До компетенції лабораторії належить


НазваДо компетенції лабораторії належить
Дата конвертації15.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Київській області - це діагностичний, методичний, метрологічний, випробувальний та керівний центр діяльності суб’єктів ветеринарної діагностичної мережі в Київській області.

 • До компетенції лабораторії належить:

  • - надання практичної, методичної, консультативної допомоги територіальним органам ветеринарної медицини,
  • - міським, районним, міжрайонним державним лабораторіям ветеринарної медицини,
  • - державним лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
  • - спеціалістам державних установ ветеринарної медицини та господарств області з питань профілактики ,
  • - діагностики і боротьби з хворобами тварин та ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, та рослинного походження.
 • Структура лабораторія :

 • - директор

 • - заступник директора

 • - керівник з якості

 • - бухгалтерія

 • - діловодство та кадрова робота • - епізоотологічний відділ (не проводить випробувань);

 • - відділ метрології та контролю системи якості (метрологічне забезпечення випробувань та контроль якості випробувань);

 • - відділ організації моніторингових досліджень, реєстрації зразків та оформлення документів (відбір, ідентифікація, реєстрація, розподіл, направлення у випробувальні відділи зразків, збір звітів випробувань відділів та оформлення звітної документації лабораторії);

 • - хіміко-токсикологічний відділ;

 • - відділ ветеринарно-санітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією

 • - радіологічний відділ;

 • - бактеріологічний відділ;

 • - паразитологічний відділ;

 • - серологічний відділ;

 • - відділ по діагностиці і боротьбі з лейкозом;

 • - вірусологічний відділ;

 • - патоморфологічний відділ (крім випробувань, проводить приймання та розподіл зразків патологічного матеріалу по відділам, що займаються діагностичними випробуваннями).З 1976 року лабораторія знаходиться в м. Вишневе, вул..Балукова, 26, Києво - Святошинського району Київської області, де розташована по цей день.

 • З 1976 року лабораторія знаходиться в м. Вишневе, вул..Балукова, 26, Києво - Святошинського району Київської області, де розташована по цей день.

 • Територія лабораторії простора, з насадженнями, територія огороджена парканом із бетонних плит. На території розташовані чотири лабораторні корпуси, будівля віварію та гаражно-складські приміщення, що надає змогу персоналу лабораторії комфортно обслуговувати клієнтів та замовників послуг лабораторії.

 • Розроблено та впроваджено в дію ефективне управління охороною праці

 • Згідно періодичності проводиться атестація робочих місць та атестація персоналу

 • За останні роки РДЛВМ придбала сучасне обладнання, побудувала сучасний лабораторний корпус для дослідження харчових продуктів та сировини тваринного і рослинного походження.

 • Лабораторію оснащено сучасним обладнанням, фізико-хімічними та радіологічними приладами, комп'ютерною технікою з потужним програмним комплексом, який зводить ручна праця до мінімуму.

 • Встановлено металеві контейнери для тимчасового зберігання відходів

 • Проводиться перевірка автомобілів на токсичність, пломбування карбюраторівРегіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Київській області акредитована в національній системі акредитації лабораторій: з 21 вересня 2012 року – акредитація в Національному агентстві з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

 • Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Київській області акредитована в національній системі акредитації лабораторій: з 21 вересня 2012 року – акредитація в Національному агентстві з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

 • Галузь акредитації РДЛВМ в Київській області за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 охоплює випробування харчових продуктів, сировини тваринного, рослинного та біотехнологічного походження, кормів, комбікормів, комбікормової сировини та вітамінних препаратів за показниками якості та безпеки; діагностика захворювань заразної та незаразної етіології.

 • Лабораторія керується Законом України «Про ветеринарну медицину», Положенням про РДЛВМ в Київській області, Конституцією України, іншими діючими законами України, актами Президентами України, Державного комітету ветеринарної медицини України, Державного науково – дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Головного управління ветеринарної медицини в області та положенням про лабораторію.

 • В лабораторії встановлено, впроваджено та підтримується система управління відповідно до галузі її діяльності.Лабораторія має документально оформлені свою політику, системи, програми, процедури та інструкції в обсязі, необхідному для забезпечення якості результатів випробування.

 • Лабораторія має документально оформлені свою політику, системи, програми, процедури та інструкції в обсязі, необхідному для забезпечення якості результатів випробування.

 • Лабораторія є базовою організацією метрологічної служби з питань метрологічного контролю та атестації міських, районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках та лабораторій ветеринарної медицини суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації продукції тваринного походження.

 • Утримання території, приміщень, обладнання лабораторії, умови і режим праці в ній відповідають Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, які затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.99 №67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 № 695/3988.

 • До обов’язків лабораторії входить провадження випробування таким чином, щоб виконувались вимоги стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і задовольняли потреби замовника, органів влади або організацій, що здійснюють офіційне визнання.

 • Система керування лабораторією охоплює всі роботи, що виконуються лабораторією.

 • Належним чином встановлені права та обов’язки керівного персоналу організації, до складу якої входить лабораторія.

 • Вище керівництво гарантує, що відповідні процеси обміну інформацією встановлені в лабораторії і обмін інформацією відбувається з урахуванням ефективності функціонування системи управління.В лабораторії не впроваджена система екологічного менеджменту

 • В лабораторії не впроваджена система екологічного менеджменту

 • за допомогою аналізування встановлення поточного становища стосовно довкілля

 • визначення екологічних аспектів

 • визначення належних правових вимог та інших вимог щодо екологічного менеджменту

 • аналіз практичних методів і процедур у сфері екологічного менеджменту, зокрема ті, які пов’язані із закупівельною та підрядною діяльністю

 • Визначання екологічних аспектів, а саме:

 • - викиди в атмосферне повітря;

 • - скиди у водні об'єкти;

 • - забруднювання земельних ділянок;

 • - використовування сировини та природних ресурсів;

 • - споживання енергії;

 • - виділену енергію (радіаційне випромінювання, вібрацію, шум);

 • - відходи та побічні продукти;

 • Визначення аспектів, що пов’язані з діяльністю, продукцією та послугами лабораторії, а саме:

 • - проектування та розробляння;

 • - виробничі процеси (хід дослідження);

 • - поводження з відходами;

 • - розподіляння, використовування та утилізація продукції.

Ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання пов’язаних із ними впливів на навколишнє середовище є процесом, який може буда виконана за такими кроками.

 • Ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання пов’язаних із ними впливів на навколишнє середовище є процесом, який може буда виконана за такими кроками.

 • Вибір діяльності та послуги для ідентифікації.

 • Проведення попередньої ідентифікацію екологічних аспектів діяльності, послуг та ідентифікація впливів на навколишнє середовище.

 • Проведення оцінки значущості впливів.

 • Розробка критеріїв оцінювання істотних екологічних аспектів для визначення критеріїв виникнення, ступеня вагомості та попереднього кількісного оцінювання значущості впливу.

 • На підставі оцінки критеріїв ведення розрахункової істотності кожного з ідентифікованих екологічних аспектів.

 • Ідентифікація істотних екологічних аспектів діяльності лабораторії та їх потенційних впливів на довкілля є підставою для встановлення екологічних цілей і завдань – екологічних орієнтирів лабораторії стосовно досягнення бажаних екологічних характеристик у межах сформульованої екологічної політики.

 • Сформульовані екологічні цілі деталізуються конкретними екологічними завданнями.

 • Забезпечення моніторингу й аналізу результатів проведеної роботи з досягнення екологічних цілей і виконання завдань проводиться розробка системи екологічних показників, максимально простих у використанні.

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУСхожі:

До компетенції лабораторії належить iconДо напрямків роботи лабораторії крім наукової діяльності також належать
В лабораторії працює 7 чол.(сумісники), в тому числі 4 кандидати наук., 2 фахівця та лаборант. Кваліфікація співробітників повністю...
До компетенції лабораторії належить iconОб’єктом досліджень є впроваджена система управління якістю, елементи системи управління вимірюванням, які діють в лабораторії
Пошук шляхів вдосконалення вже існуючої системи якості вимірювань яка діє згідно стандарту дсту iso/iec 17025: 2006 та впровадження...
До компетенції лабораторії належить iconПро підсумки роботи лабораторії інформатики Завідувач лабораторії інформатики віппо остапчук Л. Р

До компетенції лабораторії належить iconЛабораторії Лабораторії
Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія» (нді «КрАО») найбільша наукова астрономічна установа в Україні. нді...
До компетенції лабораторії належить iconНаукова проблема лабораторії: Наукова проблема лабораторії
України І виконання прикладних розробок за напрямами науково-експериментальної та науково-методичної діяльності Волинського іппо
До компетенції лабораторії належить iconПоглиблення дослідницьких компетенції з географії Поглиблення дослідницьких компетенції з географії
Виступ на районній пед конференції " Організація науково дослідницької роботи з географії в позаурочний час "
До компетенції лабораторії належить iconЛітературний диктант До якого літературного жанру належить твір І. Франка “Захар Беркут”?
Кому з героїв належить висловлювання: "Ні, ні Не буде того. Я не піду дальше! Я не стану зрадницею свого краю!"
До компетенції лабораторії належить iconПредмет дослідження: читацькі компетенції учнів п'ятого класу. Предмет дослідження: читацькі компетенції учнів п'ятого класу
Аналіз навчального плану та навчальних програм, які використовуються у п'ятому класі
До компетенції лабораторії належить iconOб’єкт дoслiджeння
До них належать як теxнологiчнi так i пcиxологiчнi. До теxнологiчниx в пеpшy чеpгy належить пpоблема ефективного контpолю забyp’яненостi...
До компетенції лабораторії належить iconФормування картографічної компетенції головне завдання шкільного курсу географії Формування картографічної компетенції головне завдання шкільного курсу географії
Картографія це сфера діяльності, що допомагає людству орієнтуватися на будь-якій території, наочно передає вигляд певної території,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка