Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


НазваТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
Дата конвертації10.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

 • Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


У системі загальної середньої освіти навчальний документ, розроблений відповідно до чинних Державних стандартів загальної середньої освіти, що визначає зміст і обсяг необхідних нормативно, науково-методично, дидактично та психологічно визначених знань, умінь, і навичок (компетентностей) для необхідного обов'язкового засвоєння учнем із кожного навчального предмета робочого навчального плану, а також зміст розділів і тем із розподілом їх за роками навчання.

 • У системі загальної середньої освіти навчальний документ, розроблений відповідно до чинних Державних стандартів загальної середньої освіти, що визначає зміст і обсяг необхідних нормативно, науково-методично, дидактично та психологічно визначених знань, умінь, і навичок (компетентностей) для необхідного обов'язкового засвоєння учнем із кожного навчального предмета робочого навчального плану, а також зміст розділів і тем із розподілом їх за роками навчання.Відповідність чинним Державним стандартам загальної середньої освіти.

 • Відповідність чинним Державним стандартам загальної середньої освіти.

 • Відповідність їх змісту сучасним досягненням науки, техніки, культури.

 • Відповідність соціальним цілям виховання учнів і розвитку їхніх творчих здібностей.

 • Наступність у вивченні навчального матеріалу між класами.

 • Міжпредметний зв’язок та інтеграція.Визначено з кожного навчального предмета.

 • Визначено з кожного навчального предмета.

 • Конкретизовано у пояснювальній записці до неї (методико-дидактична та психологічна складова).

 • Встановлено в змісті навчального матеріалу в межах певної теми (розділу).

 • Повинно бути реалізовано вчителем відповідно до державних вимог рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 • Уміщено в підручниках, навчальних посібниках і щорічних методичних рекомендаціях (вказівках).Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента України від 17 квітня 2012 № 347/2002):

 • Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента України від 17 квітня 2012 № 347/2002):

 • Розділ ІІ. Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти: пункт 2, абзац 4 «…постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу» та пункт 3, абзац 14 «… варіативність навчальних програм…».Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Стаття 3, абзац 4 – вибір і використання освітніх програм, навчальних курсів…

 • Стаття 37, пункт 2, абзац 6 – організація програмним забезпеченням педагогічних працівників…

 • Стаття 38, пункт 7 – забезпечення відповідності рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти…

 • Стаття 41, абзац 5 – вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів…Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

 • Розділ «Організація навчально-виховного процесу», пункт 34 – робота навчального закладу за навчальними програмами…

 • Розділ «Учасники навчально-виховного процесу», пункт 86, абзац 1 – про необхідність педагогічних працівників забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм…Розділ «Управління закладом», пункт 95, абзац 3 – забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів…

 • Розділ «Управління закладом», пункт 95, абзац 3 – забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів…

 • Пункт 98, абзац 3 – повноваження педагогічної ради у частині формування варіативної складової та програм…Чинний статут (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2012 № 284 зі змінами):

 • Чинний статут (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2012 № 284 зі змінами):

 • про самостійність добору педагогічними працівниками програм із відповідними грифами…

 • Про необхідність педагогічних працівників забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм…

 • Про доцільність вибору навчальних програм…

 • Про обов'язковий контроль з боку директора за виконанням навчальних планів і програм…У групах продовженого дня відстеження рівня роботи вчителів під час виконання учнями домашніх завдань, що передбачено навчальними програмами.

 • У групах продовженого дня відстеження рівня роботи вчителів під час виконання учнями домашніх завдань, що передбачено навчальними програмами.Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29 грудня 2010 за №1412/18707 ):

 • Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29 грудня 2010 за №1412/18707 ):

 • Пункт 3.3. – вчитель розробляє індивідуальні навчальні програми на основі навчальних програм спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), рекомендованих Міністерством освіти і науки України.Навчальні програми є обов'язковим видом ділової документації у загальноосвітньому навчальному закладі (пункт 4.33 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240) – наявність номенклатурного індексу на навчальних програмах, що зберігаються у заступників директорів із навчально-виховної роботи, та використовуються вчителями у роботі.

 • Навчальні програми є обов'язковим видом ділової документації у загальноосвітньому навчальному закладі (пункт 4.33 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240) – наявність номенклатурного індексу на навчальних програмах, що зберігаються у заступників директорів із навчально-виховної роботи, та використовуються вчителями у роботі.Перелік навчальних програм інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану є обов'язковим для всіх його примірників.

 • Перелік навчальних програм інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану є обов'язковим для всіх його примірників.

 • Він є складовою робочого навчального плану, прошито, пронумеровано та скріплено печаткою у цьому ж плані.Окремо оформлено перелік програм для всіх предметів інваріантної складової.

 • Окремо оформлено перелік програм для всіх предметів інваріантної складової.

 • Окремо оформлено перелік програм для всіх предметів варіативної складової.

 • Разом входять до всіх примірників робочого навчального плану у вигляді додатків.Початкова школа – 26.

 • Початкова школа – 26.

 • Українська мова – 17.

 • Українська література – 12.

 • Математика – 63.

 • Історія (України; всесвітня) – 17.

 • Правознавство – 17.

 • Фізика і астрономія – 53.

 • Біологія та екологія – 38.

 • Хімія – 40.

 • Географія – 39.Англійська мова – 8.

 • Англійська мова – 8.

 • Французька, німецька, іспанська – 3.

 • Інформатика – 26.

 • Російська мова – 2.

 • Світова література – 4.

 • Економіка (1–4-ті класи) – 5.

 • Економіка (5– 11-ті класи) – 30.

 • Фізична культура і спорт – 7.Регіональна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області.

 • Регіональна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області.

 • Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 5-х і 6-х класів.Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 7-х класів /За заг. ред. М.В.Татаринова; Авторський колектив / Схвалена на засіданні методичної ради комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 06.06.2013, протокол № 2.

 • Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 7-х класів /За заг. ред. М.В.Татаринова; Авторський колектив / Схвалена на засіданні методичної ради комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 06.06.2013, протокол № 2.

 • Програма 34 (17)-годин, продовження матеріалів 6-го класу. Запровадити з 01.09.2013.12.06.2013 – Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Богодухівський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський райони.

 • 12.06.2013 – Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Богодухівський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський райони.

 • 13.06.2013 – Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Лозівський, Нововодолазький райони.14.06.2013 – решта сільських районів області.

 • 14.06.2013 – решта сільських районів області.

 • 17.06.2013 – усі міста обласного значення.

 • 18.06.2013 – усі райони м. Харкова.19.06.2013 – 6 клас.

 • 19.06.2013 – 6 клас.

 • 20.06.2013 – 5 клас.

 • (з 01.09.2013 починають уперше викладання «Православної культури Слобожанщини»).12 клас – уперше: Українська мова 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. «Грамота», 2009 рік (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 № 122).

 • 12 клас – уперше: Українська мова 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. «Грамота», 2009 рік (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 № 122).12 клас – уперше: Українська література. 10-12 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. «Грамота», 2009 (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 № 122).

 • 12 клас – уперше: Українська література. 10-12 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. «Грамота», 2009 (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 № 122).12 клас – уперше: Зарубіжна література. 10-12 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. «Грамота», 2009.

 • 12 клас – уперше: Зарубіжна література. 10-12 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. «Грамота», 2009.Біологія. 10, 11, 12 класи.

 • Біологія. 10, 11, 12 класи.

 • Програми для денної школи за рівнем стандарту (підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010. № 1021).

 • Програма 11-го класу НЕ розподіляється між 11 та 12 класами. Завершується вичитуватися у 11-му класі.Контактний телефон:

 • Контактний телефон:

 • 731-27-01

 • kerivni_kadry@ukr.netДякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Схожі:

Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconПро стан організаційно-методичної роботи місцевих органів управління освітою з кадровим резервом на керівні посади і новопризначеними керівниками загальноосвітніх
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconСпецифіка організаційно-методичної роботи з педагогічним колективом в умовах організованого закінчення навчального року, виконання навчальних програм, проходження учнями державної підсумкової атестації з навчальних предметів,
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42): навчальні програми
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №41 та №42 ): діяльність методичних об'єднань
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconСировацька Л. О, методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
Правила внутрішнього трудового розпорядку — це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію...
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною),
Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною), заочною формами...
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» iconУчасники навчально-методичних семінарів
Методисти Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка