Існуючий стан справ


НазваІснуючий стан справ
Дата конвертації10.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииІснуючий стан справ

 • реформування сектору водопостачання та водовідведення відбувається вкрай повільно – майже не використовуються або не виправдали себе оренда та концесія цілісних майнових комплексів;

 • рівень зношеності систем централізованого водопостачання та водовідведення у більшості населених пунктів досяг критичної межі (35-60%);

 • населення незадоволено якістю послуг;

 • у 261-му населеному пункті питна вода, що подається системами централізованого водопостачання має відхилення від нормативних вимог;

 • лише 46,5% населення країни користуються послугами централізованого водовідведення;

 • тарифи на послуги для населення відшкодовують витрати підприємств в середньому по країні: у водопостачанні на 73,9%; у водовідведенні – 63,6%;

 • щорічні збитки суб'єктів господарювання становлять від 1,2 до 1,5 млрд. грн.;

 • борги за енергоносії перевищили 2,5 млрд. грн.РІВЕНЬ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВКГОсновні заходи подальшого реформування

 • удосконалення відносин власності;

 • запровадження нових моделей управління цілісними майновими комплексами;

 • запровадження моделі управління водними ресурсами за басейновим принципом аналогічно моделі, що використовується у країнах Євросоюзу;

 • удосконалення тарифної політики;

 • забезпечення постійної державної фінансової підтримки;

 • удосконалення законодавства;

 • удосконалення державної технічної політики, стратегічним напрямком якої має стати зменшення втрат питної води в системах централізованого водопостачання.Удосконалення відносин власності

 • забезпечення передачі цілісних майнових комплексів, що використовуються для перекидання води у маловодні регіони до державної власності;

 • передача систем централізованого водопостачання та водовідведення з комунальної у державну власність за рішенням органів місцевого самоврядування.Запровадження нових моделей управління

 • заснування регіональних холдингових компаній на базі майна, що перебуває у власності територіальних громад;

 • заснування надрегіональних компаній на базі майна, що перебуває у державній власності (компанії, що здійснюють управління державним майном та забезпечують питною водою населення двох і більше регіонів);

 • перетворення комунальних унітарних підприємств на господарські товариства;

 • передача цілісних майнових комплексів водопостачання та водовідведення в управління приватним операторам.Переваги створення регіональних (надрегіональних) холдингових компаній

 • звільнення виконавчих органів місцевого самоврядування від непритаманних їм функцій господарської діяльності;

 • підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств галузі та зменшення ризиків для стратегічного іноземного інвестора;

 • збільшення потоків не бюджетних фінансових ресурсів, у т.ч. за рахунок кредитів, як вітчизняного так і іноземного походження (щорічна потреба близько 1 млрд. євро);

 • встановлення єдиних на території регіону тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

 • зменшення енергоємності виробництва послуг, скорочення нераціонального використання ресурсів;

 • підвищення якості послуг та відповідальності за їх надання;

 • забезпечення прозорості фінансових потоків.Запровадження нової моделі управління водними ресурсами за басейновим принципом

 • Внесення змін до Водного кодексу України.

 • Розроблення та прийняття Законів України:

 • - про басейнове управління водними ресурсами (в розвиток статей 11 і 13 чинного Водного кодексу )з визначенням повноважень, порядку створення і засад діяльності міжвідомчих басейнових органів управління;

 • - про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження цільового збору за використання водних ресурсів.

 • Утворення Національної водної комісії, визначення територій водних басейнів, створення басейнових органів управління (Басейнові Комітети, Водні Агенства).

 • Проведення в одному із водних басейнів експерименту (пілотного проекту) по управлінню водними та фінансовими ресурсами на нових принципах.Удосконалення тарифної політики

 • встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для всіх суб'єктів господарювання упродовж 1 – 2-х років;

 • обов'язкове передбачення в тарифах інвестиційної складової;

 • запровадження нових методів тарифного регулювання, що стимулюють суб'єктів господарювання до ресурсозбереження;

 • включення до тарифу басейнових зборів.Особливості регулювання тарифів

 • При регулюванні тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення обов’язковому врахуванню мають підлягати:

 • витрати відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, які визначені на підставі нормативів витрат на виробництво одиниці послуги, що затверджені або пройшли експертну оцінку у компетентному органі державного управління;

 • податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, басейнові збори;

 • амортизаційні відрахування та потреби в інвестиціях (інвестскладова), необхідних для модернізації та відтворення основних виробничих фондів, розвитку централізованих мереж;

 • обґрунтований прибуток на рівні, що забезпечує ефективне функціонування та розвиток;

 • державні дотації, субвенції та інші форми державної підтримки;

 • рівень інфляції, показники ефективності діяльності, зовнішні фактори.Забезпечення постійної державної фінансової підтримки

 • продовження практики виділення з державного бюджету коштів на компенсацію витрат водопостачальних підприємств за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води у маловодні регіони;

 • фінансування у повному обсязі Загальнодержавної програми «Питна вода України», регіональних програм з поліпшення та забезпечення безпеки питного водопостачання, якості питної води та інших.Удосконалення законодавства

 • Прийняття Законів України :

 • - Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування прав громадянина на доступ до безпечних та якісних послуг з централізованого водопостачання та публічної інформації з питань якості та вартості таких послуг;

 • Про комерційний облік теплової енергії, холодної та гарячої води у сфері централізованого водо-, теплопостачання;

 • Про особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, в господарські товариства;

 • Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення регулювання ринку комунальних послуг (стосовно запровадження відшкодування підприємствам втрат коштів за час регуляторної затримки);

 • Про внесення змін до деяких Законів України щодо заборони відключення об’єктів водопостачання та водовідведення від енергопостачання;Удосконалення законодавства

 • Прийняття Законів України :

 • - Про внесення змін до статті 140 Податкового кодексу України щодо особливостей врахування технологічних витрат та неминучих втрат води у процесі виробництва і транспортування питної води споживачам послуг з централізованого водопостачання при визначенні об’єкта оподаткування;

 • Про внесення змін до деяких законів України щодо електрозабезпечення суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню за тарифами для населення;

 • Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо забезпечення перекидання води у маловодні регіони;

 • Про визначення розміру та порядку стягнення пені за несвоєчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги.Удосконалення законодавства

 • Прийняття постанов Уряду:

 • - Про приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня;

 • - Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, нормативів втрат питної води у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

 • Про внесення змін у Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня (щодо доповнення об’єктами водопостачання та водовідведення);

 • Про внесення змін до Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки (стосовно облаштування лічильників води індикаторами фіксації впливу магнітних полів та радіо модулями для дистанційного зчитування показів);

 • Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення (щодо питань комерційного обліку);Удосконалення законодавства

 • Прийняття постанов Уряду:

 • - Про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2001 року №1282 «Про затвердження порядку відрахування до спеціальних фондів місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної води, яка подається через системи централізованого водопостачання з відхиленнями від вимог стандартів»;

 • - Про затвердження Положення про встановлення тарифів на комунальні послуги з відхиленням від економічно обґрунтованого рівня (для депресивних регіонів);

 • - Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (щодо підприємств, які не мають заборгованості по податках та за енергоносії).Удосконалення законодавства

 • Затвердження наказами Мінрегіону:

 • Правил приєднання та Порядку видачі технічних умов на приєднання інженерних мереж, що належать споживачам, до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

 • Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів України (нова редакція);

 • Правил приймання стічних вод суб’єктів господарювання у системи централізованого водовідведення населених пунктів України (нова редакція);

 • Правил технічної експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів України (нова редакція);

 • Порядку визначення та стягнення додаткової плати за скидання стічних вод, понад договірні обсяги, та забруднюючих речовин, понад встановлені гранично допустимі концентрації, у системи централізованого водовідведення населених пунктів України;

 • Методики комерційного обліку питної води спожитої фізичними і юридичними особами у багатоквартирному будинку та розрахункового визначення об’ємів споживання питної води у разі відсутності у споживача комерційного вузла обліку;Удосконалення законодавства

 • Затвердження наказами Мінрегіону:

 • Методики визначення нормативів додаткового надходження вод до систем централізованого водовідведення населених пунктів України залежно від технічного стану таких систем та зовнішніх факторів;

 • Методики визначення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб’єктами господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

 • Методики визначення індивідуальних нормативів втрат питної води суб’єктами господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання;

 • СОУ ЖКГ «Принципи діяльності суб'єктів господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»;

 • Методичних рекомендацій обрахунку вартості робіт з підключення інженерних мереж майбутніх споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів України.Удосконалення державної технічної політики

 • На державному рівні:

 • розроблення та схвалення стратегій:

 • експлуатаційної ефективності;

 • управління активами на підприємствах;

 • управління енергоспоживанням;

 • управління водоспоживанням;

 • управління якістю питної води;

 • зменшення втрат питної води в системах централізованого водопостачання;

 • - запровадження державного стимулювання реалізації заходів з енергозбереження та зменшення втрат води;

 • - реалізація експериментального проекту щодо зменшення втрат питної води та забезпечення її комерційного обліку на засадах аналогічних досвіду міста Шимкента Казахської Республіки;Удосконалення державної технічної політики

 • На рівні субєктів господарювання:

 • - розроблення та забезпечення реалізації інвестиційних програм щодо заміни ветхих мереж водопостачання та водовідведення;

 • - використання гео-інформаційних систем (ГІС) у т.ч. для накопичення бази даних, насамперед щодо витоків питної води;

 • розроблення стратегії пошуку та усунення витікань води з мереж водопостачання, щорічний перегляд та коригування її;

 • розроблення стратегії енергоефективності та енергоменеджменту.Державне стимулювання реалізації заходів з енергозбереження та зменшення втрат води у мережах

 • Забезпечення довгострокового кредитування заходів через створення Фонду запозичень;

 • Запровадження механізму співфінансування проектів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – погашення визначеної законодавством частини кредиту.

 • Запровадження механізму багаторазового використання коштів, що заощаджуються за рахунок скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення втрат води через не оподаткування прибутку підприємств, що направляється на зазначені заходи та законодавчого визначення напрямів його використання.

 • Створення місцевої системи економічного стимулювання впровадження заходів, через:

 • - міські фонди енергозбереження;

 • - матеріальне стимулювання зацікавленості працівників підприємств ВКГ. • Дякую за увагу!

 • Бажаю всім учасникам Конгресу плідної та творчої роботи.Схожі:

Існуючий стан справ iconСистематизований перелік найменувань справ, що створюються у діловодстві установи із зазначенням строків зберігання справ

Існуючий стан справ iconМісцеві суди Місцеві суди
У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських,...
Існуючий стан справ iconЗвіт про фінансовий стан, а також про економічну ситуацію та правильність ведення справ
Членами цих кооперативів є майже 3,6 млн осіб, тобто кожен третій мешканець Баден-Вюртембергу, на основі індивідуального членства....
Існуючий стан справ iconМета дослідження розробити інформаційну систему управління документообігом
Програма передбачає неупереджений розподіл справ на основі автоматичного вибору. Це, на думку законодавців, повинно знизити рівень...
Існуючий стан справ iconЗапочаткована Міністерством закордонних справ Нідерландів у 1994 році Започаткована Міністерством закордонних справ Нідерландів у 1994 році
Спрямована на підтримку перехідних процесів в країнах центральної та східної Європи
Існуючий стан справ iconПовідомлення про виклик на іспити/співбесіду, повідомлення про зарахування, витяг з наказу, ін.) Друк журналів реєстрації особових справ абітурієнтів, зведених форм (списків) по спеціальностях та групах абітурієнтів
Формування бази даних особових справ абітурієнтів, облік результатів вступних іспитів, визначення рейтингу, формування статистичної...
Існуючий стан справ iconМасова робота в шкільній бібліотеці
Книжкова виставка це комплекс спеціально підібраних І систематизованих документів, розставлених таким чином, щоб привернути увагу...
Існуючий стан справ icon1. Обгрунтування актуальності проекту Обгрунтування актуальності проекту
Підібрати існуючий у продажу цікавий варіант іграшки -прототипу (іграшки-каталочки)
Існуючий стан справ iconНавчальний елемент Ведення номенклатури справ

Існуючий стан справ iconСтан та перспективи стан та перспективи
Трудового І профільного навчання та професійной підготовки учнів на базі васищевського мнвк

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка