Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція "Про встановлення груп інвалідності"


НазваПоложення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція "Про встановлення груп інвалідності"
Дата конвертації04.07.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ.


ПЛАН

 • 1. Експертиза тимчасової непрацездатності;

 • 2. Медико-соціальна експертиза;

 • 3. Військово-лікарська експертиза;

 • 4. Судово-медична та судово-психіатрична експертиза.Основні нормативно-правові акти:

 • Основ законодавства України про охорону здоров'я(ст.69);

 • Положення про медико-соціальну експертизу;

 • Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності;

 • Інструкція "Про встановлення груп інвалідності";

 • Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України";

 • Закон України "Про судову експертизу" ;

 • "Порядок проведення судово-психіатричної експертизи".Поняття та терміни:

 • Експертиза тимчасової непрацездатності;

 • Листок непрацездатності;

 • Медико-соціальна експертиза;

 • Військово-лікарська експертиза;

 • Судова експертиза;

 • Судово-медична експертиза;

 • Судово-психіатрична експертиза.Експертиза тимчасової непрацездатності - це вид медичної експертизи, основною метою якої є оцінка стану здоров'я людини, якості та ефективності обстеження і лікування, що проводяться, можливості здійснювати професійну діяльність, а також визначення ступеня і термінів тимчасової втрати працездатності.Згідно Основ законодавства України про охорону здоров'я (ст. 69), експертиза тимчасової непрацездатності громадян здійснюється у закладах охорони здоров'я лікарем або комісією лікарів.Підсумковим документом по закінченню

 • Підсумковим документом по закінченню

 • проведення експертизи є

 • листок непрацездатності,

 • який і засвідчує

 • тимчасову

 • непрацездатність

 • працівників.Видача та продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснюються тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікаремЛисток непрацездатності у разі захворювання чи травми видається на весь період тимчасової непрацездатностіМедико-соціальна експертиза (МСЕ) — це визначення в установленому порядку потреб особи в заходах соціального захисту, включаючи реабілітацію, на основі оцінки обмежень життєдіяльності, що викликані стійким розладом функцій організму.

 • Медико-соціальна експертиза (МСЕ) — це визначення в установленому порядку потреб особи в заходах соціального захисту, включаючи реабілітацію, на основі оцінки обмежень життєдіяльності, що викликані стійким розладом функцій організму.Медико-соціальна експертиза визначає:

 • ступінь обмеження життєдіяльності людини ;

 • причину, час настання, групу інвалідності ;

 • роботи і професії, доступні інвалідам за станом здоров'я .Перша група інвалідностіДруга група інвалідностіТретя група інвалідностіВійськово-лікарська експертиза (BJIE) — це вид медичної експертизи, призначений для визначення придатності громадян за станом здоров'я до військової служби, служби в органах безпеки, внутрішніх справ та інших воєнізованих формувань, а також встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень і травм пов'язаних зі службою, та визначення необхідності та умов застосування заходів медико-соціальної реабілітації та допомоги відповідним категоріям осіб.Військово-лікарська експертиза є основною формою визначення придатності за станом здоров'я до військової та інших видів служб.Військово-лікарська експертиза здійснюється військово-лікарськими комісіямиСудова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.Судово-медична експертиза — це науково-практичне дослідження, яке здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-медичним експертом і включає вирішення медичних і деяких біологічних питань,виникаючих у процесі слідства,

 • Судово-медична експертиза — це науково-практичне дослідження, яке здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-медичним експертом і включає вирішення медичних і деяких біологічних питань,виникаючих у процесі слідства,

 • з метою сприяння у встановленні

 • обставин, що підлягають доказуванню

 • по певній справі.Судово-психіатрична експертиза — це науково-практичне дослідження, що здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-психіатричним експертом з метою відповіді на питання, що виникають під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних справ з приводу психічного стану особи.

 • Судово-психіатрична експертиза — це науково-практичне дослідження, що здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-психіатричним експертом з метою відповіді на питання, що виникають під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних справ з приводу психічного стану особи.Судовий експерт - це особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена для здійснення судової експертизи і дачі висновку з досліджуваних питань.Різновиди експертизи:

 • Первинна експертиза;

 • Додаткова експертиза;

 • Повторна експертиза;

 • Комісійна експертиза.Список використаної літератури:

 • Буромский И.В. Правовая основа медико-социальной деятельности. Учебное пособие. — М.: Светотон ЛТД, 2003. - 320 с.

 • Георгадзе З.О., Царгасова З.Б. Судебная психиатрия: Учебное пособие для вузов / Под ред. З.О. Георгадзе. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2003. - 239 с.

 • Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Практикум: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.-415 с.

 • Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В. и др. Судебные экспертизы. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 288 с.

 • Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации / Под ред. М.В. Коробова и В.Г. Помникова. - СПб.: Гиппократ, 2003. - 800 с.Схожі:

Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconМедико-соціальна реабілітація. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації. Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconМедико-соціальна реабілітація. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації. Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconХворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПоложення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни" Наказ уоз від 25. 02. 03 р. №67 "Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни"
«Про стан медико соціального забезпечення ветеранів війни в області та додаткові заходи щодо відзначення в лпз області 64-ї річниці...
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПоложення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни" Наказ уоз від 25. 02. 03 р. №67 "Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни"
«Про стан медико соціального забезпечення ветеранів війни в області та додаткові заходи щодо відзначення в лпз області 65-ї річниці...
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів; від 17. 09. 2012 №1021
Про ліцензування освітніх послуг з професійно-технічної освіти, атестацію видів професійної підготовки у міжшкільних навчально-виробничих...
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПоложення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого -медико педагогічні консультації
Родяхіна О. А., завідувач Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПоложення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
Родяхіна О. А., завідувач Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПоложення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого медико педагогічні консультації
Леус А. М., в о завідувача Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації
Положення про медико-соціальну експертизу; Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності; Інструкція \"Про встановлення груп інвалідності\" iconПринципи реабілітації: ранній початок реабілітаційних заходів
Організація та управління медико-соціальною реабілітацією. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка