Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності


НазваВикористання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності
Дата конвертації17.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності


План

 • Сутність, види, принципи проективної діяльності. Основні вимоги до її застосування із використанням ІТ.

 • Класифікації проектів.

 • Схема реалізації проектів.

 • Переваги і недоліки проективної діяльності.

 • Організація телекомунікаційного проектування.Класифікація проектів за В.Х.Кілпатриком

 • створюваний (продуктивний) проект;

 • споживчий проект;

 • проект розв’язання проблеми (науково-дослідницький проект);

 • проект-вправа;

 • предметний проект тощо.Основний тезис сучасного розуміння методу проектів

 • Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу застосувати ці знанняВиди проективної діяльності

 • проективна освіта;

 • педагогічне проектування;

 • проективне навчання (метод проектів, проектування).Характерні риси проективної діяльності

 • наявність ідеї, що передбачає нове вирішення існуючої проблеми;

 • спрямування проекту на кінцевий результат, який можна побачити, усвідомити, застосувати у реальній практичній діяльності;

 • орієнтація проекту на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного часу;Характерні риси проективної діяльності

 • поєднання проективної діяльності з груповим (cooperative learning) підходом до навчання;

 • інтегрування знань та вмінь з різних галузей науки, техніки, виробництва;

 • можливість масового використання результатів проектування.Принципи проективної діяльності

 • індивідуальна зацікавленість учнів;

 • значущість проекту у соціальному, науковому або практичному розумінні;

 • творча самостійність;

 • матеріальність результатів проектування;

 • практична реалізація теоретичних знань.Структура проекту

 • суб’єкт проекту - учень або група учнів, керівник і координатор проекту;

 • об’єкт проекту – навчальна проблема;

 • результат проектування:

 • посібник; збірник вправ або задач; програма дій; проект закону; словник; довідковий матеріал; аргументоване пояснення певного явища; доповідь; альбом; макет; таблиця; відеофільм; радіо-, комп’ютерна або стінна газета; презентація виробу, виступу, ідеї; конкурси тощо.Тематика проектів

 • організація позакласних заходів;

 • проведення предметних декад;

 • дослідницька, виробнича, навчальна діяльність;

 • організація зв’язків з іншими ПТНЗ, СЗШ, ВНЗ, з виробництвом;

 • оформлення, обладнання кабінетів, коридорів, спортзалів тощо;

 • розв’язування проблем працевлаштування тощо.Класифікація проектів

  • За метою та характером домінуючої у проекті діяльності:
 • інформаційно-ознайомлювальні;

 • дослідницькі;

 • творчі;

 • ігрові, рольові;

 • прикладні (практико-орієнтовані) тощо.Класифікація проектів

  • За мірою реалізації міжпредметних зв’язків:
 • монопредметні (в рамках однієї галузі знань);

 • міжпредметні (стосуються декількох предметів);

 • позапредметні (надпредметні).Класифікація проектів

 • За характером координації проекту:

 • безпосередній (жорсткий або гнучкий);

 • прихований (координатор виступає як повноправний учасник проекту).Класифікація проектів

  • За характером партнерських взаємодій між учасниками проективної діяльності:
  • колективні;
  • змагальні;
  • конкурсні.


Класифікація проектів

  • За тривалістю:
 • короткодіючі (кілька уроків з програми одного предмету);

 • середньої тривалості (від тижня до місяця);

 • довготривалі (кілька місяців).Класифікація проектів

  • За кількістю учасників:
 • особистісні (між двома партнерами);

 • парні (між парами учасників);

 • групові (між групами учасників).Класифікація проектів

  • За характером контактів:
 • внутрішні або регіональні;

 • міжнародні тощо.Дослідницькі проекти

 • потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників;

 • продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів;

 • передбачають наявність етапів, притаманних науковим дослідженням.Інформаційно-ознайомлювальні проекти

 • спрямовані на пошук, аналіз і узагальнення інформації про деякий об’єкт, явище.Прикладні (практико-орієнтовані) проекти

 • мають чітко виражений з самого початку і орієнтований на соціальні інтереси учнів результат.Творчі проекти

 • не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона тільки намічається;

 • учасники проектування заздалегідь домовляються щодо бажаних результатів й форм їхнього представлення .Ігрові, рольові проекти

 • структура проекту тільки намічається і може змінюватися протягом роботи над проектом;

 • чіткий розподіл ролей між учасниками проектування;

 • імітація і моделювання соціальних і ділових відношення, що реально існують, або вигаданих історій, ситуацій з літературних джерел;

 • високий ступінь творчості учасників проектування, проте домінуючий вид діяльності - гра.Схема реалізації проекту

 • Підготовчий етап (передпроектна діяльність).

 • І етап. Планування.

 • ІІ етап. Пошуковий.

 • ІІІ етап. Узагальнюючий.

 • IV етап. Етап презентації та захисту проекту.

 • V етап. Аналітичний.Схема технологічної моделі проектуУмови успішного здійснення проективної діяльності

 • посильність проекту для учнів;

 • наявність необхідних умов (сформованість відповідної бібліотеки, медіатеки тощо);

 • проведення підготовчої роботи (передпроектна діяльність);

 • забезпечення керівництва проектом (безпосереднього або прихованого) з боку вчителя на кожному етапі проективної діяльності;Умови успішного здійснення проективної діяльності

 • ведення учасниками проекту щоденника, в якому відмічається хід думок, ідей, результатів, відчуттів (рефлексія);

 • індивідуальна оцінка роботи кожного учасника проективної діяльності;

 • обов’язкова орієнтація проекту на практику (отримання реального практичного результату) та майбутню професійну діяльність;

 • обов’язкова презентація результатів роботи над проектом у тому чи іншому вигляді.Параметри зовнішньої оцінки проекту

 • значущість і актуальність висунутих проблем, їх адекватність тематиці, яка вивчається;

 • коректність використовуваних методів дослідження та методів обробки отриманих результатів;

 • активність кожного учасника проекту відповідно його індивідуальним можливостям;

 • колективний характер прийнятих рішень;Параметри зовнішньої оцінки проекту

 • характер спілкування та взаємодопомоги, взаємодоповнюваність учасників проекту;

 • необхідна і достатня глибина проникнення у проблему, залучення знань з інших галузей;

 • доказовість рішень, що приймаються, вміння аргументувати свої висновки;

 • естетика оформлення результатів проекту;

 • вміння давати відповідь на питання опонентів, лаконічність та аргументованість відповідей кожного члена групи.Переваги проективної діяльності

 • збільшення мотивації навчання учнів;

 • розвиток здібностей до активної практичної діяльності;

 • розвиток творчого й самостійного підходу до розв’язання виникаючих проблем;

 • здобуття навичок роботи з різною інформацією;

 • розвиток дослідницької діяльності учнів;

 • набуття учнями досвіду публічних виступів й роботи у співробітництві;Переваги проективної діяльності

 • розвиток в учнів відповідальності, обов’язковості, поважного відношення до навчання;

 • здобуття учнями навичок самоконтролю, самооцінки, рефлексії;

 • відношення “учень-викладач” у проективній діяльності базуються на принципах роботи у співробітництві;

 • великі можливості для демонстрації практичного застосування навчального матеріалу у майбутній професійній діяльності тощо.Недоліки проективної діяльності

 • на початковому етапі більшість учнів не розуміють сенсу проективної діяльності, її сутності;

 • не всі учні вміють самостійно працювати без постійного контролю з боку вчителя;

 • нерівномірність навантаження на різних етапах діяльності;

 • збільшення емоційного навантаження на викладача та учнів;

 • потреба у великій кількості часу і подальшій корекції знань учнів тощо.Напрями застосування проективної діяльності із використанням ІТКТ

 • інтерактивні освітні телеконференції, диспути, круглі столи;

 • інтерактивні змагання між декількома ПТНЗ, школами;

 • екологічні проекти;

 • розробка проектів подорожей, туристичних походів, тематичних вечорів тощо;

 • проведення предметних олімпіад;

 • проведення інтерактивних диспутів, сумісних розв’язувань різноманітних актуальних проблем;

 • сумісний збір і обробка інформації на певну тематику тощо.Схожі:

Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconВикористання інформаційних технологій Використання інформаційних технологій
Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconДипломна робота Педагогічні умови використання інформаційних технологій у підготовці фахівців комерційної діяльності Студентки 5-го курсу
Педагогічні умови використання інформаційних технологій у підготовці фахівців комерційної діяльності
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconПрограма Модель комплексного впровадження інформаційних технологій навчання
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури і практики роботи освітніх закладів удосконалити систему підготовки учителів...
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconВелике зростання інформаційних потоків; велике зростання інформаційних потоків
Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання у позаурочний час; вчителі-предметники ще не готові до використання...
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconОбласний семінар “Використання інформаційних технологій у системі викладання шкільних предметів”
Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження інтерактивних форм і методів навчання і виховання
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconВикористання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті: практичний аспект Міщенко С. М., методист нмпц
Використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті: практичний аспект
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconМайбутнє будь якої держави визначається системою освіти
Наш час це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних...
Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності icon«використання інформаційно-кормунікаційних технологій на уроках інформатики під час вивчення теми «системи обробки табличної інформації»

Використання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності iconДипломна робота на тему: «формування технологічних знань І вмінь учнів на основі використання інформаційних технологій» Об’єкт дослідження
«формування технологічних знань І вмінь учнів на основі використання інформаційних технологій»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка