Курс «Програмування» Курс «Програмування»


НазваКурс «Програмування» Курс «Програмування»
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Курс «Програмування»

 • Курс «Програмування»

 • Лектор – доц. Любчак Володимир Олександрович

 • Кафедра інформатики

 • E-Mail: prorect-1@sumdu.edu.ua

 • Загальний обсяг курсу в II семестрі – 180 год. (5,0 кредитів)

 • Три контрольних роботи, диф. залік.

 • Розподіл по модульним циклам


Список рекомендованої літератури

 • Список рекомендованої літератури

 • Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навчальний посібник. - Львів: Оріяна-Нова, 2006. - 432 с.

 • Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования СИ для персонального компьютера/ Под общ. ред. П.И.Садчикова. - М.: Радио и связь, 1990. - 384 с.

 • Паппас К.,Мюррей У. Программирование на С и С++. - К.: BHV "Ирина", 2000. - 320 с.

 • Проценко В.С., Чаленко П.Й., Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою Сі. - К.: Либідь, 1993. - 223 с.Базові принципи

 • Базові принципи

 • Основні пристрої, які входять до складу комп'ютера

 • керуючий пристрій (КП)

 • арифметико-логічний пристрій (АЛП)

 • оперативна пам'ять

 • зовнішня пам'ять

 • пристрій введення

 • пристрій виведенняОсновні риси фон-нейманівської архітекту:

 • Основні риси фон-нейманівської архітекту:

 • використовується двійкова система числення;

 • централізоване керування всіма процесами, які відбуваються в комп'ютері;

 • програма, яка визначає дії комп'ютера, являє собою послідовність елементарних команд. Після виконання однієї команди починає виконуватися наступна;

 • команди зберігаються в оперативній пам'яті разом з даними; типова команда має формат "назва операції – один або декілька операндів";

 • лінійний принцип організації пам'яті, тобто оперативна пам'ять фон-нейманівського комп'ютера являє собою послідовність однотипних комірок;

 • доступ до даних, які знаходяться в оперативній пам'яті, здійснюється за адресою;

 • процесор обмінюється даними з оперативною пам’яттю по процесорній шині, яка має порівняно високу швидкодію.Одиниці вимірювання інформації

 • Одиниці вимірювання інформації

 • Вся інформація в пам'яті цифрового комп'ютера зберігається в двійковій формі: послідовностей нулів та одиниць. Мінімальною одиницею інформації є біт – один двійковий розряд, достатній для того, щоб закодувати одне з двох можливих значень – 0 або 1.

Поняття про позиційні системи числення

 • Поняття про позиційні системи числення

 • “Арабська" система запису чисел є типовим прикладом позиційної системи числення. Для позиційних систем числення характерним є те, що значення кожної цифри залежить від її положення у числі. Ми використовуємо позиційну систему числення за основою 10 (десяткову систему). Це означає, що наймолодший (крайній справа) розряд цілого числа задає кількість одиниць, наступний - кількість десятків, далі - кількість сотен і т.д. Для комп'ютера більш типовою є двійкова система (за основою 2). Існують непозиційні системи; такою є, наприклад, римська система числення.Двійкова система числення

 • Двійкова система числення

 • Алгоритм перетворення з десяткової системи числення в двійковуШістнадцяткова система числення

 • Шістнадцяткова система числення

 • Алгоритм перетворення з десяткової системи числення в шістнадцятковаЗображення чисел у комп'ютері

 • Зображення чисел у комп'ютері

 • У сучасних комп'ютерах здебільшого застосовуються два формата зображення чисел:

  • Числа з фіксованою комою (fixed point, природні (або натуральні);
  • Числа з плаваючою комою (floating point, нормальні (експоненціальні, логарифмічні або так звані наукового запису).


Числа з фіксованою комою

 • Числа з фіксованою комою

 • Число з фіксованою комою — це формат зображення числа з незмінним розташуванням коми, що відокремлює цілу частину числа від дробової.Числа з плаваючою комою

 • Числа з плаваючою комою

 • Для запису в пам'ять дуже великих чисел (маса Сонця – ) або дуже маленьких (маса електрона – ), враховуючи всі значущі цифри, і виконати над ними арифметичні операції, використовуючи арифметику з фіксованою комою, неможливо. Запис таких чисел виконується у форматі із плаваючою комою. Число при цьому розбивається на дві групи цифр:

  • Мантиса;
  • Порядок.
  • Y — значення дійсного числа;
  • М — мантиса числа;
  • S — основа системи чис­лення;
  • р — порядок числа.


Поняття програми

 • Поняття програми

 • Програмне забезпечення

 • Під програмним забезпеченням розуміють сукупність усіх програм і службових даних, призначених для керування комп'ютером. Деякі програми є вбудованими в апаратні компоненти комп'ютера, однак для забезпечення більшої гнучкості їх зазвичай записують на жорсткий диск, компакт-диск або інші зовнішні носії даних. У цьому разі їх необхідно щораз заново завантажувати в оперативну пам'ять при запуску комп'ютера чи перед виконанням конкретної програми. Програмне забез­печення складається з файлів програм, що керують роботою комп'ютера.

 • За своїм призначенням усе програмне забезпечення можна розділити на дві основні категорії:

  • Системні програми;
  • Прикладні програми.


Функції системних програм:

 • Функції системних програм:

  • отримання й інтерпретація команд користувача;
  • керування процесами збереження файлів на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях, а також зчитування інформації із зазначених пристроїв в оперативну пам'ять;
  • запуск і керування процесом виконання прикладних програм;
  • керування взаємодією апаратних і програмних ресурсів комп'ютера під час виконання прикладних програм.


Операційна система (ОС)

 • Операційна система (ОС)

 • ОС — комплекс програм, який використовується для керування взаємодією різних пристроїв комп'ютера при виконанні прикладних програм. Компоненти операційної системи відповідають за надання прикладним програмам ресурсів комп'ютера — оперативної пам'яті і пам'яті на магнітних дисках, пристроїв вводу-виводу тощо.

 • Для того щоб виконати програму, її потрібно спочатку завантажити до оперативної пам'яті із зовнішнього носія, як правило, з диска. Це робиться під час виконання спеціальної програми, що входить до складу операційної системи, — завантажувача.

 • При виконанні прикладної програми керування періодично передається то їй самій, то програмам операційної системи.ОС – це програмне забеспечення, яке керує чотирма ключовими аспектами работи компьютера:

 • ОС – це програмне забеспечення, яке керує чотирма ключовими аспектами работи компьютера:

  • процесами;
  • розподілом пам'яті;
  • операціями вводу і виводу файлів;
  • устройствами вводу-виводу.


Класифікація мов програмування

 • Класифікація мов програмуванняТехнологія створення програми

 • Технологія створення програми

 • Розробка програми:

  • Постановки задачі
  • Проектування Програми
  • Видилення декількох підзадач
  • Складання алгоритму
  • Написання програми (кодування або розробка)
  • Переклад на машинну мову (трансляція)
  • Відлагодження програми (виявлення помилок):
   • порушення граматики в тексті програми - помилки часу трансляції (compiler error);
   • помилки, що виявляються під час виконання робочої програми (run time error);
   • семантичними;
   • помилки у вихідних даних.


Перетворення програми і система програмування

 • Перетворення програми і система програмуванняІнтерпретація програми полягає у виконанні дій, заданих програмою.

 • Інтерпретація програми полягає у виконанні дій, заданих програмою.Інтегроване середовище розробки (IDE) Borland C++

 • Інтегроване середовище розробки (IDE) Borland C++

Схожі:

Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconПарадигма програмування — це спосіб мислення Парадигма програмування — це спосіб мислення
Всі вони підтримуються мовою програмування С++, яка розвинулася з мови процедурного програмування С
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconМетоди об'єктно-орієнтованого програмування 2007 Бублик В. В. Кафедра мультимедійних систем, кімн. 204/1
Надійне і якісне програмування, досягнуте за допомогою гнучкого проектування, кристалізується у взірцях для наслідування
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconТ’ютор: Богдан Шуневич к ф. н., доцент, докторант
Дистанційний курс «Теорія І практика військового перекладу» курс розроблений при підтримці iatp, irex
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconМови програмування
Щороку їх кількість поповнюється новими. Деякими мовами вміє користуватись тільки невелике число їх власних розробників, інші стають...
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconЛекція Принцип інкапсуляції Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Принцип інкапсуляції
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconІнформація про навчальний курс Питання безпеки дітей в Інтернеті залишається актуальним для навчального закладу. Все більше з`являються ризиків, на які можуть натрапити діти, подорожуючі Інтернетом через шкільні комп`ютери. Навчальний курс
Навчальний курс «Основи безпечної роботи з ікт в навчальному закладі» має відповідний гриф Міністерства освіти І науки, молоді та...
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconІсторія розвитку мов програмування Історія розвитку мов програмування
Відомі наукові праці пов`язані з описом розрахункової машини Чарльза Беббіджа. Створила першу у світі програму у 1843 р. Ввела терміни...
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconПрограма по підготовці медсетри-бакалавра (4-річний курс навчання) І рік навчання Навчальна програма по підготовці медсетри-бакалавра (4-річний курс навчання) ІІ рік навчання
Спеціальний курс навчання для медсестер з середньою освітою (двох або півторарічний)
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconТема Мови програмування (4 год) Тема Мови програмування (4 год)
Двійкова система числення це система, в якій для запису чисел використовують дві цифри 0 і Основою двійкової системи числення є число...
Курс «Програмування» Курс «Програмування» iconЛекція Ієрархія об’єктів: композиція і агрегація Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Ієрархія об’єктів: композиція...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка