Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники


НазваОрганізація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники
Дата конвертації04.07.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ Організація роботи юрисконсульта Литовченко О.О. Проценко Н.К. м.Кременчук 2013


Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с.

 • Упорядники:

 • Литовченко О.О. – головний спеціаліст Кременчуцького міського управління юстиції

 • Проценко Н.К. – начальник Кременчуцького міського управління юстиції

 • Методичні рекомендації розроблено з урахуванням нормативно-правових актів, чинних станом на 1 червня 2013 року, що регулюють питання організації роботи юрисконсульта.

 • Для юрисконсультів державних підприємств, установ, організацій, державних органів та органів місцевого самоврядування.Зміст

 • Вступ

 • Система правової роботи;

 • Завдання юридичного відділу;

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності юридичного відділу;

 • Напрямки роботи;

 • Організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта;

 • Планування роботи;

 • Забезпечення законності прийнятих актів правового характеру;

 • Локальні нормативні акти;

 • Корпоративний нормативний акт;

 • Ведення договірної роботи;

 • Претензійно-позовна робота;

 • Організація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства;

 • Підвищення рівня правових знань працівників підприємства;

 • Список використаних джерел.Вступ

 • Повсякденна робота юриста не тільки приваблива, але і почесна. Це важка, копітка робота. Він повинен мати глибокі і різносторонні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватись законності і вірності присязі.

 • Термін "організація правової роботи" дає підстави говорити про організуючу та координуючу діяльність юридичної служби, пов'язану із застосуванням норм права та спрямовану на правове забезпечення діяльності органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації.Основними завданнями юридичного відділу є:Нормативно-правове забезпечення діяльності юридичного відділу

 • Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації

 • Постанова Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”

 • Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби

 • Господарський кодекс України (глава 19 Загальні положення про господарські зобов’язання, глава 20 Господарські договори)

 • Цивільний кодекс України (підрозділ 2 Юридична особа)

 • Господарський процесуальний кодекс України та ін.Основні напрямки роботи

 • організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта;

 • забезпечення законності прийнятих актів правового характеру;

 • договірна робота;

 • претензійно-позовна робота;

 • участь юрисконсульта в забезпеченні дотримання законодавства про працю та трудової дисципліни, організація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства;

 • підвищення рівня правових знань працівників підприємства (установи, організації)Організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта

 • положення про відділ,

 • розподіл функціональних обов'язків;

 • посадові інструкції,

 • дотримання вимог Загального положення про юридичну службу, в т.ч. підпорядкованість;

 • планування роботи, здійснення контролю за виконанням запланованих заходів,

 • умови роботи (забезпечення окремим приміщенням, телефонним зв'язком, комп'ютерною технікою, забезпечення нормативно-правовою базою),

 • підвищення кваліфікаціїПланування роботи юридичної службиЗабезпечення законності прийнятих актів правового характеру

 • Наявність локальних нормативних актів, що регулюють діяльність підприємства:

 • - Положення про установу або організацію, статут підприємства,

 • - положення про структурні підрозділи,

 • - посадові інструкції працівників;

 • - Колективний договір,

 • - Правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • - Інструкція з діловодства,

 • - Номенклатура справ та ін.

 • здійснення перевірки відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику підприємства,

 • вжиття заходів щодо забезпечення законності наказів, розпоряджень, положень та інших документів правового характеру;

 • дотримання встановленого порядку візування документів правового характеру, ознайомлення з наказамиЛокальні нормативні акти

 • Основне призначення – конкретизувати розпорядження закону стосовно умов діяльності відповідного колективу, не виходячи за рамки закону і не обмежуючи ініціативу виконавців, які діють у межах закону.

 • Ці документи також називають корпоративними нормативними актамиКорпоративний нормативний акт характеризується такими ознаками:

 • має правотворчий характер, тому що в ньому корпоративні норми встановлюються, змінюються і припиняються;

 • видається органом (посадовою особою) управління підприємства лише в межах його компетенції;

 • видається з дотриманням передбаченого законом порядку, якщо такий встановлено (наприклад, разом або за погодженням з профспілковим комітетом);

 • відповідає Конституції України, законодавству, а також нормативним актам, які мають вищу юридичну силу;

 • має форму письмового акта-документа (рішення загальних зборів, ради директорів, наказ керівника і т.д.) із певними реквізитами (найменування акта, дата, номер, підписи посадових осіб тощо)Корпоративні нормативні акти поділяються за галузевою ознакою:Ведення договірної роботи

 • наявність наказу або інструкції/положення про ведення договірної роботи – розподіл договірної роботи між структурними підрозділами;

 • організація роботи по укладенню договорів (підготовка, укладення, оформлення, візування), надання правової оцінки їх проектам;

 • контроль за виконанням договорів;

 • ведення відповідних журналів обліку господарських договорівПретензійно-позовна робота

 • наявність положення або іншого локального акта на підприємстві, який регулює претензійно-позовну роботу;

 • дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовів, їх обґрунтованість та результат розгляду;

 • аналіз претензійно-позовної роботи;

 • ведення журналів обліку претензій та позовних заявОрганізація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства

 • наявність нормативно-правової бази;

 • систематизований облік законодавства (офіційні видання, кодекси, картотека, комп'ютерно - правова бібліотека тощо);

 • зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів;

 • підтримання їх в контрольному станіПідвищення рівня правових знань працівників підприємства

 • надання роз’яснень чинного законодавства працівникам підприємства:

 • - консультування;

 • - проведення лекцій, бесід, групових консультацій,

 • - оформлення стенду на правову тематику;

 • - розгляд на оперативних нарадах огляду змін у чинному законодавстві,

 • - розробка листівок,пам'яток, методичних рекомендацій,

 • ведення Журналу обліку роз'ясненьСписок використаних джерел:

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003р.;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації»;

 • Указ Президента України „Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів ” від 11 грудня 2001 р. № 1207/2001;

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 № 578/5

 • Методичні рекомендації про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях, затверджені заступником Міністра юстиції України від 22.03.1999 р.;

 • Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 15.01.1996р., № 2;

 • Домбровський С.Ф. «Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств ».- Х., 2005. – 396 с.. • Кременчуцьке міське управління юстиції

 • 39605, м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4

 • Телефон для довідок: (05366) 2 45 21

 • Електронна адреса: kmyu@ukrpost.ua

 • Адреса сайту: http://www.kremjust.gov.uaСхожі:

Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconБудівництво мостового переходу через річку Дніпро в м. Кременчук Полтавської області Постановка проблеми
Будівництво мостового переходу через річку Дніпро в м. Кременчук Полтавської області
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconМодернізація змісту методичної роботи з педагогічними кадрами; Організація активних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами
...
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconОрганізація інформаційних куточків «зно-2013» у кожному знз з уніфікованою інформацією

Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconОрганізація роботи закладу освіти з розв’язання проблеми насильства в школі 5 грудня 2012 року
Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconЗа період з 01. 01. 2013 по 29. 03. 2013 здійснено 13 виїзних засідань по За період з 01. 01. 2013 по 29. 03. 2013 здійснено 13 виїзних засідань по
Станом на 25. 02. 2013 у районах (містах) Харківської області налічується 8 рай (міськ) пмпк, до складу яких входять
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconОрганізація і проведення методичної роботи по підвищенню інформаційної компетентності педагогів Дошкільний навчальний заклад №31 “Чебурашка” Вихователі – методисти: О. Н. Бевз, Т. В. Миколенко
Організація і проведення методичної роботи по підвищенню інформаційної компетентності педагогів
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconВід 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25
«Про комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Коломацької районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики...
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconОрганізація роботи з вивчення, узагальнення й поширення досвіду
Методичні комісії це давня традиційна форма роботи, спрямована на вдосконалення науково теоретичної і методичної підготовки педпрацівників,...
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconХімія 03. 06. 2013 українська мова і література 05-06. 06. 2013
Випускники минулих років у 2013 році становлять майже 26% від загальної кількості зареєстрованих (у 2012 році -19%)
Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20с. Упорядники iconПринципи державної фінансової підтримки впровадження цифрового мовлення Міжнародний експертний семінар
Рекламодавці, трк, упорядники каналів, оператори мереж, споживачі, виробники обладнання, державні органи

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка