підприємствам, які використовують устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, альтернативних видах палива

 • пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії ПЕРСтимулювання (2)

 • встановлення підвищених норм амортизації енергозберігаючих основних фондів

 • становлення цільових державних та інших субсидій і безповоротного асигнування на виконання пошукових науково-дослідних робіт у сфері енергозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії, на виробництво та освоєння нових видів енергозберігаючої техніки та технології

 • відкритий для всіх суб'єктів господарювання, всіх зацікавлених осіб порядок проведення попереднього відбору енергозберігаючих проектів у бюджетній сферіВиди проектів на місцевому рівні

 • Проекти енергозбереження (технічне переоснащення, термоізоляція, енергоощадні лампи, когенерація та ін.)

 • Використання альтернативних видів палива

 • Використання відновлюваних джерел енергії

 • Використання вторинних джерел енергіїРозподіл проектів за сферами

 • Теплопостачання

 • Постачання гарячої води

 • Водопостачання

 • Освітлення

 • Електропостачання

 • Водовідведення

 • Експлуатація житла/будівель

 • Утилізація твердих побутових відходівБюджетні кошти за програмою Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки

Щодо конкертних місцевих проектів

- проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії

- будівництво та реконструкцію електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з використанням відновлюваних джерел енергії в АРК та Одеській обл.

Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у ЖКГ на 2010-2014 роки

Проблеми комунальної теплоенергетики і напрямки їх вирішення:
 • заміна або реконструкція димових газів котлів;

 • зниження втрат у магістральних та розподільчих теплових мережах методом впровадження сучасних видів теплоізоляції;

 • впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП), засобів обліку і приладів регулювання споживання теплової енергії;

 • впровадження когенераційних установок, у тому числі на базі діючих опалювальних котелень;

 • впровадження попереджувальної діагностики (енергетичного обстеження) стану систем теплопостачання у процесі експлуатації.Галузева програма енергозбереження у ЖКГ на 2010-2014 роки

 • Створити умови для впровадження електроопалення в житловому фонді, громадських будинках, використанню нетрадиційних і відновлюваних видів енергії та технологій там, де це технічно виправдано

 • Дотримання євростандартів енергоспоживання (модернізаці, утеплення, герметизація, санація і т.д.)Джерела фінансування

 • Державний бюджет

 • Місцеві бюджети

 • Кошти ДАЕІ

 • Кошти НАЕРДержавна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

 • Постанова КМУ затверджує порядок використання бюджетних коштів

 • Конкурсні засади - Конкурсну Голова комісію очолює НАЕРМеханізми Кіотського протоколу

 • Держане Агентство екологічних інвестицій

А) Проекти спільного впровадження (доступні для приватного сектору)

Б) Схема зелених інвестицій – міжнародна торгівля квотами (на міждержавному рівні)

Дієвість гнучких механізмів Кіотського протоколу – закінчення терміну дії у 2012 року

Директиви з питань енергозбереження

- Директива від 13 вересня 1993 року прийнята з метою обмежити викиди вуглекислого газу шляхом поліпшення ефективності використання енергії

- Директива від 22 вересня 1992 року щодо маркування побутових товарів за величиною

Енергоспоживання
 • Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС від 16 грудня 2002 року щодо енергетичної експлуатаційної характеристики будівель.

 • Директива ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 січня 2001 року щодо заходів на літній період

 • Директива ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 вересня 1996 року щодо енергетичних вимог для побутових холодильників, морозильників та їх комбінаційПДА Україна-ЄС

- Стратегія Національної екологічної політики на період до 2020 року

- План дій із виконання Стратегії.
 • Більшість пріоритетів ПДА на стадії виконання

 • Приєднання України до Енергетичного співтовариства спонукає український уряд до комплексного реформування енергетичного сектору

 • - Неохідність економічної обгрунтованості тарифної політики на енергію

 • - Створення конкурентних моделей ринку енергоносіїв

Проблеми на шляху до енергозбереження

- Законодавчі і інституціональні бар'єри

заважають бюджетним організаціям акумулювати заощадження за рахунок енергозбереження
 • Реальне стимулювання заходів на законодавчому рівні

 • Обовязковість та доступність енергетичних обстежень

 • Можливість та простота реалізації енергозберігаючих ініціатив на місцевому рівні

 • Чіткість та прозорість бюджетних процедур

 • Енергетичне маркування

 • Енергетичний аудит та енергетичні паспорти

 • Сприяння розвитку когенерації

 • Виконання та впровадження проголошених принципів

- Створення органів самоорганізації населення

- Статути місцевих громад
 • Участь громадськості у прийнятті рішеньДякую за увагу!

bulgakova@legalanalytics.com.ua


Схожі:

Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconРішення конкурсної комісії (в окремих випадках; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (призначення на посаду). У подальшому у хронологічній послідовності накази про зміни в анкетних даних
...
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconНаціональний стандарт україни державна уніфікована система документації
Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі документи) постанови, розпорядження, накази, положення, рішення,...
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconПоложення про Реєстр неприбуткових організацій та установ. Економічна діяльність суб’єктів некомерційного сектору громадянського суспільства регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підпри-ємств"
Економічна діяльність суб’єктів некомерційного сектору громадянського суспільства регулюється Законом України
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconПолітика європейської інтеграції України на сучасному етапі професор Ігор Тодоров
Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconНаціональне агентство україни севастопольський центр
«сучасні аспекти підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» для директорів регіональних центрів перепідготовки...
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconПро проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив, у спеціальних журналах
Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи, а також орендарі зобов'язані організувати навчання працівників...
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconГромадською організацією «Сіверський інститут регіональних досліджень» громадською організацією «Сіверський інститут регіональних досліджень»
Київським, Донецьким, Кіровоградським, Чернігівським обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів...
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України Законодавчо-нормативна база Типове положення про атестацію педагогічних працівників Затверджено
Атестація педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є обов‘язковою
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України Законодавчо-нормативна база Типове положення про атестацію педагогічних працівників Затверджено
Атестація педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності є обов‘язковою
Положення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна iconПоложення про державну систему моніторингу довкілля від 30 березня 1998р.; Державна екологічна цільова програма проведення моніторингу навколишнього природнього середовища (2008-2012)
Рекомендації щодо автоматизації І вдосконалення існуючого процесу управління за допомогою гіс

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка