Тема семінару


НазваТема семінару
Дата конвертації14.07.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


«Розвиток творчих здібностей на уроках мови та літератури як засіб формування мовної компетентності учнів»

 • Тема семінару:


План

 • Творчість як прояв обдарованості.

 • Створення умов для активізації творчої діяльності учнів на уроках.

 • Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках мови та літератури.

 • Інноваційні технології навчання у процесі розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій як ефективний засіб формування компетенції учня.

Ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.

 • Ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.

 • К.Пекес “Обдаровані діти”Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір. А це вже творчість, яка і є природним обдаруванням.

 • Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір. А це вже творчість, яка і є природним обдаруванням.

 • Кожен педагог повинен працювати над тим, щоб навчально-виховний процес став орієнтованим на перетворення обдарованого учня в основного суб’єкта освітнього процесу.Ефективність навчання залежить від уміння вчителя застосовувати оптимальні педагогічні технології, які б проектували креативні (творчі) якості особистості учня:

 • Ефективність навчання залежить від уміння вчителя застосовувати оптимальні педагогічні технології, які б проектували креативні (творчі) якості особистості учня:

 • гнучкість розуму;

 • фантазію;

 • натхнення;

 • нестандартність;

 • наявність власної точки зору.Основний показник дитячих обдарувань – креативність, тобто здатність учня до творчого виконання поставлених перед ним завдань.

 • Основний показник дитячих обдарувань – креативність, тобто здатність учня до творчого виконання поставлених перед ним завдань.

 • Дослідженнями фахівців у галузі обдарованості та креативності доведено, що під час розробки нових технологій розвитку обдарованої особистості слід враховувати:

 • природні обдарування дитини;

 • роль педагогів у навчанні таких дітей;

 • вимоги до їх знань і потреби суспільства. • здібність до творчості, здатність виходити за межі завдання;

 • нон-комформізм – відстоювання переконань на власні погляди;

 • ініціативна поведінка: прагнення брати на себе провідні ролі в діяльності;

 • наявність власного “Я”: власний індувідуалізм, відмінність від інших;відповідальність за свої вчинки, відкритість до самовдосконалення;

 • відповідальність за свої вчинки, відкритість до самовдосконалення;

 • здатність розвитку, відкритість до нового;

 • розкріпаченість емоцій, вміння глибоко переживати, культура почуттів;

 • рольова гнучкість: вміння виконувати будь-які ролі (як лідера, так і підлеглого);

 • інтелектуальна ініціатива: здібність бачити проблемну ситуацію, висувати гіпотези.Ситуативні чинники, що негативно впливають на творчі можливості людини:

 • стан стресу;

 • стан підвищеної тривожності;

 • бажання швидко знайти рішення;

 • дуже сильна або дуже слабка мотивація;

 • підвищена самоцензура;

 • наявність фіксованої установки на конкретний результат;

 • страх;

 • обмеження часу;

 • спосіб пред’явлення умов задачі;

 • провокуючий, неправильний шлях рішення тощо.Особистісні чинники, що негативно впливають на процес творчості:

 • песимізм;

 • невпевненість у собі;

 • самовпевненість;

 • емоційна пригніченість;

 • домінування мотивації уникнення над мотивацією прагнення до успіху;Риси, що сприяють творчому мисленню особистості:

 • впевненість у своїх силах, оптимізм;

 • висока самооцінка;

 • самостійність;

 • здатність до критичного аналізу;

 • здатність правильно формулювати проблему;

 • схильність до ризику;

 • відсутність боязні здаватися дивним і незвичайним;

 • толерантність, терпимість до ідей інших людей;

 • образність мислення;

 • концентрація уваги.Креативная педагогика (наука и искусство творческого обучения)

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ

 • ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

 • НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ

 • МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИСлово «інновація» походить від лат. іnovatis

 • Слово «інновація» походить від лат. іnovatis

 • (in - в, novus - новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”

 • Українською мовою «інновація» перекладається саме як"нововведення"

Прийоми і методи

 • «Мозкова атака(штурм)»

 •  Прогнозування за ключовими словами

 • Кластер

 • Міні-твір за п’ятьма словами

 • Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався»

 • РАФТ (Роль, Аудиторія, Форма, Тема)«Не навчайте дітей так,

 • «Не навчайте дітей так,

 • як навчали вас –

 • вони народилися

 • в інші часи»

 • Конфуцій

У процесі впровадження ІКТ технологій з’являються:

 • додаткові можливості наочності (правила, ілюстрації, малюнки, схеми), різні типи завдань/вправ, супровідні матеріали до уроку (напр., таблиці), відео- та аудіоефекти.

 • перерозподіл функцій вчителя за рахунок залучення можливостей ІКТРесурси Інтернету при навчанні російській мові і літературі використовуються для:

 • включення матеріалів мережі в зміст уроку;

 • самостійного пошуку інформації учнями;

 • організації самостійного і дистанційного навчання;

 • письмового спілкування з носіями мови;

 • позакласної роботи по предмету.Впровадження ІКТ допомагає вирішувати наступні завдання:

  • підвищення ефективності навчання (розвиток інтелектуальних здібностей школярів і навичок самостійної роботи щодо пошуку інформації; різноманітність форм учбової діяльності учнів);
  • здійснення індивідуального підходу у навчанні (робота самостійно з оптимальною для себе швидкістю);
  • розширення об'єму учбової інформації, що пред'являється;
  • забезпечення гнучкості управління навчально-виховним процесом (відстежування процесу і результату своєї роботи);
  • поліпшення організації уроку (дидактичний матеріал завжди є в достатній кількості);
  • урізноманітнення форм проведення контролю якості знань з предмету;
  • включення учнів в колективну діяльність в парах, в групах.


Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає педагогу:

 • заощадження часу на уроці;

 • ефективне занурення в навчальний матеріал;

 • підвищені мотивації учіння;

 • інтегрований підхід у викладанні; можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультімедіа- матеріалів;

 • можливість формування комунікативної компетенції школярів;

 • залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що викликає самостійне мислення учнів під час НВПВикористання сучасних комп'ютерних технологій на уроках мови і літератури сприяє:

 • збагаченню словникового запасу (наочність вводить нові слова в активну лексику);

 • оволодінню нормами літературної мови;

 • розвитку логічного, наочно-образного і аналітичного мислення;

 • розвитку і творчої уяви, і пізнавальних здібностей;

 • формуванню загальноучбових умінь і навиків (навики самоконтролю, самостійного виправлення помилок);

 • розширенню можливостей для самостійної роботи учнів (особливо при систематизації і дослідженні явищ мови);

 • збільшенню темпу уроку , а отже, і швидкому засвоєнню матеріалу;

 • поліпшенню емоційного фону уроку;

 • розширенню можливостей при підготовці інтегральних і інтегрованих уроківСхожі:

Тема семінару iconТема семінару
Прояви знущання та агресії в шкільному середовищі Підготувала директор цпп т. Гулєвич
Тема семінару iconПідготував: Студент гпупи снм-51
Тема семінару: Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін
Тема семінару iconТема семінару
Управління професійним зростанням педагогічних кадрів в умовах реформування школи шляхом удосконалення науково-методичної роботи...
Тема семінару iconПлан роботи обласного семінару керівних та педагогічних працівників механізації сільського господарства 10. 00 10. 10 Зустріч учасників семінару. 10. 10 10. 20 Огляд виставки
План роботи обласного семінару керівних та педагогічних працівників механізації сільського господарства
Тема семінару iconПрограма інтерактивного навчання математики семінар для педагогів 1 Мета семінару Мета цього семінару: Ознайомлення з загальною інформацією про програму mile
В інструкціях після кожного розділу вкладається лист для нотаток, де можна записувати питання чи думки, що у вас виникають
Тема семінару iconРішення шлях до успіху Науково-практичний семінар директорів шкіл Програма семінару Відкриття семінару ( Мазурко І. А.,начальник відділу освіти ) Презентація школи (
Прийняття управлінського рішення це управлінська функція, в якій набуває значущості психологічна готовність директора до управління,...
Тема семінару iconЗакон «Про попередження насильства в сім’ї» Нині, коли громадськість в Україні починає усвідомлювати людські права та свободи, коли прийнято Закон «Про попередження насильства в сім’ї», цей злочин нарешті став помітним для суспільства
Відкриття семінару. Вступне слово, окреслення проблеми семінару,обґрунтування її актуальності
Тема семінару iconПлан семінару

Тема семінару iconВітаємо учасників семінару-практикуму для керівників закладів освіти Жовтневого району міста Кривого Рогу Матеріальне забезпечення, використання можливостей
Вітаємо учасників семінару-практикуму для керівників закладів освіти Жовтневого району міста Кривого Рогу
Тема семінару iconПлан роботи щомісячного семінару «Теорія і практика військового і технічного перекладу» на січень-червень 2011 р
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка